Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 248 în total
Cuvinte : 13586
Mărime: 414.97KB (arhivat)
Publicat de: Olimpian Niculescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A. Zubic

Extras din curs

Tema 6: Esenţa operaţiunilor de plăţi şi decontări în cadrul băncii comerciale.

1. Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client.

Totalitatea operaţiunilor pe care le efectuează banca în folosul clienţilor pot fi clasificate în 3 categorii având la bază funcţiile principale ale băncii:

• Serviciile de finanţare a necesităţilor de resurse ale clienţilor – operaţiuni de creditare;

• Serviciile de acumulare a resurselor prin acordarea clienţilor a posibilităţilor de economisire a excedentelor de lichidităţi – operaţiuni de depozitare;

• Serviciile de transfer de fonduri în interesul clienţilor sau interes propriu.

Actualmente operaţiunile bancare au obţinut o vastă diversificare datorită dezvoltării pieţei financiare şi sub influenţa mai multor cauze:

• Informatizarea pieţei financiare care permite băncii să acorde clientului diferite servicii necesare acestuia care sunt mai convenabile în funcţie de costul şi perioada de efectuare;

• Creşterea încrederii clienţilor în bancă care are la bază garanţiile acordate prin legislaţie de către organele de supraveghere bancară care conferă clienţilor anumite drepturi şi impune băncii anumite obligaţii faţă de clienţi;

• Internaţionalizarea pieţei financiare care face ca clienţii să ceară de la bancă efectuarea diferitor servicii de transfer pe plan internaţional sau servicii de garantare a plăţilor, de gestiune a patrimoniului;

• Are loc interconexiunea dintre piaţa bancară şi cea bursieră care a condus la apariţia diferitor servicii noi prestate de către bancă clienţilor.

Diversificarea operaţiunilor bancare are la bază studierea de către bancă a cerinţelor şi necesităţilor clienţilor, elaborarea şi promovarea produselor care satisfac acestei necesităţi precum şi extinderea relaţiilor existente între bancă şi clientela ei fidelă.

Actualmente diversificarea operaţiunilor bancare se efectuează pe următoarele direcţii:

- Promovarea metodelor noi de finanţare prin implementarea unor produse noi din domeniul creditării.

- Servicii bancare ce stau în afara poziţiei bilanţului bancar (operaţiuni extrabilanţiere), care sunt compuse din doua largi categorii:

i. Operaţiuni de comision.

ii. Operaţiuni privind obligaţii anticipate sau condiţionate.

- Activităţi din sfera afacerilor internaţionale.

- Servicii de sprijinire a afacerilor.

- Servicii de iniţiere şi angajare în sfera pieţii de capital.

În funcţie de tipul clientului serviciile acordate de către bancă pot fi clasificate în:

• Servicii acordate persoanelor fizice;

• Servicii acordate persoanelor juridice.

Etapele relaţiei bancă-client:

1. Iniţierea relaţiilor dintre bancă şi client care se concretizează în următoarele: banca determină necesităţile reale ale clientului în servicii bancare şi corespunzător în baza acestora elaborează produse corespunzătoare şi pentru a le vinde ea se ocupă de promovarea acestor produse pe piaţă aducând la cunoştinţa clienţilor despre existenţa acestor produse;

2. Oformarea relaţiilor dintre bancă-client care se concretizează în încheierea contractului în care se indică toate drepturile ţi obligaţiile băncii faţă de client şi totodată se indică responsabilităţile clientului faţă de bancă(dreptul la informaţie, dreptul pentru obţinerea dobânzii pentru resursele din cont, dreptul la retragerea resurselor din cont, dreptul la finanţarea necesităţilor);

3. Menţinerea şi consolidarea relaţiilor apărute între bancă-client care presupune diversificarea serviciilor acordate de către bancă clientului, renegocierea dobânzilor şi comisioanelor calculate, stabilirea anumitor facilităţi;

4. Încheierea relaţiilor dintre bancă-client care poate avea loc din iniţiativa clientului prin depunerea unei cereri la bancă sau din iniţiativa băncii în cazul în care banca nu-l mai doreşte ca client pe acesta.

Pe parcursul existenţei relaţiilor dintre bancă-client, banca trebuie să respecte anumite obligaţii faţă de client, având şi anumite drepturi.

Obligaţiile băncii:

• Să efectueze operaţiile cerute de client în volumul, termenul şi condiţiile indicate de acesta;

• Să onoreze orice plată cerută de către client în limita soldului contului acestuia şi să scrie în cont toate sumele încasate de client;

• Să elibereze clientului extrasul din contul său la finele perioadei de gestiune sau la cererea clientului;

• Să restituie resursele depuse la bancă la cerinţa clientului în modul convenit sau conform cerinţelor stabilite în contract;

• Să gestioneze resursele clientului cât mai convenabil pentru a putea face faşă cerinţelor de lichidităţi din partea clienţilor băncii.

Drepturile băncii sunt:

• Să perceapă plată sub formă de comision pentru serviciile prestate clientului care va fi utilizată pentru remunerarea muncii şi a altor cheltuieli operaţionale ale băncii;

• Să înscrie în conturi şi să calculeze dobânzi în funcţie de tipul şi regimul contului;

• Să utilizeze resursele clientului în modul în care consideră ea că este mai avantajos;

• Să ceară de la client anumite forme de garanţii pentru acoperirea riscului aferent clientului respectiv în special în relaţiile de creditare;

Etica bancară presupune un sistem de reguli şi norme de conduită a personalului bancar atât vizavi de colectivul de muncă cât şi faţă de clienţii băncii

Preview document

Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 1
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 2
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 3
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 4
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 5
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 6
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 7
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 8
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 9
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 10
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 11
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 12
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 13
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 14
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 15
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 16
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 17
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 18
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 19
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 20
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 21
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 22
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 23
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 24
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 25
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 26
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 27
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 28
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 29
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 30
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 31
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 32
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 33
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 34
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 35
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 36
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 37
Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Esenta Operatiunilor de Plati si Decontari in Cadrul Bancii Comerciale.doc
  • Esenta Operatiunilor de Plati si Decontari in Cadrul Bancii Comerciale.ppt

Alții au mai descărcat și

Operațiunile Instituțiilor de Credit

Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Înfiinţarea instituţiilor de credit Sistemul bancar din România este un sistem pe două...

Credit și bănci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Activitatea bancară - SC Horus SA

Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din...

Factorii determinanți ai cursurilor de schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Introducere în IFD

Tematica – Capitolul 1 (PIF11) - CONCEPTUL DE INSTRUMENT FINANCIAR DERIVAT - TIPURI DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE - PARTICIPAN.II PE...

Operațiuni de plăți și compensări

INSTRUMENTE DE PLATĂ SI CREDIT Instrumentele de plată si credit (efectele de comert sau titlurile financiare, cum mai sunt denumite în literatura...

Tipologia operațiunilor instituțiilor de credit

În prezent, o institutie de credit actioneaza în mare masura ca un intermediar financiar: pentru a obtine fonduri se împrumuta (de la populatie,...

Laborator Financiar-Bancar

Capitolul 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare:...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturi curente și în numerar

INTRODUCERE Informatia economica si indeosebi informatia contabila este in prezent un element indispensabil al progresului social. Conducerea...

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE CAPITOLUL I Sistemul bancar in România 1.1. Concept si functii Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Rolul și importanța sistemelor bancare

ROLUL SI IMPORTANTA SISTEMELOR BANCARE Sistemul bancar reprezinta ansamblul de banci diferit organizat in jurul si sub conducerea bancii centrale...

Credite neperformante - modalități de recuperare și reflectarea lor în contabilitate

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 1.1. Banca concept şi funcţiile băncii în economie În esenţă, o bancă poate fi definită ca o...

Analiză Comparativă a Modalităților de Plată Utilizate în România în Cadrul Băncii Raiffeisen

Introducere Utilizarea modalităților de plată și de garantare în cadrul sistemului bancar presupune o temeinică cunoaștere a acestora, astfel...

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere Prezenta lucrare intitulata “ Produse si servicii bancare oferite persoanelor fizice” este destinata dezvaluirii aspectelor cunoscute...

Ai nevoie de altceva?