Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6489
Mărime: 276.06KB (arhivat)
Publicat de: Constantin Grigore
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Zugravu
Prezentat la FEAA

Cuprins

  1. Cap.1 Formele impozitelor practicate în oraşul Comăneşti şi particularităţile acestora 3
  2. 1.1.Scurtă prezentare a oraşului Comăneşti 3
  3. 1.2.Impozitele şi taxele percepute în oraşul Comăneşti şi particularităţile lor 3
  4. Cap.2 Analiza prelevărilor din impozite generale (sume defalcate) şi a implicaţiilor acestora 13
  5. Cap.3 Analiza prelevărilor din impozite şi taxe locale şi a implicaţiilor acestora 17
  6. Cap.4 Proiectarea veniturilor din impozite şi taxe la bugetul oraşului Comăneşti 22
  7. Concluzii şi propuneri 25
  8. Bibliografie 27

Extras din proiect

Cap.1 Formele impozitelor practicate în oraşul Comăneşti şi particularităţile acestora

1.1.Scurtă prezentare a oraşului Comăneşti

Oraşul Comăneşti este un oraş de ordin mijlociu în judeţul Bacău şi se situează în partea de Nord-Vest a judeţului pe drumul naţional 12A Oneşti- Palanca, urmând cursul Trotuşului, care facilitează legăturile organice de intercondiţionare cu celelalte localităţi ale judeţului.

Oraşul Comăneşti face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est şi este, potrivit Legii nr. 351/2001, localitate de rangul III şi oraş de categoria a II-a. Are o populaţie ce depăşeşte 20.000 locuitori (la recensământul din 2002, populaţia oraşului a fost de 23.679 locuitori) şi două unităţi administrativ-teritoriale rurale: Podei şi Vermeşti.

1.2.Impozitele şi taxele percepute în oraşul Comăneşti şi particularităţile lor

Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii.

Formele impozitelor practicate în oraşul Comăneşti contribuie la formarea veniturilor bugetului local, care conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se formează din :

Figura nr.1 – Structura veniturilor bugetare locale

Sursa: Legea 273/2006 privind finanţele publice locale

În ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale pe care Primăria Comăneşti le colectează de la populaţie, acestea se încadrează în categoria veniturilor curente. Acestea au suferit sub aspectul modului de fundamentare următoarele modificări :

- impozitele şi taxele locale au fost actualizate în funcţie de inflaţia ultimilor ani;

- autorităţile locale actualizează în funcţie de inflaţia anuală (daca rata anuală a inflaţiei depăşeşte 5%) impozitele şi taxele în sumă fixă şi anexa pe baza căreia se calculează impozitul pe clădiri la persoanele fizice.

Autorităţile locale au dreptul de a stabili unele impozite locale între anumite limite şi de a reduce sau de a creşte toate impozitele locale cu 20% faţă de prevederile legii.

Constituie integral venituri proprii ale bugetului local al oraşului Comăneşti următoarele resurse financiare:impozitul pe clădiri de la persoanele fizice, impozitul pe clădiri de la persoanele juridice, impozitul pe teren aparţinând persoanelor fizice, impozitul pe teren aparţinând persoanelor juridice, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxă pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă, alte taxe locale. Acestea reprezintă impozite directe şi au principala pondere în totalul veniturilor la bugetul oraşului.

Impozitul pe clădiri de la persoanele fizice

Subiectul acestui impozit este constituit din contribuabili persoane fizice care au în proprietate clădiri pe teritoriul oraşului Comăneşti. Acest impozit se plăteşte anual, pentru clădirile de orice fel pe care le deţin în proprietate contribuabilii indiferent unde sunt situate acestea, în intravilanul sau extravilanul oraşului.

Baza de calcul. Pentru stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei clădiri se are în vedere suprafaţa construită desfăşurată care se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, cu excepţia mansardelor, precum şi cele ale treptelor şi a teraselor neacoperite.Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri, ce stă la baza calculării impozitului pe clădiri, datorat de persoanele fizice, rezultă din actul de proprietate sau din planul cadastral .

Cota de impunere:

Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban şi de 0,1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clădirii, de oraşul Comăneşti aparţinând şi câteva sate situate în apropiere.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmultirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimata în lei/m2, din tabelul următor:

Preview document

Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 1
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 2
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 3
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 4
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 5
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 6
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 7
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 8
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 9
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 10
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 11
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 12
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 13
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 14
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 15
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 16
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 17
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 18
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 19
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 20
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 21
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 22
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 23
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 24
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 25
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 26
Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orașului Comănești și Factori de Influență - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Analiza Aportului Impozitelor la Formarea Veniturilor Bugetului Orasului Comanesti si Factori de Influenta.doc

Alții au mai descărcat și

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

INTRODUCERE Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?