Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 26825
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Publicat de: Simion Sârbu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alla Roler

Cuprins

 1. INTRODUCERE.
 2. Capitolul I. REPERE TEORETICE PRIVIND RESURSELE BANCARE ȘI MODALITĂȚILE DE ATRAGERE A ACESTORA
 3. 1.1. Conceptul, rolul și locul resurselor atrase în cadrul resurselor bancare.
 4. 1.2. Particularitățile și metodele de atragere a resurselor în bancă.
 5. Capitolul II. DIVERSIFICAREA METODELOR DE ATRAGERE A RESURSELOR FINANCIARE – IMPERATIV AL BĂNCILOR COMERCIALE AUTOHTONE
 6. 2.1. Prevederi privind formarea resurselor financiare conform legislației bancare autohtone.
 7. 2.1. Cercetarea practicii bancare naționale privind atragerea resurselor depozitare.
 8. 2.3. Specificul atragerii resurselor nedepozitare în sistemul bancar autohton.
 9. Capitolul III. ANALIZA METODELOR DE ATRAGERE A RESURSELOR LA B.C. ”VICTORIABANK” S.A.
 10. 3.1. Analiza structurii resurselor financiare ale B.C. ”Victoriabank” S.A.
 11. 3.2. Estimarea metodelor de atragere a resurselor financiare la B.C. ”Victoriabank” S.A.
 12. 3.3. Particularitățile politicii de depozit a B.C. ”Victoriabank” S.A.
 13. ÎNCHEIERE.
 14. BIBLIOGRAFIE.
 15. ANEXE.

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Întreaga activitate a băncii comerciale gravitează în jurul ,,resurselor financiare”, generic denumite ,,bani”. Astfel, importanţa formării şi gestiunii resurselor financiare constituie imperativul activităţii bancare. Capitalul bancar joacă un rol important începînd cu constituirea băncii şi continuînd cu perioada de funcţionare pînă la lichidare. El este un element indispensabil activităţii bancare, deoarece permite unei bănci sa funcţioneze ca atare prin finanţarea care i-o asigură. Pentru a-şi desfăşura activitatea de creditare, de efectuare de plasamente pe piaţa interbancară şi pentru a presta diverse servicii şi de a pune la dispoziţia populaţiei produse bancare diverse, băncile sunt condiţionate de constituirea de resurse, a căror structură şi maturitate influenţează în fapt buna funcţionare a societăţilor bancare.

Dezvoltarea continuă a societății atrage după sine și necesitatea apelării tot mai frecvente la serviciile instituțiilor bancare, fapt care condiționează creșterea importanței acestora, respectiv, din aceste considerente tot mai des băncile trebuie să apeleze la resurse din exterior pentru a face față cererii, și totodată apare necesitatea diversificării metodelor de atragere a resurselor în bancă.

Scopul cercetării constă în studierea particularităților și modalităților de atragere a resurselor bancare, deoarece capitalul bancar este componenta principală asupra căreia acționează managementul bancar, prin intermediul funcțiilor îndeplinite, pentru ca banca să-ți poată desfășura activitatea.

Pentru atingerea scopului cercetării au fost trasate următoarele obiective:

- cercetarea esenţei şi particularităţilor resurselor atrase ale băncilor;

- analiza legislației bancare cu privire la formarea resurselor financiare;

- cercetarea practicii bancare naționale privind atragerea resurselor depozitare și nedepozitare;

- analiza structurii resurselor financiare a băncii comerciale Victoriabank S.A.;

- estimarea metodelor de atragere a resurselor financiare și studierea particularităților politicii de depozit a B.C. Victoriabank S.A.

Obiectul cercetării îl costituie sistemul bancar autohton, în special, băncile comerciale și B.C. ”Victoriabank” S.A.

Subiectul cercetării îl constituie diversificarea metodelor de atragere a resurselor în bancă.

Baza teoretico-metodologică o constituie cercetările realizate în domeniul respectiv de către Stoica M., Basno C., Dardac N., Grigoriță C., Ilie M., Dedu V., Mihai T., Cocriș V., Dănilă N., Boariu Angela, etc.

Baza informaţională rezultă din sursele de date oferite de Banca Națională a Moldovei, B.C. ”Victoriabank” S.A., celelalte bănci comerciale, etc. studiate şi analizate în cadrul elaborării tezei de licență.

Structura lucrării se prezintă în corespundere cu obiectivele stabilite şi ordinea de înfăptuire a cercetării. Astfel, teza de licenţă cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.

În Introducere este prezentată actualitatea temei de cercetare, sunt precizate scopul şi sarcinile studiului, obiectul cercetării, baza teoretico-metodologică şi cea informaţională utilizate în realizarea temei.

În Capitolul I “Repere teoretice privind resursele bancare și modalitățile de atragere a acestora” se analizează conceptul, rolul și locul resurselor atrase în sistemul bancar, esenţa şi particularităţile metodelor de atragere a resurselor. În cadrul capitolului se analizează de asemenea tipologia acestora şi se caracterizează modalitățile de atragere a resurselor în băncile din sistemul bancar autohton.

Capitolul II ,, Diversificarea metodelor de atragere a resurselor financiare – imperativ al băncilor comerciale autohtone” – conține o analiză a legislației bancare(regulamente, instrucțiuni) privind formarea resurselor financiare, deasemenea se cercetează practica băncilor autohtone privind atragerea resurselor depozitare, deasemenea și specificul atragerii resurselor nedepozitare(atrase de pe piața interbancară, de pe piața de capital, de pe piața eurovalutelor).

În capitolul III „ Analiza metodelor de atragere a resurselor la B.C. ”Victoriabank” S.A.” se analizează structura și dinamica resurselor atrase, depozitare și nedepozitare ale băncii, metodele utilizate de bancă pentru atragere. Într-un subcapitol este analizată politica de depozit promovată de B.C. ”Victoriabank” S.A.

În Încheiere se pune accentul pe sintetizarea principalelor rezultate desprinse din cercetarea realizată şi se propun recomandări privind optimizarea metodelor de atragere a resurselor în bancă.

În Bibliografie sînt prezentate sursele de informare utilizate pentru elaborarea lucrării, acte normative, lucrări științifice, surse statistice, fiind în total 44 la număr.

Anexele, patru la număr, sînt prezentate la sfîrșitul tezei și prezintă informația detaliată a anumitor momente meționate în prezenta lucrare.

Preview document

Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 1
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 2
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 3
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 4
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 5
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 6
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 7
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 8
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 9
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 10
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 11
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 12
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 13
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 14
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 15
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 16
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 17
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 18
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 19
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 20
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 21
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 22
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 23
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 24
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 25
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 26
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 27
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 28
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 29
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 30
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 31
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 32
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 33
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 34
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 35
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 36
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 37
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 38
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 39
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 40
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 41
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 42
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 43
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 44
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 45
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 46
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 47
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 48
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 49
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 50
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 51
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 52
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 53
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 54
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 55
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 56
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 57
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 58
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 59
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 60
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 61
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 62
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 63
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 64
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 65
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 66
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 67
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 68
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 69
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 70
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 71
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 72
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 73
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 74
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 75
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 76
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 77
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 78
Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Repere Teoretice Privind Resursele Bancare si Modalitatile de Atragere a Acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ al eficienței procesului de adecvare a capitalului - prevederile acordului Basel I, Basel II, Basel III

1. Introducere Importanţa cunoaşterii formelor riscului, precum şi a modalităţilor de evitare a lui, este evidenţiată de catalogarea perioadei...

Tipuri de resurse bancare - operațiuni pasive

Introducere Resursele reprezintă totalitatea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea unor obiective strategice pe o anumită perioadă de...

Gestionarea Capitalului Bancar

INTRODUCERE Capitalul bancar joaca un rol important începând cu constituirea bancii si continuând cu perioada de functionare pâna la lichidare....

Resursele atrase ale Băncii Comerciale

Introducere Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care trebuie sa asigure mobilizarea disponibilitatilor monetare ale economiei...

Capitalul și acționariatul Băncii Comerciale Moldova - Agroindbank S.A.

Actualitatea temei cercetării. Existența unui sistem economic-financiar eficient constituie condiția principală în dezvoltarea unui sistem...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Gestiunea Pasivelor Bancare

1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind...

Ai nevoie de altceva?