Analiza mediului concurențial al firmei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 21099
Mărime: 99.53KB (arhivat)
Publicat de: Alin Varga
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. CAPITOLUL I
 3. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND CONCURENȚA.5
 4. 1.1 Definirea conceptului de concurență.5
 5. 1.2 Obiectivul și conținutul concurenței.6
 6. 1.3 Funcțiile concurenței.10
 7. 1.4 Comportamentul concurențial.13
 8. 1.5 Mediul concurențial - cadru de desfășurare a activității agentului economic.14
 9. CAPITOLUL II
 10. ANALIZA MEDIULUI CONCURENȚIAL ȘI MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI COMPETITIV.19
 11. 2.1 Elementele competitivității firmelor.19
 12. 2.2 Strategii de competitivitate specifice firmelor.23
 13. 2.2.1 Strategii ofensive pentru obținerea avantajului concurențial.24
 14. 2.2.2 Strategiile defensive pentru protejarea avantajului concurenţial.28
 15. 2.3 Măsuri pentru îmbunătățirea mediului competitiv.31
 16. 2.4 Piața relevantă – locul de manifestare a concurenței.33
 17. CAPITOLUL III
 18. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERCETAREA ŞI ANALIZA PIEŢEI ŢINTĂ ŞI MEDIULUI CONCURENŢIAL A S.C. SPUMOTIM S.A. PENTRU PRODUSUL SPUMĂ POLIURETANICĂ FLEXIBILĂ.34
 19. 3.1 Aspecte generale.34
 20. 3.2 Obiect de activitate.35
 21. 3.3 Atribuțiile firmei.35
 22. 3.3.1 În domeniul cercetării – dezvoltării.35
 23. 3.3.2 În domeniul producţiei.36
 24. 3.3.3 În domeniul comercial.36
 25. 3.3.4 În domeniul activităţii de personal.37
 26. 3.3.5 În cadrul Departametului Marketing.37
 27. 3.4 Prezentarea produsului și pieței.38
 28. 3.4.1 Prezentarea produsului.38
 29. 3.4.2 Selectarea pieţei consumatoare de spumă PU.40
 30. 3.5 Cercetarea și analiza pieței țintă.41
 31. 3.51 Estimări ale potenţialului pieţei.41
 32. 3.5.2 Estimări ale potenţialului de vânzări a principalilor furnizori de spumă PU şi în mod deosebit a SC SPUMOTIM SA.42
 33. 3.6 Analiza mediului concurețial.43
 34. 3.6.1 Analiza situaţiei reale privind competiţia pe piaţa ţintă.49
 35. Concluzii.54
 36. Bibliografie.56

Extras din licență

Introducere

Prin mediul extern al întreprinderii se întelege ansamblul factorilor externi al acesteia, factori a caror existenta este susceptibila de a-i influenta comportamentul și performantele sale, afectând-o într-un fel sau altul. Deoarece impactul poate fi direct (acțiunile concurenței) sau indirect (schimbări generale în climatul de afaceri), analiza mediului extern trebuie realizată în două contexte diferite: contextul concurențial (mezomediul), generat de elemente aflate în imediata vecinătate a organizației și caracterizat prin posibilități sporite de influențare a acesteia, respectiv contextul general (macromediul), mai îndepartat și cu posibilități mai reduse de influența asupra întreprinderii.

Analiza mediului extern vizează studiul acelor variabile majore prin care mediul imediat sau cel lărgit influențează întreprinderea, furnizând diagnosticului informații asupra situației strategice complementare în raport cu cele oferite de analiza internă. Fie că sunt realizate in cadrul contextului concurențial, fie că privesc contextul general al macromediului, analizele realizate la acest nivel au scopul de a sesiza oportunitățile si amenintarile care există, dar și de a identifica factorii cheie de succes ai sectorului de activitate, veritabile variabile strategice externe pe care toate întreprinderile trebuie să le cunoască și să le stăpânească pentru a supraviețui.

O oportunitate reprezintă o evoluție a mediului extern apreciată ca având un efect pozitiv asupra întreprinderii. De exemplu, apariția unor noi piețe sau a unor noi tehnologii reprezintă cele mai clasice oportunități pentru o firmă. O oportunitate este cu atât mai notabilă cu cât probabilitatea de succes si atracția ei sunt mai ridicate și cu cât este mai rapid sesizată decât concurenții.

O amenintare reprezintă o evoluție a mediului extern cu efect previzibil negativ pentru întreprindere. O scădere continuă a puterii de cumpărare a populației în condițiile economice actuale reprezintă practic o amenințare majoră pentru toate întreprinderile. O amenințare este cu atât mai gravă cu cât are șanse mai mari de a se produce și cu cât afectează mai profund competitivitatea întreprinderii în cazul în care ea devine realitate.

Analiza contextului (mediului) concurențial este utilă în evaluarea oportunităților și amenințărilor generate de acele elemente (indivizi, grupuri sau organizații) care influențează direct întreprinderea, sau pot fi influențate semnificativ de către aceasta. Ea presupune, într-o prima fază, definirea cadrului de referință în care se vor desfășura analizele următoare, deci alegerea corectă a câmpului de lucru. O data acest cadru ales, analiza se va axa apoi pe studiul forțelor concurențiale care-l afectează, deoarece rezultanța acestor forțe determină performanțele sale potențiale.

Prezenta lucrare este împărțită în trei capitole.

În capitolul I intitulat ” CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND CONCURENȚA”, am explicat termenul de concurență, detaliind din punct de vedere teoretic în subcapitolele primului capitol noțiuni ca: obiectivele și conținutul concurenței, funcțiile concurenței, comportamentul concurențial, mediul concurențial - cadru de desfășurare a activității agentului economic.

În capitolul II al prezentei lucrări este realizată din punct de vedere teoretic analiza mediului concurențial.

Accentul lucrării cade însă pe capitolul III care este un studiu de caz privind particularitățile mediului concurențial în cadrul firmei S.C. SPUMOTIM S.A. Timișoara. În acest ultim capitol al lucrării sunt prezentate date referitoare la activitatea de bază şi obiectivele firmei S.C. SPUMOTIM S.A., Timișoara, județul Timișoara. De asemenea, se urmăreşte definirea unui set de metode şi tehnici folosite pentru îmbunătățirea mediului competitiv al firmei, în vederea asigurării unor informaţii cât mai complete, necesare fundamentării deciziilor din acest domeniu.

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND CONCURENȚA

1.1 Definirea conceptului de concurență

Adeseori, concurenţa este privită ca o rivalitate sau o întrecere într-un anumit domeniu de activitate. Conform dicţionarului explicativ al limbii române, concurenţa reprezintă:

“o rivalitate comercială, lupta dusă cu mijloace economice între industriaşi, comercianţi, monopoluri, ţări etc. pentru acapararea pieţei, desfacerea unor produse, clientelă şi pentru obţinerea unor câştiguri cât mai mari”.

Concurenţa sau competiţia presupune existenţa a două sau mai multe întreprinderi care activează în cadrul unei pieţe pentru atragerea unui număr cât mai mare de clienţi în vederea atingerii unor obiective propuse. Ca urmare, concurenţa îi determină pe agenţii economici să se orienteze către consumatori, mai precis către nevoile acestora, încercând să le satisfacă cât mai bine prin oferirea unor produse sau servicii diferenţiate faţă de cele ale celorlalţi competitori. Acest lucru presupune adoptarea unui anumit comportament concurenţial, comportament care se manifestă în relaţiile de concurenţă existente într-un domeniu de activitate sau într-o piaţă.

De-a lungul timpului, pentru definirea conceptului de concurenţă au fost folosite noţiuni, atât din domeniul economic cât şi din cel juridic. Astfel, potrivit unei definiţii mai cuprinzătoare din domeniul juridic, “prin concurenţă se înţelege lupta dusă, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, între firme capitaliste de producţie, comerciale, bancare, etc, în scopul realizării unor profituri cât mai mari, ca urmare a acaparării unor segmente tot mai largi de piaţă şi, în consecinţă, a sporirii volumului de afaceri”.

Deoarece concurenţa se manifestă, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, ea a fost definită şi reglementată de către Organizaţia de Cooperare Economică şi de Dezvoltare (OECD), organism internaţional ce militează pentru crearea unui climat economic şi de afaceri optim pentru statele membre, astfel: “concurenţa exprimă situaţia de pe o piaţă în care firme sau vânzători se luptă în mod independent pentru a câştiga clientela cumpărătorilor, în scopul de a

atinge un obiectiv economic, de exemplu, profituri, vânzări şi/sau împărţirea pieţei. În acest context, concurenţa este adesea echivalentă cu rivalitatea. Această rivalitate poate să se refere la preţuri, calitate, servicii sau combinaţii ale acestor sau altor factori pe care clienţii îi preţuiesc” .

Bibliografie

1. Iliе Moga, ”Prețuri prin concurеnță – Concurеnță prin prеțuri”, Еditura Continеnt, Sibiu, 2004;

2. Dumitrеscu Dalina, ”Prеţuri şi concurеnţă”, : Еditura Didactică şi Pеdagogică, Bucurеşti, 2000;

3. V. Beju- „ Preţuri ”, Editura Economică, Bucureşti, 2000, pg. 33;

4. Ilie Moga- „ Preţuri şi concurenţă ”, Editura Universităţii „Lucian Blaga ”, Sibiu, 2009;

5. Alin Marinescu, ”Prețuri și concurență”, Editura Uranus, București, 2008;

6. Dragotă Victor, Ciobanu Anamaria, Obreja Laura, Dragotă Mihaela –“Management financiar”, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

7. Alin Georgescu, ”Curs, capitolul IV- Concurența”, Universitatea Dunărea de Jos, Galați, 2012;

8. Pîrvu Ionuț Andrei, ”Mediul competitiv al firmei”, Editura Corint, București, 2007;

9. Camelia Suzana Ilie, ”Mediul concurențial al afacerilor”, Editura Oscar Print, București, 2007;

10. Doval E., ”Analiza strategică a mediului concurențial”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2003, reeditare 2008;

11. Ionescu I, Ionașcu V, Popescu M, ”Economia întreprinderii de turism și comerț”, Editura Uranus, București, 2002;

12. Afrodita Iorgulescu, ”Planificarea afacerii - Ghid de start”, Editura All, București 2006;

13. Ciobanu, I., Ciulu Ruxandra, ”Strategiile competitive ale firmei”, Editura Polirom, 2005, Iaşi;

14. Cruceru, Ana Francisca, ”Marketing – Strategii concurenţiale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;

15. Dinu, E., ”Strategia firmei – Teorie şi practică”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;

16. Popescu, Delia, ”Procesul decizional în întreprinderile mici şi mijlocii”, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

17. Comisia Europeană, ’Internaţionalizarea IMM’, Observatory of European SMEs, Nr. 4, 2003.

Preview document

Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 1
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 2
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 3
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 4
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 5
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 6
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 7
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 8
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 9
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 10
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 11
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 12
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 13
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 14
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 15
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 16
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 17
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 18
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 19
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 20
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 21
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 22
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 23
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 24
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 25
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 26
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 27
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 28
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 29
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 30
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 31
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 32
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 33
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 34
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 35
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 36
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 37
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 38
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 39
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 40
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 41
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 42
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 43
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 44
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 45
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 46
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 47
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 48
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 49
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 50
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 51
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 52
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 53
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 54
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 55
Analiza mediului concurențial al firmei - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Analiza Mediului Concurential al Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția Spatiului Concurențial în România după Aderarea la Uniunea Europeană

INTRODUCERE În cadrul Uniunii Europene, necesitatea asigurării condiţiilor propice unei concurenţe libere a constituit însăşi raţiunea creării...

Funcțiile și formele concurenței

1. Introducere Concurenta nu are definitie unanim acceptata, ea avand semnificatie in functie de context. Privita din punct de vedere economic,...

Competitivitatea întreprinderilor în contextul integrării - studiu de caz SC Kandia-Excelent SA

Capitolul 1 – Prezentarea societãţii SC Kandia-Excelent SA 1.1. Scurt istoric Una din cele mai importante companii de pe piaţă, listată la...

Concurență

1. Noţiuni introductive Piaţa constituie premisa şi, în acelaşi timp, finalitatea activităţilor de marketing. Ea reprezintă o construcţie care se...

Strategii Concurențiale

INTRODUCERE Marketingul reprezinta „procesul managerial si social prin care indivizii si grupurile obtin ceea ce au nevoie prin crearea si...

Analiza performanțelor economico-financiare - SC Argus SA

1. Activitatea societatii comerciale Obiectul principal de activitate al societatii este fabricarea si comercializarea uleiurilor şi grăsimilor...

Comportamentul consumatorului - salamuri

Introducere În orice loc de pe planeta, producatorul de bunuri si servicii este animat de un unic scop - acela de a obtine un profit cât mai...

Competență, competiție, piață competițională

I. DEFINIREA ȘI DESCRIEREA CONCEPTULUI 1. Competiția, piața competițională Concurenţa reprezintă confruntarea deschisă a agenţilor economici în...

Te-ar putea interesa și

Auditul de Marketing

I FIRMA PA&C-HOLDING SI MEDIUL DE AFACERI 1.1ISTORIC SI PREZENT AL FIRMEI PA&C-HOLDING PA&C-HOLDING este -societate particulara cu raspundere...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

INTRODUCERE Atât în trecut, cât mai ales în actualele condiții - de recesiune economică - manageri din numeroase organizații afirmă că...

Management Strategic la SC Texinrom SA

Capitolul 1 ELEMENTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND STRATEGIA FIRMEI 1.1. Conceptul de strategie Dicţionarul de neologisme defineşte strategia...

Management Strategic Orange

INTRODUCERE Am optat pentru această temă de studiu întrucât S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. este ocompanie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o...

Influenta-FINALA

CAPITOLUL I ANALIZA MICROMEDIULUI 1.1. Definirea micromediului Micromediul este reprezentat de participanţii la mediul cel mai apropiat al...

Analiza mediului concurențial al firmei SC Sevda Impex SRL

1. SCURTA DESCRIERE A FIRMEI S.C. SEVDA-IMPEX S.R.L a fost infiintata in anul 1993, si si-a propus conform obiectului de activitate sa aibe un...

Particularitățile activității de marketing

Introducere Înainte de a-si satisface nevoile de siguranta, educatie, cultura, omul cauta sa-si satisfaca nevoile primordiale, fiziologice, puse...

Ai nevoie de altceva?