Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 4 fișiere: doc, docx
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 25659
Mărime: 207.08KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere: 1
 2. Capitolul I: RAIFFEISEN SA şi poziţia sa în ansamblul sistemului bancar din România 3
 3. 1.1. Instituţii financiar bancare: apariţie funcţii. Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului bancar actual 3
 4. 1.2. Tipuri de bănci 6
 5. 1.3. Sistemul financiar – bancar şi de asigurări existent în România 7
 6. 1.4. Necesitatea privind întărirea sistemului bancar în România 8
 7. 1.5. RAIFFEISEN SA– în sistemul financiar – bancar din România 13
 8. 1.5.1. Structura fondurilor proprii şi organizarea băncii 13
 9. 1.5.2. Operaţiuni efectuate de RAIFEISEN SA 15
 10. 1.5.3. Produse bancare lansate de RAIFFEISEN SA 18
 11. 1.5.4. Managementul activelor şi pasivelor băncii 22
 12. Capitolul II: Creditul bancar 27
 13. 2.1. Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului 27
 14. 2.2. Creditul bancar. Forme şi funcţii 31
 15. 2.2.1. Caracteristicile şi formele creditului bancar 31
 16. 2.2.2. Funcţiile creditului bancar 34
 17. 2.3. Rolul creditului bancar în economia de tranziţie 36
 18. Capitolul III: Riscurile financiare. Riscul de nerambursare: prevenire şi mod de gestionare
 19. 3.1. Riscuri bancare, prezentare generală 41
 20. 3.2. Elemente principale de risc în procesul de creditare. Factori de risc 43
 21. 3.3. Managementul global al riscurilor 46
 22. 3.3.1. Identificarea şi evaluarea riscurilor bancare. 46
 23. 3.3.2. Controlul riscurilor 47
 24. 3.3.3. Măsuri de evitare a riscurilor bancare 47
 25. 3.4. Riscurile bancare şi clasificarea lor în diferite ipostaze 48
 26. 3.5. Riscul de nerambursare 51
 27. 3.5.1. Calitatea şi selectarea creditelor 52
 28. 3.5.2. Gestiunea preventivă a riscului client 57
 29. 3.5.3. Determinarea riscului de nerambursare 61
 30. 3.6. Gestiunea riscului de credit global 64
 31. 3.6.1. Principiile gestiunii riscului de credit global 64
 32. 3.6.2. Indicatori ai riscului global de creditare 65
 33. 3.6.3. Finanţarea riscului global de creditare 69
 34. 3.6.4. Rata dobânzii – sursa de finanţare a riscurilor bancare 70
 35. 3.6.5. Reţinerea riscului de creditare; rezervele pentru acoperirea pierderilor la portofoliul de credite 72
 36. Capitolul IV: Studiu privind acordarea unui credit de către RAIFFEISEN S.A 77
 37. 4.1. S.C. PRODUCT S.R.L. – prezentare generală 77
 38. 4.2. Analiza economico – financiară 79
 39. 4.2.1. Analiza situaţiei economice în contextul pieţei 79
 40. 4.2.2. Analiza financiară 79
 41. 4.3. Planul de afaceri 80
 42. 4.3.1. Proiectul şi obiectivele lui 80
 43. 4.3.2. Evaluarea investiţiei 81
 44. 4.3.3. Date privind datele de desfacere şi promovarea vânzărilor 82
 45. 4.3.4. Informaţii financiare privind activitate trecută a firmei 83
 46. 4.3.5. Planul de finanţare a investiţiei şi proiecţiile financiare pentru perioada de rambursare a creditului 83
 47. Concluzii
 48. Bibliografie
 49. Anexe

Extras din licență

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri:

- riscul de nerambursare;

- riscul lipsei de lichiditate;

- riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţă;

- riscul de capital;

- riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar şi riscul de ţară).

Acordând credite banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, acestea fiind determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evoluţia economică generală, fie de structura generală a băncii.

Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

Considerarea tuturor riscurilor este un fapt necesar şi important pentru fiecare bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea şi prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

Lucrarea de faţă este structurată pe 4 capitole.

În Capitolul I, intitulat „RAIFFEISEN S.A. şi poziţia sa în ansamblul sistemului bancar din România” sunt prezentate tipurile de bănci, sistemul financiar-bancar şi de asigurări existent în România, RAIFFEISEN S.A. în sistemul financiar-bancar din România şi operaţiunile efectuate de acesta.

Cel de-al doilea capitol „Creditul bancar” , analizează noţiunea de credit în ansamblul său, conţinutul, trăsăturile, clasificarea, funcţiile şi formele creditului, cât şi rolul acestuia în economia de tranziţie.

În cel de-al treilea capitol sunt prezentate riscurile financiare, riscul de nerambursare-prevenire şi modul de gestionare.

„Studiu privind acordarea unui credit de către RAIFFEISEN S.A” constituie ultimul capitol al lucrării de licenţă, în care am prezentat cererea S.C. PRODUCT S.R.L., societate comercială ce are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor legumicole, pentru un credit.

Lucrarea de licenţă se încheie cu concluziile pe care mi le+am exprimat în urma anlizei realizate prin studiul unor lucrări de specialitate şi a legislaţiei în vigoare existente în România.

CAPITOLUL I

RAIFFEISEN S.A. ŞI POZIŢIA SA

ÎN ANSAMBLUL

SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA

1.1. Instituţii financiar bancare: apariţie funcţii. Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului bancar actual.

Instituţiile implicate în asigurarea legăturii sectorului monetar, cu economia, prin intermediul pieţei monetare şi a pieţei capitalurilor, sunt denumite intermediari financiari, din care fac parte sectorul bancar şi instituţiile financiare nebancare, cum ar fi casele de afaceri, societăţi de construcţii, companii de asigurări, fonduri de pensii, trusturi de investiţii.

Băncile au apărut cu multe secole în urmă; iniţial, activităţile bancare s-au limitat la păstrarea valorilor imobiliare ce le erau încredinţate şi la executarea plăţilor ordonate de clienţi. Forma modernă de organizare a unităţilor bancare a fost prefigurată de Banca din Amsterdam (1609) şi apoi de Banca Angliei (1694). Datorită unui amplu proces de dezvoltare şi perfecţionare, băncile contemporane şi ceilalţi intermediari financiari s-au impus in ultimul secol ca un agent economic angrenat foarte activ.

Băncile, instituţiile financiare, societăţile de asigurări – private, publice, mixte – reprezintă acel agent economic agregat care îndeplineşte rolul de intermediar financiar între ceilalţi agenţi economici, gestionează instrumentele monetare şi pârghiile financiare ale unei ţări.

Serviciile financiar - bancare, indiferent de forma de proprietate a celor care le prestează, se desfăşoară pe bază comercială, lucrativă. Băncile au îndeplinit şi îndeplinesc două categorii de funcţii: active şi pasive.

Principala funcţie activă a băncilor comerciale constă în acordarea de împrumuturi solicitanţilor care întrunesc condiţiile de bonitate financiară: capacitate economică a unei persoane fizice sau juridice de a restitui, la scadenţă, creditele contractate împreună cu dobânzile aferente, respectiv încrederea pe care o inspiră un solicitant de credite.

Bibliografie

1. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel – Monedă, Credit, Bănci , Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti 1995

2. Cezar Basno, Nicolae Dardac - Operaţiuni Bancare, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti 1995

3. Cezar Basno, Nicolae Dardac Riscuri bancre. Cerinţe prudenţiale. Monitorizare - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2000

4. Luminiţa Roxin – Gestiunea riscurilor bancare - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2001

5. Georgeta Vintilă - Diagnosticul financiar şi evaluarea întreprinderilor Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2001

6. Opriţeanu M. – Monedă şi credit, Editura Universitaria, Craiova, 1998

7. Lucian C. Ionescu - Economia şi rolul băncilor, Editura Economică, Bucureşti 1997

8. Lucian C. Ionescu - Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti 1998

9. Colecţia „Capiatal” – 2000 – 2001

10. C. Basno, N. Dardac, C. Floricel – Monedă, credit, băncivol. 1.2 – Editura Didactică şi Pedagigică, R.A., Bucureşti 1996

11. Vasile Dedu – Gestiune bancară – Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti 1998

12. Pavel V. Ungurean – BANKING – produse şi operaţiuni bancare – Editura Dacia Cluj – Napoca, 2001

13. D. Tudorache – Elemente de tehnică şi strategie bancară – Editura Atlas, Bucureşti, 1996

14. E. Vasilescu – Managementul proceselor monetare şi teoria inflaţiei – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991.

15. T. Mihai – Finanţe şi gestiune financiară – Editura Didactică şi Pedagogică R.A. – Bucureşti, 1994.

16. D.D. Şaguna – Drept financiar şi fiscal – Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994.

17. Institutul Bancar Român – Riscul şi garanţia în activitatea bancară şi economia – Bucureşti 1996

18. Claude Simon – Băncile – Editura Humanitas, Bucureşti, 1993

Preview document

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 1
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 2
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 3
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 4
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 5
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 6
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 7
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 8
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 9
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 10
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 11
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 12
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 13
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 14
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 15
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 16
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 17
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 18
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 19
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 20
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 21
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 22
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 23
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 24
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 25
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 26
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 27
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 28
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 29
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 30
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 31
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 32
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 33
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 34
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 35
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 36
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 37
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 38
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 39
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 40
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 41
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 42
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 43
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 44
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 45
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 46
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 47
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 48
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 49
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 50
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 51
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 52
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 53
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 54
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 55
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 56
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 57
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 58
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 59
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 60
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 61
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 62
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 63
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 64
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 65
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 66
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 67
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 68
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 69
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 70
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 71
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 72
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 73
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 74
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 75
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 76
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 77
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 78
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 79
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 80
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 81
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 82
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 83
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 84
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 85
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 86
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 87
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 88
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 89
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 90
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 91
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 92
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 93
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 94
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 95
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 96
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 97
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 98
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 99
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 100
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 101
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 102
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 103
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 104
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 105
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 106
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 107
Poziția și ansamblul sistemului bancar din România - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • 3490_Cuprins.doc
 • Anexe.doc
 • Bibliografie.doc
 • Pozitia si Ansamblul Sistemului Bancar din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza performanțelor la Raiffeisen Bank - diagnoza riscului bancar

CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1 Diagnoza juridică şi evoluţia bancii. Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Organizarea și activitatea unei bănci comerciale pe exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi...

Piața bancară, rol, scop și mod de organizare

INTRODUCERE Trăim într-o lume aflată într-o permanentă schimbare, singura constantă fiind schimbarea. Expansiunea rapidă a tehnologiei...

Caracteristici ale Sistemului Bancar din România

1. ISTORIA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati bancare pe teritoriul Romaniei au fost descoperite intre...

Creditul Bancar

Conditile pentru obtinerea creditului bancar Principala operatiune bancara este creditarea. Intr-adevar, intre plasamentele bancilor pe primul loc...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Piața bancară

PIATA BANCARA Reglementari legale aplicabile: • Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României, modificata de Legea nr....

Te-ar putea interesa și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Creditarea unei Societăți Comerciale

INTRODUCERE Liberalizarea vieţii economice în România remarcată cu pregnanţă după anul 1997, a deschis calea unor fundamentări riguroase, pe...

General și Particular în Aplicarea Marketingului Financiar Bancar

CAP.1 REFLEXIA IMAGINII UNEI BANCI DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPACTULUI ASUPRA POPULATIEI 1.1.Importanta efectuarii unui studiu in randul populatiei...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Diagnosticarea Modului de Materializare a Funcțiilor Comerțului

Cap. 1 Funcţiile comerţului Comerţul este un sector de activitate precisă, complexă a economiei şi se desfăşoară în diferite forme (comerţ cu...

Cum se gestionează conturile bancare

Introducere Prezenta lucrare de licenţă se intitulează „Gestiunea conturilor bancare” şi este structurată pe un număr de trei capitole. Scopul...

Strategii Adoptate de BCR

1.Conceptul de strategie a unei firme În conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor un rol esenţial îl au strategiile elaborate de către...

Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție

REZUMAT INTRODUCTIV Principala trăsătură a sistemului bancar românesc de dinainte de anul 1989 o constituia caracterul centralizat al acestuia,...

Ai nevoie de altceva?