Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 16016
Mărime: 196.12KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Suciu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Budeanu Ion

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ 3
 3. 1.1. NECESITATEA ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE 3
 4. 1.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ȘI PERFORMANȚELE ECONOMICO–FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII 5
 5. 1.3. BILANȚUL ȘI POZIȚIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 10
 6. CAPITOLUL II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE BERLIN S.R.L. BÂRLAD 17
 7. 2.1. ISTORICUL SOCIETĂȚII COMERCIALE BERLIN S.R.L. BÂRLAD 17
 8. 2.2. MISIUNE, OBIECTIVE ȘI VALORI 18
 9. 2.3. ANALIZA SWOT A SOCIETĂȚII ANALIZATE 21
 10. CAPITOLUL III. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A S.C. BERLIN S.R.L. 23
 11. 3.1. ANALIZA PERFORMANȚELOR ECONOMICO – FINANCIARE ALE S.C. BERLIN S.R.L. 23
 12. 3.1.1. Analiza orizontală și verticală a contului de profit și pierdere 23
 13. 3.1.2. Analiza rezultatului net prin solduri intermediare de gestiune 28
 14. 3.1.3. Analiza ratelor de rentabilitate 41
 15. 3.2. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE A S.C. BERLIN S.R.L. 43
 16. 3.2.1. Analiza structurii activului și pasivului bilanțier 44
 17. 3.2.2. Analiza bilanțului financiar 47
 18. CAPITOLUL IV. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 57
 19. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele impactului au devenit obiectivele majore al oricărei unități.

Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezentă în toate domeniile de activitate. În contextul dezvoltării economiei de piaţă şi al sporirii gradului de complexitate al acesteia, informaţia economică trebuie să se dezvolte corespunzător, astfel încât să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situaţia patrimonială a întreprinderilor şi rezultatele activităţii economico-financiare.

Valorificarea eficientă a informaţiei economice se poate realiza doar în cadrul unui sistem informaţional economic în care contabilitatea este o componentă de bază.

Activitatea contabilă are o contribuţie importantă în economie prin conţinutul său, care îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea fenomenelor studiate. Aceasta furnizează un sistem de informaţii corelat şi verificat, nelăsând loc subiectivismului şi promovând rigurozitate şi exactitate în reflectarea fenomenelor economico-financiare. Importanţa comunicării manageriale a crescut pe măsură ce firma şi-a extins graniţele, iar globalizarea tot mai accentuată a pieţelor de capital impune utilizarea, în toată lumea, a unui limbaj unic în contabilitate, fapt realizat prin normalizare şi armonizare.

Cea mai puţin costisitoare şi cea mai răspândită metodă de comunicare managerială o constituie situaţiile financiare, care de fapt reprezintă nucleul sintezelor contabilităţii. Utilizatorii informaţiei din situaţiile financiare caută să aprecieze rentabilitatea întreprinderii, în general, dar şi riscul de nelichiditate al acesteia.

În contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, fiecare întreprindere, indiferent de dimensiune, sector de activitate sau formă de proprietate, se confruntă cu o serie de probleme privind cerinţele mediului în care îşi desfăşoară activitatea, îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare şi capacitatea concurenţială în raport cu alte întreprinderi. Analiza economico-financiară are un rol important în realizarea acestor obiective, contribuind, prin metodele şi tehnicile utilizate, la cunoaşterea stării diferitelor fenomene, identificarea factorilor şi cauzelor care provoacă anumite disfuncţionalităţi şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru reglarea şi optimizarea rezultatelor economico-financiare ale fiecărei întreprinderi.

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ

În condițiile unei economii de piață, fiecare societate, indiferent de mărime, obiect de activitate trebuie să își îmbunătățească performanțele economico – financiare și capacitatea concurențială în raport cu celelalte întreprinderi aflate în concurență. Aceasta se realizează prin folosirea analizei economico – financiare ca instrument al managementului intern.

1.1. NECESITATEA ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE

Necesitatea analizei economico – financiare decurge din nevoia de cunoaștere a fenomenelor și proceselor din economie, din viața unei societăți. Prin intermediul analizei întregul este descompus în părțile sale componente, după care acestea sunt studiate individual, se determină factorii care le generează și se formulează concluzii cu privire la prezentul și viitorul activității întreprinderii analizate. Sinteza reprezintă reuniunea componentelor într-un tot unitar, iar caracterizarea deplină a unei activități sau fenomen presupune îmbinarea celor două, ca mijloace ale cunoașterii.

Analiza economico – financiară reprezintă un instrument eficace la dispoziția factorilor de decizie din întreprindere care permite diagnosticarea stării de performanță și echilibru financiar al întreprinderii la încheierea exercițiului, propunându-și să stabilească punctele tari și punctele slabe ale gestiunii financiare, în vederea elaborării strategiei de menținere și dezvoltare a întreprinderii. De asemenea, ea poate face obiectul preocupărilor partenerilor economici și financiar – bancari ai firmei, în vederea fundamentării unor posibile acțiuni de cooperare cu respectiva întreprindere.

Prin cunoașterea post – faptică, curentă și previzională a activității agentului economic, a rezultatelor și rezervelor interne, a cauzelor care le-au generat, analiza economico – financiară contribuie la cunoașterea continuă a eficienței utilizării resurselor uname, materiale și financiare .

Analiza financiară urmărește diagnosticarea situațiilor financiare anuale pentru fundamentarea politicii economico – financiare și a strategiei întreprinderii.

Analiza economico – financiară a evoluat mult mai ales în ultimii ani datorită diferitelor cauze printre care se numără:

- necesitatea întreprinzătorilor de resurse financiare pentru investițiile tot mai mari, a căror analiză de rentabilitate se întinde pe mai mulți ani, ceea ce a impus băncilor sau instituțiilor financiare elaborarea și folosirea unor metode de analiză perfecționate în vederea acordării sau refuzului unor credite;

- imposibilitatea băncilor de a cere garanții pentru a-și acoperi riscul de nonplată le-a obligat să pună la punct metode de analiză a riscului economic și financiar;

- dezvoltarea mijloacelor moderne de finanțare a impus aprofundarea studiului echilibrelor financiare și al costului capitalului;

- constrângerile politicii creditului, ratele înalte ale dobânzii, inflația și variațiile cursului de schimb au acutizat problemele financiare ale întreprinderilor;

- dezvoltarea internațională a societăților a condus la căutarea unor tehnici adaptate pentru efectuarea de comparații între situațiile financiare și contabile ale diferitelor țări.

Cu ajutorul analizei economico – financiare se descoperă esența proceselor și fenomenelor economice, se determină cauzele modificării acestora și se elaborează soluții de prevenire, limitare și înlăturare a acelor cauze care au efecte negative. Ajută la fundamentarea deciziilor conducerii, dar contribuie și la elaborarea programelor de activitate, la perfecționarea acestora.

Preview document

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 1
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 2
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 3
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 4
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 5
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 6
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 7
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 8
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 9
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 10
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 11
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 12
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 13
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 14
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 15
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 16
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 17
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 18
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 19
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 20
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 21
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 22
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 23
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 24
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 25
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 26
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 27
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 28
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 29
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 30
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 31
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 32
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 33
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 34
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 35
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 36
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 37
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 38
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 39
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 40
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 41
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 42
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 43
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 44
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 45
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 46
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 47
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 48
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 49
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 50
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 51
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 52
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 53
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 54
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 55
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 56
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 57
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 58
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 59
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 60
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 61
Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economico Financiara a Firmei SC Berlin SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Creșterea eficienței activității economice la SC Alro SA Slatina

1.1 – Eficienţa Economică – concept , definire , rol. Din punct de vedere economic o întreprindere, ca agent economic, indiferent de dimensiune,...

Analiza economico-financiară la nivelul societății Modarom SCA

Prezentarea societăţii MODAROM SCA. este o societate cooperativă pe acţiuni, înregistrată la Registrul Comerţului cu identificarea:...

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Ai nevoie de altceva?