Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 25961
Mărime: 1.22MB (arhivat)
Publicat de: Romulus Lupu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ., Dr. Aliona Zubic
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Declarația de propria răspundere ... .2
 2. INTRODUCERE ..4
 3. Capitolul I. ABORDAREA TEORETICĂ A GESTIUNII RESURSELOR BANCARE ATRASE 7
 4. 1.1. Esența și particularitățile gestiunii resurelor atrase ..7
 5. 1.2. Indicatorii aprecierii gestiunii resurselor bancare atrase 14
 6. 1.3. Strategii de gestiune a resurselor bancare atrase .20
 7. Capitolul II. STUDIEREA PRACTICĂ A GESTIUNII RESURSELOR BANCARE ÎN B.C. „MOBIASBANCA - GSG” S.A .24
 8. 2.1. Organizarea gestiunii resurselor atrase în bancă .24
 9. 2.2. Aprecierea gestiunii resurselor atrase în BC „Mobiasbanca - GSG” S.A 34
 10. 2.3. Metode moderne de gestiune eficientă a resurselor atrase ..42
 11. Capitolul III. PERFECȚIONAREA GESTIUNII RESURSELOR ATRASE ÎN BANCĂ ..46
 12. 3.1. Practici internaționale de atragere a resurselor bancare .46
 13. 3.2. Direcții de îmbunătățire a gestiunii resurselor atrase în bancă ...54
 14. CONCLUZII ...60
 15. BIBLIOGRAFIE ..63
 16. ANEXE 67

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Teza de licență cu tema Gestiunea resurselor bancare atrase constă în accentuarea importanței gestiunii fondurilor acumulate de bancă prin diverse surse.

Orice organizație, indiferent dacă e comercială sau necomercială, industrială, financiară, privată sau publică, are nevoie de anumite resurse pentru efectuarea operațiunilor sale. Reursele sunt fundamentul care permit funcționarea organizației. Nici pentru bănci nu există o excepție. În prezent, băncile sunt libere să decidă referitor la problemele de formare a resurselor. Fiecare bancă este interesată în creșterea bazei de resurse. Cu cât mai multe resurse există într-o bancă, cu atât mai mare va fi domeniul său de activitate. Cu toate acestea, existența unei bănci nu depinde numai de cantitatea de resurse, ci și de calitatea lor, dar și de modul cum sunt gestionate.

O gestiune presupune o evaluare a stabilității și fiabilității băncii. Este un indicator al calității serviciilor acordate clienților, și annume: numărul de servicii oferite clienților; prezența rețelei de filiale; servicii bancare electronice; amabilitatea personalului. Se caracterizează prin politica de prețuri a băncii, și anume capacitatea conducerii băncii de a răspunde în mod adecvat la schimbarea prețurilor de piață al serviciilor și produselor bancare. Orice bancă tinde spre atragerea unei cantități optime de resurse bancare împrumutate la cel mai mic cost, în funcție de cantitatea dorită de tranzacții active. În același timp banca trebuie să respecte cerințele impuse de către Banca Centrală, precum și să țină cont de punerea în aplicare a principiilor, obiectivelor și planurilor băncii.

Volumul și calitatea resurselor bancare determină potențialul economic al băncii. Pentru o bancă nu este chiar asa de ușor de a găsi resurse necesare operațiunilor sale active, sau asigurarea returnării fondurilor împrumutate la cererea proprietarului. Formarea bazei de resurse a băncii este influențată în mare parte de situația generală economică din țară și din regiune, situația pe piața monetară, nivelul de dezvoltare a sistemului bancar, politica monetară a BNM, etc.

Procesul de gestionare a resurselor bancare atrase presupune utilizarea lor în conformitate cu capacitatea bazei de resurse și, dimpotrivă, formarea bazei de resurse în conformitate cu posibilitățile de investire a acestora. Răspunderea în gestionarea resurselor atrase implică gestionarea de către managementul bancar. Istrumentele managementului în vederea gestionării resurselor atrase pot fi: diferite tipuri de restricții cu privire la conturi și depozite; comisioane; ratele dobânzilor..etc.

Cea mai importantă caracteristică a băncii este de a lucra în primul rând pentru mobilizarea resurselor. Banca depinde de resursele împrumutate. Politica competentă și echilibrată în gestionarea resurselor implicate nu este doar un atribut al calității managementului bancar la funcționarea cu succes a băncii, dar, de asemenea, o condiție prealabilă pentru competitivitatea, stabilitatea și operațiunile ei profitabile. În acest sens, este necesar aplicarea unor tehnici de management dedicate atragerii și gestionării resurselor bancare, precum și pentru a găsi modalități de dezvoltare a acestora.

Importanța temei constă în faptul că banca pentru a asigura activitățile sale, trebuie să aibă la dispoziție disponibilități monetare, și anume resursele, care necesită o gestiune eficientă. Astfel, în condițiile actuale formarea și gestiunea resurselor bancare are o importanță vitală.

Scopul cercetării constă în evidențierea aspectelor ce țin de gestiunea resurselor atrase de către bancă, metodele utilizate în vederea gestionării eficiente a acestora, implimentarea strategiilor de gestiune a resurselor atrase, aspecte esențiale de gestiune a resurselor atrase preluate din practica internațională.

Obiectul învestigat. Tema cercetării constă în determinarea gestiunii resurselor bancare aplicată în sistemul bancar, precum și recomandări de gestiune eficientă a acestor resurse atrase. Obiectul de studiu îl constituie B.C. „Mobiasbanca - GSG” S.A. mecanismele și strategiile aplicate în vederea gestiunii resurselor bancare pentru asigurarea succesului, atingerea performanțelor bancare.

Subiectul cercetării îl constituie activitatea de gestiune a resurselor bancare atrase în domeniul bancar, precum și evedențierea unor propuneri însemnate privind îmbunătățirea procesului de gestiune eficientă a resurselor bancare atrase în scopul creșterii veniturilor și reducerii costurilor.

Metodologia cercetării rezidă în observațiile și analizile proprii efectuate în baza documentelor băncii, site-urilor, articolelor publicate, cărților.

Baza informațională este reprezentată de rapoartele și buletinele trimestriale ale BNM; rapoartele B.C. „Mobiasbanca - GSG” S.A.; concepte, noțiuni utilizate în lucrările de specialitate. În vederea realizării lucrării au fost utilizate mai multe cărți și articole ale autorilor autohtoni și străini printre care: Grigoriță C.; Basno C.; Dedu V.; Constantinescu D.; Olteanu V.; Кopчaгин, Ю. A.; ș.a.

Structura tezei constă din introducere, trei capitole structurate pe paragrafe, concluzii, bibliografie și anexele.

În introducere este menționată actualitatea temei cercetate, este definit scopul evidențiat obiectivul cercetării, suportul metodologic și teoretic, baza informațională și evidențiată structura acestei teze.

Conținând III capitole acestea fiind:

1) Abordarea teoretică a gestiunii resurselor bancare atrase - reflectă esența și particularitățile gestiunii resurselor bancare atrase, prin definirea noțiunii de gestiune bancară a resurselor atrase.

2) Studierea practică a gestiunii resurselor bancare în B.C. „Mobiasbaca - GSG” S.A. - sunt relatate analiza activității de gestiune în banca respectivă.

3) Perfecționarea gestiunii resurselor atrase în bacă - include direcții de îmbunătățire a activităților de gestiune a resurselor bancare atrase.

Bibliografie

I. Acte normative

1. Regulamentul cu privire la condițiile, modul de emisiune și circulație a certificatelor bancare de depozit și a cambiilor bancare. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67-68/248 din 06.05.2005. Disponibil: http://lex.justice.md/md/291586/.

2. Regulamentul cu privire la dirijarea riscului ratei dobânzii. Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1999, nr.109.111/192. Disponibil: https://www.bnm.md/md/regulations_surveillance?page=1

3. Regulamentul cu privire la facilitatea de lombard nr. 4/08 din 18.10.1995. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 0-6/1 din 25.01.1996. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=285652

4. Regulament cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei din 23.03.2006. Disponibil: http://bnm.md/md/regulations_market_operations?page=5

5. Regulament privind modul de efectuare de către bănci a operațiunilor cu cambii din 02.06.2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7880/257 din 08.07.2000. Disponibil: http:lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=285711

6. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95. Monitor Oficial al Republicii Moldova. nr. 5657/624 din 12.10.1995. Disponibil: http://ccrm.md/file/Acte_leg/banka%20nationala.pdf

7. Legea instituțiilor financiare: nr. 550-XIII din 21.07.1995. Monitor Oficial al Republicii Moldova nr.7881/199 din 13.05.2011. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php>

8. Legea Republicii Moldova cu privire la piața valorilor mobiliare: nr.199 din 18.11.1998. Monitor Oficial al Republicii Moldova nr.183-185 din 10.10.2008. Disponibil: http://lex.justice.md/md/329292/>

II. Lucrări științifice

9. BADEA, L., Socol, A., DRĂGOI, V., DRIGĂ, I. Managementul riscului bancar. București: Editura Economică 2010. 500 p. ISBN: 978-973-709-487-2

10. BASNO, C., DARDAC, N. Management bancar. București: Editura Economică, 2002. 360 p. ISBN: 973-590-702-X

11. BEREA, A. O. Strategia bancară. București: Editura Expert, 1999. 60 p. ISBN 973-575-831-8

12. BOGDAN, I. Tratat de management financiar-bancar. București: Editura Economică, 2002. 226 p. ISBN: 9735906821

13. BORZA, A. Management strategic. Cluj Napoca: Editura Risoprint, 2002. P. 262 ISBN: 9789737519276

14. COBZARI, L. Competitivitatea băncilor în formarea sistemului bancar concurent. Chișinău: editura: Secția poligrafie operativă a USM, 1996. 8 p.

15. Cociug, V., CINIC, L., TIMOFEI, O., Management bancar. Chișinău: Editura ASEM, 2008. 137 p. ISBN: 978-9975-75-393-7.

16. CONSTANTINESCU, D. Management bancar. București: Editura Fundației culturale Libra, 2007. 258 p. ISBN: 578-973-7633-61-3

17. DĂNILĂ, N., BEREA, A. O. Management bancar Fundamente și orientări. București: Editura Economică, 2000. 256 p. ISBN 973-590-358-X

18. DEDU, V. Gestiune bancară. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1996. ISBN 973-30-5925-0

19. DEDU, V. Gestiune și audit bancar. București: Editura Economică, 2003. 358 p. ISBN: 973-590-780-1

20. DEDU, V. Management bancar. București: Editura Mondan, 1997. 235 p. ISBN 973-97488-5-6

...

Preview document

Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 1
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 2
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 3
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 4
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 5
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 6
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 7
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 8
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 9
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 10
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 11
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 12
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 13
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 14
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 15
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 16
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 17
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 18
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 19
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 20
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 21
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 22
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 23
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 24
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 25
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 26
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 27
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 28
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 29
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 30
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 31
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 32
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 33
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 34
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 35
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 36
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 37
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 38
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 39
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 40
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 41
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 42
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 43
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 44
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 45
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 46
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 47
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 48
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 49
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 50
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 51
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 52
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 53
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 54
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 55
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 56
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 57
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 58
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 59
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 60
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 61
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 62
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 63
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 64
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 65
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 66
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 67
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 68
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 69
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 70
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 71
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 72
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 73
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 74
Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea resurselor bancare atrase pe baza materialelor BC MOBIASBANCA - GSG SA.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Ai nevoie de altceva?