Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 16115
Mărime: 70.00KB (arhivat)
Publicat de: Eleonora Balazs
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1
 2. 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi amortizarea 1
 3. 1.1.1. Delimitari privind imobilizarile 1
 4. 1.1.2. Amortizarea 6
 5. 1.2. Durata de viaţă utilă în contabilitate şi fiscalitate 7
 6. 1.3. Cheltuieli ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările 11
 7. 1.4. Reevaluarea şi amortizarea diferenţei din reevaluare 12
 8. 1.4.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale 12
 9. 1.4.2. Amortizarea rezervelor din reevaluare 14
 10. 1.5. Metode de amortizare 18
 11. CAPITOLUL 2: STUDIU DE CAZ PRIVIND AMORTIZAREA LA S.C. ALPIN S.R.L. 25
 12. 2.1. Prezentarea generală a S.C. Alpin S.R.L 25
 13. 2.1.1. Date de identificare 25
 14. 2.1.2. Obiectul de activitate 26
 15. 2.2. Determinarea duratei de viaţă contabile şi fiscale a imobilizărilor corporale 26
 16. 2.3. Testul de depreciere (IAS 36) 30
 17. 3.2.1. Evaluarea valorii recuperabile 30
 18. 3.2.2. Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere 35
 19. 2.4. Calculul şi înregistrarea amortizării în contabilitate 39
 20. 2.5. Determinarea amortizării fiscale şi impactul ei asupra impozitului pe profit 40
 21. 2.6. IAS 12 – Impozitul amânat, consecinţă a diferenţelor temporare din amortizare 42
 22. 2.7. Amortizarea contabilă şi performanţa întreprinderii; amortizarea fiscală şi impozitul pe profit 47
 23. CONCLUZII SI PROPUNERI 49
 24. BIBLIOGRAFIE 51

Extras din licență

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR

1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi amortizarea

1.1.1. Delimitari privind imobilizarile

Toate întreprinderile, indiferent de mărime sau de sectorul de activitate utilizează bunuri corporale de natură materială, bunuri care sunt achiziţionate, produse sau primite pe alte căi, în vederea unei exploatări durabile. Ansamblul acestor bunuri corporale poartă numele, în mod obişnuit, de imobilizări corporale iar in abordarea pe cicluri, de investiţii materiale.

Caracteristicile principale ale imobilizărilor corporale sunt:

- ele sunt achiziţionate, produse pentru a servii exploatării sau pentru a fi revândute;

- ele au, prin natura lor o durată relativ lungă şi pot în mod obişnuit să fie amortizate: întreprinderea poate să obţină profituri din imobilizările sale corporale pe parcursul unui anumit număr de exerciţii; costul acestor bunuri este, ca atare, repartizat pe aceste exerciţii prin intermediul amortizării; singura excepţie este cea a terenurilor, care nu fac în general obiectul amortizării;

- aceste bunuri sunt de natură corporală; imobilizările corporale au existenţă materială şi se disting astfel de imobilizările necorporale; totodată ele se disting şi de materii prime şi materiale deoarece ele nu sunt încorporate, din punct de vedere fizic în produsele destinate vânzării.

După destinaţia lor în întreprindere imobilizările corporale, se clasifică în imobilizări profesionale, adică acele bunuri care concură la realizarea obiectului de activitate, şi imobilizări neprofesionale, adică acele active imobilizate care concură la realizarea unor funcţii ale unităţii patrimoniale ce nu ţin de obiectul principal de activitate: de exemplu, construcţiile de locuit destinate realizării servicilor sociale ale intreprinderii. Delimitarea imobilizărilor corporale în funcţie de destinaţie este utilă pentru fundamentarea necesarului în fond de rulment aferent exploatării şi în afara exploatării.

În contabilitate, imobilizările corporale sunt delimitate pe obiecte de evidenţă. Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoare întregului corp, lot sau set. Fiecare mijloc fix este trecut in registrul numerelor de inventar. În condiţiile în care acţiunea principiului „priorităţii” realităţii în faţa formei nu este acceptat, imobilizările corporale înscrise în activul bilanţului se referă numai la bunuri pentru careî ntreprinderea este proprietară. Bunurile pe care aceasta le utilizează, dar care nu sunt în proprietatea sa, nu trebuie sa figureze în activ. Este, de exemplu, cazul bunurilor primite în urma unui contract de locaţie-finanţare sau în urma unei concesiuni.

Pentru o corectă contabilizare a investiţiilor materiale se impun câteva delimitari importante.

Distincţia între imobilizări corporale şi stocuri

Îndeplinirea cumulativă a celor doua criterii, durata de utilizare mai mare de un an şi o valoare mai mare decât limita stabilită prin lege stă la baza delimitării bunurilor corporale în imobilizări sau stocuri. Această distincţie poate să apară în situaţiile de natura următoare:

- transferul, de exemplu, al unui calculator din stocul unei întreprinderi care produce sau comercializează astfel de bunuri, în uzul propriu presupune trecerea acestui activ din categoria stocurilor (active circulante) în categoria imobilizărilor corporale (active imobilizate);

- bunurile tangibile de natura mijloacelor de muncă ce nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de durată şi valoare sunt considerate obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată neamortizabile (deci o categorie de stocuri).

Distincţia între imobilizări corporale şi cheltuieli

În cazul unui element nou: cheltuielile care au ca rezultat intrarea unui element nou, destinat să rămână durabil în patrimoniu, consituie imobilizări (de exemplu, cheltuielile ocazionate de punerea în stare de funcţionare a unui mijloc fix).

În cazul elementelor deja existente:

- cheltuielile care au ca efect menţinerea bunului în stare normală de utilizare până la sfărşitul perioadei de amortizare, sunt considerate cheltuieli de exploatare;

- cheltuielile care au ca efect o creştere de valoare a unei imobilizări sau creştere a duratei sale probabile de utilizare (cheltuielile legate de modernizarea unei linii de fabricaţie ce contribuie la creşterea valorii acesteia au natura de imobilizări, bunul economic mărindu-şi corespunzător valoarea).

Preview document

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 1
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 2
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 3
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 4
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 5
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 6
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 7
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 8
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 9
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 10
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 11
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 12
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 13
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 14
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 15
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 16
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 17
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 18
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 19
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 20
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 21
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 22
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 23
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 24
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 25
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 26
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 27
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 28
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 29
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 30
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 31
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 32
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 33
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 34
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 35
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 36
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 37
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 38
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 39
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 40
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 41
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 42
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 43
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 44
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 45
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 46
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 47
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 48
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 49
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 50
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 51
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 52
Amortizarea între contabilitate și fiscalitate - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Amortizarea intre Contabilitate si Fiscalitate.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE O unitate economică, pentru a funcționa bine, are nevoie de sistem nervos prin care să circule informația și care să asigure...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Creanțele și datoriile privind personalul, asigurările și de sănătate

CАPITOLUL 1. NOTIUNI TЕORЕTICЕ PRIVIND CRЕАNŢЕLЕ ŞI DАTORIILЕ PRIVIND PЕRSONАLUL, АSIGURĂRILЕ ŞI DЕ SАNАTАTЕ 1.1.Аriа dе dеfinitiе si...

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile...

Te-ar putea interesa și

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Prezentarea societății comerciale Industrializarea Laptelui SA

Prezentarea societatii comerciale INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. A. Conditii generale Realizarea produseler alimentare are o veche traditie in...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune, şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care asigură...

Contabilitate și Fiscalitate

Pentru impozitarea profitului, trebuie pornit de la faptul ca, nu în toate cazurile principiile contabile subordonate imaginii fidele sunt...

Politici și Opțiuni Privind Contabilitatea intre Interesul Fiscal și Interesul Gestionar al Unei Inteprinderi

Cap. 1. Noţiuni teoretice privind contabilitatea intre interesul fiscal si interesul gestionar al unei întreprinderi 1.1. Raportul contabilitate-...

Ai nevoie de altceva?