Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 15683
Mărime: 18.38MB (arhivat)
Publicat de: Ciprian G.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Ciprian

Extras din licență

Introducere

Sistemul economiei de piață și stilul de viață tind să ceeze un mediu omogen, tradițiile culturale strict legate de resursele locale și de nevoile reale impuse de factorii naturali au un rol determinant în păstrarea mediului și a diversității parametrilor ecologiei locale.

Iată de ce, în contextul unei expansiuni economice continue, în detrimentul rezervațiilor naturale este necesară o dezvoltare durabilă precum și o protejare și conservare corespunzătoare a mediului căruia îi aparținem în totalitate.

Studiul ecologic efectuat în prezenta lucrare s-a intocmit pentru a cunoaște mai concret situația și pentru soluționarea problemelor existente elaborând strategii adecvate în ceea ce privește reconstrucția ecologică.

Orașul Tulcea a fost leagănul copilăriei mele și rampa de lansare spre viziunile din domeniul ecologiei. Totodată, fiind martor la evoluția și dezvoltarea orașului de care sunt profund atașat, am fost motivat în a-mi aduce contribuția la cunoașterea ecosistemului de la “Porțile Deltei Dunării”.

În lucrarea de față încerc să schimb oarecum viziunea despre dezvoltarea economică și aportul de investiții străine pe care unii îl pot considera nociv pentru mediu. Retehnologizările, schimbările moderne ale capitalului fix, cu un nivel scăzut de poluare, și politica firmei de dezvoltare durabilă constitue un avantaj pentru creșterea calității mediului. Chiar dacă investițiile se amortizează intr-un timp mai îndelungat, în toată această perioadă de timp beneficiem de un mediu mai curat și mai sănătos.

Există prin dicționare, cu siguranță ceva mult mai adecvat decât acel sec “mulțumesc”, care nu exprimă nici pe departe recunoștința mea pentru corpul profesoral al Facultății de „Construcții”, îndeosebi pentru doamna Confențiar Ichinur OMER.

Deasemenea prezint gratitudinea mea față de instituțiile care mi-au furnizat informațiile necesare pentru realizarea acestei lucrări: Serviciul de Protecția Mediului al

S.C. Aker Tulcea S.A., Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare a Deltei Dunării, Autoritatea Teritorială de Protecție a Mediului, Administrația Apelor Menajere.

CAPITOLUL I

I. Prezentarea Șantierului Naval Aker, Tulcea

I. 1. A. Date generale privind caracteristicile zonei și localizarea Șantierului Naval Aker în orașul Tulcea;

1.1. Date generale privind orașul Tulcea

Tulcea este un oraș port cu o indepărtată istorie, construit pe ruinele vechii cetați romane Aegysus. Marginile orașului de pe malul drept al Dunării sunt ca un amfiteatru. Numele de Tulcea este folosit din secolul al XVII-lea. Orașul este un centru industrial dezvoltat, dar rolul principal îl deține Delta Dunării. Rutele turistice merg spre Macin, Garvăn și Isaccea, regiunea fiind cunoscută pentru peisajele pitoresti. Cele mai importante rute sunt cele din deltă, regat al apelor și al insulelor plutitoare, un adevărat paradis al pescarilor și vânătorilor, paradisul păsărilor și al florei formând un peisaj unic. Sub motto-ul "Delta Dunării pentru noi si pentru posteritate" funcționeaza Rezervația Biosferei Delta Dunării. În lume sunt peste 300 de rezervații tip biosferă, iar aceasta nu este una dintre cele mai vechi și nu este cea mai mare din lume, deși suprafața sa este de 5.800 kmp, reprezentând 2,5 % din suprafața totală a României și ocupa locul al 5-lea ca teren in formare din lume și al doilea din Europa. (www.deltadunarii.ro).

Cea mai veche hartă unde apare Dacia (Tabula Peutingeriana, sec. II-II) plasează Tulcea între Noviodunum (Isaccea) și Histria numind orașul Aegysus, cam pe locul fortificației amintite; alte mărturii nemaifiind, luăm de bună metafora poetului, in general bine informat, adaugând ca la "porțile Deltei" romanii aveau instalată o baza a flotei Dunării de Jos.

Că rădacinile viețuirii, la Tulcea, sunt mai adânci, o dovedește urma așezării hallstattiene (sec. XI-VII î.H.) de pe Dealul Taberei; "coborâta" după obiceiul roman mai în apropierea căilor de acces, fortificația a fost consolidată in sec. II-III, stapânita de

bizantini (sec. VIII-IX), folosită de genovezi (sec. X-XIII), intrată in componența formațiunii politice autohtone prefeudale condusă de Balica, de Dobrotici (de unde, probabil, Dobrogea) și, incepând cu 1390, de Mircea cel Batrân "... cu darul lui Dumnezeu stapânind și domnind... și de amândouă parțile de peste toată Dunărea până la mare și cetații Dârstorului stăpânitor.” (www.cjtulcea.ro).

Bibliografie

Ardelean A., Maior C., 2000 - “Managementul ecologic”, Editura Servo-Sat, Iași.

Analele Serviciului de Protecția Mediului, 2005 - 2006.

Autoritatea Teritorială de Protecția Mediului.

Bilanț de mediu nivel I - II la S.C. Aker Tulcea, 1996 - 2006, Tulcea.

Godeanu S., Paraschiv G., 2005 - “Ecologie apliocată”, Bucura Mond, București.

Gomoiu M. T., Skolka M., 2001 - “Ecologie-Metodologii pentru studii ecologice”, Ovidius University Press, Constanța.

Institutul de Cercetări Pedologice și Agrochimice - București.

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Muncii, 2005, București

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării, Natura 2000.

Institutul Român de Standardizare. STAS 4706. Ape de suprafață, categoria I și III.

Institutul Român de Standardizare. STAS 12574. Poluarea atmosferei.

K.P.M.G. - București, 1999.

Negrei C., 1999 - “Instrumente și metode în managementul mediului”, Editura Economică, București.

Surpăteanu M., 1999 - “Chimia Mediului”, Editura Tehnică Gh. Asachi, Iași.

Tofan L., 2004 - “Metode practice de evaluare și determinare a poluării mediului”, Ovidius University Press-Constanța.

Tofan L., 2005 - “Poluarea mediului”, Ovidius University Press, Constanța.

www.aker.ro

www.akeryards.com

www.cjtulcea.ro/dd/dd8.html

www.deltadunarii.ro/economia1

www.e-scoala.ro/geografie/tulcea.html

www.guraportitei.ro/rezervatia.html

www.primaria-tulcea.ro/index

www.pronatura.ro/iucn/br.htm.

www.rbdd.ro

www.turismdelta.ro/despre.htm

www.x3m.ro/Tulcea/

Preview document

Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 1
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 2
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 3
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 4
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 5
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 6
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 7
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 8
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 9
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 10
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 11
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 12
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 13
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 14
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 15
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 16
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 17
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 18
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 19
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 20
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 21
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 22
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 23
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 24
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 25
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 26
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 27
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 28
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 29
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 30
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 31
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 32
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 33
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 34
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 35
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 36
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 37
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 38
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 39
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 40
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 41
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 42
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 43
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 44
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 45
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 46
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 47
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 48
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 49
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 50
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 51
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 52
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 53
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 54
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 55
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 56
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 57
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 58
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 59
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 60
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 61
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 62
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 63
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 64
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 65
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 66
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 67
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 68
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 69
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 70
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 71
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 72
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 73
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 74
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 75
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 76
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 77
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 78
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 79
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 80
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 81
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 82
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 83
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 84
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 85
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 86
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 87
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 88
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 89
Impactul șantierului naval Aker Tulcea asupra mediului înconjurător - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Impactul santierului naval Aker Tulcea asupra mediului inconjurator.doc

Alții au mai descărcat și

Cafeaua

Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de 1000 de ani. In Occident, istoria cafelei incepe acum trei secole,...

Curs despre pești - toppv

Consideratii generale privind . cresterea pestilor (obiect,importanta,situatia productiei piscicole,taxonomie,particuaritati) Piscicultura =...

Sfecla de zahăr

Sfecla de zahar este planta care asigura in exclusivitate materia prima de buna calitate si mare randament pentru industria zaharului din tara...

Broaștele țestoase

Broastele testoase reprezinta un grup de reptile pe cale de disparitie, numite chelonieni, si care se caracterizeaza prin carcasa lor osoasa sau,...

Creșterea animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?