Tehnici și Algoritmi de Codare

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 26489
Mărime: 572.63KB (arhivat)
Publicat de: Mihai R.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Vasile

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAP I.
 3. TEHNICI ŞI ALGORITMI DE CODARE
 4. Tehnici de codare 4
 5. CAP. II.
 6. MODULAŢIA DELTA ÎNLĂŢUITĂ
 7. Modulaţia delta înlănţuită (EDM) 9
 8. 2.1. Teoria codurilor cu modulaţie delta înlănţuită 10
 9. 2.2. Performanţele EDM 13
 10. CAP. III.
 11. CODAREA SUB-BANDÃ
 12. Codarea sub-bandă 16
 13. 3.1. Teoria filtrelor oglindă în cuadratură (QMF) 17
 14. 3.2. Algoritmul SBC 24
 15. 3.2.1. Setul de filtre QMF 26
 16. 3.2.2. Cuantizarea 27
 17. 3.2.3. Alocarea bitului semiadaptiv 28
 18. 3.3. Mărirea robusteţii algoritmului SBC pe canale cu erori 31
 19. 3.4. Performanţele codoarelor în dezvoltarea acusticii 31
 20. CAP. IV
 21. MODELE PENTRU ANALIZA PRIN SINTEZĂ A SEMNALULUI VOCAL EŞANTIONAT
 22. 4.1. Moduri pentru analiza prin sinteză LPC 34
 23. 4.2. Modelul general de analiză 35
 24. 4.3. Predicţia pe termen scurt 38
 25. 4.4. Metoda autocorelaţiei 39
 26. 4.5. Metoda covarianţelor 42
 27. 4.6. Consideraţii în alegerea condiţiilor de analiză LPC 44
 28. 4.7. Cuantizarea parametrilor LPC 47
 29. 4.7.1. Coeficienţii de reflexie 48
 30. 4.7.2. Perechile de linii spectrale 52
 31. 4.7.3. Interpolarea parametrilorpredicţiei pe termen lung 54
 32. 4.7.4. Predicţia pe termen lung (LTP) 55
 33. 4.7.5. Cuantizarea parametrilor predicţiei pe termen lung 61
 34. 4.8. Excitaţia multi-impuls şi impuls regulat 62
 35. 4.8.1. Aproximarea multi-impuls (MPE) 63
 36. 4.8.2. Modificări ale algoritmului MPE 65
 37. 4.8.3. Evaluarea algoritmului multi-impuls 66
 38. 4.8.4. Numărul de impulsuri pe cadrul excitator 67
 39. 4.8.5. Lungimea cadrului de excitaţie 70
 40. 4.9. Aproximarea impulsului regulat (RPE) 71
 41. 4.9.1. Spaţierea impulsurilor (PULSE SPACING) 72
 42. 4.9.2. Lungimea cadrului de căutare 73
 43. 4.9.3. Simplificarea algoritmului RPE 74
 44. 4.10. Aproximarea autocorelativă 75
 45. 4.10.1. Eliminarea inversării matricii 76
 46. 4.10.2. Algoritmul RPE simplificat 78
 47. 4.11. Cuantizarea excitaţiei în codoare folosind MPE şi RPE 81
 48. CAP.V.
 49. CODURI UTILIZATE PENTRU SEMNALUL VOCAL
 50. 5.1. Codul cu predicţie liniară (CELP) 89
 51. 5.1.1. Principiul CELP 90
 52. 5.1.2. Simlplificările procdurii de căutare CELP folosind folosind aproximarea autocorelativă 92
 53. 5.1.3. Performanţele CELP 94
 54. 5.2. Tipuri de coduri 95
 55. 5.2.1. Coduri rare 95
 56. 5.2.2. Coduri ternare 96
 57. 5.2.3. Coduri algebrice 98
 58. 5.2.4. Coduri cu depăşire (OVERLAPPING) 99
 59. 5.3.Autoexcitarea 100
 60. BIBLIOGRAFIE 101

Extras din licență

PRESCURTĂRI

1. INTRODUCERE

O temă des cercetată în telefonia mobilă este eficienţa spectrală, care deobicei are înţelesul de densitatea spectrului alocat. Cel mai influient factor în determinarea eficienţei spectrale este dimensiunea celulei. Micro-celulele reutilizează spectrul alocat peste o arie geografică mai mică si acestea sint un sistem care gestionează mai eficient spectrul. Pentru o dimensiune a celulei stabilă şi o alocare de bandă dată, există un set de sub-sisteme, cum ar fi sistemele care codează vorbirea, codoarele de canal, intercaloarele, modulatoarele care au un rol important în determinarea numărului de utilizatori pe care îi poate gestiona. Prin reducera vitezei (ratei de bit) la codarea semnalului vocal sau prin reducerea capacităţii de codare necesară, pot fi mărite eficienţa spectrală şi numărul de utilizatori.

Pentru codoarele semnalului vocal în telefonia mobilă Pan-Europeană CCITT a stabilit ca viteza de transmisie să fie de 16kb/s. Această valoare corespunde unui număr minim de canale codate şi a fost considerată pragul minim al vitezei de codare care poate asigura o calitate mulţumitoare a semnalului vocal cît mai apropiată de semnalul original. Pe de altă parte, această viteză este uşor de implementat în structurile monolitice (în cipuri). Pe aceleaşi principii au fost proiectate pentru sistemul de telefonie mobilă Pan-Europenă, codorul semnalului vocal, excitatorul cu puls regulat (RPE), codorul cu predicţie liniară, excitatorul multi-impuls (MPE) şi codoarele sub-bandă (SBC).

Următoarea fază pentru sistemul GSM la care se mai lucrează încă este aceea de a obţine aşa numita viteză la jumătate, care să redea o calitate a vorbirii bună la o viteză de 8kb/s. Cel mai bun este codorul cu predicţie liniară (CELP).

În sistemele radio mobile pot fi utilizate alte coduri pentru codarea semnalului vocal. Cînd lăţimea de bandă a micro-celulelor sau a pico-celulelor devine liberă, se pot utiliza coduri mai simple:

- modulaţia delta (DM)

- modulaţia în puls (PCM)

- modulaţia diferenţială (DPCM).

Aceste coduri sînt ieftin de implementat, au întîrzieri minime şi consum

mic din puterea semnalului. Utilizînd modulaţia delta adaptivă (ADM) la viteze de cod de 32kb/s se obţine o calitate mai bună a semnalului vocal. Sistemul care foloseşte ADM consumă mai puţină putere din puterea semnalului şi conferă o siguranţa mai mare a transmisiei.

Codarea vorbirii este vitală în determinarea vitezei (ratei de bit) şi în reconstituirea calitativă a semnalului vocal. De aceea vom trata cu deosebit interes în această lucrare:

- modulaţia delta (DM)

- modulaţia în puls (PCM)

- modulaţia diferenţială (DPCM)

care au fost tratate pe larg de Javant & Hall, Flanagan, precum şi de Rabiner şi Schafer.

Ne vom îndrepta atenţia în special asupra codării la viteza de 4 - 16kb/s, care sînt vitezele folosite acum în telefonia mobilă. Dintre codurile simple care se potrivesc celulelor mici vom descrie modulaţia delta.

CAP I.

TEHNICI ŞI ALGORITMI DE CODARE

TEHNICI DE CODARE

Tehnica de codare utilizează trei clase de bază:

- generatorul de forme de undă

- sursă de coduri

- coduri hibride.

Generatorul de coduri acceptă semnale vocale analogice şi le codează în

semnale digitale prioritare pentru transmisie.

Decodoarele realizează procesul de recuperare al semnalului de la emisie. În absenţa erorilor, semnalele recuperate la recepţie au forme asemănătoare cu cele de la emisie. Principiul decodoarelor este acela de a obţine o replică a semnalului original pentru a se obţine o calitate excelentă a semnalului vocal. În practică procesul de codare introduce zgomot de cuantizare, care este o distorsiune a formei de unda. Acesta este de obicei mic şi nu afectează calitatea semnalului vocal.

Codoarele sînt de o complexitate scăzută, ceea ce le face să aibă un cost de implementare suficient de mic. Ele pot să codeze şi alte semnale, cum ar fi:

- semnale de ton

- alte semnale în banda vocală

- semnale muzicale (cu cîteva limitări, deoarece nu se poate transmite toată banda semnalului muzical pe un canal de transmisiuni vocale).

Cel mai simplu codor este codorul cu modulaţie în impuls (PCM), unde semnalul vocal este eşantionat la viteza Nyquist. Fiecare eşantion este reprezentat printr-un număr binar în care este inclusă şi cuantizarea zgomotului.

Modulaţia logaritmică a impulsului a fost standardizată de CCITT să lucreze la viteza de 64kb/s. Eşantioanele sînt compresate aproximativ logaritmic şi codate binar cu prioritate în transmisie. La recepţie, decodorul binar este urmat de un expander logaritmic, care are rolul de a recupera semnalul vocal.

Preview document

Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 1
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 2
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 3
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 4
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 5
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 6
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 7
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 8
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 9
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 10
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 11
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 12
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 13
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 14
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 15
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 16
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 17
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 18
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 19
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 20
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 21
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 22
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 23
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 24
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 25
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 26
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 27
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 28
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 29
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 30
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 31
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 32
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 33
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 34
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 35
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 36
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 37
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 38
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 39
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 40
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 41
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 42
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 43
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 44
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 45
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 46
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 47
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 48
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 49
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 50
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 51
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 52
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 53
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 54
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 55
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 56
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 57
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 58
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 59
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 60
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 61
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 62
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 63
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 64
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 65
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 66
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 67
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 68
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 69
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 70
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 71
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 72
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 73
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 74
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 75
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 76
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 77
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 78
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 79
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 80
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 81
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 82
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 83
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 84
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 85
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 86
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 87
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 88
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 89
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 90
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 91
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 92
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 93
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 94
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 95
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 96
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 97
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 98
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 99
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 100
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 101
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 102
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 103
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 104
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 105
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 106
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 107
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 108
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 109
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 110
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 111
Tehnici și Algoritmi de Codare - Pagina 112

Conținut arhivă zip

 • Tehnici si Algoritmi de Codare
  • cuprins.doc
  • fig8.doc
  • fig9.doc
  • FINAL.doc
  • prescurt.doc
  • refer.doc

Alții au mai descărcat și

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Tehnici de Codare a Semnalului Vocal

Aplicatii multimedia care folosesc compresia semnalului vocal Una dintre cele mai naturale forme de comunicare dintre fiintele umane este...

Te-ar putea interesa și

Arbori Huffman - Implementare în C++

INTRODUCERE În lucrarea de fața tratez metodele Huffman de codificare și comprimare a datelor, necesare pentru elaborarea unor algoritmi optimi...

Tehnici și instrumente de plată utilizatate în activitatea bancară

INTRODUCERE Un moment important în desfășurarea schimburilor economice îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul...

Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMANESC 1.1. Apariţia băncilor şi a sistemului bancar Existǎ diferite pǎreri cu privire la originea bǎncilor. Unii...

Compresia Imaginilor

CAPITOLUL 1 NOTIUNI GENERALE DE COMPRESIE A IMAGINILOR Compresia imaginilor se poate realiza în mai multe moduri. Metodele cele mai cunoscute...

Automatizarea decontării instrumentelor de debit

CAPITOLUL I. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND TEHNICILE ŞI INSTRUMENTELE DE PLATĂ UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Mecanismele de plăţi în perioada...

Algoritmul de Compresie Huffman

1.1 Noţiuni introductive 1.1.1 Terminologie Pentru a evita eventualele neînţelegeri ce ar putea rezulta din utilizarea unor termeni care sunt...

Infrastructura rețelei GSM

Introducere in GSM Reţeaua GSM are multe elemente tipice reţelelor celulare. Fiecare celulă este acoperită cu semnal radio de o staţie de bază,...

Sisteme de Transmisiuni

Telecomunicaţiile sunt un domeniu al civilizaţiei şi mai ales al economiei moderne. Datorită tehnologiei avansate se poate comunica de la orice...

Ai nevoie de altceva?