Creditare bancară

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 8332
Mărime: 39.73KB (arhivat)
Publicat de: Jasmina Danciu
Puncte necesare: 0
este un curs de Creditare Bancara, predat in cadrul facultatii Finante, la ASEM, RM

Extras din curs

Functiile creditului bancar:

1.De redistribuire - creditul joaca rolul de macroregulator economic asigurind astfel satisfacerea nevoilor dinamice de resurse financiare suplimentare, insa in unele cazuri realizarea practica a functiei date poate facilita adincirea disproportiilor in structira pietei unde transferul capitalurilor din sfera de productie in sfera de circulatiei resurselor a capatat un caracter destul de periculos inclusiv cu ajutorul organizatiilor de credit, anume din aceste considerente unul din principalele obiesctive ale reglarii sistemului creditar de catre stat e definirea rationala a prioritatilor economice si stimularea atragerii resurselor creditare in acele ramuri sau regiuni dezvoltarea accelerata a carora e obiectiv de necesara de pe pozitia intereselor nationale dar nu si exclusiv pentru interesul agentilor economici individuali

2. Economia cheltuielior din procesul de circulatie: realizarea practica a acestei functii decurge din esenta economica a creditului sursa caruia(resursele financiare), temporar se elibereaza in procesul circulatiei capitalului.Intreruperea temporara dintre incasarea si consumul mij. ban. Poate duca la pierderi, acesta ar fi unul din motive pentru a utiliza creditul pentru acoperirea deficitului de mijloace circulante proprii, asigurind accelerarea subiectiva a c irculatiei capitalului, respectiv si a economiei cheltuielior totale din circulatie.

3.Accelerarea concentrarii capitalului: procesul concentrarii capitalului reprezinta conditia necesara a dezvoltarii economice stabile si obiectivul prioritar al oricarui agent economic.un ajutor in rezolvarea aceste probleme este utilizarea resurselor imprumutate care permit largirea volumului productiei si obtinerea suplimentara de profit.

4.Deservirea circulatiei operatiilor comerciale:creditul influenateaza nu numai circulatia marfurilor ci si circulatia mijloacelor banesti sustragind in mare parte mijloace lichide, introducind in circulatia monetara asa instrumente ca cambia, cecul, cartea de credit s.a.Creditul asigura substituirea operatiilor cu numerar cu cele fara numerar, ceea ce faciliteaza si accelereaza mecanismul relatiilor economice.

5.Accelerarea tehnico-stiintific.

3)Restrictii si limite aplicate in domeniul actiunii de creditare.

In scopul minimizarii riscului de credit BNM reglementeaza:

1.Credite de consortiu

2.Credite mari

3.Credite acordate persoanelor afiliate bancii comerciale

4.Credite acordate functionarilor bancari

Creditul de consortiu.Consortiul bancar reprezinta asocierea mai multor banci in vederea acordarii unui credit de mare anvergura unui creditor in scopuri organizationale. Consortiul are ca scop mentinerea lichiditatii bancilor, reducerea riscului posibil si a pierderilor in cazul insolvabilitatii imprumutantilor,reducerea cheltuielilor aferente creditului sa. Imprumutantul va alege banca care isi va asuma responsabilitatea pentru organizarea consortiului bancar si aceasta banca se va numi banca coordonatoare.Creditul de consortiu se perfecteaza printr-un acord de credit intre banca coordonatoare si bancile participante la creditul de consortiu si prein contracte de ccredit intre debitor si fiecare banca participanta la creditul de consortiu.

Acordarea creditelor mari:constituie datoria neta a unei persoane sau a unui grup de persoane actionind in comun alcatuind 10% sau mai mult din capitalul normativ total al bancii.Datoria neta la credite a unei persoane sau a unui grup include datoria totala la credite-: 1 credite asigurate cu valori mobiliare emise de Min. Fin., creditele asigurate de garantia Guvernului RM sau de guvernul unei tari membre a organizatiei de colaborare economica si dezvoltare.2 Datoriile la credite asigurate complet cu gaj sub forma de depozite banesti.

Restrictiile inaintate de BNM bancilor comerciale privind mentinerea unor limiter maxime la acordarea creditelor mari sunt urmatoarele:

1.Datoria neta la creditele acordate de banca unei persoane sau grup nu trebuie sa depaseasca 25% din CNT al bancii.

2. Suma datoriilor nete la creditele acordate la 10 persoane care au cele ami mari datorii nu trebuie sa depaseasca 50% din portofoliul total al creditelor bancii.

3.Valoarea tuturor creditelor mari nu tre sa depaseasca mai mult de 5 ori CNT.

De obicei cererea pt creditele mari tre sa fie aprobata de Consiliu bancii.

Creditele acordate persoanelor afiliate ale bancii: Administratia bancii, rudele de gradul I si II ale administratiei bancii, precum si a proprietarilor bancii, orice persoana care exercita control asupra bancii, actionarii bancii care detin cel putin 10% din actiunile bancii.

Banca poate acorda persoanelor afiliate credite numai pe aceleasi termene si in aceleasi conditii ca si altor imprumutanti, deasemenea persoanele afiliate sunt obligate sa garanteze creditelesi sa asigure rambursarea si achitarea creditului si sa prezinte toate informatiile solicitate de banca in corespundere cu contractul de credit.BNM innainteaza urmatoarele restrictii privind mentinerea limitelor maxime la acordarea de credite:

1. Datoria totala a creditelor acordate unei persoane afiliate sau unui grup de persoane care actioneaza impreuna cu persoana afiliata nu trebuie sa depaseasca 20% din CNT.

2. Valoarea totala a datoriilor aferenta creditelor acordate persoanelor afiliate ale bancii nu tre sa depaseasca marimea capitalului de Gr. I al acestei banci.

Acordarea de credite functionarilor bancii: la categoria functionari bancari se refera toti lucratorii bancii si tot personalul din administratia bancii.creditele acordate functionarilor sunt de 2 tipuri:

1. Credite pt necesitati primordiale:credite oferite pentru procurarea bunurilor de consum in valoarea maxima de 10 salarii tarifare si pe o perioada pina la 2 ani.

2. Pt. procurarea de imobil pe o perioada pina la 20 de ani in valoare maxima de pina la 100 salarii tarifare.

La acordarea creditelor functionarilor bancii se ia in consideratie:

1. Vechimea in munca in sistemul bancar inclusiv vechimea in banca data

2. Importanta subdiviziunii in care lucreaza functionarul

3. Aportul lui la realizarea obiectivelor bancii

Funtionarii prezinta setul necesar de documente, si la solicitarea bancii garantiile rambursarii creditului, ca si de la orice ald debitor al bancii.

TEMA 2: POLITICA DE CREDITARE A BANCII COMERCIALE

1.Esenta politicii creditare

2.Functiile politicii de creditare

3.Rolul politicii de creditare in activitatea bancii comerciale

4.Experienta mondiala in gestiunea politicii creditare.

1.Esenta politicii creditare

Politica de creditare esta estrategia si tactica bancii in domeniul operatiunilor creditare.Politica creditara este stabilita de catre banca in baza legislatiei in domeniu.Politica creditara a bancii trebuie:

1. Sa stabileasca cum va fi organizat serviviul de creditare

2. Sa stabileasca diferite niveluir de delegari functii si responsabilitati

3. Sa stabileasca comitetulde creditare si functiile lui.

4. Sa descrie procesul de aprobare a creditului

Politica de credit trebuie sa indice clar structura departamentului de creditare care poate fi format dintr-o sectie sau mai multe.Politica de creditare trebuia sa stabileasca cine in banca va poseda dreptul de a aproba fiecare tip de credit si va stabili cerintele bancii fata de gaj si alte forme de asigurare a creditelor.Banca va specifica tipurile de gaj acceptate pentru fiecare tip de credit luinduse in consideratie lichiditatea gajului. Deasemenea prin intermediul politicii de creditare banca va stabili o metoda de determinare a valorii corecte a gajului si apreciera valorii lui in timp.Politica de creditare va stabili coeficientul minim pentru gaj, fiind necesar de a asigura ca valoarea gajului sa fie suficienta pentru a acoperi suma datorata bancii.( nu mai putin de 120%, de obicei).

Politica creditara trebuie sa prevada mentinerea documentatiei si evidenta suficienta de catre departamentul de creditare a gajurilor.

Pol creditare mai are si functia de a dirija cu riscul in procesul plasarii resurselor creditare. O mare atentie e necesar sa se acorde caracterului relatiilor cu clientii.Activitatea de optimizare a politicii de credit si corespunzator de minimizare a riscurilor are urmatoarele prioritati:

1.Gestiunea creditelor calitative

2.Gestiunea relatiilor profitabile

3.Gestiunea rezonabila a portofoliului de credite

- Creditele calitative sunt creditele care pot fi rambursate la termen si care nu creaza probleme clientului.In acest context creditele trebuie sa fie nu doar asigurate dar si stabile, adica banca trebuie sa urmareasca mersul afacerilor si evaluarea suficientei capitalului clientului. Clientul la rindul sau punind la dispozitia bancii toate informatiile solicitate.

- Gestiunea relatiilor profitabile-costul creditului trebuie sa corespunda cu nivelul riscului preconizat. Deasemenea costul creditului trebuie sa reflecte si cresterea in timp a riscului de credit.Politica bancii are ca directive, crearea pe parcursul timpului a unor relatii sigure si profitabile cu clientii.

- Creasterea portofoliului de credite.scopul bancii este cresterea in timp a nivelului profitabilitatii din activitatea sa. Aceasta crestere nu poate fi asigurata:

a. fara asigurarea unei calitati inalte a activelor

b. fara corelarea eficienta dintre profitabilitate si risc.

Preview document

Creditare bancară - Pagina 1
Creditare bancară - Pagina 2
Creditare bancară - Pagina 3
Creditare bancară - Pagina 4
Creditare bancară - Pagina 5
Creditare bancară - Pagina 6
Creditare bancară - Pagina 7
Creditare bancară - Pagina 8
Creditare bancară - Pagina 9
Creditare bancară - Pagina 10
Creditare bancară - Pagina 11
Creditare bancară - Pagina 12
Creditare bancară - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Creditare Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Monografic BCR

1.Prezentare BCR 1.1. Istoricul şi evoluţia BCR Începând cu 1990, datorită liberalizării pieţei bancare, ia nastere un amplu proces de...

Linia de Credit - Credit pentru Capital de Lucru

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unor institutii de credit care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Monografie BRD

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, în România i-a fiinţă Societatea...

Comparație între BRD și BCR privind creditul pentru locuințe

1. SCURT ISTORIC - ISTORIC BANCA COMERCIALA ROMANA( BCR) Infiintata prin Hotarare de guvern la 1 decembrie 1990 ca societate pe actiuni, Banca...

Produse și Servicii Bancare

1 CONCEPTUL DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OPERAŢIUNI BANCARE 1.1 CARACTERISTICILE PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE Intr-o formă arhaică dar...

Managementul operațiunilor de creditare

CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. Conceptul de credit şi formele creditului în economia de piaţă Relaţiile de credit au apărut...

Produse și Servicii Bancare

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ŞI SPECIFICUL CONCURENŢEI PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 1.1. Structura sistemului bancar şi evoluţii în România...

Gestionarea Creditelor Bancare

Analiza istorica a permis distingerea a trei factori esentiali ai evolutiei sistemului bancar: mijloacele de plata, activitatea economica si,...

Te-ar putea interesa și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Credite Bancare pentru Persoane Fizice

INTRODUCERE Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Managementul Sistemului de Creditare Bancară

Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRELIMINARII I.1 Noţiunea creditului. I.1.1 Istoric. Noţiunea de credit vine de la latinescul “creditum”care înseamna...

Practică BancPost

Introducere Domeniul bancar prezintă un rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi buna funcţionare a unei economii. Datorită acestui fapt am ales...

Ai nevoie de altceva?