Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 18561
Mărime: 676.21KB (arhivat)
Publicat de: Adelina M.
Puncte necesare: 10
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Finante-Banci

Cuprins

 1. Introducere ..3
 2. Capitolul 1. Noțiuni introductive privind sistemul bancar .4
 3. 1.1 Banca și activitatea bancară în timp și spațiu 4
 4. 1.2 Evoluția sistemului bancar românesc 6
 5. 1.3 Băncile comerciale - componentă de bază a sistemului bancar ..10
 6. Capitolul 2. Caracteristici ale orgaizării și funcționării băncilor comerciale 12
 7. 2.1 Locul și rolul băncilor comerciale în sistemul bancar românesc .12
 8. 2.2 Organizarea băncilor comerciale din România 16
 9. 2.3 Funcțiile băncilor comerciale și operațiunile derulate .18
 10. 2.4 Produse și servicii bancare oferite de băncile comerciale ...20
 11. 2.4.1 Creditele bancare ..22
 12. 2.4.2 Depozitele bancare ..23
 13. 2.4.3 Contul curent personal ..23
 14. 2.4.4 Produse bancare moderne prin introducerea mijloacelor electronice de plată ..23
 15. 2.4.5 Cardurile 24
 16. 2.4.6 Operațiuni de casă - primiri și eliberări de numerar .25
 17. 2.4.7 Operațiuni efectuate în conturile curente ale clienților bancari 26
 18. 2.4.8 Operațiuni privind plățile și încasărie efectuate la intern și la extern ...26
 19. 2.4.9 Emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și credit .26
 20. 2.4.10 Operațiuni cu cecuri 27
 21. Capitolul 3. Analiza organizațională și funcționarea activităților bancare pe exemplul Băncii Transilvania ...27
 22. 3.1 Rolul și locul Băncii Transilvania în sistemul bancar românesc ..27
 23. 3.1.1 Scurt istoric 27
 24. 3.1.2 Obiectul de activitate .29
 25. 3.1.3 Rezultatele activității curente ale Băncii Transilvania ..30
 26. 3.2 Organizarea Băncii Transilvania ..33
 27. 3.2.1 Organizarea din punct de vedere ierarhic ..33
 28. 3.2.2 Organizarea din punct de vedere funcțional ..40
 29. 3.2.3 Organizarea din punct de vedere configurațional ..42
 30. 3.3 Principalele operațiuni desfășurate de Banca Transilvania ..43
 31. 3.4 Produse și servicii bancare oferite de Banca Transilvania ...45
 32. Concluzii și propuneri ...53
 33. Bibliografie ...57

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele ce au fost realizate în activitatea bancară și de credit.

Sistemul bancar, într-o economie de piață, îndeplinește funcția de atragere precum și cea de concentrare a economiilor societății și canalizarea acestora printr-un proces imparțial de alocare a creditului către acele investiții eficiente.

Ca verigi de bază a sistemului, băncile, prin îndeplinirea acestei funcții, urmăresc modul în care sunt utilizate resursele împumutate de către debitori.

Activitatea bancară română se desfășoară prin instituții de credit autorizate în condițiile legii, în conformitate cu legea nr. 58/1998 - privind activitatea bancară, precum și legea nr. 312/2004 - privind Statutul Băncii Naționale a României.

Pentru a putea înființa o instituție financiar bancară este nevoie de capital social, autorizație, sediu, angajați precum și clienți, aceștia reprezentând cel mai important aspect pentru funcționarea și desfășurarea activității unei bănci.

Atragerea depozitelor și oferirea de credite reprezintă esențialul obiectiv al băncii, care rezultă la obținerea de profit. Pentru a obține profit o bancă trebuie să țină cont și să respecte legile impuse.

Băncile își stabilesc activitatea pentru a fi în top și pentru a-și putea îndeplini toate obiectivele, acționând pe o piață unde concurența este la superlativ.

O planificare corectă și amănunțită duce la identificarea problemelor cetățenilor. Relația dintre bancă și client este cea mai memorabilă miză a activităților bancare.

Una dintre cele mai importante obligații a instituțiilor bancare este păstrarea cu strictețe a secretului profesional în relațiile cu clienții. Fundamentul secretului profesional bancar decurge în limitele cadrului legal, din relația bancă-client.

Secretul bancar constă ca mijloc de protecție a clientului, pentru păstrarea confidențialității activității acestuia.

Instituțiile financiar bancare, au avut în ultimele decenii rolul primordial în derularea activităților economice, fiind la baza urcușurilor și coborâșurilor ciclurilor economice. Acestea devenind parte din cotidian, au devenit indispesabile pentru fiecare individ în parte.

CAPITOLUL 1 NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR

1.1. Banca și activitatea bancară în timp și spațiu

Activitatea bancară a luat naștere în Antichitate. În acea perioadă bogățiie erau păstrate în temple, acest lucru aducând un ‚,profit” preoților. Dacă bunurile păstrate în acele temple erau supuse alterării, modul de păstrare era împrumutul de consumație. Prin acest fapt, preoții realizau un profit iar deponenților li se asigura plasarea bogăției în siguranță. Dovada acestor practici s-a făcut prin ajutorul tabelelor de contabilitate ce datează din anul 3400-2500 înaine de Hristos, descoperite în Mesopotamia de către astrologi.

În perioada antică, practică des întâlnită era împrumutul cu dobânda, aceasta, la început, neputând fi controlată de autorități, datorită faptului că nu existau reglementări în domeniu.

Împrumutul cu dobânda a fost legalizat prin Codul lui Hammurabi , ce prevede și contractele de împrumut precum și cele de comision, ce erau strămoșul contractelor de cont curent din perioada actuală.

În secolele VI-VII înainte de Hristos, în Grecia și Roma antică a avut loc apariția băncilor ca instituții, acesta fiind rezultatul dezvoltării comerțului ca un efect al emiterii propriei monede de către oricare oraș comercial. Mai multe cetăți grecești, având ca scop combaterea cametei, au hotărât să formeze bănci publice, care aveau ca sarcină, pe lângă rolul lor propriu zis bancar, strângerea impozitelor precum și baterea monedelor . În Roma antică, după modelul grecesc, apar bănci publice și bancheri privați.

Trapeziștii, în porturile grecești, devin bancheri veritabili aceștia îndeplinind majoritatea funcțiior băncilor moderne anume, schimbul, depunerile de credite și creara altor mijloace de plată decât moneda sau bancnota.

În Egipt, statul era atotputernic, iar trepeziștii greci erau imitați prin constituirea „Băncii Regale” ce deținea monopolul respectivelor activități.

La Roma, argintarii, au diversificat schimburile comerciale, ajungând la asigurarea tuturor funcțiior clasice a băncilor precum, credite, depuneri, serviciul cecurilor și gestiunea conturilor. Republica, urmată de Imperiul Roman, este o instituție asemenea unei bănci specializate, cu păstrarea impozitelor ce au fost colectate de la contribuabili .

Bibliografie

CĂRȚI

1. Andronache Virgil, “Banca și operațiunile comerciale”, Editura Universitară, București, 2006

2. Basno C., Dardac N., Floricel C., “Monedă, credit, bănci”, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1994

3. Bratu Alina, “Monedă, credit, bănci”, Editura ExPonto, Constanța, 2005

4. Căpraru Bogdan, Activitatea bancară, sisteme, operațiuni și practici, ed. C.H. Beck, 2014

5. Cezar Augustin, Vasile Gotcu, “Evaluarea și prevenirea riscului în activitatea de creditare”, Editura Tehnopress, Iași, 2008

6. Cocriș Vasile - “Tehnici și operațiuni bancare”, Ed. Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2003

7. Chirleșan Dan, Vasile Cocriș, “Monedă și credit”, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2008

8. Dedu Vasile, Adrian Enciu, “Produse și servicii bancare-Corporate și retail banking”, Editura ASE, București, 2008

9. Imireanu Mihai Gheorghe, “Produse și servicii bancare în relațiile de plăți interne și internaționale” Editura Tribuna Economică, București, 2002

10. Kiritescu C., Dobrescu E., “Băncile: mica enciclopedie, Editura Expert, București, 1998

11. Nicolae Danilă, “PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE”, Editura București, 2007

12. Nițulescu Gabriel,“Ghidul financiar bancar al României”, Ediția a III-a, Editura House of Guides,2007

13. Ristea, Luminița, Managementul societăților bancare și instituțiilor bancare, Editura Muntenia și Leda, Constanța, 2002

14. Trenca Ioan, Metode și tehnici bancare - principii, reglementări, experiențe, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2004

15. Turcu Ion, Drept bancar, Vol. I, Editura Lumina Lex, 1999

16. Turliuc Vasile, Vasile Cocris, Moneda si Credit, Editura.Ankarom, Iasi, 1998

LEGISLAȚIE

1. Legea 33/1991, privind societățile bancare, publicată în Monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990

2. Legea bancară nr. 58/1998 Publicată în Monitorul Oficial nr. 121/ 23.03.1998

WEBOGRAFIE

1. https://www.bancatransilvania.ro

2. http://www.bankingnews.ro

3. http://www.bnr.ro

4. http://www.economicsdiscussion.net

Preview document

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 1
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 2
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 3
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 4
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 5
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 6
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 7
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 8
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 9
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 10
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 11
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 12
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 13
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 14
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 15
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 16
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 17
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 18
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 19
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 20
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 21
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 22
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 23
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 24
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 25
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 26
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 27
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 28
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 29
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 30
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 31
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 32
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 33
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 34
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 35
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 36
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 37
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 38
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 39
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 40
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 41
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 42
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 43
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 44
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 45
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 46
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 47
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 48
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 49
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 50
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 51
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 52
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 53
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 54
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 55
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 56
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 57
Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si functionarea bancilor comerciale din Romania pe exemplul Bancii Transilvania.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza tehnicii operațiunilor bancare la Banca Transilvania

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al infiintarii Înfiintarea Bancii Transilvania a pornit de la...

Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce...

Relația motivare-performanță în cadrul sistemului bancar

Lista figurilor: Introducere Tema aleasã este denumitã : Relaţia motivare- performanţã în cadrul sistemului bancar. Este cunoscut faptul cã...

Calitatea managementului educațional în învățământul preșcolar

Capіtοlul І. Fundamеntе tеοrеtіcе І.1. Calіtatеa şі managеmеntul calіtăţіі - cοnѕtrucţіе şі rеcοnѕtrucţіе cοncеptuală Calіtatеa arе ο prοfundă...

Proiect practică bancară Banca Transilvania - monedă și credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de licență cu tema Gestiunea resurselor bancare atrase constă în accentuarea importanței gestiunii fondurilor...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Organizarea și activitatea unei bănci comerciale pe exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi...

Te-ar putea interesa și

Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Studiu monografic asupra Băncii Transilvania

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1.Înfiinţarea Băncii Transilvania Banca Transilvania (abreviat BT) este o...

Ai nevoie de altceva?