Comanda MPP implementată pe calculator

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 13279
Mărime: 5.98MB (arhivat)
Publicat de: Alexandru Dumitru
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. ing. Alexandru Morar
Lucrarea de licenta a fost prezentata in cadrul Universitatii Petru Maior Tg.-Mures. Comanda motorului pas cu pas a fost realizata in programul Visual c++ 6 avand o interfata vasta si usor de utilizat.

Cuprins

 1. INTRODUCERE .4
 2. CAPITOLUL 1 – COMANDA MOTOARELOR PAS CU PAS, ASPECTE TEORETICE .7
 3. 1.1 Particularităţi constructive ale motoarelor pas cu pas .7
 4. 1.2 Comanda şi alimentarea motoarelor pas cu pas implementată cu circuite integrate specializate .9
 5. 1.3 Interfaţa specializată pentru comanda in timp real a acţionărilor electrice cu motoare pas cu pas .17
 6. 1.3.1 Circuitul PIT 8253 .20
 7. 1.3.2 Circuitul PPI – I8255 .24
 8. 1.3.3 Circuitul integrat driver SAA1027 .27
 9. 1.4 Interconectarea modulelor la cel de interfaţă condus de calculator .27
 10. CAPITOLUL 2 – FUNDAMENTARE TEORETICĂ .31
 11. 2.1 Facilităţi şi restricţii ale sistemul de operare Windows în controlul proceselor .31
 12. 2.1.1 Windows ca mediu de programare .31
 13. 2.1.2 Elemente de grafică, facilităţi folosite din modulul grafic GDI .32
 14. 2.1.3 Sistemul de mesaje sub Windows .32
 15. 2.2 Concepte de programare orientate pe obiect folosite în realizarea proiectului .33
 16. 2.2.1 Programarea obiectuală în contextul aplicaţiilor de control .33
 17. 2.2.2 Mediul de programare Microsoft Visual C++ 6 .37
 18. CAPITOLUL 3 – MODELUL SISTEMULUI DE COMANDĂ .39
 19. 3.1 Prezentare generală a aplicaţiei .39
 20. 3.2 Operarea interfeţei .42
 21. 3.2.1 Fereastra de start .42
 22. 3.2.2 Meniul principal .43
 23. 3.2.3 Comanda cu frecvenţă constantă .44
 24. 3.2.4 Comanda cu profil impus de viteză .45
 25. 3.2.5 Parametrii profil de viteză .47
 26. 3.2.6 Testare porturi .50
 27. CAPITOLUL 4 – IMPLEMENTAREA APLICAŢIEI.53
 28. 4.1 Structura aplicaţiei .53
 29. 4.1.1 Elemente necesare programului .53
 30. 4.1.2 Diagrama claselor .58
 31. 4.2 Structura claselor .62
 32. 4.1.1 Clase speciale incluse .62
 33. 4.1.2 Clase standard MFC, structură şi legături .63
 34. CONCLUZII .77
 35. BIBLIOGRAFIE .78

Extras din licență

INTRODUCERE

Apariţia microprocesoarelor, microcontrolerelor şi a calculatoarelor personale a deschis noi posibilităţi controlului şi comenzii in timp real a acţionărilor electrice cu motoare pas cu pas. Prin utilizarea acestora, tehnologia acţionărilor cu MPP a făcut un mare pas inainte. Principala direcţie a cercetărilor actuale o constituie îmbunătăţirea comenzii acţionarilor prin încorporarea „inteligenţei“. Introducerea ei în comanda acţionărilor cu MPP permite implementarea în timp real a unor algoritmi sofisticaţi de reglare avându-se în vedere obţinerea unor performanţe dinamice superioare chiar în prezenţa variaţiei parametrilor şi sarcinii, situaţii care apar in mod frecvent în aplicaţiile industriale complexe.

Prin introducerea „inteligenţei“ in comanda acţionărilor electrice cu MPP, aceasta va prelua anumite funcţii complexe efectuate manual de către factorul uman. În prezent, chiar şi în acţionările electrice de înaltă tehnologie, există operatori care trebuie să facă anumite reglări ale echipamentului de comandă, în acelaşi timp fiind necesare vizite periodice din partea personalului de întreţinere pentru verificarea funcţionării corecte a echipamentului mecanic şi electric. Scopul introducerii „inteligenţei“ în sistemele de acţionare electrică este preluarea acestor sarcini, inclusiv a celor de supraveghere de către microcalculator, microprocesor sau microcontroler, care funcţionează în mod continuu şi care pot răspunde oricărei modificări. Aceste sisteme nu numai că primesc informaţii din proces dar totodată au capacitatea de a lua anumite decizii pe baza informaţiilor primite şi de a iniţia acţiuni noi.

Din punctul de vedere al modului de prelucrare a informaţiei binare se deosebesc două clase de sisteme logice: cablate, respectiv programate. Sistemele logice cablate prelucreaza informaţia exclusiv la nivel de bit, rezultatul prelucrării fiind direct legat de structura sa fizică sau legăturile existente între circuitele logice componente, adică de cablajul existent. Sistemele logice programate prelucrează informaţia la nivel de cuvânt stocat într-o memorie.

Faţă de sistemele cablate, cele programate sunt conceptual diferite pentru a reduce dependenţa funcţiunilor sistemului de tipul componentelor şi de legăturile existente între acestea, în favoarea dependenţei de conţinutul unei memorii. Logica programată cuprinde diferite nivele de complexitate. Dacă accesul utilizatorului la memoria program este intermediata de un limbaj de nivel inferior, în conformitate cu codurile alese de proiectant sau impuse de fabricantul de sistem, avem de-a face cu o microprogramare, iar sistemele logice pe care se aplica acestea se numesc sisteme microprogramate. Caracteristic sistemelor microprogramate este faptul că programarea unei aplicaţii nu se poate separa de cunoaşterea structurii fizice a sistemului (arhitectura interna) şi de partea de legatură cu procesul (interfaţa). Din acest motiv microprogramarea, sau logica microprogramată, implică cunoştinţe de circuite logice (hardware) si de programare (software). Dacă programarea depăşeşte nivelul inferior, efectuându-se cu limbaj de nivel inalt, utilizatorul se îndepartează de structura sistemului logic (partea hardware), întrand în domeniul clasic al programării calculatoarelor (partea software). Alegerea între logica de cablaj, logica programată si nivelul ei trebuie să aibă în vedere tipul, complexitatea aplicaţiei şi viteza de execuţie.

Factorul complexitate trebuie interpretat în special în sensul volumului de proiectare si al cantitaţii de cablaj care rezultă.

Viteza de execuţie intra în discuţie când procesul de condus este foarte rapid (are constante de timp foarte mici, specific acţionărilor electrice). Circuitele logice cablate cu componente TTL, de exemplu, sunt mult mai rapide in ceea ce priveşte execuţia unui algoritm de comandă decât sistemele programate. Factorul viteza de execuţie este contraargumentul logicii cablate faţă de complexitatea implementarii. In aplicaţii complexe care reclama şi viteza mare de execuţie, se poate lua in discuţie o implementare combinată, în care partea programată rezolvă problemele de logică complexă prin soft, iar partea cablată rezolvă problemele care necesită timp de raspuns foarte rapid : achiziţia şi filtrarea datelor, conversii de cod, etc. şi care implică şi hardul adiţional. În concluzie, un sistem de conducere în logica programată este delimitat de structurile cablate, pe de o parte, şi de sistemele consacrate de calcul numeric (calculatoarele), pe de altă parte.

In aceste condiţii, alegerea alternativei utilizării microcalculatorului apare justificată şi oportună din urmatoarele considerente fundamentale:

 motorul pas cu pas permite interfaţarea directă la microprocesor (microcalculator) datorită structurii sale de convertor numeric analogic (impuls de comandă – pas de deplasare);

 microprocesorul asigură realizarea simplă prin software a algoritmilor de comandă a motorului pas cu pas, cu un necesar minimal de hardware;

 sistemul cu microprocesor are o remarcabilă flexibilitate conferită de posibilitatea modificării secvenţei de lucru, în funcţie de aplicaţia concretă, fără schimbări în structura standard a hardware-ului;

 implementarea sistemului cu microprocesor se face uşor şi rapid;

 raportul performanţă/preţ de cost al unui asemenea sistem de poziţionare este deosebit de favorabil.

Utilizarea sistemelor cu microprocesor în domeniul acţionărilor electrice cu motoare pas cu pas se justifică nu numai din punct de vedere al complexităţii operaţiilor şi comenzilor necesare ci şi dintr-o serie de alţi factori cum sunt:

 micşorarea timpului de răspuns a circuitelor de comandă, întrucât viteza de lucru a microprocesorului permite acest fapt şi realizarea de circuite de acţionare rapide;

 creşterea preciziei şi siguranţei de lucru, prin folosirea unui sistem de calcul ca circuit de comandă;

 flexibilitatea – posibilitatea extinderii numărului de elemente controlate, a efectuării de modificări sau corecţii asupra funcţiei de comandă prin simpla schimbare a unui program şi menţinerea neschimbată a structurii hardware;

 interfaţarea mult mai uşoară cu semnale numerice;

 asigurarea operaţiilor de diagnosticare a funcţionării echipamentului (se pot include şi programe de test şi autodepanare) graţie controlului prefuncţional în cazul unor mărimi importante;

 reducerea numărului de componente din circuitele de comandă, în situaţia în care preţul de cost al circuitelor integrate VLSI a scăzut simţitor;

 îmbunătăţirea fiabilităţii şi asigurarea unei mai bune insensibilităţi la perturbaţii pentru circuitele de comandă;

 scăderea consumului de energie;

 implementarea unor algoritmi evoluaţi de reglare şi conducere numerică.

Preview document

Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 1
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 2
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 3
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 4
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 5
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 6
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 7
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 8
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 9
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 10
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 11
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 12
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 13
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 14
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 15
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 16
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 17
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 18
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 19
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 20
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 21
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 22
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 23
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 24
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 25
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 26
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 27
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 28
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 29
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 30
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 31
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 32
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 33
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 34
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 35
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 36
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 37
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 38
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 39
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 40
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 41
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 42
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 43
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 44
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 45
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 46
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 47
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 48
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 49
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 50
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 51
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 52
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 53
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 54
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 55
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 56
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 57
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 58
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 59
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 60
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 61
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 62
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 63
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 64
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 65
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 66
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 67
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 68
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 69
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 70
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 71
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 72
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 73
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 74
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 75
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 76
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 77
Comanda MPP implementată pe calculator - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Comanda Mpp Implementata pe Calculator.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea și Controlul Temperaturii într-o Casă Inteligentă Utilizând Mediul de Programare Grafică Labview

CAPITOLUL I CARACTERISTICILE GENERALE ALE UNEI LOCUINŢE INTELIGENTE 1.1. Prezentare generală. O întrebare care ne frământa din ce în ce mai des,...

E-Learning

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice,...

Medicină

În proiectul de curs am descris dispozitivul de înregistrare Electrocardiograful. Electrocardiograful este un dispozitiv înregistrator legat la...

Reglarea după stare a sistemului pendul invers

1 Introducere Obiectivul acestei lucrări este studierea unui sistem de reglare automată după stare, aplicat în cadrul unui sistem de laborator,...

Stabilitatea microprocesoarelor sub influența factorilor termici

1. Metode de măsurare a temperaturii 1.1 MASURAREA TEMPERATURII. NO|IUNI GENERALE Masurarea temperaturii se bazeaza pe diferite efecte fizice...

Componențe mecaronice digitale - Motor electric pas cu pas

1. Introducere 1.1 Scopul lucrării: Scopul lucrării este realizarea unui circuit de control pentru motoarele pas cu pas bipolare. Circuitul va fi...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui circuit de comandă pentru un motor pas cu pas

I. DATE INIŢIALE Tipul motorului pas cu pas: cu reluctanţă variabilă Curentul nominal: I = 3A Tensiunea de alimentare: U = 50V Secvenţa de...

Motoare Electrice

I. GENERALITĂTI ALE ROBOTILOR INDUSTRIALI 1.1. Introducere în problematica robotilor industriali. Definitii Notiunea de “robot” a fost introdusă...

Ai nevoie de altceva?