Operațiuni de plăți și compensări

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 27882
Mărime: 428.66KB (arhivat)
Publicat de: Ilie Rotariu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Matei Ion Viorel
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL Craiova SPECIALIZAREA FINANTE BĂNCI DISCIPLINA: OPERATIUNI DE PLĂTI SI COMPENSĂRI

Extras din curs

INSTRUMENTE DE PLATĂ SI CREDIT

Instrumentele de plată si credit (efectele de comert sau titlurile financiare, cum mai sunt

denumite în literatura de specialitate si în practica financiară internatională ) sunt înscrisuri care au

un continut si o formă consacrată pe bază de norme acceptate pe plan international, reprezentând

pentru cel ce le detine în mod legal (beneficiar) un drept de creantă a cărui existentă si întindere

sunt determinate strict de mentiunile cuprinse în aceste înscrisuri.

Emiterea, circulatia si negocierea instrumentelor de plată si credit de asemenea reglementate

pe bază de norme interne si internationale, dintre care pot fi mentionate:

-Legea 58/1934 privind cambia si biletul la ordin, modificată prin Legea 83/1994;

-Legea 59/1934 privind cecul;

-Normele BNR nr.6 si nr.10/1994 privind cambiile si biletele la ordin ;

-Regulamentul valutar nr.3/1997;

-Conventiile de la Geneva din 7 iunie 1930 privind legea uniformă, reglementările anumitor

conflicte de legi si dreptul la timbru, în materie de cambii si bilete la ordin;

-Conventiile de la Geneva din 19 martie 1931 privind legea uniformă si reglementarea anumitor

conflicte de legi în materie de cecuri.

România desi nu a aderat oficial la aceste conventii internationale, a aplicat totusi reglementările lor

prin legile promulgate în 1934.

1. Cambia

Trata (cambia) este un instrument de plată si credit prin care o persoană fizică sau juridică numită

trăgător transmite un ordin neconditionat unei alte persoane fizice sau juridice numită tras, de a

plăti la vedere sau la scadentă, o sumă determinată, unei alte persoane fizice sau juridice numită

beneficiar.

După cum vedem, din definitia de mai sus, se desprind trei părti distincte care iau parte la

actiune : trăgătorul, trasul si beneficiarul.

Trăgătorul se identifică întotdeauna cu vânzătorul de mărfuri sau prestatorul de servicii,

sau cu exportatorul de mărfuri. Pe pozitia trasului se găseste importatorul de mărfuri sau de

servicii , sau cumpărătorul.

Beneficiarul tratei se poate afla în mai multe ipostaze :

a) în cazul în care mărfurile si/sau serviciile au fost realizate/efectuate pe cheltuiala vânzătorului,

beneficiarul de drept va fi acesta,deci trăgătorul (în cazul cambiei la ordin propriu) ;

b)în cazul în care mărfurile si/sau serviciile au fost realizate din surse bănesti atrase, de regulă, de la

o bancă, atunci beneficiarul cambiei va fi aceasta, pentru rambursarea sumei avansate (cambia trasă

în contul altuia) ;

c)în cazul în care trăgătorul are datorii către un tert, el poate trage o cambie la ordinul acestuia sau

poate să-i transmită o cambie primită de el, nenominalizată, pe care o va gira.

- Conditii de formă

Conventia de la Geneva din 1930 asupra cambiei, precum si Legea 58/1934 privind trata stabilesc o

serie de elemente care trebuie să facă parte din cambie si anume :

- denumirea de cambie (trată) în titlu sau în text, în limba folosită pentru completarea cambiei (Bill

of exchange sau Draft, în limba engleză, Wechsel, în limba germană, Lettre de change, în limba

franceză, Cambia, în limba italiană) ;

- locul si data emiterii (dacă se omite mentionarea locului emiterii, aceasta se consideră a fi sediul

trăgătorului ;

- suma determinată , în cifre si litere ;

- numele si sediul trasului;

- locul si data plătii (dacă se omite mentionarea locului plătii, acesta se consideră a fi sediul

trasului). Dacă locul plătii este altul decât sediul trasului, cambia se numeste domiciliată.

Domicilierea este perfectă când se indică alt loc de plată decât sediul trasului si se mentionează si o

persoană plătitoare, alta decât trasul si imperfectă când se indică doar alt loc de plată decât sediul

trasului. În ce priveste data plătii (sau scadenta), aceasta poate fi : la o dată calendaristică, la vedere,

sau la un număr de zile de la o dată calendaristică sau de la vedere. O trată fără mentionarea

scadentei se consideră plătibilă la vedere si poate fi încasată până în 365 de zile de la data emiterii,

după care îsi pierde valabilitatea (de exemplu, dacă se emite o trată la vedere în ziua de 15 mai

2000, aceasta poate fi încasată la ghiseele bancare în răstimp de un an, respectiv până la 14 mai

2001);

- ordinul neconditionat de plată ;

- beneficiarul cambiei , care poate fi desemnat nominativ sau cu clauza « la ordin » ;

- semnătura trăgătorului

Operatiuni cu cambii

a)Emiterea cambiei, care este obligatia trăgătorului si care provine din raporturile juridice dintre

trăgător si tras (între care există un contract de vânzare-cumpărare) si dintre trăgător si beneficiar

(beneficiarul fiind creditorul trăgătorului), raporturi anterioare emiterii cambiei. Formularul cambiei

este tipizat si poate fi procurat de către trăgător de la banca unde îsi are contul, singurul care va fi

plătit.

b)Acceptarea cambiei, care reprezintă manifestarea de vointă prin care trasul consimte să-si

asume obligatia de plată, devenind astfel obligatul cambial principal. Prezentarea cambiei la

acceptare se face la sediul trasului, prin intermediul băncii acestuia, la solicitarea băncii posesorului

legitim sau detinătorului cambiei. Prezentarea cambiei la acceptare este facultativă, cu exceptia

cambiilor obligatoriu prezentabile, a cambiilor cu scadenta la un termen de la vedere si a cambiilor

în care s-a mentionat obligatia prezentării la acceptare. Acceptarea se face prin semnarea cambiei de

către tras, care precizează de regulă si data la care semnează. Acceptarea este neconditionată, dar

poate fi dată numai pentru o parte a sumei de plată, aceasta având semnificatia unei acceptări

partiale. Băncile din România prezintă cambiile la acceptare trasului până cel târziu cu 15 zile

înainte de scadentă, dacă nu este indicat un termen de prezentare, la sediul trasului. Solicitarea

acceptării se face sub forma unei cereri însotită de un exemplar original primit de la banca

trăgătorului. Cererea trebuie semnată de directorul băncii. Dacă trasul solicită timp de gândire până

în ziua următoare i se acordă acest răgaz dar nu i se lasă titlul.

Preview document

Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 1
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 2
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 3
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 4
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 5
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 6
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 7
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 8
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 9
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 10
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 11
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 12
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 13
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 14
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 15
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 16
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 17
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 18
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 19
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 20
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 21
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 22
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 23
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 24
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 25
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 26
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 27
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 28
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 29
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 30
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 31
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 32
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 33
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 34
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 35
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 36
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 37
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 38
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 39
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 40
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 41
Operațiuni de plăți și compensări - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Operatiuni de Plati si Compensari.pdf

Alții au mai descărcat și

Operațiunile Instituțiilor de Credit

Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Înfiinţarea instituţiilor de credit Sistemul bancar din România este un sistem pe două...

Credit și bănci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Activitatea bancară - SC Horus SA

Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din...

Factorii determinanți ai cursurilor de schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale

Tema 6: Esenţa operaţiunilor de plăţi şi decontări în cadrul băncii comerciale. 1. Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client. Totalitatea...

Introducere în IFD

Tematica – Capitolul 1 (PIF11) - CONCEPTUL DE INSTRUMENT FINANCIAR DERIVAT - TIPURI DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE - PARTICIPAN.II PE...

Tipologia operațiunilor instituțiilor de credit

În prezent, o institutie de credit actioneaza în mare masura ca un intermediar financiar: pentru a obtine fonduri se împrumuta (de la populatie,...

Laborator Financiar-Bancar

Capitolul 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare:...

Te-ar putea interesa și

Sistemul de Plăți Interbancare

INTRODUCERE Schimbările profunde care au apărut în structura şi activitatea sistemelor de plăţi şi decontări au reflectat îndeaproape...

Sistemul de Plăți

Cap 1 Aspecte generale privind sistemele de plăți Evoluția monedei a determinat apariția și perfecționarea sistemului de plăți ca un cadru...

Practică Piraeus Bank

Cap. 1. Istoric şi evoluţie 1.1. Grupul Piraeus Bank Grecia Piraeus Bank Group este astăzi una dintre cele mai dinamice şi active organizaţii...

BCR și sistemul bancar românesc

1.1. Reforma si reglementarea activitatii bancare în România Pregatirea mediului unei economii de piata presupune remodelarea si înlocuirea...

Raport de practică la Raiffeisen Bank

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR Sistemul informaţional bancar reprezintă ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează: -...

Piața monetară

Capitolul I. CARACTERIZAREA PIETEI MONETARE I.1 MONEDA, EVOLUTIA SI FORMELE EI Banii au aparut in urma cu peste 25 de secole,in epoca fierului,...

Piața monetară în România și trăsăturile acesteia

CAPITOLUL I ACTORII PIEŢEI MONETARE 1.1. Piaţa monetară. Evoluţie şi caracterizare generală Piaţa monetară este o piaţă a capitalurilor pe termen...

Blocajul financiar și compensările de plăți

Introducere Atat in sectorul de stat, cat si in cel privat, blocajul financiar reprezinta, in prezent, unul dintre fenomenele cele mai grave din...

Ai nevoie de altceva?