Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

Proiect
9.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 278 în total
Cuvinte : 76977
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Publicat de: Denis Anton
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. ELISABETA JABA

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. CONTINUTUL ACTIVITATII BANCARE DE CREDITARE 5
 3. 1.1.Creditarea bancara - metoda de finantare a societatilor comerciale 5
 4. 1.2.Formele creditului bancar 7
 5. 1.3.Expunerea la riscul de credit 9
 6. 1.4.Locul creditarii in activitatea bancilor comerciale din România 13
 7. CAPITOLUL 2. PROBLEME CONCEPTUALE {I METODOLOGICE PRIVIND RISCUL ACTIVITATII BANCARE DE CREDITARE 21
 8. 2.1.Acceptiuni ale conceptului de risc 21
 9. 2.1.1.Incertitudinea - potentiala sursa de risc 21
 10. 2.1.2.Riscul - categorie economica , sociala si politica 24
 11. 2.2.Riscul bancar - componenta a riscului economic 26
 12. 2.2.1.Criterii de clasificare a riscurilor bancare 26
 13. 2.2.2.Clasificarea riscurilor bancare 36
 14. 2.2.3.Riscul de creditare bancara 40
 15. 2.2.4.Masuri de prevenire si divizare a riscului bancar 46
 16. 2.2.5.Operationalizarea proceselor financiare pe termen scurt 47
 17. 2.2.6.Indicatori ai riscurilor bancare 53
 18. 2.2.7.Indicatori reprezentativi de analiza a creditului acordat societatilor comerciale 73
 19. 2.3.Constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 79
 20. CAPITOLUL 3. METODE STATISTICE DE EVALUARE A RISCULUI DE CREDITARE 106
 21. 3.1.Metoda evaluarii activelor de capital 106
 22. 3.2.Valoarea riscului pentru un portofoliu 110
 23. 3.3.Unificarea si diversificarea riscurilor 117
 24. 3.4.Portofoliul de investitii - mijloc de atenuare a riscului 118
 25. 3.5.Metode de evaluare si analiza a riscului de creditare la beneficiarul de credite 120
 26. 3.5.1.Analiza si evaluarea riscului financiar de faliment 123
 27. 3.5.2.Analiza si evaluarea riscului comercial 127
 28. 3.5.3.Analiza si evaluarea riscului de marketing 128
 29. 3.5.4.Analiza si evaluarea riscului in operatiuni cu devize 129
 30. 3.5.5.Analiza si evaluarea riscului in asigurari si de garantie 130
 31. 3.5.6.Analiza si evaluarea riscului managerial 131
 32. 3.5.7.Analiza si evaluarea riscului de senzitivitate 131
 33. 3.5.8.Analiza si evaluarea riscului de rata a dobqnzii 132
 34. 3.6.Ratingul de credite - instrument eficient pentru aprecierea riscului de creditare bancara 138
 35. CAPITOLUL 4. ANALIZA STATISTICA A FACTORILOR DE RISC ~N ACTIVITATEA BANCARA DE CREDITARE 143
 36. 4.1.Politica de credit si factorii de risc in finantarea societatilor comerciale 143
 37. 4.2.Metode de analiza statistica si financiara a creditului pentru toate tipurile de creditare 145
 38. 4.3.Analiza solicitarii de credit si adoptarea deciziei de creditare 149
 39. 4.4.Restrictiile de reglementare si regulile prudentiale pentru banca 162
 40. 4.5.Analiza procesului decizional in activitatea bancara de creditare 166
 41. CAPITOLUL 5. PROGNOZA PROFITURILOR BANCARE ~N FUNCtIE DE RISC 169
 42. 5.1.Managementul profiturilor bancare 169
 43. 5.2.Relatia risc - profit in activitatea de creditare 192
 44. 5.3.Prognoza profiturilor bancare in functie de risc. Determinarea zonei de prognoza 196
 45. 5.4.Prognoza profitului in functie de riscul plasamentelor din portofoliu 199
 46. CONCLUZII SI PROPUNERI 231
 47. BIBLIOGRAFIE 238
 48. ANEXE 244

Extras din proiect

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in tranzitie la economia de piata, cum este cazul Romqniei. Slaba dezvoltare a pietei de capital a determinat utilizarea creditului bancar ca principala sursa de finantare a economiei romqnesti si de stimulare a cresterii economice.

Sectorul bancar colecteaza resursele disponibile in economia romqneasca redistribuind fondurile in sectoarele economice productive care inregistreaza deficit de resurse punqnd in legatura pe cei care economisesc cu investitorii.

Activitatea de creditare bancara reprezinta operatiunea activa a bancilor comerciale de realizare a echilibrului la nivel macroeconomic . Banca urmareste in permanenta modul de derulare a activitatii de creditare, incepqnd cu activitatea de acordare urmata de rambursarea creditelor, verificarea existentei garantiei creditului, radierea ipotecilor pqna in momentul in care nu mai exista raporturi juridice intre beneficiarul de credite si banca.

Situatia financiara a agentului economic impune limite in activitatea de creditare bancara care este influentata de dobqnda si de alti factori interni si externi. Activitatea de creditare bancara este supusa unui complex de riscuri. Acest fapt impune o analiza si o gestiune atenta a tuturor riscurilor care influenteaza activitatea unei banci, respectiv a vulnerabilitatii bancii.

Gestiunea riscurilor activitatii bancare de creditare presupune atât identificarea si analiza riscurilor si a factorilor de influenta, cât si un studiu statistic de masurare a riscurilor care afecteaza activitatea bancara de creditare. Studiul statistic ofera o imagine completa si riguroasa a probabilitatii ca neprevazutul sa se produca, iar activitatea de creditare bancara sa devina riscanta.

Analizele moderne interdisciplinare se bazeaza pe gasirea unor dependente functionale, neexplicite sau care nu pot fi explicate de principiile comportamentului economic. Ele presupun modelari econometrice conventionale, tehnici performante de optimizare numerica, de modelare prin metode de inteligenta artificiala sau cuantificari ale comportamentului investitional specific tranzactiilor bancare.

Lucrarea este structurata pe cinci capitole, concluzii si propuneri, bibliografie si anexe.

În primul capitol al lucrarii Continutul activitatii bancare de creditare sunt prezentate obiectul de activitate principal al unei banci comerciale intr-o economie de piata si rolul creditului ca metoda de finantare a activitatii economice.

În capitolul al doilea Probleme conceptuale si metodologice cu privire la riscul activitatii bancare de creditare este prezentat cadrul teoretic si metodologic al studiului statistic al riscului activitatii bancare de creditare. Pe baza literaturii de specialitate s-au desprins acceptiunile conceptului de risc, în general, si al riscului bancar, în special. Riscul bancar exprima probabilitatea ca beneficiarii de credite sa nu-si onoreze obligatiile la scadenta. Capitolul se încheie cu probleme legate de constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc bancar.

În capitolul al treilea Metode statistice de evaluare a riscului de creditare sunt prezentate metode de evaluare si analiza a riscului. Metodele statistice de analiza a riscului au revolutionat piata financiara si au modificat relatiile intre agentii economici in a doua jumatate a secolului XX. Informatizarea bancara a permis evaluarea si analiza statistica a riscului de creditare cu ajutorul unor programe informatice care asigura o gestiune corecta si rapida a riscurilor.

În capitolul al patrulea al lucrarii Analiza statistica a factorilor de risc în activitatea bancara de creditare sunt tratate analiza portofoliului de creditare al bancii, eficienta sa si analiza factorilor determinanti in activitatea de creditare bancara.

În capitolul cinci Prognoza profiturilor bancare în functie de riscul de creditare bancara, studiul statistic este exemplificat prin analiza activitatii bancare de creditare la Banca Romqna pentru Dezvoltare-Groupe Société Générale, Sucursala Iasi.

Studiul statistic efectuat se doreste o încercare de cercetare a riscurilor creditarii bancare în special din punctul de vedere al practicianului, considerând si aspectul metodologic, didactic si pedagogic, in domeniul financiar-bancar pe baza unei bogate experiente practice si logistice, capatata în peste 10 ani de activitate în domeniul bancar.

Îmi face deosebita placere sa multumesc tuturor celor care au sprijinit realizarea prezentei teze de doctorat si multumesc foarte mult, în primul rând, conducatorului stiintific al acestei lucrari, doamna prof. univ. dr. Elisabeta Jaba care m-a încurajat si mi-a dat sansa de a elabora aceasta lucrare. Personal îi multumesc pentru îndrumarea atenta, de exceptie, pentru analiza critica de înalta calitate de care am beneficiat pe întreaga perioada de pregatire si finalizarea cercetarii doctorale cu teza Studiul statistic al riscului activitatii bancare de creditare. Multumesc colegilor din Catedra de Statistica de la Iasi si Bucuresti pentru sprijinul acordat permanent pe întreaga perioada de pregatire pentru doctorat.

De asemenea, adresez multumiri specialistilor din domeniul financiar bancar, pentru loialitatea, curajul si devotamentul lor.

Multumesc familiei pentru sustinerea permanenta pe parcursul pregatirii doctorale, perioada care mi-a adus mare bucurie prin venirea pe lume a fiicei mele Andra Maria în prima zi de Martisor a anului 2001.

CAPITOLUL 1. CONtINUTUL ACTIVITAtII BANCARE DE CREDITARE

1.1.Creditarea bancara - metoda de finantare a societatilor comerciale

Analiza mecanismelor economice evidentiaza necesitatea de finantare a activitatii economice a societatilor comerciale. Creditul bancar, respectiv activitatea de creditare bancara reprezinta un motor al dezvoltarii societatii in Romqnia.

Cea mai mare parte a creditului se deruleaza prin banci comerciale care au ca obiect de activitate colectarea de resurse si efectuarea de plasamente pe destinatii si in anumite conditii. Banca joaca un rol intermediar intre piata diferitelor categorii de indatorare si piata diferitelor categorii de creante, aceasta transformqnd fluxurile monetare provenind de la creditori, in creante nemonetare asupra lor insisi, avqnd noi caracteristici de lichiditate, de randament si de securitate.

Avqnd functia fundamentala de a adecva cantitatea si calitatea fluxurilor monetare si financiare, bancile comerciale adapteaza datoria primara emisa de agentii deficitari la dorintele creditorilor primari.

Transferul de resurse de la agentii economici creditori spre agentii economici cu deficit de resurse se poate realiza printr-o finantare directa cqnd exista compatibilitate intre dorintele contradictorii ale debitorilor si creditorilor sau printr-o finantare indirecta in caz de incompatibilitate.

Finantarea directa se bazeaza pe principiul ca un agent cu excedent de resurse plaseaza economiile sale la un agent cu deficit de resurse in schimbul unui titlu de proprietate sau un activ real.

Titlurile pe care le pot monetiza bancile sunt titluri de proprietate si titluri de creanta. Bancile au puterea de a transforma in moneda atqt bunuri reale (aur, imobile, bunuri si servicii de orice natura) cqt si drepturi personale (valuta, devize, efecte comerciale, efecte reprezentqnd credite diverse etc.).

Finantarea indirecta se prezinta in doua variante :

" cazul in care intre creditori si debitori circula active monetare preexistente in economie si care au fost anterior economisite;

" cazul in care intre creditori si debitori circula active monetare nou create de sistemul bancar .

Modalitatea de finantare indirecta cunoaste o forma care nu duce la emisiune monetara si este realizata de catre intermediarii financiari nebancari si ia o forma care este bazata pe creatia monetara. Absenta sau prezenta intermediarilor financiari bancari permite determinarea a trei modalitati de finantare:

" finantarea directa pe piata de capital;

" finantarea indirecta realizata de intermediarii financiari nebancari care obtin resursele prin angajarea de imprumuturi acordate altor agenti;

" finantarea indirecta realizata de intermediarii financiari bancari, caz in care fondurile sunt create ex nihilo de catre bancile monetizatoare ale titlurilor cedate de catre clientii sai.

Preview document

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 1
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 2
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 3
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 4
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 5
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 6
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 7
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 8
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 9
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 10
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 11
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 12
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 13
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 14
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 15
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 16
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 17
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 18
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 19
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 20
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 21
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 22
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 23
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 24
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 25
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 26
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 27
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 28
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 29
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 30
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 31
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 32
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 33
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 34
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 35
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 36
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 37
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 38
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 39
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 40
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 41
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 42
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 43
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 44
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 45
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 46
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 47
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 48
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 49
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 50
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 51
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 52
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 53
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 54
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 55
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 56
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 57
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 58
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 59
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 60
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 61
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 62
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 63
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 64
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 65
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 66
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 67
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 68
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 69
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 70
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 71
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 72
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 73
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 74
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 75
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 76
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 77
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 78
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 79
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 80
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 81
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 82
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 83
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 84
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 85
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 86
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 87
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 88
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 89
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 90
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 91
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 92
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 93
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 94
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 95
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 96
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 97
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 98
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 99
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 100
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 101
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 102
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 103
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 104
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 105
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 106
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 107
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 108
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 109
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 110
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 111
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 112
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 113
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 114
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 115
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 116
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 117
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 118
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 119
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 120
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 121
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 122
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 123
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 124
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 125
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 126
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 127
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 128
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 129
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 130
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 131
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 132
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 133
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 134
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 135
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 136
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 137
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 138
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 139
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 140
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 141
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 142
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 143
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 144
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 145
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 146
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 147
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 148
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 149
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 150
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 151
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 152
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 153
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 154
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 155
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 156
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 157
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 158
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 159
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 160
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 161
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 162
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 163
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 164
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 165
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 166
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 167
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 168
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 169
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 170
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 171
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 172
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 173
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 174
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 175
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 176
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 177
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 178
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 179
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 180
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 181
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 182
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 183
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 184
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 185
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 186
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 187
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 188
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 189
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 190
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 191
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 192
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 193
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 194
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 195
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 196
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 197
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 198
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 199
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 200
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 201
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 202
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 203
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 204
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 205
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 206
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 207
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 208
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 209
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 210
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 211
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 212
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 213
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 214
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 215
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 216
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 217
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 218
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 219
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 220
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 221
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 222
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 223
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 224
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 225
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 226
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 227
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 228
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 229
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 230
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 231
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 232
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 233
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 234
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 235
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 236
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 237
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 238
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 239
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 240
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 241
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 242
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 243
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 244
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 245
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 246
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 247
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 248
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 249
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 250
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 251
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 252
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 253
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 254
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 255
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 256
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 257
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 258
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 259
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 260
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 261
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 262
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 263
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 264
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 265
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 266
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 267
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 268
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 269
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 270
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 271
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 272
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 273
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 274
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 275
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 276
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 277
Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare - Pagina 278

Conținut arhivă zip

 • Studiul Statistic al Riscului Activitatii Bancare de Creditare.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări prudentiale și strategii bancare

INTRODUCERE Eficienţa economică, randamentul activităţii investiționale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate,...

Analiza Creditării pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul...

Activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL I Principii si reguli generale de creditare bancară 1.1 Prudenţa bancară Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune...

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Introducere Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe...

Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor

INTRODUCERE În economia de piaţă rolul politicii creditare este departe de a fi neglijabil. Într-o economie în tranziţie, cu atât mai mult, acesta...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Riscurile pe care și le asumă BancPost la acordarea creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Riscul Creditării Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

INTRODUCERE Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară...

Riscul Creditării la Persoanele Fizice - pe Exemplul Băncii Comerciale Raiffeisen

Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Managementul Riscului de Credit la Raiffesen Bank

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL RAIFFEISEN BANK CAPITOLIL I STADIUL CUNOAŞTERII Piaţa financiară este extrem de volatilă datorită...

Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale

Introducere În prezenta lucrare, intitulată ”Analiza financiară pe exemplul unei societăţi comerciale”, am ales să realizez o analiză a...

Incertitudine și risc în investiții

1.Semnificaţia noţiunilor de risc şi incertitudine Decizia de investiţie trebuie să ia în considerare incertitudinea şi riscul implicate de...

Ai nevoie de altceva?