Regimul juridic al contravențiilor

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 52751
Mărime: 147.08KB (arhivat)
Publicat de: Felix Damian
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I. CE ESTE CONTRAVENŢIA- 5
 3. 1.1 Definiţia generală a contravenţiei 5
 4. 1.2 Trăsăturile contravenţiei 10
 5. CAPITOLUL II. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE CONTRAVENŢIEI 16
 6. 2.1 Obiectul 17
 7. 2.2 Subiectul contravenţiei 19
 8. 2.2.1 Subiectul activ – persoana fizică 21
 9. 2.2.2 Subiectul activ - persoana juridică 26
 10. 2.2.3 Subiectul pasiv al contravenţiei – victima 29
 11. 2.3 Latura obiectivă 30
 12. 2.4 Latura subiectivă 33
 13. CAPITOLUL III. ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI ÎNTRE CONTRAVENŢIE SI ALTE FORME DE ILICIT 36
 14. 3.1 Contravenţia şi infracţiunea 36
 15. 3.2 Contravenţia şi abaterea disciplinară 43
 16. 3.3 Contravenţia şi fapta prevăzută de legea penală care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni 45
 17. CAPITOLUL IV. SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE 49
 18. 4.1 Sancţiunile contravenţionale principale 52
 19. 4.1.1 Avertismentul 52
 20. 4.1.2 Amenda 55
 21. 4.1.3 Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii 59
 22. 4.2 Sancţiunile contravenţionale complementare 63
 23. 4.2.1 Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. 64
 24. 4.2.2 Suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului, sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi. 70
 25. 4.2.3 Închiderea unităţii 71
 26. 4.2.4 Blocarea contului bancar 72
 27. 4.2.5 Suspendarea activităţii agentului economic 72
 28. 4.2.6 Retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv 73
 29. 4.2.7 Desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială 74
 30. 4.3 Constatarea contravenţiei, aplicarea sancţiunilor contravenţionale, agenţii constatatori ai contravenţiei şi executarea sancţiunilor contravenţionale 75
 31. 4.3.1 Constatarea contravenţiei 76
 32. 4.3.2 Aplicarea sancţiunilor contravenţionale 80
 33. 4.3.3 Agenţii constatatori ai contravenţiei 84
 34. CAPITOLUL V. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI 89
 35. 5.1 Legitima apărare 90
 36. 5.1.1 Atacul 92
 37. 5.1.2Apărarea 96
 38. 5.2 Starea de necesitate 100
 39. 5.3 Constrângerea fizică sau morală 102
 40. 5.4 Cazul fortuit 104
 41. 5.5 Iresponsabilitatea şi Infirmitatea 106
 42. 5.6 Beţia involuntară completă 108
 43. 5.7 Minoritatea 109
 44. 5.8 Eroarea de fapt 110
 45. 5.9 Alte cauze de inexistenţă a contravenţiei 111
 46. 5.9.1 Scoaterea faptei din sfera contravenţiilor 111
 47. 5.9.2 Ordinul autorităţii ierarhice 111
 48. 5.9.3 Consimţământul victimei 112
 49. CONCLUZII 114
 50. BIBLIOGRAFIE 116

Extras din licență

INTRODUCERE

Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită cunoscută sub numele de contravenţie. Primul capitol, defineşte contravenţia şi istoria acesteia, amintind şi schimbările semnificative suportate de aceasta în timp.

Pentru a putea fi privită ca o faptă ilicită, contravenţia trebuie să fie prevăzută prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor statului. Contravenţia, este privită de mulţi autori, ca o infracţiune care într-un moment dat de dezvoltare socială şi culturală este resimţită ca având un pericol social mai diminuat, iar elementele constitutive ale unei contravenţii nu pot fi diferite decât cele ale unei infracţiuni, respectiv: subiectul, obiectul, latura obiectivă şi latura subiectivă. De aceea, în capitolul 2, prezentăm detaliat elementele constitutive ale contravenţiei.

De la începutul instituţiei contravenţiei şi până în zilele noastre, reglementările în materie contravenţională au fost neschimbate în menţinerea ilicitului contravenţional în sistemul normativ al faptelor ce prejudiciază valorile sociale şi relaţiile sociale protejate de lege. Elementul supus structurării, întâmpinând dificultăţi de configurare a identităţii răspunderii contravenţionale, ca formă de răspundere distinctă de celelalte forme de răspundere juridică, a fost natura juridică a regimului contravenţional.

Fiind o faptă distinctă de ilicit şi constituind unicul temei al răspunderii contravenţionale, contravenţia se individualizează faţă de alte fapte de ilicit prin definiţia sa legală. În capitolul 3, am prezentat asemănările şi deosebirile dintre fapta ilicită numită contravenţie, şi celelalte fapte ilicite reglementate de dreptul intern.

Cele mai importante criterii de diferenţiere sunt sistemul sancţionar şi procedura aplicabilă constatării şi sancţionării contravenţiilor, care diferă de procedura aplicabilă în cazul sancţionării altor fapte ilicite. În capitolul 4 al acestei lucrări, am analizat şi prezentat atât sancţiunile contravenţionale, constatarea şi aplicarea acestora cât şi agenţii constatatori competenţi pentru a aplica sancţiuni.

Elementul esenţial al contravenţiei, fără de care nu ar exista, deci nu ar putea fi sancţionată ca atare, este vinovăţia. Exista situaţii, în care aceasta lipseşte, deci poate fi înlăturat caracterul contravenţional al faptei. Ultimul capitol al acestei lucrări, este constituit din cauzele care pot înlătura caracterul contravenţional al faptei, acestea fiind descrise şi explicate atât teoretic cât şi cu ajutorul practicii judiciare.

CAPITOLUL I. CE ESTE CONTRAVENŢIA?

1.1 Definiţia generală a contravenţiei

Prin abordarea tradiţională a dreptului penal, prin împărţirea tripartită a acestuia, în codul penal francez de la 1791 si 1810 s-au consacrat, alături de crime şi delicte, si contravenţiile. În ţara noastră o diviziune trihotomică a dreptului penal a fost prevăzută de Regulamentele Organice (art.262, 416, 317 pentru Ţara Românească şi art. 342, 345 pentru Moldova), precum si in Condica Criminală din 1841, care împărţeau infracţiunile în trei categorii: abateri, vini, si crime. De la debutul instituţiei contravenţiei şi până în prezent, reglementările în materie contravenţională au fost constante în menţinerea ilicitului contravenţional în sistemul normativ al faptelor care lezează valorile sociale şi relaţiile sociale protejate de lege. Elementul supus structurării, creând dificultăţi de configurare a identităţii răspunderii contravenţionale, ca formă de răspundere distinctă de celelalte forme de răspundere juridică, a fost natura juridică a regimului contravenţional. Ca efect al schimbărilor legislative materia contravenţională a trecut din domeniul penal în sfera abaterilor cu caracter administrativ. Această translaţie a impus, din punct de vedere al apartenenţei la dreptul administrativ conceptual de contravenţie şi răspundere contravenţională.

Bibliografie

Constituţia României 2003, Ed. Stefan, Bucureşti, 2003.

Codul penal român, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

Legea nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogată în prezent).

O.G. nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.

H.G. nr.127/1994 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la normele pentru protecţia mediului înconjurător.

Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, Textul actului republicat în Monitorul Oficial nr. 933/13 oct. 2004.

Monitorul Oficial nr.557 din 23.07.2008.

Monitorul Oficial, nr.82 din 2 februarie 2007.

Monitorul Oficial nr.387 din 18 august 2000.

Monitorul Oficial, nr.123 din 20 februarie 2007.

Monitorul Oficial, nr.365 din 29 mai 2007.

Preview document

Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 1
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 2
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 3
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 4
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 5
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 6
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 7
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 8
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 9
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 10
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 11
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 12
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 13
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 14
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 15
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 16
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 17
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 18
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 19
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 20
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 21
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 22
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 23
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 24
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 25
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 26
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 27
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 28
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 29
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 30
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 31
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 32
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 33
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 34
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 35
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 36
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 37
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 38
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 39
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 40
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 41
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 42
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 43
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 44
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 45
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 46
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 47
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 48
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 49
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 50
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 51
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 52
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 53
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 54
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 55
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 56
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 57
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 58
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 59
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 60
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 61
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 62
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 63
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 64
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 65
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 66
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 67
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 68
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 69
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 70
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 71
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 72
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 73
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 74
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 75
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 76
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 77
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 78
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 79
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 80
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 81
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 82
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 83
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 84
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 85
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 86
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 87
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 88
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 89
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 90
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 91
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 92
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 93
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 94
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 95
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 96
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 97
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 98
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 99
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 100
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 101
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 102
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 103
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 104
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 105
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 106
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 107
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 108
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 109
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 110
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 111
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 112
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 113
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 114
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 115
Regimul juridic al contravențiilor - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • Regimul Juridic al Contraventiilor.docx

Alții au mai descărcat și

Contravenții

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1.1 Noţiuni introductive Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Comentarii la decizia 228-2007 a Curții Constituționale referitoare la art 12 din OG 2-2001 privind regimul juridic al contravențiilor

1. Rolul, importanţa şi principalele atribuţii ale Curţii Constituţionale ale României A. Rolul şi importanţa Curţii Constituţionale Adunarea...

Răspunderea Penală a Funcționarului Public

I.NOŢIUNI INTROUCTIVE Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilitaţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii...

Răspunderea contravențională

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Răspunderea contravențională

1.1 Definirea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii contravenţionale. Raspunderea contraventionala ca forma a raspunderii juridice consta in...

Sancțiunea Contravențională

1. Definirea, trăsăturile, scopul şi funcţiile sancţiunii contravenţionale §1. Noţiunea de sancţiune contravenţională Orice normă juridică...

Sancțiunea contravențională

1. Definirea si trasaturile sanctiunii contraventionala Orice norma juridica cuprinde consecintele ce survin in cazui nerespectarii dispozitiei...

Te-ar putea interesa și

Contravenții

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1.1 Noţiuni introductive Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în...

Contravenții prevăzute de legislație

Introducere ,,Din lucrările de specialitate rezultă că automobilul, astăzi atât de necesar nouă tuturor, are o istorie plină de peripeţi, marcată...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Cauzele care înlătura răspunderea contravențională

1. Contraventia – Definitie si trasaturi Contraventia este considerata de multi specialisti ca fiind o institutie a dreptului administrativ cu...

Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei

1. Contraventia – Definitie si trasaturi Contraventia este considerata de multi specialisti ca fiind o institutie a dreptului administrativ cu...

Raspunderea Administrativ-Contraventionala

I. Contraventia - istoric, definitie, trasaturi - Istoric Prin abordarea traditionala a dreptului penal, prin împartirea tripartita a...

Politici

INTRODUCERE În România, competenţa în emiterea legilor revine puterii legislative, respectiv Parlamentului, format din cele două camere: Senatul...

Comentarii la decizia 228-2007 a Curții Constituționale referitoare la art 12 din OG 2-2001 privind regimul juridic al contravențiilor

1. Rolul, importanţa şi principalele atribuţii ale Curţii Constituţionale ale României A. Rolul şi importanţa Curţii Constituţionale Adunarea...

Ai nevoie de altceva?