Banca Națională a României

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 21935
Mărime: 226.91KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Aspecte generale privind activitatea Băncii Naționale a României
 3. 1.1 Statutul juridic și obiectivele Băncii Naționale a României
 4. 1.2 Rolul Băncii Naționale a României
 5. 1.3 Funcţiile Băncii Naţionale a României
 6. 1.4 Operațiunile Băncii Naționale a României
 7. Capitolul II. Organizarea și conducerea Băncii Naționale a României
 8. 2.1 Guvernatorul Băncii Naționale a României
 9. 2.2 Consiliul de administrație
 10. 2.3 Comitetul pentru politică monetară
 11. 2.4 Comitetul pentru supraveghere
 12. 2.5 Comitetul de administrare a rezervelor internaționale
 13. 2.6 Comitetul pentru audit
 14. Capitolul III. Atribuțiile Băncii Naționale a României cu privire la monedă
 15. 3.1 Emisiunea monetară
 16. 3.2 Elaborarea și aplicarea politicii monetare și valutare
 17. 3.3 Refinanțarea și asigurarea de lichidități sistemului monetar
 18. 3.4 Asigurarea funcționării sistemului de plăți
 19. 3.5 Politica bancară a Băncii Naționale a României
 20. 3.6 Supravegherea bancară prudențială
 21. 3.7 Administrarea și păstrarea rezervelor internaționale ale statului
 22. 3.8 Agent pe contul statului și atribuții de reprezentare
 23. 3.9 Prerogative normative
 24. Capitolul IV. Prerogativele Băncii Naționale a României în cadrul sistemului bancar român
 25. 4.1 Caracterizarea generală a instituțiilor de credit și bancare
 26. 4.1.1 Noţiunea instituţiei de credit
 27. 4.1.2 Clasificarea instituţiilor de credit
 28. 4.1.3 Natura juridică a instituţiilor de credit
 29. 4.2 Autorizarea instituțiilor de credit
 30. 4.2.1 Condiţii minime de acces la activitatea bancară
 31. 4.2.2 Autorizarea de constituire. Respingerea autorizării de constiuire
 32. 4.2.3 Autorizarea de funcţionare
 33. 4.2.4 Retragerea/ încetarea valabilităţii autorizaţiei instituţiei
 34. de credit
 35. 4.3 Activitatea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de credit
 36. 4.3.1 Activitatea și organizarea instituțiilor de credit
 37. 4.3.2 Funcționarea instituțiilor de credit
 38. 4.4 Exerciţiul activităţii bancare
 39. 4.4.1 Obligații generale ale instituțiilor de credit
 40. 4.4.2 Gestionarea prudențială a activității bancare
 41. 4.5 Controlul activității bancare
 42. 4.6 Responsabilitatea instituţiilor de credit cu privire la exerciţiul profesiunii bancare
 43. Concluzii
 44. Bibliografie

Extras din licență

INTRODUCERE

Termenul de sistem monetar are înțelesuri și abordări diferite. Una dintre abordările termenului de sistem monetar este aceea de ,,complex de instituții și politic ce permit reglementarea circulației monetare într-un stat, datorită unui ansamblu de norme juridice ce emană de la autoritatea public, cât și ca totalitate a instrumentelor și tehnicilor de plată ,,. Una dintre cele mai cuprinzătoare definiții în acest sens a fost următoarea,, sistemul monetar reprezintă un ansamblu de norme legale și instituții care reglementează, organizează și supraveghează relațiile monetare dintr-o țară,, .

Sistemul monetar se folosește într-un stat pentru a alimenta agenții economici cu monedă dar și pentru a controla cursul de schimb al propriei monede cu monele străine. De asemenea, acesa include elemente care se folosesc în economie pentru a implementa politica monetară.

Prima bancă ce lua ființă pe teritoriul românesc a fost creată de S. Dobas în anul 1721 în Transilvania, în oraşul Sibiu. Aceasta bancă avea ca obiect de activitate schimbul de monede, acordarea de împrumuturi garantate şi purtătoare de dobândă, precum şi efectuarea de diverse plăţi. În Ţara Românească, exista în Bucureşti, încă din anul 1855 o sucursală cu capital englez a Băncii Otomane, sucursală care s-a organizat ulterior sub numele de „The Bank of Romania”.

După Unirea Principatelor sub conducerea principelui Carol I au fost vehiculate mai multe proiecte de înfiinţare a unei bănci naţionale, astfel că la 17 aprilie 1880 a luat naștere prima bancă românească, care purta denumirea de Banca Națională a României. Odată cu înfiinţarea unei bănci naţionale au apărut Casa de Economii, Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, Creditul Funciar Rural, cât şi un sistem monetar naţional.

Până în a doua jumătate a secolului XIX, în România nu exista un adevărat sistem monetar. Prima lege monetară a ţării noastre a fost adoptată în anul 1867. Prin această lege adoptându-se sistemul monetar zecimal, și tot prin legea din anul 1967 s-a creat moneda națională – leul de argint de 5 grame.

Până la începerea Primului război mondial, banca centrală s-a implicat în susținerea creșterii economice naționale, prin volumul creditelor ce se acordau dar și prin nivelul scăzut al taxei scontului. În colaborare cu Guvernul țării, a contribuit în perioada 1890-1892 și la elaborarea unor legii ce au consacrat schimbarea etalonului monetar, renunțându-se la sistemul zecimal, în favoarea monometalismului. În perioada 1900 – 1925, țara s-a retras din rândul acționarilor băncii, astfel că Banca Națională a României devenea o instituție particulară privilegiată, dar însă cu aceleași responsabilități naționale .

În perioada Războiului de reîntregire, Banca Națională a Românie susținea financiar guvernul în ceea ce privea cheltuielile războiului.

După anul 1918, Banca Națională a României se confrunta cu noi provocări, dintre care amintim: criza economică postbelică, unificarea monetară, extinderea rețelei sale de agenții și sucursale la nivelul țării etc. Însă, după anul 1925, când statul român devine unul dintre acționarii săi, banca centrală este implicată în proiectul stabilității monetare, în controlul comerțului cu aur și devize, dar și în acțiuni de conversie a cheltuielilor agricole și în organizarea comerțului de bancă.

În perioada celui de-al doilea Război mondial, banca centrală susținea guvernul în cheltuilile generate de acțiuni militare, luând în același timp și măsuri pentru a încetini inflația și pentru a salva tezaurul propriu.

După anul 1946, odată cu regimul comunist, s-a impus etatizarea Băncii Naționale a României, conform noilor cerințe politice. În anul 1948, Banca Națională a României a devenit Banca Republicii Populare Române – fiind considerată o bancă de stat-, și se subordona la început Ministerului Finanțelor, iar din anul 1957, s-a subordonat Consiliului de Miniștri. În anul 1965, denumirea băncii devenea Banca Națională a Republicii Socialiste România. În toată această perioadă, Banca Națională îndeplinea un rol semnificativ în evoluția sistemului monetar datorită împlicării sale în reformele monetare, în planificarea circulației de monedă și în controlul creditelor ce erau acordate.

După anul 1989, România încearcă să se alinieze din nou rigorilor Sistemului Monetar Internaţional. Deşi era o perioadă economică grea, cu inflaţie, depreciere monetară continuă şi scădere economică, deşi crescuse mult datoria publică externă şi deficitele, totuşi ţara noastră se implica tot mai mult în mecanismele monetare internaţionale. Fiind membră a organismelor financiare internaţionale, România a adoptat sistemul monetar bazat pe puterea de cumpărare a monedei naţionale. Moneda emisă şi pusă astăzi în circulaţie pe plan naţional este întemeiată un etalon ce s-a creat prin contribuţia bunurilor şi serviciilor create în cadrul economiei naţionale. Tocmai diversitatea acestor bunuri şi servicii face imposibilă redarea sub formă fizică a valorii de întrebuinţare corespunzătoare puterii de cumpărare.

Banca centrală este o bancă cu capital de stat, iar în prevederile legale în vigoare este prevăzut că aceasta este organul de emisiune ce stabilește reglementările în domeniul monetar, valutar și de credit.

În prezenta lucrare vom prezenta pe larg aspecte din activitatea Băncii Naționale a României, în primul capitol al lucrării, cât și aspecte cu privire la organizarea și conducerea acesteia, în cel de-al doilea capitol consacrat lucrării. În capitolele trei și patru vom discuta pe larg despre atribuțiile Băncii Naționale a României, atât cu privire la politica monetară cât și la atribuțiile deținute în cadrul sistemului bancar român.

Bibliografie

Cărți:

• Aniţei N.C., Lazăr R.E., Drept bancar şi valutar, Ed. Universul juridic, Bucureşti

• C.A. Gheorghe, Drept bancar comunitar,Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008

• C.Kirițescu, Băncile:mică enciclopedie, Editura Expert, București 1998

• D.D.Șaguna, Drept bancar și valutar, Editura Proarcadia, București 1994

• I.Motică, V.Popa, Drept comercial și bancar, Editura Lumina Lex, București 2000

• I.Turcu, Drept bancar, Editura Lumina Lex, București 1999

• I.Turcu, Drept bancar, Editura Lumina Lex, București 1999

• L.Săuleanu, L.Smarandache, Drept bancar, Editura Universul Juridic, București 2009

• M.Popa, Drept bancar, Editura Universitară, București 2006

• Postolache R., Drept bancar, Ed. Cartea universitară, Bucureşti, 2006

• V.Nemeș, Drept bancar, Editura Universul Juridic, București 2011

• Dan Drosu Saguna, Monica Amalia Ratiu, Drept bancar, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2007,

• Radu I. Motica , Bercea Lucian –drept comercial roman si drept bancar, vol.II,București, 2011

Legislație:

• Legea nr. 312 din 28 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, la 30 iulie 2004, privind Statutul Băncii Naționale a României

• Regulamentul nr. 1 , Republicat (1) din 30 martie 2000, publicat în M.Of, Partea I, din 1 februarie 2008 cu privire la operaţiunile de piaţă monetară efectuate de BNR și facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

• Hotărârea nr. 35 din 8 octombrie 2009 pentru numirea Consiliului de administrație a Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial din 9 octombrie 2009

• Legea nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 121 din 23 martie 1998

• OUG nr.99 din 6 decembrie 2006cu privire șa instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

• Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

• Noul cod de procedură civilă

• Noul cod civil

• Normele nr. 15/1995 cu privire la supravegherea pozițiilor valutare al instituțiilor bancare

• Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale

• Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2007 modificat și republicat privind instituțiile de credit

• Regulament Băncii Naționale a României nr. 18/.2006 cu privire la fondurile proprii ale instituţiilor de credit

• Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor

• OUG nr. 2022008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale

• Legea nr. 535 /2004 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului

Publicații și internet:

• Site-ul oficial al Băncii Naționale a României www.bnro.ro

• M.Isărescu ,, Banca Națională a României(...),,, în Ziarul Financiar, Articol realizat de Loredana Voiculescu la 8 iunie 2012.

• ,, BNR, văzută din profil,,, articol realizat de E.Bădescu, în Ziarul de Duminică la 13 decembrie 2011.

• Banca Națională a României în timpul Primului Război Mondial: Simpozionul de istorie și civilație bancară ,, Cristian Popișteanu,,, București, aprilie 2011, articol realizat de M. Isărescu

• I.Silberstein. Aspecte juridice in relația dintre banca centraiă si băncile comerciale. in R.R.D.A. nr. 2/2003

Preview document

Banca Națională a României - Pagina 1
Banca Națională a României - Pagina 2
Banca Națională a României - Pagina 3
Banca Națională a României - Pagina 4
Banca Națională a României - Pagina 5
Banca Națională a României - Pagina 6
Banca Națională a României - Pagina 7
Banca Națională a României - Pagina 8
Banca Națională a României - Pagina 9
Banca Națională a României - Pagina 10
Banca Națională a României - Pagina 11
Banca Națională a României - Pagina 12
Banca Națională a României - Pagina 13
Banca Națională a României - Pagina 14
Banca Națională a României - Pagina 15
Banca Națională a României - Pagina 16
Banca Națională a României - Pagina 17
Banca Națională a României - Pagina 18
Banca Națională a României - Pagina 19
Banca Națională a României - Pagina 20
Banca Națională a României - Pagina 21
Banca Națională a României - Pagina 22
Banca Națională a României - Pagina 23
Banca Națională a României - Pagina 24
Banca Națională a României - Pagina 25
Banca Națională a României - Pagina 26
Banca Națională a României - Pagina 27
Banca Națională a României - Pagina 28
Banca Națională a României - Pagina 29
Banca Națională a României - Pagina 30
Banca Națională a României - Pagina 31
Banca Națională a României - Pagina 32
Banca Națională a României - Pagina 33
Banca Națională a României - Pagina 34
Banca Națională a României - Pagina 35
Banca Națională a României - Pagina 36
Banca Națională a României - Pagina 37
Banca Națională a României - Pagina 38
Banca Națională a României - Pagina 39
Banca Națională a României - Pagina 40
Banca Națională a României - Pagina 41
Banca Națională a României - Pagina 42
Banca Națională a României - Pagina 43
Banca Națională a României - Pagina 44
Banca Națională a României - Pagina 45
Banca Națională a României - Pagina 46
Banca Națională a României - Pagina 47
Banca Națională a României - Pagina 48
Banca Națională a României - Pagina 49
Banca Națională a României - Pagina 50
Banca Națională a României - Pagina 51
Banca Națională a României - Pagina 52
Banca Națională a României - Pagina 53
Banca Națională a României - Pagina 54
Banca Națională a României - Pagina 55
Banca Națională a României - Pagina 56
Banca Națională a României - Pagina 57
Banca Națională a României - Pagina 58
Banca Națională a României - Pagina 59
Banca Națională a României - Pagina 60
Banca Națională a României - Pagina 61
Banca Națională a României - Pagina 62
Banca Națională a României - Pagina 63
Banca Națională a României - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Banca Nationala a Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I Aspecte generale 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FINANŢELE ŞI OBLIGAŢIILE FISCALE 1.1.1. Noţiunea de finanţe publice: Formarea...

Rolul și funcțiile Băncii Naționale a României

Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar-bancare care funcţionează într-o ţară,...

Autorizarea de funcționare a instituțiilor de credit

Faptul ca activitatea bancara este o activitate economica de interes public justifica instituirea unui statut juridic special pentru institutiile...

Supravegherea bancară și rolul său în asigurarea stabilității financiare

1.1. Funcții și responsabilități ale băncilor centrale Banca centrală este instituția responsabilă de conducerea politicii monetare a unei țări,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Banca Națională a României

1. REFORMA SISTEMULUI BANCAR Reforma sistemului bancar, începută în anul 1990, reprezintă acţiunea întreprinsă în România privind trecerea de la...

Banca Națională a României

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI (BNR), înfiinţată în anul 1880, este banca centrală a României. Banca Naţională este o instituţie publică independentă,...

Studiu Privind Independența Băncii Naționale a României în Comparație cu Băncile Centrale din UE

Capitolul I Conceptul de independenţă al băncii centrale Conceptul de independenţă a băncii centrale poate fi definit în următorii termeni:...

Banca Națională a României - analiza sistemului bancar din România

1. Organizarea Bancii Nationale a Romaniei Romania moderna nu putea fi imaginata fara o Banca Nationala . Pentru a pune insa cheia de bolta a...

Rolul Băncii Naționale a României

INTRODUCERE EVOLUŢIA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA Sistemul bancar modern românesc a apărut în secolul al XIX-lea, iar dezvoltarea sa...

Banca Națională a României

Banca Nationala a României reprezinta o institutie care a fost înfiintata prin Legea organica din 23 aprilie 1880, în baza careia, bancii îi este...

Banca Națională a României

Capitolul 1 – Natura juridică a instituţiei Banca Naţională a Romaniei reprezintă o instituţie care a fost infiinţată prin legea organică din 17...

Banca Națională a României - Banca Centrală a statului român

CAPITOLUL I 1.1. APARITIA BANCII CENTRALE Bancile Centrale reprezinta institutii publice, care indeplinesc functii de autoritate monetra,...

Ai nevoie de altceva?