Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 147 în total
Cuvinte : 42316
Mărime: 634.55KB (arhivat)
Publicat de: Vanesa-Valeria Dan
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I Moleavin
UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” BRAŞOV FACULTATEA DE MEDICINĂ MASTERAT: MANAGEMENT ŞI POLITICI SANITARE

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. STADIUL CUNOAŞTERII
 3. CAPITOLUL 1: MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 3
 4. 1.1. Management – manageri 3
 5. 1.2. Componenta metodologică a managementului 11
 6. 1.3. Sistemul decizional 15
 7. 1.4. Componenta informaţională a managementului 21
 8. 1.5. Componenta organizaţională a managementului 21
 9. 1.6. Reproiectarea managerială şi implicarea managerilor 26
 10. CAPITOLUL 2: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ABORDARE TEORETICO-METODOLOGICĂ 32
 11. 2.1. Previziunea necesarului de resurse umane 32
 12. 2.1.1. Previziunea necesarului de resurse umane la nivelul unei organizaţii: importanţă şi
 13. obiective 32
 14. 2.1.2. Etapele procesului de previziune a necesarului de resurse umane 35
 15. 2.1.3. Determinarea posturilor şi a efectivelor previzionate 40
 16. 2.2. Recrutarea resurselor umane 44
 17. 2.2.1. Surse de recrutare a resurselor umane 44
 18. 2.2.2. Metode de recrutare a resurselor umane 45
 19. 2.2.3. Metodoligia e recrutare a resurselor umane 47
 20. 2.3. Selecţia resurselor umane 49
 21. 2.3.1. Metodologia de selecţie a resurselor umane. Stabilirea metodei de selecţie 49
 22. 2.3.2. Teste utilizate în selecţia resurselor umane 61
 23. 2.4. Managemenul eurocarierei resurselor umane 62
 24. 2.4.1. Etapele planificării carierei resurselor umane 62
 25. 2.4.2. Factori de influenţă şi externalităţi provocate 65
 26. 2.5. Evaluarea performanţelor resurselor umane 66
 27. 2.5.1. Caracteristici ale evaluării performanţelor resurselor umane 66
 28. 2.5.2. Standarde de performanţă şi criterii de evaluare a resurselor umane 66
 29. 2.5.3. Obiectivele evaluării performanţelor resurselor umane 68
 30. 2.5.4. Etapele procesului de evaluare a resurselor umane 69
 31. CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN “SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „XXXX” 71
 32. 3.1. Obiectul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „XXX”
 33. XXX 71
 34. 3.2. Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă XXX 71
 35. 3.3. Structura decizională şi de responsabilităţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă XXXX 82
 36. 3.4. Rolul conducerii spitalului în asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor medicale 89
 37. 3.5. Analiza managementului resurselor umane în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă XXXXXXX 92
 38. 3.5.1. Statul de funcţii 92
 39. 3.5.2. Planificarea necesarului de personal 93
 40. 3.5.3. Recrutarea personalului pentru angajare 94
 41. 3.5.4. Selecţia candidaţilor 95
 42. 3.5.5. Afişarea rezultatelor parţiale 96
 43. 3.5.6. Contestaţii 96
 44. 3.5.7. Angajarea şi integrarea personalului 96
 45. 3.5.8. Încetarea raporturilor de muncă 97
 46. 3.6. Structura personalului pe categorii socio-profesionale şi de structură funcţională din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă XXXXX 98
 47. CAPITOLUL 4: SĂNĂTATEA UMANĂ – BUNUL CEL MAI DE PREŢ PENTRU POPULAŢIA ROMÂNIEI
 48. 4.1. Cadrul instituţional-juridic al asistenţei de sănătate în România 99
 49. 4.2. Principii şi tendinţe în activitatea de ocrotire a sănătăţii umane în România 102
 50. 4.3. Accesibilitatea populaţiei României la serviciile de asistenţă medicală 103
 51. 4.3.1. Reţeaua de unităţi sanitare 104
 52. 4.3.2. Unităţile sanitare cu paturi 105
 53. 4.3.3. Unităţile medicale de urgenţă 105
 54. 4.3.4. Medicamentele – ca bunuri economice 109
 55. 4.3.5. Materialele sanitare 110
 56. 4.3.6. Resursele umane ale sistemului de sănătate umană 111
 57. 4.3.7. Finanţarea cheltuielilor pentru sănătatea umană 130
 58. CONCLUZII 116
 59. BIBLIOGRAFIE 119

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE

1.1. Management – manageri

Managementul, abordat concomitent ca teorie şi practică, este, în etapa actuală, unul dintre cei mai importanţi factori generatori de performanţe economice la nivel de organizaţie. Funcţionalitatea, eficienţa şi eficacitatea acesteia sunt dependente apreciabil de calitatea, eficienţa şi eficacitatea managementului.

Literatura de specialitate din ţara noastră s-a oprit, în ultimii ani, la evidenţierea rolului şi locului managementului în economia organizaţiei, la clarificarea ipostazelor în care acesta poate influenţa comportamentul său economic şi comercial. Astfel, managementul este :

a. ştiinţă, în sensul că studiază o categorie aparte de procese de muncă, numite procese de management, relaţiile pe care acestea le generează, în vederea descoperirii de principii şi legităţi ce le guvernează şi conceperii de instrumente care să permită realizarea obiectivelor în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Ca atare, managementul poate fi abordat într-o triplă ipostază:

- teoretică - ce studiază? (procese şi relaţii de management)

- metodologică – de ce? (pentru a descoperi principii, legităţi, instrumente etc. care explică mecanismele de exercitare a funcţiilor manageriale şi a sistemului de management)

- pragmatică – pentru ce? (pentru a asigură realizarea obiectivelor în condiţii de eficienţă şi eficacitate)

b. practică, în sensul că elementele de natură teoretico-metodologică sunt operaţionalizate la nivel de organizaţie şi componente procesuale ori structurale ale acesteia prin intermediul unor decizii şi acţiuni specifice.

Cei care exercită managementul poartă denumirea de manageri, în cea mai mare parte persoane care, în virtutea sarcinilor, competenţelor şi responsabiltăţilor cirscumscrise posturilor ocupate, adoptă decizii prin care influenţează comportamentul decizional şi operaţional al altor persoane (numite executanţi sau subordonaţi).

c. activitate (poate că termenul de „activitate” este insuficient de cuprinzător pentru a evidenţia amploarea şi complexitatea managementului din acest punct de vedere), managementul presupunând un grupaj de atribuţii specifice, în a căror exercitare sunt implicate mai multe posturi dintr-un compartiment sau chiar un compartiment. Astfel de atribuţii vizează, cu prioritate, proiectarea, reproiectarea şi întreţinerea funcţionării sistemului de management şi a componentelor sale majore – metodologică, decizională, informaţională, organizatorică.

Este bine ştiut faptul că, în ipostaza de ştiinţă, managementul este abordat (şi cunoscut) mai ales prin prisma proceselor de management şi a relaţiilor pe care acestea le generează (numite relaţii de management). Dacă procesele de management se regăsesc în ceea ce generic numim funcţii ale managementului – previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare - relaţiile de management se manifestă ca raporturi între cei care conduc şi cei care execută în ceea ce priveşte exercitarea funcţiilor managementului.

În realitate, ce face un manager?

Ţinând cont că un manager conduce alţi oameni, regăsiţi într-o formulă organizatorică bine delimitată şi dimensionată (organizaţia, compartimentul,etc.) acesta trebuie să adopte decizii şi să iniţieze acţiuni care să permită realizarea obiectivelor în condiţii de eficienţă şi eficacitate.

Cu alte cuvinte, el trebuie să:

- prevadă;

- organizeze;

- coordoneze;

- antreneze;

- controleze;

- evalueze.

Previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi control-evaluarea sunt aşadar “zone” de interes pentru manager, sunt funcţii ale managementului la nivelul cărora cel care conduce şi gestionează îşi pune în“operă” competenţa pentru obţinerea de rezultate corespunzătoare.

Un manager bun:

- prevede pentru alţii şi subdiviziunea organizatorică pe care o conduce nemijlocit;

- organizează, coordonează, antrenează, controlează şi evaluează pe alţii, pe parcursul unui ciclu managerial asimilat unui interval de timp prestabilit (an, lună, zi, etc.).

Prima dintre funcţiile manageriale şi, implicit, funcţia care declanşează un demers managerial complex este PREVIZIUNEA.

Previziunea este funcţia cea mai importantă a unui proces managerial, de conţinutul său depinzând decisiv maniera de derulare şi rezultatele exercitării celorlalte funcţii situate “în aval” – organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare.

Previziunea cuprinde decizii şi acţiuni, prin care se stabilesc obiectivele organizaţiei şi componentelor sale procesuale şi structurale, se stabilesc modalităţile de realizare, se dimensionează resursele ce urmează a fi angajate şi se precizează termenele intermediare şi finale de îndeplinire a obiectivelor.

Exercitarea acestei funcţii se concretizează în trei importante activităţi microeconomice:

- prognozarea, în urma căreia se elaborează prognoze;

- planificarea, regăsită în elaborarea de strategii şi politici globale şi parţiale;

- programarea, respectiv detalierea în timp şi spaţiu a politicilor, prin intermediul programelor (utilizate în special în sfera producţiei ca programe de fabricaţie).

Organizaţiile româneşti se confruntă în prezent cu probleme dintre cele mai dificile şi datorită unor disfuncţionalităţi generate de exercitarea previziunii, între care semnalăm: insuficienţa unor strategii şi politici globale care să valorifice oportunităţile mediului ambiant, naţional şi internaţional, lipsa unui sistem categorial de obiective la nivel de organizaţie şi componente procesuale şi structurale ale acesteia, lipsa unor priorităţi în abordarea decizională şi operaţională a problemelor cu care se confruntă managementul organizaţiei, atitudine ostilă faţă de planificare din partea multor manageri, aceasta fiind asociată cu o practică specific comunistă, multiplele presiuni la care sunt supuse

organizaţia şi managementul său, din partea unor factori endogeni, dar mai ales exogeni.

La cea de-a treia întrebare, referitoare la necesitatea planificării, răspunsul este categoric DA!

În ceea ce priveşte mutaţiile din sfera previziunii, semnalăm, în contextul intensificării şi diversificării acesteia, al amplificării caracterului anticipativ al managementului, următoarele:

- elaborarea de strategii şi politici realiste, care să valorifice informaţiile furnizate de studiile de marketing şi cele desprinse din studiile de prognoză;

- dezvoltarea procesuală şi structural-organizatorică a planificării (ca activitate şi compartiment);

- apelarea unui instrumentar specific de planificare, din care să nu lipsească metodele decizionale, metodele de creativitate, metodele de extrapolare etc.;

Preview document

Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 1
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 2
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 3
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 4
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 5
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 6
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 7
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 8
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 9
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 10
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 11
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 12
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 13
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 14
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 15
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 16
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 17
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 18
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 19
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 20
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 21
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 22
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 23
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 24
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 25
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 26
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 27
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 28
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 29
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 30
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 31
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 32
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 33
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 34
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 35
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 36
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 37
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 38
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 39
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 40
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 41
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 42
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 43
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 44
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 45
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 46
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 47
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 48
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 49
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 50
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 51
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 52
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 53
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 54
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 55
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 56
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 57
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 58
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 59
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 60
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 61
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 62
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 63
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 64
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 65
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 66
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 67
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 68
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 69
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 70
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 71
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 72
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 73
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 74
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 75
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 76
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 77
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 78
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 79
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 80
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 81
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 82
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 83
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 84
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 85
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 86
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 87
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 88
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 89
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 90
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 91
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 92
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 93
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 94
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 95
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 96
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 97
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 98
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 99
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 100
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 101
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 102
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 103
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 104
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 105
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 106
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 107
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 108
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 109
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 110
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 111
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 112
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 113
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 114
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 115
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 116
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 117
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 118
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 119
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 120
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 121
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 122
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 123
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 124
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 125
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 126
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 127
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 128
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 129
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 130
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 131
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 132
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 133
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 134
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 135
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 136
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 137
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 138
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 139
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 140
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 141
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 142
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 143
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 144
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 145
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 146
Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane - Pagina 147

Conținut arhivă zip

 • Lucrare Practica - Studiu de Caz - Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Managementul Carierei

Cap. I: Abordări teoretice asupra managementului carierei 1.1. Introducere in managementul carierei Managementul carierei este procesul de...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt

CAP. I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane reprezintă...

Relația dintre Motivația în Muncă și Cultura Organizațională

INTRODUCERE În ultimii ani, societatea românească trece printr-o perioadă caracterizată de o continuă schimbare socială: se schimbă normele...

Relațiile dintre Manageri și Subordonați

INTRODUCERE Tot ceea ce influențează buna funcționare a unei organizații trebuie studiat amănunțit, deoarece problemele legate de procesul...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Te-ar putea interesa și

Managementul resurselor umane

DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea...

Rolul resursei umane în managementul totale al calității

Introducere Managementul resurselor umane este recunoscut ca fiind un ansamblu de activități desfășurate la nivel organizațional, având ca scop...

Procesarea Plantelor Oleaginoase

Introducere Ritmul actual de creştere a populaţiei şi deficitul existent sub aspectul mijloacelor de trai necesare pentru hrana oamenilor, impun...

Managementul serviciilor în domeniul sănătății

INTRODUCERE Dat fiind faptul că îmi desfăşor activitatea în cadrul sistemului sanitar, când a venit vorba să-mi aleg tema pentru lucrarea de...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Recrutarea și integrarea personalului în cadrul unei companii multinaționale

INTRODUCERE Evoluția în domeniul tehnologiei, creșterea complexității activităților în întreprinderi, precum și contextul economico-social în care...

Eficiența selecției resurselor umane

INTRODUCERE Selecţia resurselor umane reprezintă activitatea care constă în alegerea celui mai capabil candidat pentru desfăşurarea unei munci...

Recrutarea resurselor umane în SC Cardinal Motors SRL

INTRODUCERE As vrea sa incep de la faptul ca anume omul este o fiinta ce sta in centrul tuturor afacerilor.Toate celelalte resurse,terenuri...

Ai nevoie de altceva?