Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 38356
Mărime: 218.19KB (arhivat)
Publicat de: Aglaia Vasilache
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Univ. Dr. Ioan Bogdan

Cuprins

 1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE Pag
 2. Cap. I Sistemul bancar in România:.2
 3. 1.1. Concept si funcţii.2
 4. 1.2. Rolul sistemului bancar in economie.4
 5. 1.3. Structura sistemului bancar.5
 6. 1.4. Evolutia sistemului bancar in România.8
 7. 1.5.Perspective.10
 8. Elemente generale privind marketingul: .12
 9. 1.6. Concept.12
 10. 1.7. Rolul marketingului.25
 11. 1.8. Funcţii.26
 12. 1.9. Specificitatea managementului marketingului bancar.29
 13. APLICAREA ASPECTELOR TEORETICO-METODOLOGICE PREZENTATE LA BRD
 14. Cap. II Banca Română pentru Dezvoltare.40
 15. 2.1. Scurt istoric.40
 16. 2.2. Privatizare.41
 17. 2.3. Performanţe atinse.44
 18. 2.4. Obiective strategice.51
 19. Cap.III Locul managementului marketingului in performanţele B.R.D.53
 20. 3.1. Structura organizatorica a activitatii de marketing.53
 21. 3.2. Relatii functionale ale serviciului de marketing in structura BRD.64
 22. 3.3. Evolutie si perspective ale marketingului bancar in cadrul BRD.68
 23. 3.4. Rezultate.73
 24. Cap.IV Studiu de caz. Program de marketing pentru operatiuni de finantare a exporturilor.74
 25. Cap V Concluzii si propuneri.113
 26. Bibliografie.120

Extras din proiect

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE

CAPITOLUL I

Sistemul bancar in România

1.1. Concept si functii

Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar – bancare, care funcţionează într-o ţară, răspunzând necesităţilor unei etape a dezvoltării social-economice.

În prezent, sistemul bancar dintr-o ţara cuprinde:

cadrul instituţional – format din banca centrală (cu rol de coordonare şi supraveghere), bănci comerciale şi alte instituţii financiare asimilate acestora;

cadrul juridic – format din ansamblul reglementărilor care guvernează activitatea bancara.

Cadrul juridic are la baza Legea privind activitatea bancara si Legea privind statutul Băncii Naţionale care au intrat in vigoare la 3 mai 1991 si care au fost modificate ulterior prin Legea 58/1998 privind activitatea bancara si Legea 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale, prin care s-a consfiinţit crearea unui sistem bancar pe doua niveluri, bazat pe principiul universalităţii băncilor. Cadrul juridic are ca obiectiv central mentinerea stabilitătii si viabilitătii intregului sistem bancar.Reglementările elaborate de Banca Naţională sunt in concordanta cu principiile generale stabilite de Comitetul de la Basel privind activitatea de supraveghere bancară, cât si cu directivele Uniunii Europene privind reglementarea activitatii institutiilor financiare si de credit.

In esenţă o bancă poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, finanteaza si crediteaza persoanele fizice si juridice, organizează si efectuează decontările si plătile in cadrul economiei nationale si in relaţiile cu celelalte state, in scopul de a obtine profit.1

In principal, o bancă indeplineşte următoarele funcţii:

• Funcţia de depozit care constă in efectuarea de operaţiuni de depozit la vedere si la termen, in cont, cu numerar si cu titluri, constând in atragerea de resurse băneşti de la persoane juridice si fizice, in vederea păstrării si fructificării lor, precum si efectuarea de operaţiuni de depozitare si trezorerie pentru obiecte de valoare aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice.

• Funcţia de investitii care constă in acordarea de credite in lei si valută persoanelor fizice si juridice din ţara si străinătate, achiziţionarea de active financiare in nume propriu si participarea in calitate de acţionar la infiinţarea unor instituţii bancare sau nebancare in ţară sau străinătate.

• Funcţia comercială care constă in realizarea de încasări si plăţi, in valută si in lei, generate de activităti de export, import, prestări de servicii si turism intern si international; efectuarea de operaţiuni de scontare si rescontare a efectelor de comerţ; efectuarea de operaţii de schimb valutar; cumpărarea si vinderea de valută si efecte de comerţ, in ţara si străinătate; efectuarea de operaţiuni cu titluri emise de stat; organizarea lansărilor de obligaţiuni; prestarea de servicii bancare, expertizare tehnică, economică si financiară, etc. 1

În evoluţia sa, sistemul bancar parcurge faze de specializare şi sectorizare.

In general, specializarea (din punct de vedere al proceselor economice) reprezintă limitarea producţiei la anumite produse, sau, altfel spus, producerea unei game restrânse de produse. În acest context, specializarea bancara poate fi privita ca fiind orientarea activităţii diferitelor bănci doar spre anumite servicii, operaţiuni, produse bancare.

Noţiunea de sectorizare poate fi definită, în contextul acestei sesiuni, ca fiind un tip aparte de specializare ce constă în orientarea activităţii bancare spre anumite domenii de activitate economică (sectoare ale economiei naţionale).

Referitor la sistemul bancar românesc şi modul în care a evoluat acesta in secolul 20, putem spune că a avut o dinamică destul de accentuată:

- specializare bancara şi sectorizare înainte de cel de al doilea război mondial. restrîngerea sistemului bancar după 1945 urmare trecerii la o economie centralizata.

- evoluţia şi o noua specializare bancara şi sectorizare după 1990.

1Maricica Stoica, Management Bancar, Ed Economica, p 18

1.2. Rolul sistemului bancar în economie

Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente.

Într-o economie de piaţă, sistemul bancar îndeplineşte funcţia de atragere şi concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a acestora, printr-un proces obiectiv şi imparţial de alocare a creditului, către cele mai eficiente investiţii. în îndeplinirea acestei prime funcţii, băncile, ca verigi de baza ale sistemului, controlează modul în care debitorii utilizează resursele împrumutate. Băncile asigura şi facilitează efectuarea plăţilor, oferă servicii de gestionare a riscului şi reprezintă principalul canal de transmisie în implementarea politicii monetare.

Prin activitatea de colectare de resurse financiare, concomitent cu plasarea lor pe piaţă prin intermediul creditelor, a operaţiunilor de scont şi a altor operaţiuni pe piaţă financiară, băncile îndeplinesc rolul de intermediari între deţinătorii de capitaluri şi utilizatorii acestora.

În exercitarea acestei diversităţi de operaţii, băncile acţionează în numele lor, pe contul lor propriu, depunătorii şi împrumutătorii neavând nici o legatură de drept între ei. Ne referim la faptul ca băncile gestionează depozitele şi mijloacele de plată din economie. Astfel, colectând depozitele, băncile au responsabilitatea gestionarii eficiente a acestora, cu maxim de randament, în beneficiul propriu al depunătorilor.

Preview document

Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 1
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 2
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 3
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 4
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 5
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 6
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 7
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 8
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 9
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 10
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 11
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 12
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 13
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 14
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 15
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 16
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 17
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 18
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 19
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 20
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 21
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 22
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 23
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 24
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 25
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 26
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 27
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 28
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 29
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 30
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 31
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 32
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 33
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 34
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 35
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 36
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 37
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 38
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 39
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 40
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 41
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 42
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 43
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 44
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 45
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 46
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 47
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 48
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 49
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 50
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 51
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 52
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 53
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 54
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 55
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 56
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 57
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 58
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 59
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 60
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 61
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 62
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 63
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 64
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 65
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 66
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 67
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 68
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 69
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 70
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 71
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 72
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 73
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 74
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 75
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 76
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 77
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 78
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 79
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 80
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 81
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 82
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 83
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 84
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 85
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 86
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 87
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 88
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 89
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 90
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 91
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 92
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 93
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 94
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 95
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 96
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 97
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 98
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 99
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 100
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 101
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 102
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 103
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 104
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 105
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 106
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 107
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 108
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 109
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 110
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 111
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 112
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 113
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 114
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 115
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 116
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 117
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 118
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 119
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 120
Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Managementul Marketingului Bancar - cu Aplicatii la BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 1.1. Management – manageri Managementul, abordat concomitent ca teorie şi...

Managementul Marketingului - Dacia Logan MCV

Cercetarea de fata consta într-un studiu de marketing al produselor comercializate de firma Dacia Renault si în special a produsului Dacia Logan...

Îmbunătățirea Folosirii Potențialului Productiv prin Perfecționarea Managementului Operațional

INTRODUCERE Managementul operaţional al producţiei aprofundează şi aplică cunoştinţele şi management general în domeniul funcţiunii de producţie a...

Managementul marketingului - SC Livrări la Domiciuliu SRL

Rezumat Prezentul plan de afacere a fost conceput cu scopul de a strânge informaţii necesare deschiderii firmei SC Livrări la Dimiciliu SRL....

Proiect Marketing - BRD

Introducere Pentru ca studentul sa se familiarizeze mai bine cu mediul de afaceri si sa-si formeze deprinderea de analiza si solutionare a...

Managementul Riscului Bancar

I.Riscul in afaceri - notiuni generale 1.1.Riscul in afaceri – componenta intrinseca a economiei concurentiale Viata ne obliga sa initiem...

Managementul Marketingului

În lucrarile de specialitate sunt prezentate numeroase opinii referitoare la continutul marketingului, cele mai multe abordând în mod unilateral...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Te-ar putea interesa și

Mixul de marketing bancar la sucursala BCR Caransebeș

CAPITOLUL I. Marketingul bancar, instrument de crestere a competitivitatii agentilor economici din sfera financiar bancara 1.1 . Serviciile,...

Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale

I N T R O D U C E R E În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

BRD - Mediul de Marketing

INTRODUCERE În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de care...

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

INTRODUCERE Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să...

Analiza comparativă dintre BRD și BCR

CAPITOLUL I DATE GENERALE PRIVIND BĂNCILE BRD ŞI BCR 1.4 Banca Română de Dezvoltare Banca Română pentru Dezvoltare este o bancă de tradiţie în...

Contractele de Credit și Circuitul Lor în Sistemul Bancar

INTRODUCERE Odată cu evoluţia economiei în ansamblu, a avut loc o evoluţie a sistemului bancar, România vibrând, în ceea ce priveşte sistemul...

Creditarea Persoanelor Fizice la BRD-GSG

INTRODUCERE Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la BRD au tinut de: BRD este una dintre cele mai mari banci din...

Ai nevoie de altceva?