Relații monetar-financiare internaționale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 58550
Mărime: 978.45KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0
Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti Specializarea Contabilitate si informatică de gestiune Anul universitar 2008-2009, sem. 1 Anul V FR

Extras din curs

Prezentarea lectiilor (capitolelor)

A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’

I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR

INTERNATIONALE. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONAL SI

CRIZA LUI

Introducere in tema tratata

Finanţele internaţionale reprezintă acel flux economic internaţional care deţine locul

principal în circuitul economic mondial atât cantitativ, cât si funcţional. Toate schimburile

8

economice internaţionale (comerţul internaţional cu mărfuri, comerţul invizibil), transferul

internaţional de tehnologii, creditele internaţionale, transferul internaţional al veniturilor,

investiţiile externe, asistenţa financiară internaţională s.a.) se pot derula numai în condiţiile în care

există în contrapartidă banii. Banii, ca mijloc de plată, au apărut în relaţiile internaţionale cu mii

de ani în urmă, sub cele mai variate forme. În secolul XX si până în prezent aceste forme s-au

diversificat, purtând denumiri diferite: monedă metalică, lingouri din metale preţioase, bilete de

bancă (bancnote), devize (cambii, bilete la ordin, cecuri etc.), bani în conturi bancare folosiţi în

schimburile internaţionale prin tehnica viramentului interbancar, cărţile de debit sau de credit pe

suport magnetic s.a.

Concepte-cheie

1. economie naturală (autarhică) si economie de piaţă

2. diviziunea internaţională a muncii

3. fluxuri economice internaţionale

4. circuitul economic mondial

5. integrarea economică internaţională

6. interdependenţă economică

7. deschidere economică

8. coeficientul de deschidere a economiei naţionale

9. globalizarea (mondializarea) economică

10. fluxuri (relaţii) valutar-financiare internaţionale

11. mecanism valutar-financiar internaţional

12. organism valutar-financiar internaţional

13. convenţie monetar-financiară internaţională

14. etalon monetar-financiar internaţional

15. curs de schimb valutar

16. Bretton Woods

17. Drepturi Speciale de Tragere

18. criza valutar-financiară internaţională

19. etalon monetar

20. etalon valutar

21. convertibilitate monetară

22. convertibilitate valutară

23. convertibilitate de cont curent

24. convertibilitate deplină

25. valută

26. eurovalută

27. centre financiare off-shore

28. piaţa eurovalutară

29. LIBOR

30. piaţa interbancară internaţională

31. certificate de depozit

32. euroefecte comerciale

33. devize

34. valute liber utilizabile

35. bancă corespondentă

36. relaţie de corespondent bancar

37. sucursale si filiale bancare

38. Comitetul de la Basel

9

Rezumatul temei

1.1.Globalizarea financiara : cauze si efecte

Dintre factorii procesului de globalizare economică internaţională, reţinem pe cei mai

importanţi, sau relativ recenţi, care au dat dimensiuni necunoscute în trecut globalizării, apărută încă

din secolul XIX:

1. Cel mai important si de durată factor este adâncirea diviziunii internaţionale a muncii, diviziune

care a cunoscut noi tipuri si forme de realizare.

2. Dar cea mai amplă evoluţie cunoaste explozia relaţiilor valutar-financiare internaţionale sub

forma tranzacţiilor valutare, financiare, investiţiilor internaţionale, pieţii de capital, creditului

internaţional în variate forme, plăţilor internaţionale, asigurărilor internaţionale etc.

3. Mondializarea (globalizarea) este reliefată în mod pregnant de procesul de deschidere spre

exterior a economiilor naţionale, rezultat din raportul dinamic dintre schimburile economiile

externe, care cunosc un ritm superior de dezvoltare în raport cu ritmul de crestere a producţiei

naţionale, pentru fiecare stat.

4. Un factor tot mai important al procesului de globalizare este trecerea majorităţii ţărilor la

convertibilitatea de cont curent si, pentru multe ţări, la convertibilitatea deplină a monedelor

naţionale (atât pentru operaţiunile de cont curent, cât si pentru operaţiunile de capital), ceea

ce constituie un element de bază al multilateralităţii plăţilor si schimburilor economice

externe, investiţiilor si creditelor externe etc.

1. Un fenomen nou si de mare amploare este organizarea producţiei, comercializării si finanţării

la scară globală, mondială prin intermediul societăţilor transnaţionale, care sunt principalii

„actori” ai investiţiilor internaţionale, creând filiale în aproape întreaga lume.

2. Dezvoltarea pe plan naţional a serviciilor, care ocupă, în unele ţări, peste 50% din PIB se

extinde transfrontalier, ceea ce se reflectă în procesul de terţializare a economiilor naţionale si

internaţionalizarea serviciilor comerciale, financiare, turistice, transporturi, telecomunicaţii,

migraţia forţei de muncă etc.

3. Apariţia si dezvoltarea pieţei eurovalutelor si eurocreditelor constituie momente decisive ale

procesului de globalizare financiară; banii cunosc o circulaţie transfrontalieră, ocolind

evidenţa si controlul autorităţilor monetare naţionale.

4. Deficitul cronic si îndelungat al balanţei comerciale a SUA, care în ultimii ani s-a ridicat la

circa 500 miliarde dolari anual si a „invadat” canalele fluxurilor valutar-financiare

internaţionale, amplificate de trei emisiuni de DST din partea FMI, a condus la cresterea

lichidităţii valutare internaţionale.

5. Criza petrolieră, care s-a materializat, printre altele, în cresterea preţului barilului de ţiţei de la

cca 2 dolari barilul, în 1973, la peste 55 dolari barilul, în 2005, a amplificat masa financiarvalutară

în circuitul monetar internaţional, necesitând reciclarea unei cantităţi enorme de

valută.

6. Liberalizarea pieţei de capital si apropierea ratei dobânzilor din diferite ţări, generalizarea

cursurilor valutare flotante cu riscurile valutare inevitabile au contribuit la apariţia si

dezvoltarea capitalurilor speculative si au generat crize financiare, cea mai recentă criză

financiară, cea manifestată în Asia-Pacific, bulversând pieţele financiare si bursele de capital

în cele mai îndepărtate zone geografice.

7. Progresele în domeniul telecomunicaţiilor au accelerat procesul de mondializare a pieţelor

financiare si de evitare a intermediarilor financiari în tranzacţiile de cont curent si de capital.

8. Crearea Uniunii Monetare Europene si larga utilizare internaţională, pe lângă dolarul SUA, a

monedei unice euro au amplificat mijloacele financiare internaţionale si viteza circulaţiei lor

transfrontaliere prin intermediul telecomunicaţiilor si viramentelor instantanee.

Preview document

Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 1
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 2
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 3
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 4
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 5
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 6
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 7
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 8
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 9
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 10
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 11
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 12
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 13
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 14
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 15
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 16
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 17
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 18
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 19
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 20
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 21
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 22
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 23
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 24
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 25
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 26
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 27
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 28
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 29
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 30
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 31
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 32
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 33
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 34
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 35
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 36
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 37
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 38
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 39
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 40
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 41
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 42
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 43
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 44
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 45
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 46
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 47
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 48
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 49
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 50
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 51
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 52
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 53
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 54
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 55
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 56
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 57
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 58
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 59
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 60
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 61
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 62
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 63
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 64
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 65
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 66
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 67
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 68
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 69
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 70
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 71
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 72
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 73
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 74
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 75
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 76
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 77
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 78
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 79
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 80
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 81
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 82
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 83
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 84
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 85
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 86
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 87
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 88
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 89
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 90
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 91
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 92
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 93
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 94
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 95
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 96
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 97
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 98
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 99
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 100
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 101
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 102
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 103
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 104
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 105
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 106
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 107
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 108
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 109
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 110
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 111
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 112
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 113
Relații monetar-financiare internaționale - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Relatii Monetar-Financiare Internationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar...

Credit și bănci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Bănci și finanțe

Reperele teoriei analizei economice,ecolutia conceptual. Prin traducere din limba greaca termenul “analyzis” se interpreteaza ca...

Instituții de credit

- CURS 1: RECAPITULARE - Moneda Moneda si masa monetara - Rata dobanzii - Banca centrala si creatia monetara - Banii si inflatia -...

Strategii și Politici Monetare

Politica monetara este o componenta esentiala a politicii economice avand aceleasi obiective finale si actionand in ansamblu cu politica de...

Economie monetară

1.1. BANCA CENTRALA SI MEDIUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA In ultimii ani, pe fondul accentuarii presiunilor inflationiste si a celor legate de...

Banca Națională a României

1. SISTEMUL BANCAR CONTEMPORAN Bancile reprezinta institutii financiare care concentreaza mijloacele de plata si acorda credite. Ele joaca un rol...

Bazele Activității Bancare

Tema 1: Fondarea Bancii I. Banca comerciala ca institutie financiara II. Principiile de organizare si structura organizatorica a bancii comerciale....

Te-ar putea interesa și

Caracteristica Relațiilor Valutare Internaționale și a Sistemului Monetar-financiar Internațional

1. Bazele teoretice ale sistemului valutar-financiar internaţional Ca şi alte domenii de activităţi umane, apariţia şi dezvoltarea unor acţiuni de...

Relații monetar financiare internaționale

Partea I: PARITATEA RATELOR DE DOBÂNDĂ 1) A) Principalii participanti ai pietei FOREX sunt: Bancile centrale, bancile comerciale, companiile de...

Relații monetar financiare internaționale

1.Importare în Eviews a 3 serii de curs de schimb, cu observații zilnice (5 zile / săpt), minim 1000 de obs, ale unor monede care cotează în raport...

Relații monetar financiare internaționale

instrumente de plată înţelegem instrumentele pe care se sprijină toate sistemele de plăţi: viramentul; cecul; cardul bancar; efectul de comerţ;...

Relații monetar-financiare internaționale

1.in cadrul pietei valutare nu se tranzactioneaza D)Acreditive 2.piata valutara nu se compune din C)bursa de marfuri 3.operatiunile la vedere...

Relații monetar financiare internaționale

ACTIVITATEA MONETAR FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ CONCEPT Relațiile monetar-financiare internaționale reprezintă ansamblul de operațiuni și procese...

Relații monetar financiare internaționale

Conditii de livrare 2010 (Incoterms 2010). Aplicabile incepand cu 2011. Conditiile de livrare au fost sortate dupa modul de utilizare: • orice...

Relații monetar financiare internaționale

(central) este stabilit de autoritatea monetară fiind mai apropiat sau mai îndepărtat de raportul valoric real dintre monedele care se compară....

Ai nevoie de altceva?