Produse și Servicii Bancare

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 18 fișiere: doc
Pagini : 203 în total
Cuvinte : 71485
Mărime: 483.21KB (arhivat)
Publicat de: Ducu Petcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dedu Vasile

Extras din curs

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE

OPERAŢIUNI BANCARE

1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE

Intr-o formă arhaică dar pragmatică, băncile erau cunoscute ca instituţii de credit care fac comerţ cu bani, atrăgând resursele disponibile şi plasându-le sub formă de produse şi servicii, potrivit cerinţelor economiei, la preţuri care să acopere costurile şi riscurile şi să asigure un profit. În esenţă, acestă concepţie este valabilă şi astăzi, numai că produsele şi serviciile bancare s-au diversificat extrem de mult, au apărut tipuri noi, în special ca urmare a progreselor tehnologice în informatică şi comunicaţii, ceea ce a produs profunde transformări în relaţia bancă-client, în organizarea şi conducerea sistemului bancar.

Caracteristici. Produsele şi serviciile bancare au unele particularităţi care le diferenţiază faţă de celelalte produse şi servicii, astfel:

- sunt imateriale, adică nu au un suport fizic, dar satisfac anumite cerinţe indispensabile societăţii, facilitând circulaţia bunurilor materiale;

- sunt condiţionate de reglementări bancare care stabilesc anumite condiţii de funcţionare, risc, garantare etc;

- produsele (creditele) dau acces la monedă, iar serviciile (plăţile interbancare) asigura transferurile monetare între participanţii la tranzacţii;

- produsele şi servicile se valorifică prin reţeua proprie de unităţi bancare şi nu se pot redistribui, închiria;

- produsele şi serviciile se valorifică numai clientelei care are relaţii cu bnaca (au conturi deschise la bancă).

Din punct de vedere al gestiunii bancare, produsele (creditele) angajează capitalurile băncilor şi fondurile atrase care se avansează sub formă de împrumuturi, în timp ce serviciile (plăţile interbancare) transferă fondurile clientelei de la un partener la altul. Raporturile juridice care se crează între bancă şi client plasează banca, în cazul produselor (creditelor), în pozitia de creditor şi clientul de debitor, iar al depozitelor, clientul devine creditor (pentru depozitele pe care le deţine la bancă) şi banca debitor; în ce priveşte serviciile, banca este în poziţia de creditor şi clientul de debitor. Aceste raporturi în care clientul poate fi în unele cazuri creditor, iar în altele debitor sunt destul de complexe şi sunt specifice numai sistemului bancar.

Produse şi servicii. Principalele produse şi servicii pe care băncile le furnizează clientelei sunt următoarele:

Produse Servicii

- credite pe termen scurt, mijlociu şi lung; - transferuri inter/intrabancare

- garanţii bancare; - plăţi inter/intrabancare;

- produse derivate; - schimb valutar;

- carduri; - încasări şi plăţi în numerar;

- certificate depozite; - colectare numerar;

- depozite la termen; - păstrare valori în tezaur;

- depozite la vedere; - compensări interbnacare;

- custodie; - plăţi prin canale electronice;

- credite sindicalizate; - decontare tranzacţii pe piaţa

bursieră;

- transferuri internaţionale valutare

(Western Union, MoneyGram);

- private banking, cash management;

- consultanţă bancară.

Relaţia bancă-client. Produsele şi serviciile bancare implică o relaţie bancă-client cu multiple semnificaţii care a evoluat diferit în timp. Până către sfârşitul secolului XX, în centrul atenţiei se situa banca care urmarea să asigure produsele şi serviciile cerute de piaţă şi mai puţin modul de deservire al clienţilor, după principiul “cine are nevoie de mine mă găseşte”. În această perioadă, clienţii se deplasau la bancă pentru operţiuni “faţă la faţă”, iar băncile erau preocupate să inspire încredre, sa asigure onorabilitate, să dispună de sedii impunătoare şi de personal bine calificat. Lupta de concurenţă a determinat ca băncile să se apropie din ce în ce mai mult de clientelă, mai întâi prin extinderea reţelei de unităţi bnacare, iar după apariţia plăţilor electronice în anii 1980-1990 prin plăţile de la distanţă şi restrângerea activităţii din sediile bancare, pâna la apariţia self-bank, adică a băncilor complet automate (fără personal bancar) cu produse şi servicii electronice. In această a doua perioadă, în centrul atenţiei se situează clientul care este atras prin produse şi servicii de o calitate cât mai bună, rapiditate în execuţie şi costuri mai scăzute. Istoria ultimilor 30 de ani a demonstrat că evoluţia cerinţelor clienţilor pentru produse şi servicii bancare este extrem de diferită şi tendinţa de ai îndepărta pe clienţi de bancă nu a fost cea mai bună. Concluzia care s-a desprins în urma unor studii de specialitate efectuate de firme de prestigiu (IFS - Institute of Financial Services împreună cu alţi parteneri, 2001) a fost că nu trebuie neglijat niciun canal de distribuţie – reţeaua bancară, cardurile, internetul, telefonia fixă sau mobilă – ci oferta de produse şi servicii să se adreseze diferenţiat pe segmente de clientelă în functie de cerinţele acestora şi cultura bancară. Ca urmare, se revine în bună parte la reţeaua bancară, dar restructurată, în sensul extinderii şi mai mult, apariţia de noi unităţi specializate pe diferite produse şi servicii (credit consum, credit ipotecar, credit de dezvoltare, garanţii bancare, plăţi electronice la distanţă) care pot acoperi toată gama de clientelă cu cerinţele acesteia.

1.2 TIPURI DE ACTIVITĂŢI BANCARE

Produsele şi srviciile bancare sunt oferite unei unei clientele destul de diversificate care în funcţie de amploarea activităţilor desfăşurate se grupează în două mari categorii: persoane juridice (corporate) şi persoane fizice (retail). Produsele şi serviciile sunt identice indiferent de categoria de clientelă care le foloseşte, dar ceea ce le diferenţiază este preferinţa clientelei pentru anumite produse şi servicii care corespund mai bine specificului activităţii desfăşurate şi marimea acestora. Separarea în cele două categorii se face după cifra de afaceri a clientelei, pragul fiind diferit de la ţară la ţară şi destul de mobil.

Persoane juridice (corporate). Activitatea corporatistă cuprinde produse de genul creditelor de trezorerie, credite ipotecare, credite de dezvoltare, credite sindicalizate, garanţii bancare, produse derivate, depozite la termen şi la vedere, precum şi plasamente pe piaţa de capital (investiţii financiare), iar în domeniul serviciilor, transferuri şi plăţi electronice (plăţi profesionale), compensări interbancare, colectări de numerar, decontări tranzacţii pe piaţa bursieră, cash management, multicash, consultanţă bancară. In aceste activităţi sunt necesare aptitudini profesionale de specialitate, întrucât produsele sunt mai complexe şi de valori mai mari iar clienţii sunt companii mijlocii şi mari, iar uneori foarte mari (grupuri, holdinguri). Din aceste motive, calitatea serviciilor, personalizarea produselor, gradul de risc asumat de bancă, relaţia bancă-client şi reputaţia băncii sunt de cele mai multe ori determinante pentru opţiunile clienţilor. Activitaea cu persoane juridice aduce venituri substanţiale băncilor din care cauză acestea sunt interesate în atragerea clienţilor mari dar şi riscurile asumate de bancă sunt destul de mari şi necesită un nivel profesional de management superior altor activităţi. Pe de altă parte, persoanele juridice sunt mult mai stabile, mai fidele, iar băncile devin mai

flexibile şi caută soluţii pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor companiilor.

Preview document

Produse și Servicii Bancare - Pagina 1
Produse și Servicii Bancare - Pagina 2
Produse și Servicii Bancare - Pagina 3
Produse și Servicii Bancare - Pagina 4
Produse și Servicii Bancare - Pagina 5
Produse și Servicii Bancare - Pagina 6
Produse și Servicii Bancare - Pagina 7
Produse și Servicii Bancare - Pagina 8
Produse și Servicii Bancare - Pagina 9
Produse și Servicii Bancare - Pagina 10
Produse și Servicii Bancare - Pagina 11
Produse și Servicii Bancare - Pagina 12
Produse și Servicii Bancare - Pagina 13
Produse și Servicii Bancare - Pagina 14
Produse și Servicii Bancare - Pagina 15
Produse și Servicii Bancare - Pagina 16
Produse și Servicii Bancare - Pagina 17
Produse și Servicii Bancare - Pagina 18
Produse și Servicii Bancare - Pagina 19
Produse și Servicii Bancare - Pagina 20
Produse și Servicii Bancare - Pagina 21
Produse și Servicii Bancare - Pagina 22
Produse și Servicii Bancare - Pagina 23
Produse și Servicii Bancare - Pagina 24
Produse și Servicii Bancare - Pagina 25
Produse și Servicii Bancare - Pagina 26
Produse și Servicii Bancare - Pagina 27
Produse și Servicii Bancare - Pagina 28
Produse și Servicii Bancare - Pagina 29
Produse și Servicii Bancare - Pagina 30
Produse și Servicii Bancare - Pagina 31
Produse și Servicii Bancare - Pagina 32
Produse și Servicii Bancare - Pagina 33
Produse și Servicii Bancare - Pagina 34
Produse și Servicii Bancare - Pagina 35
Produse și Servicii Bancare - Pagina 36
Produse și Servicii Bancare - Pagina 37
Produse și Servicii Bancare - Pagina 38
Produse și Servicii Bancare - Pagina 39
Produse și Servicii Bancare - Pagina 40
Produse și Servicii Bancare - Pagina 41
Produse și Servicii Bancare - Pagina 42
Produse și Servicii Bancare - Pagina 43
Produse și Servicii Bancare - Pagina 44
Produse și Servicii Bancare - Pagina 45
Produse și Servicii Bancare - Pagina 46
Produse și Servicii Bancare - Pagina 47
Produse și Servicii Bancare - Pagina 48
Produse și Servicii Bancare - Pagina 49
Produse și Servicii Bancare - Pagina 50
Produse și Servicii Bancare - Pagina 51
Produse și Servicii Bancare - Pagina 52
Produse și Servicii Bancare - Pagina 53
Produse și Servicii Bancare - Pagina 54
Produse și Servicii Bancare - Pagina 55
Produse și Servicii Bancare - Pagina 56
Produse și Servicii Bancare - Pagina 57
Produse și Servicii Bancare - Pagina 58
Produse și Servicii Bancare - Pagina 59
Produse și Servicii Bancare - Pagina 60
Produse și Servicii Bancare - Pagina 61
Produse și Servicii Bancare - Pagina 62
Produse și Servicii Bancare - Pagina 63
Produse și Servicii Bancare - Pagina 64
Produse și Servicii Bancare - Pagina 65
Produse și Servicii Bancare - Pagina 66
Produse și Servicii Bancare - Pagina 67
Produse și Servicii Bancare - Pagina 68
Produse și Servicii Bancare - Pagina 69
Produse și Servicii Bancare - Pagina 70
Produse și Servicii Bancare - Pagina 71
Produse și Servicii Bancare - Pagina 72
Produse și Servicii Bancare - Pagina 73
Produse și Servicii Bancare - Pagina 74
Produse și Servicii Bancare - Pagina 75
Produse și Servicii Bancare - Pagina 76
Produse și Servicii Bancare - Pagina 77
Produse și Servicii Bancare - Pagina 78
Produse și Servicii Bancare - Pagina 79
Produse și Servicii Bancare - Pagina 80
Produse și Servicii Bancare - Pagina 81
Produse și Servicii Bancare - Pagina 82
Produse și Servicii Bancare - Pagina 83
Produse și Servicii Bancare - Pagina 84
Produse și Servicii Bancare - Pagina 85
Produse și Servicii Bancare - Pagina 86
Produse și Servicii Bancare - Pagina 87
Produse și Servicii Bancare - Pagina 88
Produse și Servicii Bancare - Pagina 89
Produse și Servicii Bancare - Pagina 90
Produse și Servicii Bancare - Pagina 91
Produse și Servicii Bancare - Pagina 92
Produse și Servicii Bancare - Pagina 93
Produse și Servicii Bancare - Pagina 94
Produse și Servicii Bancare - Pagina 95
Produse și Servicii Bancare - Pagina 96
Produse și Servicii Bancare - Pagina 97
Produse și Servicii Bancare - Pagina 98
Produse și Servicii Bancare - Pagina 99
Produse și Servicii Bancare - Pagina 100
Produse și Servicii Bancare - Pagina 101
Produse și Servicii Bancare - Pagina 102
Produse și Servicii Bancare - Pagina 103
Produse și Servicii Bancare - Pagina 104
Produse și Servicii Bancare - Pagina 105
Produse și Servicii Bancare - Pagina 106
Produse și Servicii Bancare - Pagina 107
Produse și Servicii Bancare - Pagina 108
Produse și Servicii Bancare - Pagina 109
Produse și Servicii Bancare - Pagina 110
Produse și Servicii Bancare - Pagina 111
Produse și Servicii Bancare - Pagina 112
Produse și Servicii Bancare - Pagina 113
Produse și Servicii Bancare - Pagina 114
Produse și Servicii Bancare - Pagina 115
Produse și Servicii Bancare - Pagina 116
Produse și Servicii Bancare - Pagina 117
Produse și Servicii Bancare - Pagina 118
Produse și Servicii Bancare - Pagina 119
Produse și Servicii Bancare - Pagina 120
Produse și Servicii Bancare - Pagina 121
Produse și Servicii Bancare - Pagina 122
Produse și Servicii Bancare - Pagina 123
Produse și Servicii Bancare - Pagina 124
Produse și Servicii Bancare - Pagina 125
Produse și Servicii Bancare - Pagina 126
Produse și Servicii Bancare - Pagina 127
Produse și Servicii Bancare - Pagina 128
Produse și Servicii Bancare - Pagina 129
Produse și Servicii Bancare - Pagina 130
Produse și Servicii Bancare - Pagina 131
Produse și Servicii Bancare - Pagina 132
Produse și Servicii Bancare - Pagina 133
Produse și Servicii Bancare - Pagina 134
Produse și Servicii Bancare - Pagina 135
Produse și Servicii Bancare - Pagina 136
Produse și Servicii Bancare - Pagina 137
Produse și Servicii Bancare - Pagina 138
Produse și Servicii Bancare - Pagina 139
Produse și Servicii Bancare - Pagina 140
Produse și Servicii Bancare - Pagina 141
Produse și Servicii Bancare - Pagina 142
Produse și Servicii Bancare - Pagina 143
Produse și Servicii Bancare - Pagina 144
Produse și Servicii Bancare - Pagina 145
Produse și Servicii Bancare - Pagina 146
Produse și Servicii Bancare - Pagina 147
Produse și Servicii Bancare - Pagina 148
Produse și Servicii Bancare - Pagina 149
Produse și Servicii Bancare - Pagina 150
Produse și Servicii Bancare - Pagina 151
Produse și Servicii Bancare - Pagina 152
Produse și Servicii Bancare - Pagina 153
Produse și Servicii Bancare - Pagina 154
Produse și Servicii Bancare - Pagina 155
Produse și Servicii Bancare - Pagina 156
Produse și Servicii Bancare - Pagina 157
Produse și Servicii Bancare - Pagina 158
Produse și Servicii Bancare - Pagina 159
Produse și Servicii Bancare - Pagina 160
Produse și Servicii Bancare - Pagina 161
Produse și Servicii Bancare - Pagina 162
Produse și Servicii Bancare - Pagina 163
Produse și Servicii Bancare - Pagina 164
Produse și Servicii Bancare - Pagina 165
Produse și Servicii Bancare - Pagina 166
Produse și Servicii Bancare - Pagina 167
Produse și Servicii Bancare - Pagina 168
Produse și Servicii Bancare - Pagina 169
Produse și Servicii Bancare - Pagina 170
Produse și Servicii Bancare - Pagina 171
Produse și Servicii Bancare - Pagina 172
Produse și Servicii Bancare - Pagina 173
Produse și Servicii Bancare - Pagina 174
Produse și Servicii Bancare - Pagina 175
Produse și Servicii Bancare - Pagina 176
Produse și Servicii Bancare - Pagina 177
Produse și Servicii Bancare - Pagina 178
Produse și Servicii Bancare - Pagina 179
Produse și Servicii Bancare - Pagina 180
Produse și Servicii Bancare - Pagina 181
Produse și Servicii Bancare - Pagina 182
Produse și Servicii Bancare - Pagina 183
Produse și Servicii Bancare - Pagina 184
Produse și Servicii Bancare - Pagina 185
Produse și Servicii Bancare - Pagina 186
Produse și Servicii Bancare - Pagina 187
Produse și Servicii Bancare - Pagina 188
Produse și Servicii Bancare - Pagina 189
Produse și Servicii Bancare - Pagina 190
Produse și Servicii Bancare - Pagina 191
Produse și Servicii Bancare - Pagina 192
Produse și Servicii Bancare - Pagina 193
Produse și Servicii Bancare - Pagina 194
Produse și Servicii Bancare - Pagina 195
Produse și Servicii Bancare - Pagina 196
Produse și Servicii Bancare - Pagina 197
Produse și Servicii Bancare - Pagina 198
Produse și Servicii Bancare - Pagina 199
Produse și Servicii Bancare - Pagina 200
Produse și Servicii Bancare - Pagina 201
Produse și Servicii Bancare - Pagina 202
Produse și Servicii Bancare - Pagina 203

Conținut arhivă zip

 • Produse si Servicii Bancare
  • 1-introducere.doc
  • 2-resurse.doc
  • 3-plasamente.doc
  • 4-creditare monitorizare.doc
  • 4-creditare.doc
  • Cap 5 Garantii bancare.doc
  • Cap 6 trezorerie - dedu.doc
  • CAP 7.2 - transfer credit - 9.doc
  • CAP 7.3 - transfer debit.doc
  • cap 7.4 - cambia.doc
  • CAP 7.5 - plati elect in timp real ReGis - 5.doc
  • Cap_10 dedu 1.doc
  • SERVICII BANCARE 11 Compensarea interbancara.doc
  • SERVICII BANCARE 12 Plati electronice in timp real.doc
  • SERVICII BANCARE 13 Transferuri electronice de fonduri.doc
  • SERVICII BANCARE 14 Cardul bancar.doc
  • SERVICII BANCARE 15 Internetul bancar.doc
  • SERVICII BANCARE 7 Sistem plati.doc

Alții au mai descărcat și

Linia de Credit - Credit pentru Capital de Lucru

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unor institutii de credit care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Analiza comparativă a produselor și serviciilor bancare din România

Capitolul 1.INTRODUCERE In cadrul acestui proiect am incercat sa fac o analiza comparativa la 26 de banci din sistemul bancar romanesc.Am dorit sa...

Analiza Comparativă a Produselor și Serviciilor Bancare

Produsele Bancare În cărţile de specialitate, produsul îmbracă numeroase definiţii, toate pornind însă de la aceeasi idee, adaptat însă fiecărei...

Produse și Servicii Bancare - Analiză Comparativă a 3 Produse Bancare

Prezentare bănci BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR) Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si...

Creditare bancară

Functiile creditului bancar: 1.De redistribuire - creditul joaca rolul de macroregulator economic asigurind astfel satisfacerea nevoilor dinamice...

Managementul operațiunilor de creditare

CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă Relaţiile de credit au apărut...

Relații monetar-financiare internaționale

Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE....

Gestionarea Creditelor Bancare

Analiza istorica a permis distingerea a trei factori esentiali ai evolutiei sistemului bancar: mijloacele de plata, activitatea economica si,...

Te-ar putea interesa și

Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România

Introducere Un canal de distribuţie este un mijloc prin care un produs sau serviciu bancar devine disponibil şi ajunge la client. Canalul de...

Produse și servicii bancare oferite persoanelor fizice de către BCR

CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL PRIVIND CERCETARILE DESPRE PRODUSELE SI SERVICIILE BANCARE EXISTENTE 1.1. Caracterizarea generala a produselor si...

Produse și Servicii Bancare

I. Noţiuni generale privind produsele şi serviciile bancare În cadrul sistemului bancar românesc îşi desfăşoară activitatea atât persoanele...

Rolul concurenței în dezvoltarea produselor și serviciilor bancare

Cuvinte cheie • Produse bancare • Servicii bancare • Concurenta economica • Comportament concurential • Strategia concurentiala •...

Marketingul Produselor și Serviciilor Bancare

Introducere În prezent, știinţa marketingului a ajuns să fie considerată o filosofie de afaceri şi un element cheie în succesul oricărei...

Calitatea Produselor și Serviciilor Bancare

INTRODUCERE Succesul este posibil doar dacă cerinţele, nevoile şi aşteptările clienţilor sunt nu numai integral cunoscute, inclusiv în dinamica...

Analiza Ofertei de Produse și Servicii Bancare

Cap.1. Introducere in marketingul bancar Marketingul serviciilor bancare are ca scop dezvoltarea cunostintelor personalului bancar referitoare la...

Marketing-ul Produselor și Serviciilor Bancare

Capitolul 1 – Marketing-ul produselor şi serviciilor bancare Aspecte generale 1.1. Rolul şi importanţa marketing-ului produselor şi serviciilor...

Ai nevoie de altceva?