Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 17886
Mărime: 103.11KB (arhivat)
Publicat de: Raluca M.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. CAPITOLUL I. APARATUL ŞI SISTEMUL BANCAR 4
 3. 1.1. Aparatul bancar 4
 4. 1.2. Sistemul bancar 7
 5. 1.3. Organizarea sistemului bancar 10
 6. 1.3.1.Structura teritorială a băncilor comerciale 10
 7. 1.3.2.Structura funcţională a băncilor comerciale 12
 8. 1.3.3.Conducerea societăţilor bancare 14
 9. CAPITOLUL II. BANCA – COMPONENTĂ A SISTEMULUI BANCAR 18
 10. 2.1. Date generale privind Raiffeisen Bank 18
 11. 2.2.Rolul şi funcţiile băncii 20
 12. 2.3. Politici bancare 22
 13. 2.4. Plasamente bancare 24
 14. 2.5. Profitabilitatea sistemului bancar 25
 15. 2.6. Riscurile activităţii bancare 27
 16. 2.6.1. Riscul de credit 29
 17. 2.6.2.Riscul de ţară 36
 18. CAPITOLUL III: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CREDITELE BANCARE 40
 19. 3.1. Definirea conceptului de “credit şi împrumut” 40
 20. 3.2. Clasificarea creditelor 41
 21. 3.3. Protecţia creditelor 42
 22. 3.3.1. Rezerva generală pentru riscul de credit 42
 23. 3.3.2. Provizioane specifice de risc 43
 24. CAPITOLUL IV: CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE SI SISTEMELE DE PLĂȚI BANCARE 44
 25. 4.1. Reguli de contabilizare a operaţiunilor de creditare 44
 26. 4.1.1. Facilități de casă 44
 27. 4.1.2. Creditul imobiliar "Casa ta" 44
 28. 4.1.3. Creditul Flexi: 45
 29. 4.1.4. Creditul pentru mașină 46
 30. 4.1.5. Creditul de consum 47
 31. 4.1.6. Cardul de credit: 47
 32. 4.1.7. Reflectarea în contabilitate a creditelor la societăţile bancare 48
 33. 4.2. Credite şi împrumuturi privind clientela financiară 49
 34. 4.3. Creanţe restante şi creanţe îndoielnice 49
 35. 4.4. Provizioane specifice de risc 50
 36. 4.5 Sistemele de plăți bancare 51
 37. CONCLUZII 52
 38. BIBLIOGRAFIE 56

Extras din licență

Introducere

Sistemul bancar stă în centrul oricărei economii de piață, deoarece asigură cadrul necesar mobilizării tuturor fondurilor bănești din economie și dirijării lor în scopul desfășurării normale a activității social-economice.

Consider că sistemul bancar este o componentă de bază a sistemului economic-financiar.

În toate țările dezvoltate, sistemul bancar are un rol deosebit în susținerea economiei reale, cu efecte considerabile asupra consumului și investițiilor.

Sistemul bancar românesc este cel mai important intermediar financiar, iar mediul bancar românesc s-a îmbunătățit în ultimii ani, dezvoltându-se în același timp și un mediu concurențial.

Băncile românești sunt la momentul actual, bănci de credit. Creditele reprezintă o componentă majoră a portofoliului de active purtătoare de dobândă într-o bancă. Ele sunt principala sursă de venit a băncilor din România.

Problema majoră care se ridică pentru societățile bancare din România este de a găsi soluții optime pentru desfășurarea activității și pentru asigurarea unei relații constructive cu clienții, pentru a deveni parteneri activi. Băncile au capacitatea de a stimula și menține trează atenția agenților economici spre o serie de probleme majore, cum sunt: resursele, modul de utilizare și eficiența utilizării lor, gestiunea întreprinderilor, modul de repartizare a veniturilor.

În contextul aderării României la Uniunea Europeană, restructurarea sistemului bancar este unul din elementele esențiale ale strategiei naționale de integrare, deoarece băncile românești trebuie, în cadrul unei piețe financiare deschise, să fie suficient de puternice pentru a susține interesele capitalului autohton.

În vederea integrării în Uniunea Europeană, Banca Națională a României a trebuit să-și armonizeze politica monetară practicată cu cea a Băncii Centrale Europene. În prezent, banca centrală a trecut la politica monetara de țintire a inflației, care reprezintă doar o etapă intermediară în vederea corelării acesteia cu cea a Băncii Centrale Europene. De asemenea, întreaga legislație bancară a fost modificată pentru a răspunde cerințelor noului sistem bancar și pentru a fi aliniată la reglementările aquis-ului comunitar.

O caracteristică principală a sistemului bancar din România este concentrarea acestuia, primele trei bănci deținând aproape 50% din cota de piață și majoritatea operațiunilor desfășurate, atât în sectorul de retail banking, cât și în cel de corporate banking.

Chiar dacă procesul de privatizare nu a fost încheiat în proporție de 100%, putem afirma că sistemul bancar românesc este unul privat, fapt demonstrat din concurența bancară existentă în prezent. Potențialul de creștere a utilizării serviciilor și produselor bancare pe fondul unui grad relativ scăzut de intermediere financiară va conduce la intensificarea concurenței în sistem pentru acapararea cotelor de piață, ceea ce a determinat noi ajustări și noi strategii bancare de abordare a clientelei. Efectele concurenței și-au facut simțită ușor prezența, urmând să se dezvolte și în cadrul activităților conexe celei bancare, consolidându-se structurile de grup financiar-bancar și procesul de fuziuni și achiziții.

Lucrarea de față își propune să evidențieze importanța sistemului bancar pe piața românească și prezintă una dintre cele mai bine poziționate societăți bancare din România.

Raiffeisen Bank este o bancă universală de top pe piața românească, oferind o gamă completă de produse și servicii de calitate superioară persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, retele de ATM și EPOS, phone-banking (Raiffeisen Direct), mobile banking (Raiffeisen Smart Mobile) și internet banking (Raiffeisen Online).

CAPITOLUL I. APARATUL ŞI SISTEMUL BANCAR

1.1. Aparatul bancar

Aparatul bancar reprezintă ansamblul coerent al diferitelor categorii de bănci care funcționează într-o țară, răspunzând cerintelor unui anumit mod de organizare a economiei și unei anumite etape de dezvoltare social-economică.

În economia modernă, un rol deosebit de important în funcționarea pieței creditului intern și în desfașurarea relațiilor financiar-monetare internaționale îl au instituțiile bancare.

Banca este o instituție financiara și de credit, de stat sau particulară, ale cărei funcții sunt:

- Atragerea mijloacelor bănești, temporar disponibile ale clienților, în conturile purtătoare de dobîndă deschise acestora;

- Acordarea de credite pe diferite termene, prim mobilizarea și transformarea capitalurilor bănești inactive, a veniturilor disponibile și economiilor populației, în capital de împrumut;

- Efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în numerar, precum și operațiuni de virament între conturile clienților și de transferări în conturile deschise la alte bănci;

- Emiterea de instrumente de credit și efectuarea de tranzacții cu asemenea instrumente;

- Vânzarea-cumpărarea de valută și alte operațiuni valutare;

- Prestarea unor servicii de consultanță și plasament pentru fondurile bănești ale clienților.

Pentru ca o economie să funcționeze normal, este necesar ca fluxul monetar să fie cât mai riguros controlată. Acest rol este îndeplinit de instituțiile financiar-bancare, care alimentează economia cu mijloace de plată și orientează fluxurile de bani către sectoarele sau domeniile cu potențial ridicat de dezvoltare.

Bibliografie

1) Aghion, P. si Bolton, P. - An Incomplete Contract Approach to Bankruptcy and the Financial Structure of the Firm, vol.59, 1992

2) Basno, C., Dardac, N. si Floricel, C. - Moneda, Credit, Banci, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995

3) Bârligea, Bogdan, Cernadârca, Silvia, Alice Taudor - 100 de tranzactii în 2005, eFinance, februarie 2006

4) Barbulescu, Gh. - 120 de ani de credit pentru agricultura româneasca, Ed. Cons, Bucuresti, 1993

5) Berea, A., Paul - Modernizarea sistemului bancar, Editura Expert, Bucuresti, 2003;

6) Beju, Daniela Georgeta - Mecanisme monetare si institutii bancare, Ed. Casa Cartii de stiinta, Cluj Napoca, 2004

7) Costin C. Kirițescu, Moneda-mica enciclopedie, Editura Științifică și Enciclopedică, București

8) Danila, N. - Privatizarea bancilor, Ed. Economica, Bucuresti, 2002

9) Dardac, N., Vascu, T., Moneda si credit, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro

10) Iacob,Alin, serban, Marius - Sectorul bancar în trimestrul II. Retailul scoate scântei , Piata Financiara, septembrie 2005

11) Isarescu, M. - Reflectii economice. Contributii la teori macrostabilizarii, Ed. Academia Româna, Centrul Român de Economie comparativa si consensuala, 2001

12) Leoveanu, Oana - Noi cloncluzii pentru sectorul corporate banking. Parteneriatul banci-companii se consolideaza, eFinance, iunie 2005

13) Mateut, S. - Reforma sistemului bancar în unele tari din Europa Centrala si de Est, Lucrare de Doctorat, Cluj Napoca, 2001

14) Pascariu, Gheorghe - Managementul seviciilor bancare - coordonate actuale si perspective - , Editura Fundatiei Academice "Gh. Zane", Iasi, 2004;

15) Roman, M., Statistica financiar bancara, disponibil la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro

16) Stoica, Ovidiu, Capraru, Bogdan, Filip, Dragos - Efecte ale integrarii europene asupra sistemului bancar românesc, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2005;

*** Legea BNR 3/1994 privind clasificarea creditelor, publicata în M.O. 169/1991, abrogata prin O.G. nr. 88/1997

*** Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata în M.O. nr. 608/13.12.1996

*** Hotarârea guvernului H.G. 465/91 - hotarâre privind decontarea prin compensare a platilor restante existente în economie, pubicata in M.O. nr. 158/91

*** Hotarârea guvernului H.G.780/30.12.93 privind înfiintarea Agentiei de Restructurare

*** Ordonanta guvernului O.G nr. 13/31.01.95 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întarire a discipilnei financiare si de îmbunatatire a decontarilor în economie

*** Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara, art. 15 publicata in Monitorul Oficial nr. 173 din 4 august 1995

*** Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9

http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&id=1012&idc=244

http://www.scribd.com/marius96/d/67620949/5-Structura-organizatorico-func%C5%A3ional%C4%83-a-b%C4%83ncilor-comerciale

http://www.raiffeisen.ro

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=15575

Preview document

Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 1
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 2
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 3
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 4
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 5
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 6
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 7
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 8
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 9
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 10
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 11
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 12
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 13
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 14
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 15
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 16
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 17
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 18
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 19
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 20
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 21
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 22
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 23
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 24
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 25
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 26
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 27
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 28
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 29
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 30
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 31
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 32
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 33
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 34
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 35
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 36
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 37
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 38
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 39
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 40
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 41
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 42
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 43
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 44
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 45
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 46
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 47
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 48
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 49
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 50
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 51
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 52
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 53
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 54
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 55
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 56
Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Creditelor Bancare si Sistemelor de Plati Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Creditelor Bancare

1.1. Structura creditelor acordate de instituţiile de credit Acordarea de credite este una din funcţiile de bază ale instituţiilor de credit....

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Instrumente de Plată Utilizate în Cadrul Decontărilor

INTRODUCERE În ţările dezvoltate, ultimii 10-15 ani au reprezentat o etapă de profunde transformări în domeniul moneticii, care au solicitat...

Fundamentarea Strategiei la Banca Comercială Română

Conceptul de strategie. Strategia reprezintă stiinţa şi arta de a stabili obiectivele generale ale organizaţiei pe termen mediu şi lung şi de a...

Piața cardurilor bancare în România - studiu de caz pe BCR

INTRODUCERE În condiţiile crizei economice şi chiar a amplificării fluxurilor comerciale, a tendinţei de globalizare şi a accentuării concurenţei,...

Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București

CAPITOLUL I UNELE PROBLEME GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE ŞI ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN ŢARA NOASTRĂ 1.1. Întreprinderea – un sistem complex al...

Tehnici și instrumente de plată utilizatate în activitatea bancară

INTRODUCERE Un moment important în desfășurarea schimburilor economice îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul...

Metode de decontare inter și intra bancare și reflectarea lor în contabilitate

Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si interbancare 1.1. Cadrul legal si contabil In economia de piata latura cea...

Credite neperformante - modalități de recuperare și reflectarea lor în contabilitate

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 1.1. Banca concept şi funcţiile băncii în economie În esenţă, o bancă poate fi definită ca o...

Ai nevoie de altceva?