Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 30763
Mărime: 261.77KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Aurica Grigore
Universitatea „Danubius” Galaţi Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”

Cuprins

  1. CAP. I - Derularea tranzacţiilor internaţionale de tip comercial 3
  2. 1.1. Tranzacţiile comerciale - element al economiei deschise 3
  3. 1.2. Tendinţe ale constituirii economiei globale postindustriale 27
  4. CAP. II - Contradicţii şi bariere privind tranzacţionarea echitabilă 45
  5. CAP. III - Conflicte în tranzacţii internaţionale de tip comercial 62
  6. CAP. IV – Studiu de caz: Efectele „noii economii” asupra tranzacţiilor comerciale internaţionale 70
  7. Concluzii 79
  8. Bibliografie 84

Extras din licență

CAP. I - Derularea tranzacţiilor internaţionale de tip comercial

1.1. Tranzacţiile comerciale - element al economiei deschise

Categoria economică de tranzacţie este obiect al cercetărilor în mai multe lucrări ştiinţifice. Astfel, în viziunea lui J. R. Commons, tranzacţia este “înstrăinarea şi atribuirea drepturilor de proprietate şi libertăţilor create de societate”.

R. I. Stoian menţionează, că „Categoria economică de tranzacţie în accepţiunea largă desemnează atât schimbul de mărfuri, cât şi de obligaţii, pe termen scurt sau lung, care necesită, fie o documentaţie minuţioasă, fie un simplu acord al părţilor”.

Tomas M. Fisher consideră, că orice transfer de mărfuri, servicii, drepturi de proprietate, care se derulează între persoanele fizice şi juridice reprezintă o tranzacţie. „Tranzacţia este o afacere economică atomică şi benevolă, efectuată în comun, având la bază acordul dintre părţile implicate,”– menţionează V.Ananin.

O definiţie complexă oferă Ioan Popa : “Tranzacţia desemnează fluxul economic care reflectă crearea, transformarea, schimbul, transferul sau stingerea unei valori economice şi care presupune schimbarea de proprietate asupra bunurilor sau drepturilor financiare, prestarea de servicii sau disponibilizarea de forţă de muncă şi capital. Tranzacţiile (fluxurile) comerciale internaţionale reflectă interdependenţele dintre ţări în planul economiei reale, ca efect al adâncirii treptate a diviziunii internaţionale a muncii, care îşi găseşte expresia în specializarea şi cooperarea în producţie pe plan internaţional”.

Aşadar, reieşind din analiza opiniilor prezentate, care, în fond sunt semnificative, şi ca urmare a propriilor investigaţii, putem constata următorul aspect determinant al tranzacţiilor comerciale internaţionale: ele reprezintă un sistem complex de interacţiune a agenţilor economici ce depăşeşte spaţiile economice naţionale.

Această interacţiune cuprinde sferele economice, şi, în viziunea noastră, realizează următoarele funcţii:

1. Organizarea şi mijlocirea schimbului naţional de resurse naturale sau rezultate ale muncii omului;

2. Acceptarea internaţională a valorii produselor rezultate din diviziunea internaţională a muncii;

3. Concomitent tranzacţiile comerciale internaţionale sunt un instrument de influenţă asupra sistemului economic al statului, prin mecanismul şi consecinţele sale.

Tranzacţiile internaţionale permit de a extinde colaborarea interstatală de la schimburi de mărfuri la dezvoltarea cooperării industriale şi ştiinţifice, crearea întreprinderilor mixte, soluţionarea în comun a problemelor tehnico-economice, consulting-engineering ş.a.

Prin mecanismul tranzacţiilor comerciale internaţionale cererea la mărfuri/servicii se transferă pe piaţa internă a statelor, contribuind la dezvoltarea industriei, agriculturii, serviciilor, sferei creditar-financiare naţionale.

Dezvoltarea pieţei interne a ţării duce la depăşirea volumului ofertei în raport cu cel al cererii, şi la rândul său, suscită extinderea tranzacţiilor internaţionale, reducerea costurilor şi sporirea eficienţei în producţie. Totodată eficienţa tranzacţiilor comerciale internaţionale şi mecanismului de gestiune a acestora, în linii mari, este determinată de formele tranzacţiilor.

Agenţii economici, subiecţi ai tranzacţiilor internaţionale, pot fi grupaţi în patru categorii în funcţie de scopul şi caracterul activităţii lor :

- Firme;

- Uniuni (asociaţii) ale întreprinzătorilor;

- Organe şi organizaţii de stat;

- Organizaţii economice comerciale din cadrul sistemului ONU.

Firma este o întreprindere care îşi desfăşoară activitatea într-o ramură (industrie, comerţ, construcţii, transport, agricultură etc.) în scopul obţinerii unui profit. Fiecare firmă are o denumire introdusă în registrul comercial al ţării respective.

Firmele diferă în funcţie de:

a) tipul activităţilor economice şi operaţiunilor efectuate;

b) caracterul proprietăţii (publică /privată);

c) apartenenţa capitalului şi a controlului (întreprinderi naţionale, mixte, companii transnaţionale);

Asociaţiile de întreprinzători reunesc anumite grupe de businessmeni. Principala deosebire de firme – scopul activităţii asociaţiilor nu este obţinerea profitului, ci reprezentarea intereselor grupelor respective în organele de stat şi susţinerea întreprinzătorilor privaţi în elaborarea şi coordonarea unor domenii comune de activitate (standardizarea producţiei, organizarea serviciilor de consultanţă, pregătirea cadrelor, statistica de ramură etc.). Asociaţiile pot fi constituite după:

- Ramura de activitate – reunind întreprinzători dintr-o ramură industrială sau pe producători ai aceleiaşi grupe de produse (asociaţii ale producătorilor de zahăr, celuloză, hârtie, sau asociaţii care reunesc toate întreprinderile din industria chimică);

- Tipul de activitate – firme industriale, comerciale, turistice etc.

Bibliografie

1. Albu A., Ciurel V. Contrapartida în relaţiile economice internaţionale. Bucureşti, 2001.

2. Asandei M. Strategii de management şi marketing în comerţul contemporan. Piteşti: Independenţa economică, 2002.

3. Bari I. Globalizarea economiei. Bucureşti: Ed Economică, 2005.

4. Burnete S. Comerţ internaţional: Teorii, modele, politică. Bucureşti: Ed.Economică, 2008.

5. Caraiani Gh., Andreica R., Mustea R. Factoringul în comerţul internaţional. Bucureşti: Lumina Lex, 2004.

6. Cameron David R., Grass Stein, Janice, Contestation et mondialisation. Repenser la culture et la communication, Les Presses de l’Université de Montréal, 2003.

7. Cobzaru I.I., Trifu A. Comerţul internaţional şi globalizarea: între teorie şi practică. Bucureşti: Performantica, 2007.

8. Danciu V. Marketing internaţional. Bucureşti: OSCAR PRINT, 1996.

9. Deleanu S. Contractul de comerţ internaţional. Bucureşti: Lumina Lex, 1996.

10. Dragomir, G. - Finanţele – Politici, tehnici, strategii, Vol. I – Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2001

11. Drăgan G., Zaharia P. Relaţii economice internaţionale: politici comeciale şi tranzacţii internaţionale. Bucureşti: REd.ASE, 2000.

12. Floricel F. Relaţii valutar-financiare internaţionale. Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997.

13. Ghibuţiu A. Sistemul comercial multilateral şi globalizare. Bucureşti: Centrul de informare şi documentare ecconomică, 2006.

14. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

15. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

16. Keynes JM: „Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor”, Editura Ştiinţifică 1970.

17. Kotler, Philip; Armstrong, Gary. Principiile marketingului. Ed. a 3-a. Bucureşti: Teora, 2004

18. Kotler Ph. - Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2003

19. Miron D. Comerţ internaţional. Bucureşti: Ed. ASE, 2003.

20. Negruş M. Plăţi şi garanţii internaţionale. Bucureşti: C.H.Beck, 2006.

21. Ion Niţă - Comerţul exterior românesc în perioada de tranziţie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000

22. Popa Ioan. Tranzacţii comerciale internaţionale. Bucureşti: Ed. Economică, 2007.

23. Stoian I., Сomerţ internaţional: Tehnici şi proceduri. Vol.1,2. Bucureşti: Caraiman, 2006.

24. Sută N., Sută-Selejan S. Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane. Bucureşti: Ed. Economică, 2003.

25. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008

26. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

Preview document

Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 1
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 2
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 3
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 4
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 5
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 6
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 7
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 8
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 9
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 10
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 11
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 12
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 13
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 14
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 15
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 16
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 17
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 18
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 19
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 20
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 21
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 22
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 23
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 24
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 25
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 26
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 27
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 28
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 29
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 30
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 31
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 32
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 33
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 34
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 35
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 36
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 37
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 38
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 39
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 40
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 41
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 42
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 43
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 44
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 45
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 46
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 47
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 48
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 49
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 50
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 51
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 52
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 53
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 54
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 55
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 56
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 57
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 58
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 59
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 60
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 61
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 62
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 63
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 64
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 65
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 66
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 67
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 68
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 69
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 70
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 71
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 72
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 73
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 74
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 75
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 76
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 77
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 78
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 79
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 80
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 81
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 82
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 83
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 84
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 85
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 86
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 87
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 88
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 89
Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Efecte ale Noii Economii Asupra Comertului International.doc

Alții au mai descărcat și

Modelele Econometrice

Introduϲеrе Мodеlеlе еϲonomеtriϲе ɑnɑlizеɑză ϲɑlitɑtеɑ şi ϲɑntitɑtеɑ proϲеѕеlor еϲonomiϲе şi еvoluţiɑ lor. Еϲonomеtriɑ prin ϲɑrɑϲtеrul ѕău gеnеrɑl...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Globalizarea și statele mici și mijlocii - studiu de caz România

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Teoria Comerțului Internațional

Cap.1 TEORIA CLASICĂ A COMERŢULUI INTERNAŢIONAL Privind retrospectiv evoluţia teoriei comerţului internaţional, bazele ei se regăsesc în lucrările...

Revoluția Industrială

moderna timpurie au devenit preponderente între 1760 si 1850, cu efecte radicale în Anglia si în nord–vestul Europei. Ca urmare, de atunci si pâna...

România și Moneda Euro

CAPITOLUL I : EURO-MONEDA EUROPEANA 1.1 Istoricul monedei Până acum câţiva ani numele generic pentru moneda europeană era European Currency Unit...

Alianțe Strategice

Introducere Lucrarea de faţă abordează conceptul de alianţe strategice între firmele multinaţionale, evoluţia și importanţa alianţelor strategice...

Moneda euro

MONEDA EURO SI STABILITATEA SISTEMULUI MONETAR INTERNATIONAL CAPITOLUL 1 - EURO - MONEDA EUROPEANA 1.1. Moneda – institutia fundamentala a...

Revoluția industrială, reper al epocii moderne

INTRODUCERE Prima perioadă a epocii moderne se caracterizează printr-o mare diversitate de orientări în dezvoltarea economică a ţărilor, dar...

Impactul proiectului PALAS asupra orașului Iași

Argument În noul context metropolitan, Municipiului Iasi îi revine un rol central în promovarea imaginii, a esentei specificului si prestigiului...

Ai nevoie de altceva?