Garantarea Creditului Bancar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 30308
Mărime: 122.03KB (arhivat)
Publicat de: David Szabo
Puncte necesare: 15
UNI V E R S I T A T E A " V A L A H I A " D I N T Â R G O V I T E FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Specializarea:DREPT

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Institutiile de credit.
 3. Bancile .
 4. Caracterizare generala.
 5. Organizarea si conducerea bancilor.
 6. Organele bancilor.
 7. Protectia juridica a activelor bancare.
 8. Operatiuni bancare.
 9. Obligatiile generale ale bancilor.
 10. Institutiile emitente de moneda electronica.
 11. Reglementare juridica.
 12. Capitolul II
 13. Creditul .
 14. Notiunea de credit.
 15. Clasificarea creditelor.
 16. Functiile si rolul creditelor.
 17. Conditiile creditului.
 18. CAPITOLUL III
 19. Creditul bancar.
 20. Concepte generale-trasaturi.
 21. Resursele de creditare.
 22. Angajarea resurselor bancare.
 23. CAPITOLUL IV
 24. Contractul de credit bancar.
 25. Sediul materiei.
 26. Notiune si caractere juridice.
 27. Partile contractului de credit bancar.
 28. Formele contractului de credit.
 29. Contractul de edschidere de credit.
 30. Efectele contractului de credit.
 31. Plata dobanzilor si cheltuielilor aferente creditului.
 32. Incetarea contractului de credit.
 33. CAPITOLUL V
 34. Garantia creditelor bancare.
 35. Evaluarea riscului in activitati de creditate.
 36. Determinarea formelor de garantii a creditelor.
 37. CAPITOLUL VI
 38. Modificari aduse de noul cod civil.

Extras din licență

CAPITOL I

INSTITUTIILE DE CREDIT

1.BANCILE

I.1.A.Caracterizare generală

Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară Unică Europeană1 presupun un sistem bancar românesc restucturat, apt pentru toată gama de operaţiuni bancare, în condiţii de siguranţă şi protecţie a consumatorilor.Conform OUG. nr 99/2006, activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în condiţiile legii. Noţiunea de instituţie de credit îşi are originea în dreptul Uniunii Europene, pe care o defineşte ca „o întreprindere a cărei activitate constă în primirea de la public de depozite şi alte fonduri rambursabile şi în acordarea de credite în cont propriu”, preluată şi în reglementarea română.

Potrivit OUG. nr. 99/2006, instituţia de credit reprezintă:

a) entitatea care desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de

depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în contpropriu;

b) entitatea emitentă de monedă electronică, alta decât cea sus menţionată. În România, instituţiile de credit se pot constitui şi pot funcţiona ca:

• bănci;

• organizaţii cooperatiste de credit;

• instituţii emitente de monedă electronică;

• bănci de credit ipotecar;

• case de economii pentru domeniul locativ.

Potrivit OUG. nr. 99/2006, „instituţiile de credit care funcţionează în

România în condiţiile acestei reglementări se evidenţiază de către Banca Naţională a

României în registrul instituţiilor de credit, accesibil persoanelor interesate”,

reglementat prin Norma Băncii Naţionale a României nr. 18/2002 privind registrul

bancar şi registrul organizaţiilor cooperatiste de credit3, de inspiraţie bancară

europeană. Prin Legea nr. 26/2000 privind registrul comerţului, ca atare, pe lângă

înregistrarea în evidenţa generală a comercianţilor (registrul comercianţilor persoane

juridice), instituţiile de credit sunt supuse şi înregistrării la registrul bancar , ţinut de Banca Naţională a României ca autoritate de autorizare şi supraveghere. Necesitatea sistemului special de evidenţă şi publicitate a instituţiilor de

credit, a dublei lor evidenţieri, îşi are temeiul în activitatea de interes public pe care o

realizează instituţiile de credit – comerţul cu monedă, ca atare, se impune o evidenţă a

comercianţilor – instituţii de credit, care să fie publică, specială şi organizată distinct

faţă de sistemul general de evidenţă a comercianţilor.

„Evidenţa specială în discuţie este esenţialmente legată de existenţa posibilităţii de exercitare în mod actual şi efectiv de către instituţia de credit a capacităţii sale speciale de folosinţă.”

Banca Naţionale a României are obligatia de a notifica Comisia Europena asupra următoarelor elemente:

• orice autorizaţie acordată unei bănci sau altei instituţii de credit, persoană juridică română;

• orice autorizaţie acordată unei instituţii de credit, persoană juridică română, care s-a constituit ca filială deţinută direct sau indirect de una sau de mai multe societăţi-mame care nu sunt guvernate de legislaţia română sau a altui stat membru şi orice achiziţionare de către o asemenea societate-mamă a unei participaţii semnificative într-o instituţie de credit, persoană juridică română, dacă, urmare acestei achiziţionări, instituţia de credit, persoană juridică română, devine o filială a societăţii-meme respective, în acest caz notificarea cuprinzând şi structura grupului din care aceasta face parte. (art. 170 alin. 1 lit. a şi d);

• lista holdingurilor financiare care sunt societăţi-mamă ale băncilor persoane juridice române supravegheate pe bază consolidată de către Banca Naţională a

României potrivit OUG. nr. 99/2006; în cazul acestora, lista se va transmite şi autorităţilor competente din statele membre ;

• orice autorizaţie acordată sucursalelor instituţiilor de credit străine cu sediul în afara spaţiului comunitar; în cazul acestora, informaţiile se vor transmite şi Comitetului Bancar Consultativ .

Preview document

Garantarea Creditului Bancar - Pagina 1
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 2
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 3
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 4
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 5
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 6
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 7
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 8
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 9
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 10
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 11
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 12
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 13
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 14
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 15
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 16
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 17
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 18
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 19
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 20
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 21
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 22
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 23
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 24
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 25
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 26
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 27
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 28
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 29
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 30
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 31
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 32
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 33
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 34
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 35
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 36
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 37
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 38
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 39
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 40
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 41
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 42
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 43
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 44
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 45
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 46
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 47
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 48
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 49
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 50
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 51
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 52
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 53
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 54
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 55
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 56
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 57
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 58
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 59
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 60
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 61
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 62
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 63
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 64
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 65
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 66
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 67
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 68
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 69
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 70
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 71
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 72
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 73
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 74
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 75
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 76
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 77
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 78
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 79
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 80
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 81
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 82
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 83
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 84
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 85
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 86
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 87
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 88
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 89
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 90
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 91
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 92
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 93
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 94
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 95
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 96
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 97
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 98
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 99
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 100
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 101
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 102
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 103
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 104
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 105
Garantarea Creditului Bancar - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Garantarea Creditului Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I Aspecte generale 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FINANŢELE ŞI OBLIGAŢIILE FISCALE 1.1.1. Noţiunea de finanţe publice: Formarea...

Particularitățile activității de transport, caracteristici și importanță

Capitolul 1: Noţiuni generale privind transporturile 1.1 Noţiuni generale privind ramura transporturilor Transporturile reprezintă „sistemul...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Banca Națională a României

INTRODUCERE Termenul de sistem monetar are înțelesuri și abordări diferite. Una dintre abordările termenului de sistem monetar este aceea de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Bancar și Valutar

In perioada Romei antice si a evului mediu apar primele banci. Prima atestare documentara dateaza in perioada 3400-3200 inaintea erei noastre. A...

Drept Bancar

Nu exista o definitie normativa a dreptului bancar. De aceea, notiunea de drept bancar a fost definita de catre doctrina in felul urmator: 1....

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Practică la banca CEC Bank

INTRODUCERE 1.Motivatii si explicatii Motivele pentru care am ales sa efectuez stagiul de practica la C.E.C. BANK au fost urmatoarele: Casa de...

Analiza Creditării pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul...

Riscul în procesul creditării bancare

Capitolul I FINANTARE, CREDITARE, RISC 1.1 FINANŢAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.1.1 Concept, funcţii, factori de organizare Procesele de...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Sistem de Asistare a Deciziilor Privind Activitatea de Creditare pe Exemplul BCR SA

CAP.1. SELECTAREA CLIENTELEI BANCARE ŞI ANALIZA CERERII DE CREDITE 1.1. Scurt istoric al Grupului Banca Comercială Română Fondată la 1...

Studiu privind creditul de investiții la Piraeus Bank

Importanta creditului in economia de piata dezvoltate este atat de mare si de complexa incat se poate spune ca el a devenit o practica de rutina...

Monografie tehnica operațiunilor bancare

In anul 1923 se infiinteaza prin lege Societatea Nationala pentru Credit Industrial ca institutie publica in care statul detinea 20%, BNR 30% iar...

Ai nevoie de altceva?