Cursul de schimb valutar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 20872
Mărime: 696.40KB (arhivat)
Publicat de: Andreea-Claudia S.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. 3
 3. 1.1Noțiunea de curs de schimb 3
 4. 1.2 Importanța și funcțiile cursului valutar 7
 5. 1.3 Tipologia cursului de schimb 10
 6. Capitolul II Factori de influență asupra cursului de schimb 16
 7. 2.1 Cursul de schimb și principalii factori care acționează asupra sa 16
 8. 2.2 Factori fundamentali de influență asupra cursului de schimb pe exemplul România 24
 9. 2.2.1. Efecte ale modificării ratei dobânzii asupra cursului de schimb 25
 10. 2.2.2 Influențe ale inflației asupra cursului de schimb 27
 11. 2.2.3 Implicații ale modificării situației componentelor balanței de plăți externe asupra cursului de schimb în România 30
 12. Capitolul III Impactul cursului de schimb asupra schimburilor comerciale ale României 34
 13. 3.1 Evoluții economice și financiare internaționale 34
 14. 3.2 Aprecierea monedei și efectele acesteia asupra relațiilor economice internaționale 43
 15. 3.3 Deprecierea monedei și efectele acesteia asupra relațiilor economice internaționale 46
 16. 3.4 Chestionar"Percepția populației ieșene cu privire la adoptarea monedei euro în România" 51
 17. Concluzii și propuneri 62
 18. Bibliografie 65

Extras din licență

Introducere

Obiectivul general al lucrării constă în analiza impactul cursului schimb asupra relațiilor economice internaționale. Accent în mod deosebit s-a pus pe modificările înregistrate în urma analiza factorilor diverși ce acționează asupra sa, dar și asupra funcțiilor și tipologiei sale. Și nu în ultimul rând am determinat și interpretat impactul cursului de schimb asupra unor variabile ce caracterizează schimburile comerciale ale României.

În condițiile economiei actuale, cursul de schimb este unul dintre cei mai importanți indicatori din sfera finațelor internaționale, ce influențează transferurile monetare dintre țări, schimburile comerciale și alte relații ce sunt exprimate în valută.

Importanța acestuia rezidă din cercetările realizate cu trimitere la evoluția și complexitatea sa. Literatura de specialitate studiată indică că de-a lungul timpului s-au realizat și dezvoltat teorii de determinare a cursului valutar ce au contribuit la formarea unui cadru de fundamentare și evaluare a acestuia. În acest context economic, putem interpreta că noțiunea cursului de schimb reprezintă o variabilă importantă care reflectă stadiul dezvoltării economice, dinamica și eficiența economiei, dar și cel care asigură stabilitatea piețelor din țară față de străinătate.

Pe fondul dezvoltării și modernizării societății contemporane, consider că asigurarea eficienței cursului de schimb se desprinde din multitudinea de implicații asupra economiei internaționale, dar și din avantajele directe pe care acesta le aduce unei țări, dintre care amintim, eliminarea riscului valutar, reducerea costurilor valutare, transparența preturilor.

Consider că abordarea implicațiilor cursului de schimb se remarcă prin două laturi importante. Pe de o parte, se scot în evidență factorii care determină variațiile cursului de schimb și pe altă parte se analizează implicațiile cursului de schimb asupra relațiilor economice.

Îmbrățișând această manieră de prezentare a ideilor, mi-am propus infăptuirea unui demers fundamentat din punct de vedere științific asupra situației actuale a cursului de schimb dintre euro și leu și a implicațiilor sale. Dincolo de influențele ideologice ale unor lucrări mai vechi sau mai noi, primordialitatea demersului s-a dorit a fi prezentarea judecăților individuale.

Capitolul I.

1.1Noțiunea de curs de schimb

Tematica cursului de schimb manifestă un interes atât din punct de vedere teoretic, cât și din punctul de vedere al activității practicate, astfel încât de-a lungul timpului s-a pus accent în mod deosebit pe două noțiuni des întâlnite și utilizate a cursului valutar, care pun în evidență trăsăturile sale esențiale și subliniază opiniile multor specialiști din domeniu care sunt de părere că acesta reprezintă ,,raportul de valoare real dintre două monede” și ,,prețul efectiv al unei unității monetare” .

Având în vedere că schimburile economice internaționale sunt reprezentate în valută, este obligatoriu cunoașterea raportului de schimb dintre monedele participante la aceste operațiuni, dar și a factorilor de influență, care la rândul său sunt numeroși și diverși.

În contextul globalizării, situația economico-financiară a cunoscut numeroase modificări, astfel încât piețele financiare au reușit să fie independente, drept urmare restricțiile financiare dintr-o anumită țară influențează piața financiară de la nivel global. O dată cu obținerea șansei de a investi liber pe piața națională, dar și în urma liberalizării acestora, piețele internaționale de capital au beneficiat de anumite avantaje, astfel încât s-au dezvoltat semnificativ din punct de vedere dimensional. Totodată cu aceste s-au manifestat și anumite direcții spre exterior care au contribuit la dezvoltarea operațiunilor de schimb valutar.

Cursul de schimb mai este întâlnit și sub denumirea de curs valutar sau rată de schimb și prezintă raportul de valoare dintre două monede. O definiție mai concretă a acestuia este dată de prețul unei monede care aparține unei țări, raportat la prețul altei monede dintr-o țară străină.

În general când vorbim de un curs de schimb, mai exact vorbim despre un preț deosebit, sumar și susțin acest lucru deoarece, acesta reflectă influențele sale asupra relațiilor economice, politice, sociale și este văzut ca fiind un instrument esențial al politicii economice.

Atunci când folosim noțiunea de prețul unui produs, mai exact vorbim de cantitatea de monedă pe care o persoană este dispusă să o ofere pentru a primi în schimb un produs sau serviciu. Acesta fiind singurul element care aduce venit, celelalte costuri fiind legate de cheltuieli și investiții, cu destinații în crearea produslui și plasarea lui pe piață.

Bibliografie

Cărți

1. Anders G., International Trade and Finance, Ed.KoganPage, 2012.

2. Aydin, F., Ciplak, U., Yücel, E. (2004). “Export Supply and Import Demand Models for the Turkish Economy”, The Central Bank of the Republic of Turkey, Research Department Working Paper, No. 04/09

3. Bran, Paul, Relații financiare și monetare, Editura Economica, București, 1997.

4. Boajă. Minică, Radu, Claudiu Sorin, Relații financiare monetare internaționale, Editura Universitară, București, 2007.

5. Binatli, A., Sohrabji, N. (2009). Elasticities of Turkish Exports and Imports, Izmir University of Economics.

6. Cerna. S., Economie Monetară, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2009,

7. Copaciu, M., Racaru I. (2006). „Echilibrul extern al României: Abordări calitative și cantitative”, BNR Caiet de studii, nr. 18, 2006.

8. Cretoiu, G., Cornescu, Viorel, Bucur, Ioan, Economie Politică, Casa de editură Șansa, București, 1994.

9.Cocriș,V., Angela

10.Roman, Dan Chirleșan, Valeriu Dornescu, Ovidiu Stoica, Monedă.Credit.Bănci, Editura Universitatea ,, Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016.p.41 Ioan Popa, Tranzacții internaționale, Editura Recif, București, 1992.

11. Drucker, P., Relațiile lumii de mâine, Editura Teora, București, 1994.

12. Donnay, Ed Economiques, Paris, 1998.

13. David G. Dickinson, Andrew W. Mullineux Financial and Monetary Integration in the New Europe, Convergent between the EU and Central and Eastern Europe, 2001.

14. Fîrțescu, B., Sistemul financiar al României, Editura Universității, “ Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2010.

15. Gaftoniuc, Simona, Finanțe internaționale, Editura Economică, București, 1995.

16. Gh. (coord.), Politici financiar-monetare și implicațiile lor as upra dezvoltării societății, Editura Performantica, Iași, 2005.

17. Ghiba, N. (2010). Implicații ale volatilității cursului de schimb asupra schimburilor comerciale internaționale (cazul României), Universitatea A.I. Cuza, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași.

18. Hândoreanu, C., Impactul cursului de schimb asupra deficitului de cont curent în România, 2006.

19. Haugen, R., A., The New Fianance, Ed. Pearson Prentice Hall, 2004.

20. Ignat,I., Siridon P., Economia Monetară, Editura Sedcom Libris, Iași 2006.

21. Kabor, A., Szekely, I. Foreign Exchange Markjet Volatility in Eu Accesion Countries in The Run-up to Euro Adoption : Weathering Uncharted Water, Economic System, vol.28,no4, 2004.

22. Krueger,A.,O., Determinarea cursului de schimb, Editura Sedona, Timișoara, 1996.

23. Miskin F.(2010), The Economics of Money, Banking and Financial Markets (Ninth Edition), Addison-Wesley.

24. Moșteanu, T., Buget și trezorerie publică, Editura Universitară, București, 2004.

25. Mihăiescu, S., Controlul financiar-bancar, Editura Sedcom Libris, Iași, 2002.

26. Negruș, M., Plăți și garanții internaționale, Editura C.H. Back, București, 2006.

27. Nițulescu,G. Ghidul financiar bancar, Editura House of Guides Ediția a III a, 2008.

28. Ohme, K., The End of the Nation State, Free Press, New York, 1995.

29. Pocan, I., M., Politicile monetare și piața de capital din România, Editura Economica, București, 2004.

30. Popa, I., Tranzacții comerciale internaționale, Editura Economica, București, 1997.

31. Pelinescu, E. (2006). Competitivitatea economică și cursul de schimb în România Razin, O., Collins, M. (1999).

32. Peter,I. Exchange Rate Economics, London, United Kingdom; Cambridge University Press, 1995.

33. Rainelli, Michel, Comerțul internațional, Editura Arc, București, 2004.

34. Rogoff, Kenneth, Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, IMF Working Paper no, 243, 2003.

35. Rogoff, K., Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes, IMF Working Paper no, 243, 2003.

...

Preview document

Cursul de schimb valutar - Pagina 1
Cursul de schimb valutar - Pagina 2
Cursul de schimb valutar - Pagina 3
Cursul de schimb valutar - Pagina 4
Cursul de schimb valutar - Pagina 5
Cursul de schimb valutar - Pagina 6
Cursul de schimb valutar - Pagina 7
Cursul de schimb valutar - Pagina 8
Cursul de schimb valutar - Pagina 9
Cursul de schimb valutar - Pagina 10
Cursul de schimb valutar - Pagina 11
Cursul de schimb valutar - Pagina 12
Cursul de schimb valutar - Pagina 13
Cursul de schimb valutar - Pagina 14
Cursul de schimb valutar - Pagina 15
Cursul de schimb valutar - Pagina 16
Cursul de schimb valutar - Pagina 17
Cursul de schimb valutar - Pagina 18
Cursul de schimb valutar - Pagina 19
Cursul de schimb valutar - Pagina 20
Cursul de schimb valutar - Pagina 21
Cursul de schimb valutar - Pagina 22
Cursul de schimb valutar - Pagina 23
Cursul de schimb valutar - Pagina 24
Cursul de schimb valutar - Pagina 25
Cursul de schimb valutar - Pagina 26
Cursul de schimb valutar - Pagina 27
Cursul de schimb valutar - Pagina 28
Cursul de schimb valutar - Pagina 29
Cursul de schimb valutar - Pagina 30
Cursul de schimb valutar - Pagina 31
Cursul de schimb valutar - Pagina 32
Cursul de schimb valutar - Pagina 33
Cursul de schimb valutar - Pagina 34
Cursul de schimb valutar - Pagina 35
Cursul de schimb valutar - Pagina 36
Cursul de schimb valutar - Pagina 37
Cursul de schimb valutar - Pagina 38
Cursul de schimb valutar - Pagina 39
Cursul de schimb valutar - Pagina 40
Cursul de schimb valutar - Pagina 41
Cursul de schimb valutar - Pagina 42
Cursul de schimb valutar - Pagina 43
Cursul de schimb valutar - Pagina 44
Cursul de schimb valutar - Pagina 45
Cursul de schimb valutar - Pagina 46
Cursul de schimb valutar - Pagina 47
Cursul de schimb valutar - Pagina 48
Cursul de schimb valutar - Pagina 49
Cursul de schimb valutar - Pagina 50
Cursul de schimb valutar - Pagina 51
Cursul de schimb valutar - Pagina 52
Cursul de schimb valutar - Pagina 53
Cursul de schimb valutar - Pagina 54
Cursul de schimb valutar - Pagina 55
Cursul de schimb valutar - Pagina 56
Cursul de schimb valutar - Pagina 57
Cursul de schimb valutar - Pagina 58
Cursul de schimb valutar - Pagina 59
Cursul de schimb valutar - Pagina 60
Cursul de schimb valutar - Pagina 61
Cursul de schimb valutar - Pagina 62
Cursul de schimb valutar - Pagina 63
Cursul de schimb valutar - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Cursul de schimb valutar.docx

Alții au mai descărcat și

Cursul de Schimb și Impactul Său Asupra Schimburilor Comerciale Internaționale

CAPITOLUL 1 Cursul de schimb – aspecte generale 1.1. Abordări conceptuale privind cursul de schimb Rolul banilor în viaţa economică şi socială...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Factorii determinanți ai cursurilor de schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Relații financiare monetare internaționale

Cap.1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - SPECIFIC ŞI CADRU GENERAL DE MANIFESTARE 1.1. Delimitări conceptuale Economia mondială (internaţională)...

Relații valutare internaționale

CONCEPTUL SI SFERA RELATIILOR VALUTAR FINANCIARE INTERNATIONALE 1.1. Continutul si sfera relatiilor valutar financiare internationale...

Te-ar putea interesa și

Piața valutară și influența sa asupra cursului de schimb

I N T R O D U C E R E Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea conceptului de piaţă valutară, ca fiind locul unde se desfăşoară vânzarea şi...

Redefiniri ale Politicii Valutare în România în Condițiile Tranziției la Economia de Piață

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CURSULUI DE SCHIMB VALUTAR ÎN ECONOMIA DE TRANZIŢIE I.1.Caracteristicile cursului valutar I.2....

Analiza tranzacțiilor în valută și a operațiunilor contabile

INTRODUCERE O întreprindere exercită în două moduri activitățiile sale în străinătate. Ea poate să realizeze tranzacții în monede străine sau...

Factori Fundamentali de Influență asupra Cursului de Schimb

1.1. Cursul valutar: concept, funcţii, forme Schimburile economice internaţionale fiind exprimate în valută presupun cunoaşterea cursului valutar...

Modelul econometric pentru import în funcție de cursul de schimb valutar ron-euro

Introducere Importul: Operaţiune comercială de cumpărare din străinătate a unor bunuri materiale şi/sau servicii contra unei cantităţi de monedă...

Piața valutară și cursul de schimb

1. Introducere Tematica referatului este „Piata valutara si Cursul valutar”. In prima parte a referatului este prezentat piata valutara.Literatura...

Alegerea Cursului de Schimb și a Regimului Valutar

Alegerea regimului valutar a devenit nu numai subiect de interes academic, ci si de interes pentru politicieni, dupa criza financiara din 1990,...

Cursul Valutar

Cursul Valutar 1.Cursul valutar – concept, tipologie, formare 1.1. Definirea cursului valutar Platile si încasarile în cadrul derularii...

Ai nevoie de altceva?