Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 20978
Mărime: 699.14KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. DAN STAN

Cuprins

 1. CUPRINS 3
 2. CAP. I. PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL AL MEDIULUI ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIU 5
 3. 1.1. Consideraţii generale 5
 4. 1.2. Formarea şi dezvoltarea dreptului internaţional al mediului 7
 5. 1.2.1. Declaraţia de la Stockholm, Principiul 13 10
 6. 1.2.2. Summitul Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă 11
 7. 1.3. Cooperarea internaţională a României în domeniul protecţiei mediului 13
 8. 1.3.1. Organizaţii internaţionale 13
 9. 1.3.1.1. Organizaţia Naţiunilor Unite 13
 10. 1.3.1.2. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 14
 11. 1.4. Convenţii şi acorduri de mediu ratificate de România 15
 12. 1.4.1. Acorduri multilaterale 15
 13. 1.4.2. Acorduri bilaerale interguvernamentale / memorandumuri la nivel guvernamental şi interministerialîn vigoare în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor 20
 14. CAP. II. SISTEMUL SANITAR DIN ROMÂNIA - CONSIDERAŢII GENERALE 25
 15. 2.1. România – Prezentare generală 25
 16. 2.2. Serviciile publice de sănătate 26
 17. 2.3. Scurt istoric al descentralizării pe sectorul sănătate 27
 18. 2.3.1. Resursele financiare alocate pentru competenţele descentralizate 28
 19. 2.3.1.1. Resurse umane transferate 28
 20. 2.3.1.2. Baza materială transferată autorităţilor publice locale 28
 21. 2.4. Competenţe exercitate în prezent de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Administraţia Publică Locală 29
 22. 2.5. Structura instituţională pentru gospodărirea mediului şi planificarea unităţilor sanitare 33
 23. CAP.III GESTIONAREA DEŞEURILOR MEDICALE PERICULOASE 35
 24. 3.1. Definiţii 35
 25. 3.2. Clasificare 38
 26. 3.3. Principii şi obiective strategice în domeniul gestionării deşeurilor medicale 39
 27. 3.4. Strategia de gestionare a deşeurilor medicale 41
 28. 3.4.1. Prezentarea situaţională 41
 29. 3.4.2. Închiderea etapizată a instalaţiilor de tratare termică neconforme până în anul 2009 42
 30. 3.4.2.1. Grafice privind închiderea etapizată a instalaţiilor de tratare termică şi reducerea cantităţii de deşeuri medicale periculoase 43
 31. 3.4.2.2. Graficul de reducere a numărului de instalaţii de tratare termică a deşeurilor medicale periculoase 44
 32. Cap. IV MINIMIZAREA CANTITĂŢII DE DEŞEURI REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ 45
 33. 4.1. Generalităţi 45
 34. 4.2. Măsuri privind minimizarea cantităţii de deşeuri rezultate din activitatea medicală 45
 35. 4.3. Metode ce pot fi utilizate de unităţile sanitare în vederea minimizării deşeurilor medicale 47
 36. 4.4. Măsuri şi practici pentru minimizarea cantităţii de deşeuri medicale 49
 37. 4.5. Schema de minimizare a deşeurilor medicale 51
 38. Cap. V RAPORT PRIVIND SITUAŢIA GESTIONĂRII DEŞEURILOR MEDICALE ÎN ROMÂNIA 52
 39. 5.1. Conţinut 52
 40. 5.2. Transportul intern al deşeurilor medicale periculoase 53
 41. 5.3. Stocarea temporară a deşeurilor medicale periculoase 54
 42. 5.4. Transportul extern al deşeurilor medicale periculoase 54
 43. 5.5. Eliminarea finală a deşeurilor medicale periculoase 54
 44. Cap. VI CONCLUZII 56
 45. INDICE BIBILIOGRAFIC 60

Extras din licență

CAPITOLUL I

PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL AL

MEDIULUI ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIU

1.1.Consideraţii generale

Dreptul internaţional reprezintă o emanaţie a statelor societăţii internaţionale, state care se află într-o permanentă interdependenţă, tocmai datorită relaţiilor ce se creează între ele. Acest fapt determină atât trăsăturile generale, cât şi particularităţile dreptului internaţional.

Dar dreptul intern reglementează relaţiile sociale din cadrul statului, apoi dreptul internaţional reglementează raporturile ce se creează şi se stabilesc între state şi alte subiecte ale acestui drept, caracteristic în special popoarelor care luptă pentru formarea statului propriu şi organizaţiile internaţionale.

Dreptul internaţional se formează în baza acordului de voinţă al statelor care compun la un moment dat societatea internaţională. Caracterul coordonator al voinţei statelor stă la baza obligaţiilor dreptului internaţional, a aplicării şi respectării normelor sale. Statele nu pot fi obligate să respecte norme la formarea cărora nu şi-au dat consimţământul. Normele de drept internaţional devin obligatorii pentru state atunci când decurg din voinţa liber exprimată, voinţă manifestată în tratate sau alte izvoare de drept internaţional.

Dreptul internaţional, ca un sistem general, este acceptat de toate statele şi ca urmare este expresia voinţei lor. Existenţa unei ramuri distincte de drept - dreptul mediului - este impusă şi de caracterul relativ unitar al acţiunii sociale privind ocrotirea factorilor naturali sau creaţi prin activităţi umane ai mediului ambiant.

Datorită particularităţilor obiectului supus reglementării (raporturile dintre om (societate) şi mediul său) dreptul mediului are un caracter „orizontal", în sensul că acoperă diferite ramuri juridice clasice (drept privat, public şi internaţional) şi reprezintă un drept de interacţiuni, care tinde să penetreze în toate sectoarele sistemului de drept pentru a introduce dimensiunea ecologică.

Abordarea juridică şi rezolvarea problemelor protecţiei mediului, iniţial se realizează în formele tradiţionale de reglementări interstatale. De regulă, calea spre reglementare a fost şi rămâne încă starea "de conflict" între suveranităţi, sub forma dreptului statului de utilizare în mod exclusiv teritoriul său şi de autorizare a activităţilor prin care s-ar putea cauza pagube mediului altor state (îndeosebi vecine), în concordanţă cu dreptul fiecărui stat ca teritoriul şi mediul său să fie respectat, protejat de orice afectare externă. Într-adevăr, mai mult ca în oricare alt domeniu, în materie de mediu este valabil principiul, potrivit căruia "a preveni este mai eficient decât a repara". Avansări notabile au fost înregistrate, în acest sens, mai ales la nivelul principiilor cutumiare, sub forma obligaţiei informării prealabile a statului expus la posibile afectări ale mediului său, consultării, aplicării legislaţiei naţionale fără discriminare la toate activităţile, care ar putea fi prejudiciabile (indiferent de locul unde s-ar produce consecinţele lor), egalitatea de acces a rezidenţilor şi nerezidenţilor la procedurile vizând asemenea activităţi, informarea rapidă a statului străin de orice eveniment neprevăzut, care poate afecta mediul lui.

Dintr-o altă perspectivă, în prima sa etapă de dezvoltare, dreptul internaţional al mediului s-a caracterizat printr-o reglementare "sectorială", după marile domenii ale mediului: ape continentale, mări şi oceane, atmosferă, faună, floră sălbatică etc.

Treptat pe parcursul activităţilor de reglementare interstatală şi cooperare internaţională, dreptul mediului a consolidat ideea resurselor comune şi necesitatea utilizării lor în interesul generaţiilor prezente şi viitoare, a intensificat cooperarea regională, conturându-se ca un veritabil drept de cooperare şi de solidaritate.

Este evident faptul că trăsăturile dreptului internaţional al mediului constituie un domeniu nou al cooperării internaţionale şi reglementării interstatale, aflat în plin proces de dezvoltare şi afirmare. Desigur, nu trebuie ignorate nici o serie de "deficienţe", unele poate inerente etapei actuale de dezvoltare a sa. Procesul de elaborare a regulilor uneori prea îndelungat, ezitările statelor în ratificarea şi, mai ales, reflectarea lor în reguli interne, lentoarea aplicării (întrucât controlul respectării este mai greu şi mai complex, iar în unele cazuri, pot fi necesare acţiuni de studii şi cercetări) creează adesea momente de neîncredere în regulile juridice internaţionale ca fiind "prea slabe" pentru atingerea scopului propus.

Mediul este periodic supus reglementărilor legale, atât în ansamblul său, cât şi la nivelul componentelor sale individuale. Aceste reglementări încearcă să prevină sau să limiteze efectele degradării mediului, cauzate în principal de fenomenele depoluare.

Preview document

Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 1
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 2
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 3
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 4
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 5
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 6
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 7
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 8
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 9
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 10
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 11
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 12
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 13
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 14
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 15
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 16
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 17
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 18
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 19
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 20
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 21
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 22
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 23
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 24
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 25
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 26
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 27
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 28
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 29
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 30
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 31
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 32
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 33
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 34
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 35
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 36
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 37
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 38
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 39
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 40
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 41
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 42
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 43
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 44
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 45
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 46
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 47
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 48
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 49
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 50
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 51
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 52
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 53
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 54
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 55
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 56
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 57
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 58
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 59
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 60
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 61
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 62
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 63
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 64
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 65
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 66
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 67
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 68
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 69
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 70
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 71
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 72
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 73
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 74
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 75
Raportul Existent între Activitățile Sectorului Medical și Protecția Mediului Arealului Internațional - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Raportul Existent intre Activitatile Sectorului Medical si Protectia Mediului Arealului International.doc

Alții au mai descărcat și

Agricultura ecologică și rolul ei în dezvoltarea rurală în concepția dezvoltării durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Tratarea deșeurilor spitalicești

Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 219/2002 reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi aprobă Normele...

Impactul deșeurilor medicale

I. Date generale privind ONG-ul Asociatia Expertilor de Mediu 1.1Caracterizarea ONG-ului Asociatia Expertiolor de Mediu este o persoana juridica...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?