Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 12593
Mărime: 44.34KB (arhivat)
Publicat de: Rodina R.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL I. VENITURILE BUGETELOR LOCALE ŞI GESTIONAREA LOR
 4. 1.1. Structura veniturilor bugetare locale 5
 5. 1.2. Caracteristicile taxelor 9
 6. 1.3. Etapele parcurse în procesul de colectare a impozitelor şi taxelor locale
 7. 15
 8. CAPITOLUL II. SISTEMUL INFORMAŢIONAL PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE PE EXEMPLUL PRIMĂRIEI MACIN, JUDEŢUL TULCEA
 9. 2.1. Prezentarea generală a impozitelor şi taxelor 21
 10. 2.3. Impozitul pe teren in cadrul Primăriei Macin, Judeţul Tulcea 32
 11. 2.3. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor in cadrul Primăriei Macin, Judeţul Tulcea
 12. 43
 13. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 46
 14. BIBLIOGRAFIE 48

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât şi a nevoilor sociale care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţă sanitară , educaţie etc.

Finanţele publice constituie o componentă de mare importanţă a vieţii social-economice a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra economiei naţionale are conotaţii atât în proporţiile redistribuirii PIB cât şi modul concret de realizare a acestui proces.

În societatea contemporană, în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice răspunderea socială a omului primeşte o semnificaţie deosebită. Răspunderea socială se referă la comportamentul pe care îl aleg membrii societăţii din multiple variante posibile în cadrul determinismului social. Acesta presupune o atitudine conştientă într-un comportament care corespunde cerinţelor, necesităţilor sociale obiective, atitudine ce rezultă dintr-o hotărâre, act de conştiinţă şi voinţă a individului.

Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. În acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de consituire a veniturilor statului.

Descentralizarea serviciilor publice şi promovarea principiului autonomiei locale în administrarea teritoriului ţării au determinat transferarea tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor de stabilire, urmărire, încasare şi control a impozitelor locale de la Ministerul Finanţelor la administraţiile locale.

Scopul tezei. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte într-un mod cât mai elocvent sistemul informaţional privind impozitele şi taxele locale.

Sarcinile tezei au rezultat din scopul stabilit:

- Studierea veniturilor bugetare locale;

- Analiza impozitelor şi caracterizarea taxelor;

- Studierea cadrului legislativ de reglementare a impozitelor şi taxelor;

- Caracterizarea etapelor parcurse în procesul de colectare a impozitelor şi taxelor locale;

- Studierea impozitelor şi taxelor percepute de către Primăria Macin, Judeţul Tulcea.

Suportul metodologic al lucrării este dat de informaţiile furnizate de materialul bibliografic care face parte din prezenta lucrare, au fost utilizate sursele următorilor savanţi: Măgulescu D., Niculescu M., Robu V., Paraschivescu M.D., Păvăloaia W., Toma C., Sasu H., Ţâţu L., Pătroi D.

Crearea sistemului de gestiune a finanţelor publice locale şi organizarea activităţii fiscale pe principiile descentralizării şi autonomiei financiare constituie problema aflată în centrul atenţiei administraţiilor locale din România.

Din punct de vedere al autonomiei financiare a consiliilor locale, impozitele şi taxele locale devin din ce în ce mai importante ca surse de venituri, întrucât diminuează mult dependenţa autorităţilor centrale de bugetul de stat.

Politica fiscală a jucat întotdeauna un rol important în realizarea programelor economice şi sociale. Ansamblul reglementărilor referitoare la contribuabili, impozite şi taxe şi modalităţile de plată reprezintă sistemul fiscal.

În prezent, pentru România problemele fiscalităţii, a presiunii fiscale, a structurii fiscalităţii, a metodelor de stabilire şi de percepere a veniturilor etc. au o importanţă deosebită având în vedere existenţa: unui sistem fiscal încă nepus la punct şi a unei legislaţii fiscale incoerentă, instabilă, cu multe lacune şi ambiguităţi; unui grad redus de colectare a veniturilor; unei indiscipline financiare şi a unui câmp larg de evaziune fiscală, fraudă fiscală şi corupţie.

Structura tezei. Lucrarea este structurată în două capitole astfel: primul capitol abordează veniturile bugetelor locale şi gestionarea lor iar cel de-al doilea descrie sistemul informaţional privind impozitele şi taxele.

CAPITOLUL I. VENITURILE BUGETELOR LOCALE ŞI GESTIONAREA LOR

1.1. Structura veniturilor bugetelor locale

Veniturile bugetelor locale se pot împărţi în două mari categorii: ordinare şi extraordinare.

Veniturile ordinare ale bugetelor locale se pot împărţi la rândul lor în: impozite locale, taxe locale şi venituri locale diverse.

Impozitele locale au fost introduse şi reglementate pornind de la clasificarea impozitelor directe în: impozite personale şi impozite reale. Dintre acestea, impozitele personale pe venituri sau profituri au fost apreciate ca venituri cu caracter general revenind bugetului de stat, urmând ca impozitele pe clădiri şi terenuri să revină bugetelor locale, devenind venituri ordinare ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale [24, p.

Preview document

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 1
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 2
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 3
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 4
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 5
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 6
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 7
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 8
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 9
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 10
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 11
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 12
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 13
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 14
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 15
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 16
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 17
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 18
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 19
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 20
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 21
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 22
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 23
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 24
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 25
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 26
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 27
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 28
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 29
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 30
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 31
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 32
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 33
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 34
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 35
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 36
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 37
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 38
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 39
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 40
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 41
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 42
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 43
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 44
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 45
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 46
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 47
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 48
Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Locale pe Exemplul Primariei Macin, Judetul Tulcea.doc

Alții au mai descărcat și

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență

Cap.1 Formele impozitelor practicate în oraşul Comăneşti şi particularităţile acestora 1.1.Scurtă prezentare a oraşului Comăneşti Oraşul...

Proiect Fiscalitate

Economia de piata functioneaza fara restrictii din partea statului.In consecinta, fiecare agent economic este liber sa cheltuiasca, utilizeze,...

Identificarea de Alternative de Dezvoltare a Economiei Locale

1.1 Date generale 1.1.1 Scurt istoric. Cercetările de pâna acum au scos la iveală cele mai vechi urme de viaţă omenească din zona Câmpulungului...

Diagnosticul Economico-Financiar al SC Izocon MC SA

DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII Scurt istoric Societatea comerciala S.C. IZOCON MC SRL Calarasi a fost inregistrata la Registrul...

Comportamentul consumatorului

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 ORIENTAREA SPRE DEZVOLTAREA RELAŢIEI PERSONALIZATE CU CONSUMATORUL – PIATRA DE TEMELIE A MARKETINGULUI 1.1. OBIECTIVELE...

Creșterea Economică

1. Interdependenţa dintre nevoia economică şl realitatea economică Conform cu mulţi dintre susţinători, politica ofertei nu este ceva fix, dar un...

Creșterea Economică și Indicii săi

Introducere „Numărul publicaţiilor recente cu privire la creştere şi dezvoltare ţine de ordinul de mărime al zecilor de mii, dar ceea ce putem...

Ai nevoie de altceva?