Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 31329
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Publicat de: Oli O.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Sava Cipriana
Facultatea de Management Turistic si Comercial din Timisoara
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 4
 2. CAPITOLUL 1 TURISMUL- DELIMITĂRI CONCEPTUALE
 3. 1.1 Concepte și clasificări folosite în turism . 5
 4. 1.2 Forme ale activității turistice .. 6
 5. 1.3 Evoluția turismului în Romania .. 7
 6. 1.4 Turism sportiv .. 13
 7. CAPITOLUL 2 ANALIZA STRUCTURALĂ A POTENTIALULUI TURISTIC
 8. NATURAL AL ZONEI CHEILE TURZII
 9. 2.1 Relieful și structurile geologice .. 21
 10. 2.2 Clima .. 28
 11. 2.3 Rețeaua hidrografică 30
 12. 2.4 Vegetația și fauna ... 32
 13. 2.5 Arii protejate ... 36
 14. 2.6 Trasee turistice 37
 15. 2.7 Tipuri de turism practicate în zona Cheile Turzii ... 43
 16. CAPITOLUL 3 ACTIVITATEA DE CAZARE LA PENSIUNEA LAURA DIN
 17. ZONA CHEILE TURZII
 18. 3.1 Pensiunea Laura .. 48
 19. 3.2 Activitatea de cazare-principali indicatori .. 52
 20. 3.3 Valorificarea potențialului turistic .. 56
 21. 3.4 Analiza SWOTT . 57
 22. CONCLUZII . 58
 23. BIBLIOGRAFIE . 59
 24. ANEXE ... 60

Extras din licență

INTRODUCERE

Turismul se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezența tot mai activă în viața economică și socială, cu o evoluție în ritmuri dintre cele mai înalte. Generator al unor transformări profunde în dinamica socială, turismul s-a afirmat totodată ca factor de progres și civilizație, ca promotor al relațiilor internaționale și, mai recent, ca argument al globalizării și dezvoltării durabile.

Tipurile de turism de diferențiază de la țară la țară, asigurând varietatea și, prin acesta, atracția asupra turiștilor autohtoni și străini.

Una dintre bogățiile actuale de bază în domeniul turismului privește studiul elementelor regionale, în funcție de care se organizează activități turistice tipice anumitor zone, și se pun în evidentă posibilitățile de amenajare complexă a acestora.

Activitatea turistică este bine susținută de un valoros potențial turistic - natural antropic - diferențiat de la țară la țară, în funcție de care sunt organizate diferite tipuri de turism. Mai cunoscute în practica turismului mondial sunt: turismul balnear maritim, cu o largă dezvoltare în teritoriu, practicat pentru cura heliotermă sau climaterică sau având alte motivații terapeutice; turismul montan și de sporturi de iarnă, practicat pe arie largă pentru drumeție, cura climaterică și practicarea sporturilor de iarna; turismul de cură balneară, prin care se valorifică însușirile terapeutice ale unor factori naturali (izvoare termal și minerale, nămoluri, aer ionizat); turismul cultural, organizat pentru vizitarea monumentelor de artă, cultură și a altor realizări ale activități umane; turismul comercial expozițional, a cărui practicare este ocazionată de mari manifestări de profil (târguri, expoziții), care atrag numeroși vizitatori; turismul festivalier, prilejuit de manifestări cultural-artistice (etnografice, folclorice) naționale sau internaționale; turismul sportiv, de care cunoaștem o mare extindere pe plan național și internațional, având ca motivație diferite competiții pe discipline sportive, interne și internaționale , până la manifestări sportive de amploare (olimpiade, competiții sportive regionale, campionate mondiale etc.); turismul de vânătoare (safari), practicat de țările occidentale, in general pe teritoriul Africi, al Americi Latine, în teritoriile artice și antartice. Este o forma de turism “distractiv”, a cărui dezvoltare - marcată de spectaculos și inedit - aduce mari prejudicii echilibrului ecologic al planetei, amenințând cu diminuarea sau, după caz cu dispariția unor specii extrem de valoroase ale patrimoniului faunistic al Terrei.

România are multe de oferit din punct de vedere turistic. Din punct de vedere cultural, țara este extrem de diversificată - se pot vizita fortărețe medievale, mănăstiri bizantine, casteluri și case țărănești decorate după specificul regional.

Mi-am ales aceasta temă pentru proiect deoarece Cheile Turzii reprezintă un important obiectiv turistic pentru priveliștile încântătoare pe care le oferă vizitatorilor.

Ca un aspect cu totul remarcabil, atracțiilor turistice ale Cheilor Turzii li se adaugă interesul științific deosebit pe care îl prezintă formațiunile geologice, fauna și flora lor, interes care a determinat ca o suprafață de circa 175 ha, cuprinzând Cheile Turzii și zona înconjurătoare, să fie decretată monument al naturii.

Proiectul este alcatuit din trei capitole. În primul capitol se trateaza problemele generale ale turismului ,în al doilea capitol se expune totul despre Cheile Turzii (prezentare generală și oferte turistice),iar în al treilea capitol modalitati de dezvoltare si promovare a tursmului in zona Cheile Turzii.

CAPITOLUL 1 TURISMUL - DELIMITARI CONCEPTUALE

1.1 Concepte și clasificări folosite în turism

Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul englez „tour" (călătorie), sau „to tour", „to make a tour" (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acțiunea de voiaj în Europa - în general și în Franța - în special. La rândul său, acest termen englez derivă din cuvântul francez „tour" (călătorie, plimbare, mișcare), fiind preluat de majoritatea limbilor europene cu sensul de călătorie de agrement. Termenul francez are rădăcini și mai adânci, el derivă din cuvântul grec „tournos" și, respectiv, din cel latin „turnus" și înseamnă tot călătorie în circuit. Din termenul „turism" a derivat și cel de „turist", adică persoana care efectuează călătoria pentru plăcerea proprie.

Se pune problema clarificării unor aspecte legate de termenul „turist". Profesorul englez F. W. Ogilvie, în 1933, considera ca fiind turiști „... toate persoanele care satisfac cel puțin două condiții, și anume sunt depărtate de casă pentru o perioadă care nu depășește un an și cheltuiesc bani în acele locuri fără ca să-i câștige ". Asemănător se pronunța și compatriotul său A. C. Norwal (1936), care considera că turistul „este acea persoană care intră într-o țară străină pentru orice alt scop decât de a-și stabili o reședință permanentă sau pentru afaceri și care cheltuiește, în țara unde se stabilește temporar, banii câștigați în altă parte". Cel care a elaborat o definiție a turismului - acceptată pe plan mondial, a fost profesorul elvețian dr. W. Hunziker, acesta apreciind că: „Turismul este ansamblul de relații și fenomene care rezultă din deplasarea și sejurul persoanelor în afara domiciliului lor, atâta timp cât sejurul și deplasarea nu sunt motivate printr-o stabilire permanentă și o activitate lucrativă oarecare'' (1940).

Zece ani mai târziu The Shorter Oxford English Dictionary (Oxford, 1950) - definește turismul ca fiind „...teoria și practica din sfera călătoriilor; călătoria fiind de plăcere", iar turistul drept „...cel care face un tur sau mai multe tururi, în special cel ce face aceasta pentru recreere; cel care călătorește de plăcere sau pentru motive culturale, vizitând diverse locuri pentru obiectivele interesante ale acestora, pentru peisaj sau altele asemănătoare".

Dicționarul Enciclopedic Român (1966, vol. IV) propune următoarea definiție a turismului: „Activitate cu caracter recreativ sau sportiv, constând din parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distanțe, pentru vizitarea regiunilor pitorești, a localităților, a obiectivelor culturale, economice, istorice etc."

Dictionnaire Touristique International (1969) conține și el o formulare: „Turismul reprezintă ansamblul de măsuri puse în aplicare pentru organizarea și desfășurarea unor călătorii de agrement sau în alte scopuri, realizate fie prin intermediul unor organizații, societăți sau agenții specializate, fie pe cont propriu, pe o durată limitată de timp, precum și industria care concură la satisfacerea nevoilor turiștilor" și tot în Dicționarul turistic internațional(1980) se precizează că „turismul se distinge de călătorie prin aceea că implică pentru persoana în cauză, pe de o parte, alegerea deliberată a țintei, pe de alta, preocuparea exclusivă pentru satisfacerea plăcerii sale".

Sintetizând cele enunțate, prin turism se înțelege:

- în primul rând, ansamblul de activități prin care omul își petrece timpul liber călătorind în altă localitate sau țară, pentru a vizita oameni și locuri, monumente și muzee, pentru a-și îmbogăți cunoștințele generale, pentru a se distra și a face sport, pentru odihnă sau tratament;

- în al doilea rând, industria creată pentru satisfacerea tuturor bunurilor și serviciilor solicitate de turiști la locul de destinație, la un înalt nivel calitativ și în condițiile protecției și conservării resurselor turistice, în special, și a mediului înconjurător, în general.

Luând în considerare rapida schimbare pe care a suferit-o mediul economico-social în care se desfășoară turismul în perioada de la ultima Conferință Internațională a ONU privind turismul (Roma 1963), Conferința Internațională asupra turismului și statisticii turismului de la Ottawa din iunie 1991 a recomandat noi definiri ale conceptelor de bază în turism:

„Turismul se referă la activitățile unei persoane care călătorește în afara mediului său obișnuit, pentru mai puțin de o perioadă specificată de timp și al cărei scop principal de călătorie este altul decât exercitarea unei activități remunerate la locul de vizitare."

Din perspectiva acestei definiții și a normelor elaborate recent de Organizația Mondială a Turismului este considerat turist „orice persoană care se deplasează spre un loc situat în afara reședinței obișnuite pentru o perioadă mai mică de 12 luni și ale cărei motive principale de călătorie sunt altele decât exercitarea unei activități remunerate în locul vizitat. Astfel sunt considerați turiști persoanele care:

- efectuează o călătorie de agrement (vacanță, concediu);

- se deplasează în stațiunile baneo-climaterice în scopul tratamentului sau îmbunătățirii stării de sănătate;

- se deplasează în alte localități în scopul de a participa la competiții sportive;

- călătoresc în scopuri profesionale, adică participă la conferințe internaționale, reuniuni științifice sau misiuni religioase etc;

- se deplasează în scopuri culturale.

Bibliografie

1 Bran F., Marin D., Simion T. - Turism rural, Editura Economică ,București,1997.

2 Cosmescu I.-Turismul-Fenomen complex contemporan,Editura Economică, București,1998.

3 Cristureanu C.- Economia si politica turismului international,Editura Abeona , București,1992

4 Foltean F.,Lădar L.,Costinel D.,Negruț C.,Ionescu Ghe.- Marketing,Editura Brumar, Timișoara , 2000

5 Lupu N. - Hotelul - Economie si managament,Ediția a III-a restructurată și actulizată,Editura All Beck, București,2002

6 Mitrache Șt., Manole V.,Stoian M.,Bran F.,Istrae I. - Agroturism si turism rural,Editat de Fax Press,București,1996

7 Negruț C., Dobre C., Negruș Codruța. - Inițiere in marketing,Editura Augusta,Timișoara,1997

8 Negruț C.,Dobre C. - Marketing - Politici. Strategii. Tactici.,Editura InterGraf,Resita,1997

9 www.listafirme.ro

10 www.datefirme.ro

11 www.pensiune-laura.ro

12 www.turistinfo.ro

13 www.iturism.ro

14 www.infopensiuni.ro

Preview document

Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 1
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 2
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 3
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 4
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 5
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 6
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 7
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 8
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 9
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 10
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 11
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 12
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 13
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 14
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 15
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 16
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 17
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 18
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 19
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 20
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 21
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 22
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 23
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 24
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 25
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 26
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 27
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 28
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 29
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 30
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 31
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 32
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 33
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 34
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 35
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 36
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 37
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 38
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 39
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 40
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 41
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 42
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 43
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 44
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 45
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 46
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 47
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 48
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 49
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 50
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 51
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 52
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 53
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 54
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 55
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 56
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 57
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 58
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 59
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 60
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 61
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 62
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 63
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 64
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 65
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 66
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 67
Dezvoltarea economică a turismului sportiv în zona Cheile Turzii - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea economica a turismului sportiv in zona Cheile Turzii.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea turismului bazat pe natură în zona băile herculane

INTRODUCERE O dată cu evoluţia noastră ca oameni, evoluează asemenea toate instrumentele noastre de lucru, instrumente care pot fi profesionale,...

Plan de afaceri Salina Turda

Proiectul cu titlul “ CRESTEREA ATRACTIVITATII TURISTICE A ZONEI CU POTENTIAL BALNEAR LACURILE SARATE –ZONA DURGAU-VALEA SARATA –SALINA TURDA “...

Ai nevoie de altceva?