Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 33237
Mărime: 1.65MB (arhivat)
Publicat de: Mugur Adi Trandafir
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Cristina
Universitatea Vasile Alecsandri Facultatea de Stiinte Economice Specializarea:Contabilitate si Informatica de Gestiune

Extras din licență

INTRODUCERE

Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară prezintă importanţa atât în tarile dezvoltate, cat şi în ţările aflate în tranziţie la economia de piaţa, cum este cazul României. Slaba dezvoltare a pieţei de capital a determinat utilizarea creditului bancar ca principală sursa de finanţare a economiei româneşti şi de stimulare a creşterii economice.

Sectorul bancar colectează resursele disponibile în economia românească redistribuind fondurile în sectoarele economice productive care înregistrează deficit de resurse punând în legătură pe cei care economisesc cu investitorii.

Activitatea de creditare bancară reprezintă operaţiunea activă a băncilor comerciale de realizare a echilibrului la nivel macroeconomic. Banca urmăreşte în permanenţa modul de derulare a activităţii de creditare, începând cu activitatea de acordare urmată de rambursarea creditelor, verificarea existenţei garanţiei creditului, radierea ipotecilor pană în momentul în care nu mai există raporturi juridice între beneficiarul de credite şi bancă.

Situaţia financiară a agentului economic impune limite în activitatea de creditare bancară care este influenţată de dobândă şi de alţi factori interni şi externi. Activitatea de creditare bancară este supusă unui complex de riscuri. Acest fapt impune o analiza şi o gestiune atentă a tuturor riscurilor care influenţează activitatea unei bănci, respectiv a vulnerabilităţii băncii.

Gestiunea riscurilor activităţii bancare de creditare presupune atât identificarea şi analiza riscurilor şi a factorilor de influentă, cât şi un studiu statistic de măsurare a riscurilor care afectează activitatea bancară de creditare. Studiul statistic oferă o imagine completă şi riguroasă a probabilităţii ca neprevăzutul să se producă, iar activitatea de creditare bancară să devină riscantă.

Analizele moderne interdisciplinare se bazează pe găsirea unor dependenţe funcţionale, neexplicite sau care nu pot fi explicate de principiile comportamentului economic. Ele presupun modelari econometrice convenţionale, tehnici performante de optimizare numerică, de modelare prin metode de inteligenţa artificială sau cuantificări ale comportamentului investiţional specific tranzacţiilor bancare.

Lucrarea este structurată pe capitole, concluzii şi propuneri, bibliografie şi anexe.

În primul capitol al lucrării „Conţinutul activităţii bancare de creditare’’ sunt prezentate obiectul de activitate principal al unei bănci comerciale într-o economie de piaţă şi rolul creditului ca metodă de finanţare a activităţii economice.

În capitolul al doilea „Probleme conceptuale şi metodologice cu privire la riscul activităţii bancare de creditare’’ este prezentat cadrul teoretic şi metodologic al riscului activităţii bancare de creditare. Pe baza literaturii de specialitate s-au desprins accepţiunile conceptului de risc, în general, şi al riscului bancar, în special. Riscul bancar exprimă probabilitatea că beneficiarii de credite să nu-şi onoreze obligaţiile la scadenţa.

În al treilea capitol “Constituirea, utilizarea şi regularizarea provizioanelor specifice de risc bancar” este prezentat modul de determinare, constituire,utilizare şi regularizare a provizioanelor specifice de risc de credit şi reflectarea în contabilitatea societăţilor bancare a creanţelor scoase înafara bilanţului precum şi contabilitatea înregistrării în conturi în afara bilanţului a creditelor acordate în lei şi în valută investite cu formulă executorie.

În al patrulea capitol „Posibilităţi de perfecţionare a contabilităţii provizioanelor prin informatizarea acestora” sunt prezentate delimitările conceptuale privind sistemul informaţional, componentele acestuia, tipurile de fluxuri şi circuite informaţionale şi o aplicaţie informatică privind constituirea, utilizarea şi regularizarea provizioanelor de risc bancar.

Cap.1. Probleme conceptuale şi metodologice privind

riscul activităţii bancare de creditare

1.1. Accepţiuni ale conceptului de risc

1.1.1. Incertitudinea – potenţială sursă de risc

Incertitudinea exprimă o stare de nesiguranţă cu privire la viitor, la rezultatele scontate a se obţine în urma unei acţiuni economice. O acţiune este incertă atunci când există posibilitatea obţinerii mai multor rezultate, fără să se cunoască probabilitatea de apariţie a unuia sau a altuia dintre ele. În realitate incertitudinea nu poate fi eliminată. Orice proces decizional bazat pe analiza datelor statistice raportate la o stare anterioară şi pe încercarea de validare a unei eventuale distribuţii de probabilităţi aplicabile viitorului implică un anumit grad de incertitudine.

Incertitudinea devine o potenţială sursă de risc atunci când curge dintr-o informare incompleta sau din apelarea la surse incompatibile. Insuficienta cunoaştere a condiţiilor de realizare a oricărei acţiuni generează incertitudine, iar luarea unei decizii presupune asumarea riscului. Caracteristica deciziei o reprezintă incertitudinea alegerii din mai multe variante a soluţiei optime datorata fenomenelor complexe nerepetitive.

Părăsirea completă a domeniului incertitudinii nu se poate realiza, iar prin trecerea de la incertitudine la certitudinea subiectivă (incertitudinea restrânsă) nesiguranţa continuă să persiste şi riscul poate apărea, dar în condiţiile unei probabilităţi micşorate .

Strategiile şi tacticile adoptate iau în considerare în procesul decizional anumite tipuri sau forme de incertitudine.

Preview document

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 1
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 2
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 3
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 4
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 5
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 6
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 7
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 8
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 9
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 10
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 11
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 12
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 13
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 14
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 15
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 16
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 17
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 18
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 19
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 20
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 21
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 22
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 23
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 24
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 25
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 26
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 27
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 28
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 29
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 30
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 31
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 32
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 33
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 34
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 35
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 36
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 37
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 38
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 39
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 40
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 41
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 42
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 43
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 44
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 45
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 46
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 47
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 48
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 49
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 50
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 51
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 52
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 53
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 54
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 55
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 56
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 57
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 58
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 59
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 60
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 61
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 62
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 63
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 64
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 65
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 66
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 67
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 68
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 69
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 70
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 71
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 72
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 73
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 74
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 75
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 76
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 77
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 78
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 79
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 80
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 81
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 82
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 83
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 84
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 85
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 86
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 87
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 88
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 89
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 90
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 91
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 92
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 93
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 94
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 95
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 96
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 97
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 98
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 99
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 100
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 101
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 102
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 103
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 104
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 105
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 106
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 107
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 108
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 109
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 110
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 111
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 112
Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Constituirea, Utilizare, Regularizarea si Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare

Introducere Sistemul bancar stă în centrul oricărei economii de piață, deoarece asigură cadrul necesar mobilizării tuturor fondurilor bănești din...

Ai nevoie de altceva?