Relații financiare monetare internaționale

Curs
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 30098
Mărime: 735.95KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Nicolae
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Driga Imola
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Cuprins

 1. Cap.1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - SPECIFIC ŞI CADRU GENERAL DE MANIFESTARE
 2. 1.1. Delimitări conceptuale 4
 3. 1.2. Conţinutul relaţiilor economice internaţionale 5
 4. 1.3. Rolul relaţiilor economice internaţionale 5
 5. Cap.2. POLITICA COMERCIALĂ
 6. 2.1. Conceptul, funcţiile, tipurile şi instrumentele politicii comerciale 7
 7. 2.2. Politica comercială tarifară (politica vamală) 8
 8. 2.3. Politica comercială netarifară 11
 9. 2.4. Politica comercială de promovare şi simulare a exporturilor 13
 10. Cap.3. CURSUL VALUTAR – FACTOR DETERMINANT ÎN RELAŢIILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE
 11. 3.1. Consideraţii generale 15
 12. 3.2. Riscurile implicate de schimburile economice internaţionale 17
 13. 3.3. Stabilirea cursului de schimb valutar pe piaţă 19
 14. Cap.4. MIJLOACELE DE PLATĂ INTERNAŢIONALE
 15. 4.1. Valutele 21
 16. 4.2. Moneda internaţională 23
 17. 4.3.Compensaţiile 27
 18. 4.3.1. Definirea şi tipologia operaţiunilor în contrapartidă 27
 19. 4.3.2. Tipologia compensaţiilor 29
 20. Cap.5. INSTRUMENTE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ INTERANŢIONALE
 21. 5.1. Instrumente interanţionale de plată 33
 22. 5.1.1. Cambia şi biletul la ordin 33
 23. 5.1.2. Cecul 35
 24. 5.1.3. Cardul 36
 25. 5.2. Modalităţi interanţionale de plată 37
 26. 5.2.1. Ordinul de plată 38
 27. 5.2.2. Incasso-ul bancar 39
 28. 5.2.3. Acreditivul documentar 40
 29. 5.2.4. Scrisoarea de garanţie bancară 42
 30. Cap.6. PIAŢA VALUTARĂ
 31. 6.1. Conţinutul şi trăsăturile pieţei valutare 44
 32. 6.2. Operaţiuni principale 45
 33. 6.3. Operaţiuni de arbitraj 46
 34. 6.4. Operaţiuni speculative 47
 35. Cap.7. FINANŢAREA ŞI CREDITAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ EXTERIOR
 36. 7.1. Conţinutul finanţării internaţionale 50
 37. 7.1.1. Investiţiile internaţionale directe 51
 38. 7.1.2. Plasamente internaţionale de titluri 52
 39. 7.1.3. Forfetarea 53
 40. 7.1.4. Factoringul 53
 41. 7.1.5. Leasingul internaţional 56
 42. 7.2. Creditul pe piaţa internaţională 58
 43. APLICAŢII PRACTICE 60
 44. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 79
 45. BIBLIOGRAFIE 89

Extras din curs

Cap.1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - SPECIFIC ŞI CADRU GENERAL DE MANIFESTARE

1.1. Delimitări conceptuale

Economia mondială (internaţională) - ansamblul interdependenţelor economice, politice, comerciale şi financiar-valutare dintre economiile naţionale, structurile supranaţionale şi societăţile transnaţionale, privite şi analizate în mod dinamic şi evolutiv. S-a conturat la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, ca urmare a formării statelor independente şi adâncirii diviziunii internaţionale a muncii.

Componentele economiei mondiale sunt:

1. Diviziunea internaţională a muncii - tendinţa de specializare internaţională a producţiei, ca bază a participării ţărilor la circuitul economic mondial (ţări industriale, agrare, prelucrătoare, furnizoare de materii prime, etc.).

2. Economiile naţionale - ansamblul de activităţi economice desfăşurate într-o ţară asupra cărora acţionează reglementări cu caracter economic proprii statului respectiv; se prezintă într-o mare diversitate:

-după nivelul de dezvoltare: ţări dezvoltate, în curs de dezvoltare, subdezvoltate;

-după sistemul politic şi economic: ţări cu economie de piaţă (capitaliste), cu economie central-planificată (socialiste), cu economie în tranziţie.

Deşi ambele reprezintă schimburi reciproce, economia mondială şi economia naţională se deosebesc fundamental. În timp ce schimburile economice pe piaţa internă se desfăşoară liber, fără restricţii, relaţiile comerciale dintre state sunt supuse unor reglementări specifice, putând fi supuse restricţiilor de natură tarifară (bariere vamale) şi netarifară (contingente, norme tehnice, formalităţi administrative).

3. Societăţile transnaţionale (multinaţionale) - întreprinderi care operează prin filiale localizate în mai multe ţări, fiind, de obicei, de dimensiuni mari; calea principală de expansiune a acestor societăţi pe pieţele internaţionale sunt investiţiile externe directe.

4. Piaţa mondială - ansamblul relaţiilor de schimb ce se stabilesc între ag.econ. din diferite ţări, pe baza cererii şi ofertei. Formele principale sunt:

-comerţul internaţional - tranzacţii cu bunuri şi servicii ce se desfăşoară între ag.econ. din diferite ţări, fiind forma principală sub care s-a constituit piaţa mondială;

-piaţa internaţională a capitalurilor - operaţiuni legate de plasarea în/din străinătate a unor capitaluri sub formă de investiţii directe, credite, cumpărări de titluri de valoare;

-piaţa internaţională a muncii - relaţii generate de migraţia forţei de muncă între ţări;

-piaţa tehnologiilor de vârf - transferuri de brevete, invenţii.

5. Relaţiile economice internaţionale - totalitatea tranzacţiilor economice internaţionale dintre statele lumii care cuprind circulaţia internaţională a mărfurilor şi serviciilor, precum şi relaţiile valutare şi financiare internaţionale.

1.2. Conţinutul relaţiilor economice internaţionale

Tranzacţiile internaţionale se pot grupa în trei categorii cărora le corespund tot atâtea tipuri de operaţiuni:

a) schimbul de mărfuri (operaţiuni comerciale) - exporturi şi importuri de mărfuri; are cea mai mare pondere în ansamblul relaţiilor economice internaţionale;

b) schimbul de servicii (operaţiuni necomerciale) - prestaţii de servicii legate de schimbul de mărfuri (transport, asigurare, servicii bancare privind decontarea), turismul internaţional, transferuri de dobânzi şi credite, plasamente pe pieţele valutare;

c) schimburi de capital (operaţiuni financiare) – au în vedere relaţiile valutare şi financiare internaţionale generate de mişcările mărfurilor şi serviciilor pe plan extern.

Relaţiile valutare şi financiare internaţionale se bazează pe sistemele monetare ale economiilor naţionale şi se materializează în 3 fluxuri:

-fluxul valutar-financiar determinate de schimburi economice internaţionale, având la bază vz./cump. de mărfuri sau servicii între ag.econ. din diferite ţări;

-fluxul valutar-financiar determinate de existenţa unor fonduri disponibile şi posibilitatea plasării lor sub formă de investiţii internaţionale (directe, de portofoliu) şi de credite internaţionale;

-fluxul valutar-financiar legat de: depozitele în valută, ajutoare acordate între state, plata datoriilor de război.

1.3. Rolul relaţiilor economice internaţionale

Economia mondială actuală se caracterizează printr-o nouă bază tehnologică, prin extinderea şi intensificarea R.E.I. care primesc o importanţă tot mai mare, având roluri multiple:

a). Facilitează accesul statelor la resurse materiale mondiale - diviziunea internaţională a muncii este influenţată de diferenţele de resurse materiale existente între state şi de procesul de specializare internaţională a producţiei de bunuri.

Preview document

Relații financiare monetare internaționale - Pagina 1
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 2
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 3
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 4
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 5
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 6
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 7
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 8
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 9
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 10
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 11
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 12
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 13
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 14
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 15
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 16
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 17
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 18
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 19
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 20
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 21
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 22
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 23
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 24
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 25
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 26
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 27
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 28
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 29
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 30
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 31
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 32
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 33
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 34
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 35
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 36
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 37
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 38
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 39
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 40
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 41
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 42
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 43
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 44
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 45
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 46
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 47
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 48
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 49
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 50
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 51
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 52
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 53
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 54
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 55
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 56
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 57
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 58
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 59
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 60
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 61
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 62
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 63
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 64
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 65
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 66
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 67
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 68
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 69
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 70
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 71
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 72
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 73
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 74
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 75
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 76
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 77
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 78
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 79
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 80
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 81
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 82
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 83
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 84
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 85
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 86
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 87
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 88
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 89
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 90
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 91
Relații financiare monetare internaționale - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Relatii Financiare Monetare Internationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Cursul de schimb valutar

Introducere Obiectivul general al lucrării constă în analiza impactul cursului schimb asupra relațiilor economice internaționale. Accent în mod...

Instrumente de plată internaționale

Introducere Lucrarea de fata prezinta schematic caracteristicile si perspectivele asupra evolutiei principalelor instrumente de plata...

Operațiunile Instituțiilor de Credit

Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Înfiinţarea instituţiilor de credit Sistemul bancar din România este un sistem pe două...

Credit și bănci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Activitatea bancară - SC Horus SA

Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din...

Factorii determinanți ai cursurilor de schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale

Tema 6: Esenţa operaţiunilor de plăţi şi decontări în cadrul băncii comerciale. 1. Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client. Totalitatea...

Te-ar putea interesa și

Politicile Monetare și Fiscale și Impactul Lor asupra Echilibrului Balanței de Plăți

Capitolul 1 Balanţa de plăţi: concept, forme, structură Conceptul de balanţă a fost lansat iniţial de mercantilişti in secolul al XVII-lea şi...

Piața financiară și bursa de valori

1.Piata financiara 1.1. Introducere Relatiile de natura financiara, de credit si monetare s-au amplificat pe plan international, consolidandu-se...

Relații financiar-monetare internaționale - criza economică actuală

1.Criza economica a fost prezisa de acum 30 de ani Pentru multi oameni actuala criza economica a venit ca o sageata din albastrul cer. Intre timp,...

Relații Financiar Monetare Internaționale

Cap. I Piaţa şi politica valutară Caracteristicile şi funcţionarea pieţei valutare Schimburile internaţionale de bunuri şi servicii şi...

Modelul monetar al FMI și problemele aplicării sale

Cap 1. Fondul Monetar International 1.1 Istoric Fondul Monetar International – FMI : este o organizatie internationala care are 186 de state...

Politici promovate de fondul monetar internațional în țările membre

Cap I : ,,Prezentarea Fondului Monetar Internațional” 1.1 Istoric Fondul Monetar Internațional a fost creat în mod oficial la 27 decembrie 1945...

Dinamica contului de capital și financiar al balanței de plăți externe a Republicii Moldova în perioada semestrului I al anului 2009

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Balanţa de plăţi externe permite compararea sub raport cantitativ şi calitativ a schimburilor reale...

Relații financiar monetare internaționale - evoluția pieței auto 2009

Cele mai afectate domenii de criza economica si financiara al carui varf va fi atins in 2009 vor fi piata auto si cea a constructiilor, potrivit...

Ai nevoie de altceva?