Operațiunile Instituțiilor de Credit

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 62327
Mărime: 443.48KB (arhivat)
Publicat de: Zenobia Toma
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul 1

INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA

1.1. Înfiinţarea instituţiilor de credit

Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a României şi instituţiile de credit., sistem ce a fost introdus în decembrie 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piaţă.

Instituţiile de credit sunt entităţi care desfăşoară activităţi de atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile de la public precum şi operaţiuni de acordare de credite în cont propriu. În categoria de public nu se includ statul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţiile guvernamentale, băncile centrale, instituţiile de credit şi alte instituţii financiare. De asemenea în categoria instituţiilor de credit intra şi entităţile care emit mijloace de plată electronice.

Instituţiile de credit care desfăşoară activităţi în România sunt persoane juridice române care aparţin următoarelor categorii:

- bănci;

- organizaţii cooperatiste de credit;

- bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ;

- bănci de credit ipotecar;

- instituţii emitente de monedă electronică.

sau sucursale ale unor instituţii de credit persoane juridice străine, din state terţe sau state membre ale Uniunii Europene.

L a baza constituirii şi funcţionării instituţiilor de credit stau Legea 31/1900 privind societăţile comerciale şi OG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Forma de constituire este aceea a societăţilor comerciale pe acţiuni, iar funcţionarea lor este condiţionată de existenţa unei autorizări în acest sens, autorizaţie emisă de Banca Naţională a României. Astfel, desfăşurarea activităţii instituţiilor de credit în România presupune obţinerea unei autorizaţii de la Banca Naţională a României. Pentru obţinerea autorizaţiei, entităţile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii privind capitalurile, acţionariatul, conducerea, sediul şi respectarea reglementărilor.

Capitalul iniţial al instituţiei de credit nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane de euro1. La constituire capitalul social al unei instituţii de credit, persoană juridică română trebuie vărsat integral şi în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, fără a fi permise aporturile în natură. Acţiunile sau părţile sociale pot fi numai nominative.

Conducerea operativă a unei instituţii de credit este asigurată de cel puţin două persoane, care au experienţă adecvată în exercitarea responsabilităţilor specifice activităţii financiar- bancare. Activitatea instituţiei de credit trebuie să se desfăşoare preponderent pe teritoriul României.

Sediul social sau după caz sediul real. al instituţiei de credit persoană juridică română, trebuie să fie situat pe teritoriul României. Sediul real reprezintă locaţia în care se situează centrul de conducere şi gestiune a activităţii statutare, în cazul în care nu este acelaşi cu sediul social.

Structura acţionariatului este un aspect important în obţinerea autorizaţiei unei instituţii de credit. Banca Naţională a României trebuie să fie informată cu privire Ia identitatea acţionarilor sau membrilor care deţin direct sau indirect participaţii calificate la instituţiilor de credit, dar şi cu privire la valoarea acestor participaţii. Scopul băncii centrale este de a se asigura că instituţia de credit dezvoltă un management prudent şi sănătos.

Înfiinţarea unei societăţi bancare prevede obligativitatea parcurgerii a două etape:

- constituirea societăţii bancare;

- autorizarea funcţionării băncii.

Aprobarea constituirii unei societăţi bancare se realizează de către Banca Naţională a României, şi nu este o garanţie a autorizării funcţionării băncii în cauză.

În termen de maxim 2 luni de la comunicarea aprobării de constituire, pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare instituţia de credit trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României documentele care atestă constituirea legală a instituţiei de credit conform dispoziţiilor aplicabile.

Documentaţia care însoţeşte cererea de autorizare pentru aprobarea funcţionării băncii se compune din:

- copie legalizată de pe actul constitutiv/sau originalul;

- scrisoare din partea depozitarului fondurilor ce vor constitui capitalul social subscris;

- dovada obţinerii spaţiului aferent sediului social (consimţământul proprietarului pentru spaţiul individual; contractul de închiriere);

- repartiţia capitalului social;

- identitatea acţionarilor, distribuţia capitalului;

- identitatea conducerii operative (minim două persoane);

- studiu de fezabilitate;

- certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului - copie;

- comunicare privind existenţa reglementărilor proprii privind desfăşurarea activităţii.

După depunerea acestei documentaţii BNR va analiza documentaţia, urmând ca în 3 luni de la data depunerii să comunice în scris aprobarea sau respingerea autorizării societăţii bancare. În acest de-al doilea caz se vor comunica şi motivele ce au stat la baza deciziei BNR. Autorizarea unei instituţii de credit se realizează pe durată nedeterminată. Motivele ce pot sta la baza respingerii autorizării unei societăţi bancare sunt următoarele:

> documentaţie incompletă sau nenconformă cu prevederile legale în vigoare;

> capital social inferior limitei stabilite de BNR;

> formă juridică de constituire necorespunzătoare;

> din evaluarea documentaţiei prezentate rezultă că banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna funcţionare a sistemului bancar şi cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure protejarea intereselor deponenţilor şi ale altor creditori;

Preview document

Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 1
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 2
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 3
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 4
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 5
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 6
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 7
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 8
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 9
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 10
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 11
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 12
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 13
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 14
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 15
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 16
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 17
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 18
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 19
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 20
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 21
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 22
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 23
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 24
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 25
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 26
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 27
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 28
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 29
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 30
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 31
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 32
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 33
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 34
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 35
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 36
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 37
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 38
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 39
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 40
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 41
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 42
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 43
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 44
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 45
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 46
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 47
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 48
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 49
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 50
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 51
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 52
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 53
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 54
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 55
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 56
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 57
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 58
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 59
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 60
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 61
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 62
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 63
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 64
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 65
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 66
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 67
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 68
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 69
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 70
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 71
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 72
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 73
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 74
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 75
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 76
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 77
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 78
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 79
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 80
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 81
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 82
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 83
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 84
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 85
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 86
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 87
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 88
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 89
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 90
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 91
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 92
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 93
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 94
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 95
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 96
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 97
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 98
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 99
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 100
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 101
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 102
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 103
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 104
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 105
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 106
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 107
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 108
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 109
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 110
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 111
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 112
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 113
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 114
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 115
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 116
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 117
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 118
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 119
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 120
Operațiunile Instituțiilor de Credit - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Operatiunile Institutiilor de Credit
  • Curs 8 creditarea bancara.doc
  • Curs 9 plasamente.doc
  • Curs nr 1 Operatiuni 2010.doc
  • curs nr 2.doc
  • Curs nr 3.doc
  • Curs nr 4 operatiuni.doc
  • curs nr 5.doc
  • Curs nr 7 Acreditiv.doc
  • Curs nr. 6 Cardul si factoringul.doc

Alții au mai descărcat și

Provocări ale Sistemului Bancar din România în Contextul Crizei Financiare Actuale

Provocări ale sistemului bancar din România în contextul crizei financiare actuale Sistemul bancar din România s-a constituit odată cu...

Operațiuni Bancare

Capitolul 1 Rolul si structura sistemului bancar Bancile intermediari financiari Functiile bancilor Structura sistemului bancar Tendinte în...

Credit și bănci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Relații monetar-financiare internaționale

Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE....

Activitatea bancară - SC Horus SA

Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din...

Operațiuni de plăți și compensări

INSTRUMENTE DE PLATĂ SI CREDIT Instrumentele de plată si credit (efectele de comert sau titlurile financiare, cum mai sunt denumite în literatura...

Tipologia operațiunilor instituțiilor de credit

În prezent, o institutie de credit actioneaza în mare masura ca un intermediar financiar: pentru a obtine fonduri se împrumuta (de la populatie,...

Moneda, Banci, Credite

BANCILE IN ECONOMIA DE PIATA: I) ROLUL bancilor in economia de piata Bancile->reprezinta principalul finantator al economiei fiecarei tari...

Te-ar putea interesa și

Operațiunile active ale instituțiilor de credit

Introducere „Bancherul dumneavoastra este prietenul dumneavoastra . Bancile intervin in afaceri pentru a imprumuta bani . Cu cat imprumuta mai...

Operațiunile instituțiilor de credit

1.Prezentarea sistemului bancar românesc Activitatea bancara isi are originile in Antichitate, perioada in care bogatiile erau pastrate in temple,...

Operațiunile instituțiilor de credit - Banca Transilvania

1. Scurt istoric Povestea de succes a bancii a inceput in Cluj-Napoca, acum 14 ani, din initiativa unor oameni de afaceri din Cluj. Ideea a fost...

Operațiuni instituții de credit

INTRODUCERE Structura şi evoluţia sistemului bancar Conform unor opinii exprimate în literatura de specialitate , elementele componente ale...

Operațiunile instituțiilor de credit Volksbank

Istoric Volksbank. Cu si despre oameni! Volksbank Romania este prezenta pe piata romaneasca din luna mai a anului 2000.De-a lungul celor 12 ani...

Operațiunile instituțiilor de credit - Alpha Bank

Istoric Alpha Bank a fost prima banca straina care a venit in Romania dupa anul 1989, iar noile planuri strategice ale grupului prevad extinderea...

Operațiunile Instituțiilor de Credit Moneda Electronică

Instrumentul de tip monedă electronică reprezintă un mijloc de plată.Ca şi monedele şi bancnotele, moneda electronică poate fi utilizată pentru...

Operațiunile Instituțiilor de Credit

1. Care sunt argumentele în favoarea necesităţii existenţei unei bănci centrale? Conform Legii nr. 312/2004 privind Statutul BNR, obiectivul...

Ai nevoie de altceva?