Rolul resursei umane în managementul totale al calității

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 21019
Mărime: 218.60KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I Rolul factorului uman în managementul calității totale
 3. 1.1. Importanța resurselor umane în cadrul organizațiilor
 4. 1.2. Calitatea - factor determinant al performanței
 5. 1.3. Ce este TQM ?
 6. 1.31. Abordările TQM ((Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa, Taguchi)
 7. 1.3.2. Principiile managementului calității totale
 8. Capitolul II Rolul practicilor din domeniul resurselor umane în asigurarea calității
 9. 2.1. Asigurarea calității resurselor umane
 10. 2.2. Resurse umane adecvate pentru managementul calității
 11. 2.2.1. Recrutarea și selecția
 12. 2.2.2.Formarea și perfecționarea
 13. 2.2.3. Evaluarea performanțelor
 14. 2.2.4. Motivarea
 15. Capitolul III Studiu de caz

Extras din licență

Introducere

Managementul resurselor umane este recunoscut ca fiind un ansamblu de activități desfășurate la nivel organizațional, având ca scop utilizarea optimă a personalului angajat al unei autorități pentru atingerea obiectivelor generale ale organizației și pentru îndeplinirea nevoilor individuale ale angajaților. Activitățile desfășurate în cadrul managementului resurselor umane au ca obiective următoarele: sprijinirea autorităților publice în atingerea obiectivelor strategice și operaționale, utilizarea eficientă a abilităților și competențelor personalului, furnizarea de angajați bine pregătiți și motivați, creșterea nivelului de satisfacție al angajaților față de munca lor profesională, dezvoltarea și menținerea unui mediu de lucru de înaltă calitate și comunicarea politicilor de personal tuturor angajaților. Toate aceste obiective sunt interconectate și contribuie la realizarea unei abordări eficiente și benefice pentru organizația în care se desfășoară activitatea de management al resurselor umane.

Lucrarea cu tema "Rolul resursei umane în managementul total al calității" are ca obiectiv oferirea unei perspective cuprinzătoare asupra mai multor concepte care fac parte din domeniul managementului resurselor umane în cadrul serviciilor culturale. Motivul alegerii acestei teme principale este că acest concept este fundamentul pentru desfășurarea tuturor activităților și serviciilor de care avem nevoie.

Metoda de cercetare utilizată în organizarea acestei lucrări poate fi împărțită în două categorii principale. Pe de o parte, prezentarea va fi realizată prin expunerea clară și detaliată a conceptelor care alcătuiesc acest domeniu vast, iar pe de altă parte, pentru a asigura relevanța tuturor acestor concepte, analiza calitativă dintr-un studiu de caz va conferi o conturare punctuală asupra serviciilor culturale.

În mediul economic al ultimilor decenii, se constată că lumea afacerilor se află într-un proces de schimbare constantă. Organizațiile sunt implicate în elaborarea planurilor strategice, în încercarea de a anticipa schimbările și de a se adapta unui mediu în transformare permanentă, precum și piețelor care își extind granițele sau cerințelor în continuă creștere ale consumatorilor. Se urmărește în mod persistent atingerea unor obiective mai mari, mai bune și mai rapide.

De asemenea, resursele umane trebuie să fie selectate în mod corespunzător, potrivite pentru funcțiile potrivite, cu abilitățile potrivite și la momentul potrivit. Angajații nu mai sunt împărțiți în simpli muncitori și șefi, ci în lideri oficiali, manageri de nivel înalt, manageri de departament, supervizori, coordonatori de proiecte, consultanți etc. Succesul în afaceri este căutat cu orice preț, iar angajații resimt o presiune enormă - aceea de a fi responsabili pentru maximizarea rezultatelor afacerii.

Managementul resurselor umane are potențialul de a reduce diferențele de percepție dintre cele două părți implicate și poate contribui la satisfacerea intereselor ambelor grupuri. Cu toate acestea, acesta nu este singurul scop al managementului resurselor umane. Acesta implică identificarea resurselor umane care se potrivesc cel mai bine nevoilor organizației, coordonarea integrării acestora în cadrul organizației, evaluarea performanțelor lor, identificarea metodelor adecvate de motivare în îndeplinirea sarcinilor și găsirea modalităților de a crea un climat de muncă lipsit de conflicte, care să favorizeze obținerea rezultatelor dorite.

Prin urmare, se poate afirma că lucrarea prezentată ilustrează rezultatele cercetării teoretice, bazate atât pe literatura de specialitate din România, cât și pe cea internațională, evidențiind cele mai importante idei despre tema aleasă.

Capitolul I Rolul factorului uman în managementul calității totale

Tratatele de economie prezintă în detaliu resursele implicate în procesul economic și importanța lor, cu o recunoaștere unanimă a faptului că resursele umane sunt de departe cele mai semnificative. Astfel, importanța factorului uman în realizarea progresului economic devine din ce în ce mai bine înțeleasă. Resursele umane influențează decisiv rezultatele economice. Din acest motiv, disciplinele care studiază progresul economic acordă o atenție mai mare sau mai mică factorului uman și contribuției acestuia la obținerea rezultatelor.

Cu toate că oamenii sunt "măsura tuturor lucrurilor", importanța lor nu este întotdeauna apreciată la justa valoare în cadrul organizațiilor. Există diverse cauze pentru aceasta, de la subestimarea motivației până la teama că angajații, realizându-și propria importanță, vor solicita majorări salariale. Indiferent de atitudinea întâlnită în practică, nimeni, nici măcar cel mai reticent sau rezervat manager, nu poate nega faptul că resursele umane identifică oportunitățile strategice ale organizației, concep bunurile și serviciile de la stadiul de idee până la realizarea lor fizică și le comercializează.

De aceea, resurselor umane le sunt asociate termeni care evidențiază importanța lor. Numeroși autori le caracterizează ca fiind "importante" și "unice", iar Aurel Manolescu a sintetizat toate meritele acestora printr-o afirmație simplă: "resursele umane reprezintă organizația". În același sens, Boudreau și Milkovich afirmă că, deși instalațiile tehnice, echipamentul tehnologic sau capitalul financiar sunt importante, resursele umane sunt deosebit de importante.

Rolul resurselor umane este clar și în ceea ce privește contribuția lor la creșterea eficienței. "Oamenii sunt resursele active ale organizației, deoarece potențialul lor, experiența și pasiunea, inițiativele și dezvoltarea lor contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității organizaționale", deținând capacitatea de a amplifica considerabil efectul utilizării celorlalte resurse.

Bibliografie

Albu, N., Albu, C., „Soluții practice de eficientizare a activităților și de creștere a performanței organizaționale”, Editura CECAR, București, 2005

Androniceanu Armenia, „Noutăți în managementul public”, Ediția a II-a, Editura Universitară, București, 2005

Antonescu V., Constantin D., „Managementul Calității Totale”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993

Baciu, S., „Paradigma managementului calității în instituțiile de învățământ superior”, Academia de Studii Economice a Moldovei, Editura ASEM, Chișinău, 2014

Budacia, E., A., „Managementul calității. Note de curs”, Editura Pro Universitaria, București, 2016

Cole, G., „Management. Teorie și practică”, Editura Cărturești, București, 2020

Daniels, A., „Managementul performanței, strategii de obținere a rezultatelor maxime la angajați”, București, Editura Polirom,2007

Dobrin, C., Moldoveanu, G., „Management operațional”, Editura PRO Universitaria, București 2020

Frățilă C., Duică M., „Managementul resurselor umane: Concepte. Practici. Tendințe”, Editura Bibliotecha, Târgoviște, 2014

Goleman, D., „Leadership. Puterea inteligenței emoționale”, Editura Cartea veche, București 2013

Iacob D., „Managementul organizațiilor. Comunicare organizațională”, Curs SNSPA, 2014

Miclăuș, I. M., „Managementul calității”, Editura Litera, București, 2015

Militaru C., Drăguț B., Zamfir A., „Management prin calitate, ediția a II-a”, Ed. Universitară, București, 2014

Nechita R., „Către leadership prin management”, Editura Art, București, 2020

Oprean, C.; Țîțu, M., Managementul calității în economia și organizația bazate pe cunoștințe, Editura „AGIR”, București, 2008

Pensioara, O. I., Pensioara, G., „Managementul resurselor umane”, Editura Polirom, București, 2018

Verboncu I. - coord., „Management: eficiență, eficacitate, performanță”, Editura Universitară, București, 2014

Vlășceanu M., „Organizații și comportament organizațional”, Editura Economică, București 2020

Preview document

Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 1
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 2
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 3
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 4
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 5
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 6
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 7
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 8
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 9
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 10
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 11
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 12
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 13
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 14
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 15
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 16
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 17
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 18
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 19
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 20
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 21
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 22
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 23
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 24
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 25
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 26
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 27
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 28
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 29
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 30
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 31
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 32
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 33
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 34
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 35
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 36
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 37
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 38
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 39
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 40
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 41
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 42
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 43
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 44
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 45
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 46
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 47
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 48
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 49
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 50
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 51
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 52
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 53
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 54
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 55
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 56
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 57
Rolul resursei umane în managementul totale al calității - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Rolul resursei umane in managementul totale al calitatii.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Politica de distribuție a produselor la SC Napochim SA

Introducere.5 INTRODUCERE 1. Problematica abordatǎ Nici o organizaţie mare sau micǎ, cu scop lucrativ sau nelucrativ, din sectorul producţiei...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Implementarea sistemului de management al calității în cadrul SC Duplex SA

INTRODUCERE Încă din cele mai vechi timpuri omul a fost preocupat să îmbunătăţescă, să cotecteze ceea ce este greşit şi să modifice ceea ce nu se...

Analiza activității secției a-X-a SC Rama Internațional SA Timișoara

PREZENTAREA FIRMEI Firma “Alchool Banat Industry” si-a început activitatea în anul 2000, având ca obiect principal de acivitate producerea si...

Importanța resurselor umane în aplicarea managementului total al calității în serviciile culturale

Introducere Managementul resurselor umane este considerat a fi un ansamblu de activități ce au loc la nivel organizațional, permițând astfel...

Agenția de turism - agenția Corner Tour SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. Scurt istoric Agentia Corner Tour S.R.L. face parte din categoria tour operatorilor...

Introducerea managementului total al calității în instituțiile administrației publice

Conceptul de calitate Conceptul de calitate a aparut la inceputul anilor ’30, fiind utilizat pentru prima data in publicatia Economic Control of...

Evaluarea performaței angajaților

Motto: “ Dacǎ nu poţi mǎsura ceva, nu-l poţi înţelege, Dacǎ nu-l poţi întelege, nu-l poţi controla, Dacǎ nu-l poţi controla, nu-l poţi...

Ai nevoie de altceva?