Comerțul Exterior cu Miere al României

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12776
Mărime: 1.55MB (arhivat)
Publicat de: Petronela Moldovan
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANTA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: AFACERI INTERNATIONALE FORMA DE INVATAMANT: ZI

Cuprins

 1. INTRODUCERE.2
 2. CAPITOLUL I. COMERŢUL INTERNAŢIONAL
 3. 1.1. Conceptele fundamentale ale comerţului internaţional.3
 4. 1.2. Teoriile comerţului internaţional.7
 5. 1.2.1. Teoria mercantilistă .7
 6. 1.2.2. Teoria clasică.9
 7. 1.2.3. Teoria neoclasică. 9
 8. 1.2. Principalele secvenţe ale teoriei clasice.10
 9. 1.3.1. Teoria avantajelor absolute – Adam Smith.10
 10. 1.3.2. Teoria costurilor comparative – David Ricardo.12
 11. 1.3.3. Teoria valorilor internaţionale – John Stuart Mill.14
 12. CAPITOLUL II. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA COMERŢULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI ȊN ANUL 2011
 13. 2.1. Evoluţia şi structura pe grupe de produse .17
 14. 2.2. Orientarea geografică.21
 15. 2.3. Baza de date utilizată în studiul de caz.22
 16. CAPITOLUL III. POTENŢIALUL DE EXPORT AL ROMÂNIEI – MIEREA
 17. 3.1. Caracterizarea generală a produsului. 25
 18. 3.2. Evoluţia pieţei mondiale a mierii.27
 19. 3.3. Piaţa mierii în România.28
 20. 3.4. Comerţul internaţional cu miere al României.32
 21. 3.4.1. Susţinerea sectorului apicol pe plan intern şi european.36
 22. 3.4.2. Analiza SWOT a sectorului apicol românesc.39
 23. 3.5. Potenţialul de export al României pentru sectorul cu miere.40
 24. CONCLUZII.47
 25. BIBLIOGRAFIE.49

Extras din licență

INTRODUCERE

Ȋn această lucrare intitulată „Comerţul exterior cu miere al României” îmi propun să vă prezint potenţialul de export al României, şi anume mierea.

Am ales şi am tratat cu multă plăcere această temă deoarece mierea este un aliment natural, sănătos, iar România deţine o tradiţie îndelungată în domeniul creşterii albinelor şi realizării de produse apicole, apicultura impunându-se ca ocupaţie de sine stătătoare încă din cele mai vechi timpuri.

De asemena în România activitatea de creştere a albinelor s-a dezvoltat în condiţii naturale deosebit de favorabile, ceea ce a contribuit la dezvoltarea continuă a acestei activităţi, şi implicit la obţinerea unor producţii apicole însemnate.

Lucrarea este structurată în trei capitole.

Ȋn Capitolul I sunt prezentate conceptele fundamentale ale comerţului internaţional, teoriile comerţului international, şi anume teoria mercantilistă, teoria clasică, teoria neoclasică. Dintre aceste teorii mi-am îndreptat atenţia şi am analizat principalele secvenţe ale teoriei clasice.

Capitolul II reprezintă o privire de ansamblu asupra comerţului exterior al României în anul 2011. Este pusă în evidenţă evoluţia comerţului României, principalele grupe de produse exportate/ importate şi ţările cu care România îşi desfăşoară activitatea de export şi import.

Ȋn Capitolul III este analizat potenţialul de export al României – mierea, printr-o caracterizare generală a mierii, prin prezentarea evoluţiei pieţei mondiale a mierii, piaţa mierii în România, comerţul internaţional cu miere al României şi potenţialul de export pentru sectorul miere al României.

CAPITOLUL I

COMERŢUL INTERNAŢIONAL

1.1. Conceptele fundamentale ale comerţului internaţional

Comerţul este o activitate umană iar regulile care guvernează această activitate ne privesc pe toţi şi ne implică în viaţa de zi cu zi, chiar dacă nu în aceeaşi măsură.

Comerţul internaţional are efecte asupra cetăţenilor în cel puţin două moduri, prin diversifică oferta de bunuri şi servicii disponibile iar acest fapt conduce de obicei la scăderea preţului produselor datorită creşterii concurenţei; accesul la materii prime şi materiale mai ieftine, tehnologie mai eficientă, o piaţă lărgită creşte competitivitatea companiilor autohtone şi conduce la sporirea ratei de investiţii prin creştere economică şi crearea de noi locuri de muncă. Acest din urmă aspect interesează în mod deosebit pe cetăţenii Uniunii Europene deoarece 20% din locurile de muncă existente în Uniunea Europeană se datorează activităţilor de export.

Etimologic, termenul de comerţ provine din latinescul „commercium” care la rândul său reprezintă o juxtapunere a cuvintelor „cum” = cu şi „merx” = marfă, ceea ce înseamnă „cu marfă”, de unde a rezultat explicaţia termenului prin activitate cu sau legată de marfă sau activitate asupra mărfii. Termenul de commercium din dreptul roman era folosit ca noţiune tehnică pentru a desemna facultatea unei persoane fizice de a încheia acte juridice şi de a constitui contracte valabil încheiate, iar aceste bunuri erau în commercio sau extracommercium.

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, în dreptul cuvântului comerţ găsim următoarele definiţii: „schimb de produse prin cumpărarea şi vânzarea lor; ramură a economiei în cadrul căreia se desfăşoară circulaţia mărfurilor. Activitate economică de valorificare a mărfurilor prin procesul de vânzare – cumpărare; negoţ. Ramură a economiei naţionale în care se realizează circulaţia mărfurilor”.

În sens economic, definim comerţul ca fiind acea activitate având ca scop schimbul voluntar de bunuri şi/sau servicii, prin acestea realizându-se circulaţia de la producător la consumator. Realitate a vieţii economico – sociale, comerţul concretizează astfel, în conţinutul său, un ansamblu de reguli care exprimă, într-o manieră juridico – economică circulaţia bunurilor de la consumator la producător. Comerţul reprezintă astfel o activitate care, prin specificul ei de practică repetată încă de la apariţia umanităţii, a dobândit şi trăsăturile unei profesii.

Bibliografie

1. Dobre I. Claudia, 2011, Comerţ Internaţional, Editura Universitaria Craiova

2. Miron D., 2003, Comerţ Internaţional, Editura ASE, Bucureşti

3. Popescu C., 2005, Fundamentele metodologice ale comerţului internaţional în condiţiile globalizării, Editura Ovidius University Press, Constanta

4. Popescu G., Ricardo D., 2007 Economistul genial, Editura Risoprint

5. Pralea S., Maha L., Bălţătescu S., 2006, Teoria comerţului internaţional, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi

6. Ricardo D., 1959, Opere alese, vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti

7. Smith A., 1965, Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei, vol. I şi II, Editura Academiei Române, Bucureşti

8. Stoian I., Dragne E., 1997, Comerţ Internaţional. Tehnici şi proceduri, vol. I, Editura Caraiman

9. Todosia M., 1985, Doctrine economice contemporane, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, pag. 139

10. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, Buletin informativ lunar, Nr.12/ 2011, Rezultatele Comerţului Internaţional al României în perioada 01.01.- 31.12.2011, Martie 2012

11. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine 2011/ 2012, Direcţia Analize Piată – Publicaţii, Potenţialul de export al României – Mierea, Autor: Marie- Jeanne Dumitrescu, Coordonator: Alina Beldescu

12. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Situaţia sectorului apicol din România, ultima actualizare: 19.11.2010

13. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Documentar de presă, Sectorul Apicol, data publicării: 02-10-2009

14. Banca Naţionala a României, Raport anual 2010

15. http://feaa.ucv.ro/cm/images/stories/docs/Licenta2012/Manual%20Licenta%20EAI%202012.pdf

16. http://www.madr.ro/

17. http://www.romtradeinvest.ro/

18. http://www.dce.gov.ro

19. http://www.faostat.fao.org

20. http://www.wto.org/

21. http://unctad.org

22. http://www.intracen.org

23. http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Preview document

Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 1
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 2
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 3
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 4
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 5
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 6
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 7
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 8
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 9
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 10
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 11
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 12
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 13
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 14
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 15
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 16
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 17
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 18
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 19
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 20
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 21
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 22
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 23
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 24
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 25
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 26
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 27
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 28
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 29
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 30
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 31
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 32
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 33
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 34
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 35
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 36
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 37
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 38
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 39
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 40
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 41
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 42
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 43
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 44
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 45
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 46
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 47
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 48
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 49
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 50
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 51
Comerțul Exterior cu Miere al României - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Comertul Exterior cu Miere al Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Sistemului de Management

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CAPITOLUL I Rolul și importanța managementului în societatea modernă Managementul, ca știință, s-a definit...

Competitivitatea Privită prin Prisma Raportului preț-calitate

Cuvânt înainte Produsul, după cum este definit conform standardului ISO 9000:2001 (punctul 3.4.2) este «rezultatul unui proces», existând patru...

Documentele și registrele obligatorii privind activitatea comercială la SC Sorste SRL

ARGUMENT Am ales lucrarea cu tema ,, Documentele si registrele obligatorii in derularea operatiilor privind activitatea comerciala la S.C. SORSTE...

Studiu Privind Costurile Non-Calitatii

1 INTRODUCERE CALITATE – COST – EFICIENŢĂ FINANCIARĂ, termeni care de o perioadă bună de timp frământă firmele dintre cele mai mici până în topul...

Tipuri de tarife utilizate în structurile de cazare turistică

INTRODUCERE Această lucrare are la bază analiza pieței tarifelor utilizate în structurile de cazare turistică, și a modului în care aceasta se...

Analiza Performanței Întreprinderii SC Felix Turism SA

CAPITOLUL 1 BAZA DE INFORMAȚII 1.1 Prezentarea societății S.C. TURISM FELIX S.A îşi desfășoară activitatea în staţiunea balneo-climaterică Băile...

Filiera agroalimentară a produsului miere

Introducere Mierea este un produs apicol obţinut prin transformarea şi prelucrarea nectarului sau manei de către albine şi depozitat în celulele...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări

Întroducere Actualitatea temei. In epoca noastra, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de...

Agricultura României în Context European

CAPITOLUL I PRODUCŢIA AGROALIMENTARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Sistemul agroalimentar – parte constitutivă a economiei naţionale Multitudinea sectoarelor...

Apimond SA - managementul tranzacțiilor internaționale

1. Rezumatul executiv În vederea realizării acestui proiect am hotarat să facem referire la o entitate economică de pe piaţa romanească, si anume...

Impactul aderării României la UE asupra economiei naționale - integrare financiar-monetară europeană

Introducere “Europa este ca o casa divizata. Aripa sa de vest se afla în bune conditii. Un acoperis sigur, încalzire centrala, totul stralucind de...

Managementul afacerilor internaționale miere de albine

I.1. Caracterizarea generală a produsului Mierea de albine este un produs natural complex, rezultat al nectarului floral al plantelor şi al...

Comerțul Exterior al Greciei

1. INTRODUCERE Grecia sau Republica Elenă este o ţară din sud-estul Europei membră a Tratatului Nord-Atlantic, Uniunii Europene şi a zonei...

Internaționalizarea firmei SC Apicola SRL

Rezumat (executive summary) Am selecţionat de pe piaţa romanească o entitate economică a carei activităţi economice le-am supus unui demers de...

Internaționalizarea firmei Apimond SA

INTRODUCERE Lucrarea de faţă analizează resursele şi competenţele interne ale firmei Apimond S.A. în ceea ce priveşte condiţiile de piaţă, precum...

Ai nevoie de altceva?