Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 22302
Mărime: 187.29KB (arhivat)
Publicat de: Angelica Fodor
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirlesan

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR BANCARE
 3. I.1. CONŢINUT, CARACTERIZARE ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI BANCAR 1
 4. I.2. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI BANCAR 3
 5. I.3. DOMENIILE MANAGEMENTULUI BANCAR 5
 6. I.4. ELEMENTE CHEIE ÎN ATINGEREA UNUI MANAGEMENT DE CALITATE 7
 7. I.4.1. ROLUL CONSULTANŢEI ÎN MANAGEMENTUL BANCAR 10
 8. I.5. DIVERSIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE, OBIECTIV MAJOR AL MANAGEMENTULUI BANCAR 11
 9. I.6. INSTRUMENTELE MANAGEMENTULUI BANCAR 13
 10. I.7. INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA MANAGEMENTULUI BANCAR 14
 11. CAPITOLUL II
 12. PERFORMANŢELE BANCARE – OBIECTIV STRATEGIC AL MANAGEMENTULUI BANCAR 17
 13. II.1. ANALIZA PERFORMANŢELOR BANCARE 18
 14. II.1.1. Modelul rentabilităţii capitalului 19
 15. II.2. MARKETINGUL PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE 23
 16. II.2.1. Introducere în marketing bancar 23
 17. II.2.2. Rolul şi importanţa marketingului în activitatea bancară 24
 18. II.2.3. Mixul de marketing 25
 19. II.3. PROFITABILITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR, EFECT A INTEGRĂRII ACTIVITĂŢILOR DE MARKETING ÎN SOCIETĂŢILE BANCARE 26
 20. II.3.1. Politica de produs 26
 21. II.3.1.1. Crearea de noi produse 27
 22. II.3.1.1.1. Calculul costului produselor şi serviciilor bancare .29
 23. II.3.1.1.2. Planul de marketing 30
 24. II.3.1.2. Menţinerea produselor existente în societăţile bancare 32
 25. II.3.1.3. Activitatea de custodie 33
 26. II.3.2. Politica de preţ 33
 27. II.3.2.1. Dobânzile şi comisioanele bancare 34
 28. II.3.3. Politica promoţională 35
 29. II.3.3.1. Publicitatea în strategia bancară 36
 30. II.3.4. Politica de distribuţie 37
 31. II.3.5. Politica de personal 38
 32. II.4. MANAGEMENTUL CORELAT AL ACTIVELOR ŞI PASIVELOR BANCARE 39
 33. CAPITOLUL III
 34. STUDIU PRACTIC PRIVIND POLITICILE DE MARKETING ŞI PROFITABILITATEA CARDURILOR ÎN CADRUL BRD – GSG IAŞI
 35. III.1. PREZENTARE GENERALĂ 41
 36. III.2. PIAŢA CLIENŢILOR BRD-GSG 43
 37. III.3. PIAŢA CARDURILOR BANCARE 44
 38. III.3.1. Piaţa cardurilor persoane fizice 48
 39. III.3.2. Piaţa cardurilor societăţi cpmerciale 50
 40. III.3.3. Reţeaua de distribuţie BRD-GSG 53
 41. III.4. AVANTAJELE CARDURILOR DE DEBIT RESPECTIV CREDIT PENTRU BRD-GSG 54
 42. III.5. MODEL DE CALCUL PRIVIND PROFITABILITATEA CARDURILOR 55
 43. III.6. PROFITABILITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BRD-GSG ÎN CIFRE PENTRU ANUL 2002 57
 44. III.7. STRATEGIA COMERCIALĂ ŞI PLANUL DE ACŢIUNE ÎN CADRUL CAMPANIEI DE PROMOVARE A CARDURILOR 59
 45. III.7.1. Strategia comercială adoptată de către bancă în procesul înlocuirii cardurilor Prima 60
 46. III.7.2. Demersul comercial 61
 47. III.8. POLITICA DE COMUNICAŢIE ÎN CADRUL BRD-GSG 62
 48. CAPITOLUL IV
 49. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 65
 50. BIBLIOGRAFIE 69

Extras din proiect

INTRODUCERE

Lucrarea are menirea să prezinte principiile de bază ale managementului bancar adecvate momentului prezent dar care în acelaşi timp să ţină cont de necesităţile viitoare cât şi de concurenţa bancară în dezvoltare. De asemenea, lucrarea oferă instrumente privind conceptele, principiile, abordările şi tehnicile necesare executării unui management bancar eficient.

Scopul final al prezentei redactări este acela de a se putea identifica şi discuta aspecte generale ale managementului, cum ar fi structura, cultura şi mediul extern, precum şi acela de a explica gama activităţilor cheie manageriale, să prezinte modul în care partea financiară şi aspectele strategice ale sistemului bancar pot afecta managementul general al băncii.

Prima parte a lucrării a vizat orientările de ordin teoretic ale managementului bancar, oferindu-se o imagine de ansamblu asupra rolului marketingului în comercializarea produselor şi serviciilor bancare, cât şi asupra profitabilităţii – fundament al conducerii bancare.

Partea a doua a lucrării cuprinde redactarea studiului practic realizat în cadrul societăţii bancare BRD – GSG Iaşi, cu privire la sistemul de plăţi prin carduri, analizându-se cardul atât din punct de vedere al politicilor de marketing adoptate de către bancă în vederea dezvoltării acestui sistem electronic, cât şi din perspectiva veniturilor aduse băncii.

În finalul prezentării sunt aduse o serie de concluzii şi propuneri ce au menirea de a puncta elementele cheie ale lucrării.

CAPITOLUL I

Managementul operaţiunilor bancare

I.1.Conţinut, caracterizare şi rolul managementului bancar

Managementul (gestiunea) bancar(ă) poate fi definit ca fiind ansamblul de operaţii, servicii efectuate de către bancă pentru realizarea funcţiilor sale, îndeosebi de atragere de active monetare, temporar disponibile de la entităţi juridice şi fizice în conturi cu numerar sau titluri negociabile plătibile la vedere sau la termen, în vederea păstrării lor, precum şi de plasamente a acestor fonduri în credite, depozite sau titluri.

Rolul managementului creşte în sectorul bancar comparativ cu alte sectoare ale economiei. Cauza constă în complexitatea activităţii bancare şi în faptul că uneori, o bancă are relaţii de afaceri cu sute de mii de agenţi economici şi persoane fizice, a căror activitate şi bonitate trebuie foarte bine cunoscută şi exact apreciată. Se poate aprecia că în bănci, managementul, în sensul de conducere modernă, eficientă, a apărut o dată cu aceasta. Cu atât mai mult în bănci se poate spune că managementul este o artă şi o ştiinţă. În acelaşi timp, managementul în sectorul bancar este în primul rând o profesiune, specialiştii şi profesioniştii sunt foarte necesari în domeniul bancar, fapt pentru care apare noţiunea de management bancar ca un domeniu cu totul aparte al managementului.

Managementul bancar se bazează foarte mult pe eficienţă, activitatea de marketing şi publicitate. Dar managementul bancar face apel în mare măsură la motivaţia individuală, la echipa managerială şi consultanţă, la comunicare, informare şi control.

Rolul managementului bancar creşte şi ca urmare a faptului că în perioada tranziţiei spre economia de piaţă, în toate sectoarele economice creşte necesarul de fonduri, ceea ce echivalează cu o dezvoltare permanentă a pieţei de capital, unde băncile deţin poziţii cheie. În mare parte, tocmai băncile sunt cele care asigură satisfacerea în cea mai mare măsură a necesarului de fonduri. Dar managementul bancar nu înseamnă numai asigurarea cu aceste fonduri. Asigurarea cu fonduri trebuie făcută la timp şi în condiţiile în care tot băncile comerciale exercită controlul operaţiunilor angajate cu aceste fonduri şi urmăresc eficienţa utilizării lor.

Esenţa managementului bancar o constituie decizia bancară. Decizia bancară se realizează cu ajutorul unor instrumente şi laturi ale strategiei bancare cum ar fi bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, programul strategic, studii de marketing, programe de dezvoltare şi restructurare, de informatizare, privatizare şi capitalizare. Managementul bancar are în vedere, cu prioritate, capitalul social şi sporirea lui permanentă. De cea mai mare însemnătate pentru managementul bancar sunt capacitatea şi competenţa managerilor. Această problemă se pune nu numai la nivelul centralelor băncilor comerciale, ci şi la nivelul unităţilor operative teritoriale( sucursale, filiale, agenţii). Se impune în această ordine de idei, descentralizarea activităţii de conducere şi creşterea competenţelor managerilor de la nivelul unităţilor operative, adică de la nivelul la care se constituie resursele şi se efectuează plasamente, plăţi şi încasări, se întocmesc dosare de credite şi studii de bonitate şi de piaţă.

Preview document

Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 1
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 2
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 3
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 4
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 5
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 6
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 7
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 8
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 9
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 10
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 11
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 12
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 13
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 14
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 15
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 16
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 17
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 18
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 19
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 20
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 21
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 22
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 23
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 24
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 25
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 26
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 27
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 28
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 29
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 30
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 31
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 32
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 33
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 34
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 35
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 36
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 37
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 38
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 39
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 40
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 41
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 42
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 43
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 44
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 45
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 46
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 47
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 48
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 49
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 50
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 51
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 52
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 53
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 54
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 55
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 56
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 57
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 58
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 59
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 60
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 61
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 62
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 63
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 64
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 65
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 66
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 67
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 68
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 69
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 70
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 71
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 72
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 73
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 74
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 75
Marketing și Profitabilitate - Obiectiv și Scop în Managementul Bancar - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Marketing si Profitabilitate - Obiectiv si Scop in Managementul Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Plan Strategic Personal

Obiectivul nr. 1: sa devin studenta FEAA pâna la data de 15 august 2003. Strategia aleasa : prin concurs de dosare; I. ANALIZA MACROMEDIULUI...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Relația bancă-client

CAPITOLUL I Sistemul Bancar în România Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a României şi...

Relațiile Perfecte cu Clienții

INTRODUCERE „Relațiile perfecte cu clienții” devine deja o frază ușor demodată și va avea în cele din urmă aceeași soartă ca și altele de același...

Produse și Servicii Bancare

I. Noţiuni generale privind produsele şi serviciile bancare În cadrul sistemului bancar românesc îşi desfăşoară activitatea atât persoanele...

Studiu bancar - Unicredit Țiriac Bank

Introducere Importanţa studiului pieţii bancare este demonstrată în condiţiile în care, pe de-o parte concurenţa din sectorul financiar-bancar...

Managementul Riscului de Credit Bancar

INTRODUCERE În contextul aderării României la Uniunea Europeana, restructurarea sistemului bancar este unul din elementele esenţiale ale...

Banca Comercială Carpatica

Banca Comerciala Carpatica este o banca autohtona, rod si simbol al fortei si inteligentei capitalului românesc, care îsi va întari permanent...

Negocierile de privatizare a Băncii Agricole de către Raiffeisen

Raiffeisen Grup este o banca universala, care ofera o gama larga de servicii persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mici si mari. Are...

Marketingul bancar - practici mondiale și direcții de implementare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piaţă în...

Ai nevoie de altceva?