Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 14899
Mărime: 358.34KB (arhivat)
Publicat de: Marian Mihai
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. REZUMAT INTRODUCTIV 3
 2. CAP. 1 SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 4
 3. 1.1. Rolul şi importanţa sistemului bancar 4
 4. 1.2. Structura sistemului bancar 6
 5. 1.3. Evoluţia sistemului bancar românesc până în 1989 7
 6. CAP.2 MUTAŢII ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE.10
 7. 2.1. Reforma şi evoluţia sistemului bancar românesc după anul 1989 10
 8. 2.2. Evoluţia cadrului legislativ 16
 9. 2.3. Banca Naţională a României 19
 10. 2.4. Băncile comerciale 28
 11. 2.4.1.Privatizarea 30
 12. 2.4.2.Falimentul 32
 13. CAP.3 PRIVATIZAREA BCR 35
 14. CONCLUZII 42
 15. BIBLIOGRAFIE 43

Extras din proiect

REZUMAT INTRODUCTIV

Principala trăsătură a sistemului bancar românesc de dinainte de anul 1989 o constituia caracterul centralizat al acestuia, Banca Naţională cumulând majoritatea funcţiilor şi operaţiunilor bancare. De asemenea exista un număr de bănci specializate care îşi desfăşurau activitatea în domeniul comerţului exterior (Banca Română de Comerţ Exterior), al finanţării pe termen lung a economiei (Banca de Investiţii) şi în cel al agriculturii şi industriei alimentare (Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară).

Reforma sistemului bancar a început la sfârşitul anului 1990, prin adoptarea unui sistem bancar pe două niveluri: Banca Naţională a României şi băncile comerciale.

În aprilie 1991 au fost adoptate de parlament Legea privind activitatea bancară ( Legea nr.33/1991 ) şi Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României ( Legea nr.34/1991) cu scopul declarat de a crea un sistem bancar modern.

Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea stabilităţii monedei naţionale, pentru a contrbui la stabilitatea preţurilor. În vederea realizării acestui obiectiv, Banca Naţională a României îndeplineşte următoarele funcţii: funcţia de emisiune şi creditare, funcţia de dirijare a politicii monetare, funcţia de centru valutar, funcţia de bancă a băncilor şi funcţia de bancă a statului.

O componentă importantă a reformei sectorului bancar în ţările de tranziţie o reprezintă privatizarea. Ea este definită ca un transfer al acţiunilor băncilor cu capital de stat către investitorii privaţi autohtoni sau străini. Primele două bănci privatizate au fost Banca Română de Dezvoltare şi Bancpost în decursul anului 1999. Alte privatizări importante în domeniul bancar au fost: Bănca Agricola în 2001 şi a Banca Comercială Română în 2006.

Evoluţia sistemului bancar românesc după anul 1989 nu a fost lipsită de convulsii şi incertitudini, care au determinat ieşirea din sistem a unor structuri bancare sub forma falimentului cum ar fi : Banca Albina, Bankoop si Credit Bank.

CAP 1 SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA

1.1. Rolul şi importanţa sistemului bancar în România

Conform opiniilor exprimate în literatura de specialitate atât din ţară, cât şi din străinătate ( E.G. Corriga- “Are Banks Special”, Federal Reserve Bank, Annual Report, 1982), rolul băncilor este , dacă nu unic, cel puţin special, în comparaţie cu alţi agenţi economici din sectorul real sau financiar, dezvoltarea bancară asigurând, în ultima instanţă, structura necesară funcţionării economiei de piaţă.

Băncile, datorită “calităţii lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică” , reprezintă astfel o categorie aparte de instituţii financiare, care asigură lichiditate şi servicii de plăţi, formează o modalitate de transmisie a politicii monetare şi exercită disciplină financiară asupra debitorilor. Procesul de intermediere bancară influenţează în mod decisiv dezvoltarea economică a unei ţări prin faptul că băncile mobilizează o resursă deficitară - capitalul- şi o alocă imparţial pe baza unei analize riguroase de credit către cele mai sigure şi eficiente investiţii. În plus, băncile asigură disciplina financiară în cadrul unei economii, întrucât ele trebuie să asigure că îşi vor recupera investiţia.

Încrederea este un element esenţial în derularea acestui proces de intermediere. Băncile oferă deponenţilor garanţii asiguratorii că îşi pot retrage fondurile oricând doresc şi le plasează spre fructificare pe cele de care aceştia nu au nevoie imediată. Pentru fundamentarea încrederii băncile trebuie să adopte un comportament prudenţial şi maximă rigoare în luarea deciziei de plasare a fondurilor (îndeosebi în distribuirea de credite) să-şi deruleze afacerile într-o manieră care să nu submineze încrederea deponenţilor.

În acest proces de intermediere, băncile îndeplinesc două importante funcţii, care le conferă o poziţie privilegiată şi prin care se diferenţiază de celelalte instituţii financiare şi anume:

- Constituirea de resurse prin atragerea disponibilităţilor băneşti temporare ale clienţilor şi plasarea acestora spre fructificare, în principal, prin acordarea de credite pe diferite termene. În general, termenele de utilizare a resurselor sunt superioare celor de constituire a lor. Datorită acestui decalaj, o bancă se poate confrunta cu două situaţii delicate: prima, de a nu putea să-şi onoreze angajamentele pe termen scurt; a doua, de a avea resurse ale căror disponibilităţi să ajungă la scadenţă, în timp ce utilizările ( plasamentele) rămân cu termen neschimbat.

- Asigurarea mecanismului de funcţionare a plăţilor, care să susţină creşterea economica, prin efectuarea de viramente şi de plăţi în numerar.

Sectorul bancar românesc s-a dezvoltat foarte mult între cele două războaie mondiale. A apărut bursa, au fost create mii de bănci, moneda naţională avea acoperire în aur.

Cele mai multe dintre aceste instituţii financiar-monetar-bancare au fost constituite pentru a fi un sprijin în modernizarea economiei româneşti. Astfel, băncile şi alte instituţii de credit au căpătat cea mai mare dezvoltare în sectorul agricol, această ramură fiind predominantă în economia românească. Odată cu dezvoltarea industriei şi comerţului, au fost înfiinţate bănci şi pentru aceste sectoare, ori alte instituţii financiare şi-au înfiinţat departamente pe aceste ramuri. Infuzia de capital era şi autohtonă şi străină, atât de stat, cât şi privată. Mica producţie (agricolă, industrială, meşteşugărească şi comercială) era susţinută în mod deosebit, mai ales prin credite preferenţiale, dar şi prin alte produse , servicii şi facilităţi bancare şi fiscale. Au fost preluate astfel de către stat unele datorii agricole şi industriale (prin conversii) oferindu-se în acest fel posibilităţi de lansare în economia capitalistă pentru care România era un pretendent serios încă în perioada dintre cele două războaie mondiale.

Preview document

Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 1
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 2
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 3
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 4
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 5
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 6
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 7
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 8
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 9
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 10
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 11
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 12
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 13
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 14
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 15
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 16
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 17
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 18
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 19
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 20
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 21
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 22
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 23
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 24
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 25
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 26
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 27
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 28
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 29
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 30
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 31
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 32
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 33
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 34
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 35
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 36
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 37
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 38
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 39
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 40
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 41
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 42
Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Mutatii in Sistemul Bancar Romanesc in Perioada de Tranzitie.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și funcționarea instituțiilor de credit

1. Introducere Realizand acest referat, intitulat „Organizarea si functionarea sistemelor bancare”, am incercat sa abordam de o maniera integrala...

Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene

Cap.1.Introducere Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care asigură mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi...

Analiza Evoluției Sistemului Bancar în Perioada Postdecembristă

Aceasta lucrare prezinta evolutia sistemuli bancar din Romania in perioada post decembrista facand referire la piata monetara si piata valutara,...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România

Capitolul 1. Sistemul de plăţi – circuit vital al economiei naţionale 1.1. Capacitatea de plată – expresie a vitalităţii firmei În economia de...

Organizarea, funcționarea și conducerea sistemului bancar

Introducere Bancile reprezinta principala componenta a sistemului institutiilor financiare.Bancile sunt intermediari financiari, în sensul ca se...

Rolul sistemului bancar în finanțarea economiei - mutații și perspective pentru România

INTRODUCERE Funcţia principală a creditului, în condiţiile principale actuale pe care le parcurge economia României, o constituie finanţarea...

Politici Monetare Promovate de BNR după 1990

Cap. 1 Politica monetara promovata de BNR în perioada de dupa 1990 si implicatiile sale Trecerea economiei la o noua etapa a produs ample si...

Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990...

Orientări bancare contemporane

Cap. 1.Restructurarea sistemului bancar in perioada de tranzitie la economia de piata Reforma Reforma financiar-bancară asigură înlăturarea...

Concluzii ale Mutațiilor Survenite în Sistemul Bancar Românesc

CAP. 1. Retrospectiva activitÎtilor bancare în România 1.1. Scurt istoric al activitÎtii bancare românesti Primele semnalari ale unei activitati...

Ai nevoie de altceva?