Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 31409
Mărime: 207.02KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Tănase
Puncte necesare: 13
UNIVERSITATEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZARE: FINANŢE −BĂNCI−CONTABILITATE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI ÎNTREPRINDERILOR.1
 2. 1.1 Potenţialul investiţional al întreprinderilor.1
 3. 1.2 Rolul investiţiilor în dezvoltarea întreprinderii.3
 4. 1.3 Circuitul financiar al întreprinderii.5
 5. CAPITOLUL II. ÎNTREPRINDEREA ŞI MEDIUL FINANCIAR ÎN EOCOMIA DE PIAŢĂ.7
 6. 2.1. Economia întreprinderii şi implicaţiile ei financiare.7
 7. 2.2. Strategiile economice şi politicile firmei.13
 8. 2.3. Sistemul informaţional financiar al întreprinderi şi decizia financiară.22
 9. CAPITOLUL III. EVALUAREA ŞI REEVALUAREA ÎNTREPRINDERII.26
 10. 3.1. Evaluarea şi reevaluarea întreprinderii-noţiuni generale.26
 11. 3.2. Metode de evaluare.31
 12. 3.2.1. Metode patrimoniale.32
 13. 3.2.2. Metode dinamice.33
 14. 3.2.3. Metodele hibride.34
 15. 3.3. Etapele şi momentele evaluării economice a întreprinderii.43
 16. 3.4. Patrimoniul întreprinderii şi elementele sale. Prezentarea SC PANDIPO SRL.47
 17. CAPITOLUL IV. EVALUAREA S.C. PANDIPO S.R.L. PRIN METODE PATRIMONIALE.62
 18. 4.1. Metoda matematică-contabilă.62
 19. 4.2. Metoda activului net contabil corectat.64
 20. 4.3. Metoda valorii substanţială.97
 21. 4.4. Metoda capitalurilor permanente necesare exploatării.97
 22. CONCLUZII.99
 23. BIBLIOGRAFIE.101

Extras din licență

CAPITULUL I.

ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA

PATRIMONIULUI ÎNTREPRINDERILOR.

1.1. POTENŢIALUL INVESTIŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR

Capacitatea unui sistem de a-şi propune şi realiza obiective la limita unor orizonturi temporale mai apropiate sau mai depărtate este dată prin potenţialul investţional al întreprinderilor.

În aparenţă, potenţialul investiţional este determinat prin nivelul şi calitatea resurselor de care sistemul dispune sau le poate atrage pentru atingerea scopului pe care şi-l propune. Astfel privită problema, s-ar părea că sistemele bogate în resurse sunt singurele capabile a-şi propune obiective ambiţioase. Concluzia ar fi justă dacă am asimila resurselor toate dimensiunile cantitative şi calitative ale factorilor obiectivi şi subiectivi angajaţi într-un proces investiţional, dacă am putea amplifica suficient de mult conştientizarea implicării hazardului în acţiunile noastre, dacă am considera actul alegerii ca o consecinţă a modului de conştientizare a raportului între ceea ce dorim şi ceea ce putem angaja pentru satisfacerea acestei dorinţe.

De fapt însă prin resurse se înţelege “nivelul disponibilului din diferite categorii de factori (material, financiar,uman) şi oarecum calitatea acestora”¹. Potenţialul investiţional al unui sistem (întreprindere sau firmă ,în particular şi în special) nu poate fi însă redus la atât. Acesta trebuie considerat prin prisma posibilităţilor investitorului de a stabili şi realiza strategii investiţionale în acord cu obiectivele propuse şi cu resursele de care dispune, ambele privite pe perioade suficient de lungi, printr-o implicare corespunzătoare a unor influenţe mai mult sau mai puţin dorite, mai mult sau mai puţin favorabile. Potenţialul investiţional este precizat nu atât prin nivelul resurselor materiale, financiare şi umane cât prin capacitatea factorului uman de a le transforma în efecte conform cu obiectivele pe care şi le propune. El este definit în cadrul unei problematici investiţionale deosebit de ample şi complexe pe care o putem degenera într-o triadă a continuumului dezvoltării:

OBIECTIVE (SCOP) ─ STRATEGII (POLITICI)─RESURSE

Evoluţia sistemului întreprindere depinde de capacitatea decidenţilor de:

1)a alege investiţii în acord cu obiectivele şi scopurile propuse;

2)a ameliora strategiile şi politicile de dezvoltare în vederea creării de condiţii pentru creşterea calităţii investiţiilor;

1.Dumitru Zaiţ, Fundamentele economice ale investiţiilor, Ed. Sanvialy, Iaşi,1996

3)a alege proiecte de investiţii care să permită o valorificare raţională a tuturor resurselor rare, umane şi financiare de care se dispune pentru atingerea obiectivelor propuse.

Aceasta s-ar rezuma deci în stabilirea de obiective realizabile prin strategii juste, considerând disponibilităţile de resurse şi potenţând calitativ contribuţia investiţiilor la atingerea obiectivelor pe care un sistem şi le propune.

Considerat astfel, potenţialul investiţional capătă o dimensiune aproape independentă de nivelul cantitativ al resurselor , implicit financiare , de care un sistem dispune sau pe care le poate atrage pentru promovarea intereselor sale.

Modificarea în timp a potenţialului investiţional explică aproape în totalitate apariţia , evoluţia şi dispariţia firmelor.

Modul în care un investitor major profită de o conjunctură favorabilă pentru a se lansa cu şanse de câştig ar putea chiar duce la concluzia că uneori , nu este nevoie să dispui în afaceri decât de curaj , fler şi multă imaginaţie.

Potenţialul investiţional este mai bine definit dacă sunt precizaţi factorii unei investiţii: obiectul, subiectul, costul şi beneficiul. Aşa cum se constată , printre aceşti factori nu figurează direct resursele şi nici alte elemente care ar putea fi asimilate factorilor investiţionali (firme sau organisme implicate , progresul tehnic , organizarea etc.).

Elementele-factori prin care este definită o investiţie trebuie în esenţă să precizeze:

- cine suferă acţiunea = obiectul

- cine produce acţiunea = subiectul

- ce efort este angajat = costul

- ce efecte se vor obţine = beneficiul.

Primii doi factori “botează” investiţia , în timp ce ultimii doi o caracterizează.

„O întreprindere are un potenţial investiţional ridicat în măsura în care , la un nivel dat al resurselor pe care le poate angaja , poate obţine un beneficiu mai mare în raport cu alţi investitori.”²

Preview document

Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 1
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 2
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 3
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 4
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 5
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 6
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 7
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 8
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 9
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 10
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 11
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 12
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 13
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 14
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 15
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 16
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 17
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 18
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 19
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 20
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 21
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 22
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 23
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 24
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 25
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 26
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 27
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 28
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 29
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 30
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 31
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 32
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 33
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 34
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 35
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 36
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 37
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 38
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 39
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 40
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 41
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 42
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 43
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 44
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 45
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 46
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 47
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 48
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 49
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 50
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 51
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 52
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 53
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 54
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 55
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 56
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 57
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 58
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 59
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 60
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 61
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 62
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 63
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 64
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 65
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 66
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 67
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 68
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 69
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 70
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 71
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 72
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 73
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 74
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 75
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 76
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 77
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 78
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 79
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 80
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 81
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 82
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 83
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 84
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 85
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 86
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 87
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 88
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 89
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 90
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 91
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 92
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 93
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 94
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 95
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 96
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 97
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 98
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 99
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 100
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 101
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 102
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 103
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 104
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 105
Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Rolul Investitiilor in Crearea si Dezvoltarea Patrimoniului Intreprinderilor.doc

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Datoriilor Financiare și Analiza Lor

Introducere Făgăduiala e o datorie curată. D. Cantemir În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Manipularea mărfurilor

Capitolul I Introducere 1.1. Organizarea activitatilor si tehnologiilor de manipulare -depozitare - transport intern (M.D.T) Manipularea (M)...

Zona Administrativ-Turistica Tuzla

1. Introducere Arta, cultura, turismul si activitatile in aer liber in zona de sud a litoralului Marii Negre reprezinta lucruri care trebuie...

Planul operațional regional

1. Programul Operational Regional – Prezentare generală Programul Operational Regional 2007-2013 este un program care implementează elemente...

Procesul investițional în Republica Moldova și impactul său asupra întreprinderilor

CAPITOLUL 1 ELEMENTE TEORETICE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. CONCEPTE, PRINCIPII ŞI REGULI ÎN DOMENIUL INVESTIŢIILOR Numeroase lucrări de...

Manipularea mărfurilor

Necesitatea unui sistem eficient de unităţi de încărcătură Din punct de vedere logistic, drumul pe care îl parcurg bunurile materiale, de la locul...

Analiza Nivelului de Dezvoltare a Turismului Rural în România

ROLUL TURISMULUI RURAL PENTRU DEZVOLTAREA TURISTICA A ROMÂNIEI Urmarindu-se unele interdependente între parte si întreg, în lucrare se prezinta...

Ai nevoie de altceva?