Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 34779
Mărime: 238.05KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

INTRODUCERE

Întreaga evoluție istorică a dezvoltării economice, cu toate valențele ei pozitive, dar și cu insuccesele sale, a pregătit condițiile afirmării și apariției dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă exprimă nevoia de fundamentare a evoluțiilor mediului economic în corelație cu comportamentul general față de mediul natural și cel social.

Dezvoltarea economică, așa cum s-a desfașurat secole de-a rândul, nu mai poate fi continuată fară a ține seama de condiționările și restrictiile impuse de celelalte două medii.

Noua viziune asupra dezvoltării viitoare a lumii pornește de la necesitatea asigurării egalității șanselor generațiilor umane care coexistă și se succed la viață. Oamenii de știință, politicienii, societatea civilă constientizeaza necesitatea schimbării actualului mod de a produce și de a consuma bunuri în societate, trecându-se astfel la o dezvoltare cu caracter durabil, bazată pe o economie umană și pe compatibilitatea mediului creat de om cu mediul natural, a profitului monetar cu cel social-uman.

Dezvoltarea durabilă este un proces complex, neegalat de nici unul din conceptele precedente. Astăzi este unanim acceptat că dezvoltarea poate fi durabilă (sau sustenabilă) „dacă satisface nevoile generațiilor prezente fară a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. În această formulare sintetică, dezvoltării durabile i se conferă un caracter moral, de echitate intre generații în asigurarea resurselor naturale și conservarea Planetei.

Sublinierea importanței mediului natural pentru orice proces de creștere și dezvoltare este pe

deplin înteleasă, având în vedere marile pierderi de mediu natural și de resurse pe care le-a suportat planeta în procesul industrializarii și modernizarii principalelor țări dezvoltate astăzi din punct de vedere economic. Alături de mediul economic și mediul natural, dezvoltarea durabilă cuprinde și mediul social. Considerarea acestuia din urmă este absolut obiectivă, daca se ține seama de intercondiționările lui cu celelalte două medii. Fenomenele sociale sunt determinate de mediile economic și natural, având la rândul lor un rol activ în favorizarea sau frânarea proceselor economice, ecologice, de dezvoltare economică și, mai ales, de dezvoltare durabilă.

Noile curente pun accent pe importanța dimensiunii calitative a creșterii economice. Dezvoltarea este mai bine deservită atunci când calitatea și cantitatea creșterii se împletesc și când procesul se axeaza pe dimensiunile umane, sociale precum și pe cele referitoare la mediul înconjurător și la guvernare.

Dezvoltarea trebuie sa determine îmbunătațirea calității vieții oamenilor și extinderea abilităților lor de a-și modela propriul viitor. În general aceasta înseamna un venit pe locuitor mai mare prin intermediul creșterii economice, dar implica și o educație mai echitabilă, oportunități pentru un loc de muncă, egalitate a sexelor, sănătate mai bună, mediu natural mai curat, sistem judiciar și legal imparțial, libertăți civile și politice.

Apariția conceptului de dezvoltare durabilă (D.D.) este strâns legată de Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu de la Stockholm din 1972. Cu acest prilej comunitatea internaționala și-a exprimat îngrijorarea și preocuparea în legatura cu problema protecției și conservării mediului înconjurător, în dependența directă cu asigurarea și exercitarea drepturilor fundamentale ale omului. Douăzeci de ani mai târziu, la Conferința ONU de la Rio de Janeiro pentru Mediu și Dezvoltare s-a acceptat imperativul considerării interdependente a mediului economic și a celui natural, deși principiul eficienței sociale nu a fost înca discutat la acel moment.

Conceptul dezvoltării durabile și-a sporit complexitatea în 2002, la Summitul Mondial privind Dezvoltarea Durabilă de la Johanesburg, când s-a recunoscut larg că omiterea componentei sociale din conținutul dezvoltării durabile poate dauna grav vieții și Planetei.

Necesitatea dezvoltării durabile este promovată continuu de organismele internaționale ale ONU, cu ocazia tuturor summiturilor desfașurate. În context european trebuie menționat faptul ca Uniunea Europeană condiționează atât țările membre cât și pe cele care doresc integrarea în Uniune să realizeze standardele dezvoltării durabile.

La nivelul Uniunii Europene principalele întâlniri la nivel înalt pentru elaborarea Strategiei Dezvoltării Durabile Europene (SDD) au fost:

- În martie 2000, în cadrul Summit-ului Consiliului European de la Lisabona unde a fost propusa Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă;

- În iunie 2001, a avut loc Consiliul European de la Gothenburg, în cadrul căruia a fost adoptată Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă (SDD) și a fost propus Setul de Indicatori de Dezvoltare Durabilă (IDD), având drept scop monitorizarea SSD.

- În iunie 2006 la Bruxelles, în cadrul Consiliului European a fost adoptată Strategia reînnoita de Dezvoltare Durabilă și s-a hotarât revizuirea actualului set de indicatori de dezvoltare durabilă pâna la adoptarea Comunicatului Comisiei Europene catre Consiliu și Parlament din septembrie 2007.

România a acceptat și demarat trecerea la dezvoltarea durabilă. A fost creat Forumul dezvoltării durabile - Orizont 2025, s-a acceptat „Agenda 21” a ONU, cu cele 2500 recomandari și Planul de acțiune elaborate și adoptate de summiturile de la Rio de Janeiro(1992) și Johanesburg (2002). A fost elaborata o Strategie Națională de Dezvoltare Durabilă, în conformitate cu obiectivele strategice ale ONU, dar și cu posibilitațile reale ale țării.

Bibliografie

1. Bentoiu Claudia,

Balaceanu Cristina Microeconomie, Editura CH Beck, București, 2007

2. Chitiba Constanta Aurelia Sistemul economiei mondiale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006

3. Liviu Begu Statistică internațională, Editura All Beck , București, 1999

4. Angelescu C., Ciucur D., Dicționar de Economie, Editura Economică, București, 2001

DinuM., Dobrotă N.,

Gavrilă I.,Ghiță P.T.,

Gogoneață C,Popescu C.,

Suciu C M. -

colectiv de coordonare

5. Anghelache C-tin România 2005 - Starea economică la a câta schimbare?,

Editura Economică, București, 2005

6. Angelescu A., Ponoran I. Mediul ambiant și dezvoltarea durabilă, Editura ASE, 1999

7. Bunea C. Conceptul de dezvoltare durabilă, alternativă de valorificare

optimă a potențialului uman - Revista Română de Statistică Nr. 9/2006

8. Dobrescu E. M., coord. ;

Albu L., coord. Dezvoltarea durabilă în România : modele și scenarii pe

termen mediu și lung, Expert, 2005

9. Ivan-Ungureanu C. Strategia de dezvoltare durabilă, Tribuna economică v. 14,

nr. 18, p. 66-67, Aprilie 2003

10. Iordache F. Aspecte privind dezvoltarea durabilă, Revista finanțe publice

și contabilitate v. 15, nr. 4, p. 61-62, Aprilie 2004

11. Mărginean I. România si calitatea vieții în Europa - Revista Calității Vieții

Nr. 3-4/2004, editată de I.C.C.V

12. Mărginean I., Balașa A. Calitatea vieții în România, Editura Expert, București 2002

13. Popescu I. A., Dezvoltarea durabilă : o perspectivă românească, Editura

Bondrea A. A. Economică, 2005

14. Preda D. Ocuparea forței de muncă și dezvoltarea durabilă, Editura

Economică, 2002

15. Răboacă, Gheorghe Piața muncii și dezvoltarea durabilă, Tribuna Economică,

2003

16. Țițan E., Ghiță S., Îmbătrânirea demografică în România și în Uniunea

Boboc C., Todose D., Europeană: provocări și implicații pe piața muncii - Revista

Morariu A. Română de Statistică Nr. 7/2006

17. Vergil Voineagu Studiu privind calitatea vieții în România, ASE Bucuresti

Constantin Anghelache

Alexandru Isaic-Maniu

Constantin Mitruț

18. Zamfir C. Metode de măsurare a sărăciei, Editura Expert ,

București,1994

19. EUROSTAT, EuropeanCommissionThe Social Situation in the European

Union

20. EUROSTAT Measuring progress towards a more sustainable Europe -

Proposed Indicators for sustainable Europe

21. Programul Națiunilor Rapoartele Dezvoltării Umane, 2004, 2005, 2006

Unite pentru Dezvoltare

22. World Bank World Development Indicators

23. Guvernul României România : Strategia națională pentru dezvoltare durabilă,

Nova, 1999

24. Fundația Europeană Primul studiu European referitor la calitatea vieții:

pentru Îmbunătățirea Calitatea vieții în Bulgaria și în România

Condițiilor de Viață si www.eurofound.europa.eu

de Muncă

25. * * * Strategia de dezvoltare durabilă a României : orizont 2025,

Economistul v. 14, nr. 1744, p. 1, 7, Noiembrie 2004

26. * * * Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile și

consumul populației, editată de I.N.S

27. * * * Condițiile de viață ale populației din România în anul 2005,

editată de I.N.S

28. * * * Situația demografică a României în anul 2006, editată de

I.N.S

29. * * * Forța de muncă în România: Ocupare și șomaj în anul 2005,

editată de I.N.S

30. * * * Diverse publicatii, rapoarte si studii apărute pe site-urile:

www.europa.eu

www.insse.ro

www.iccv.ro

www.eurostat.ec.europa.eu

www.euractiv.ro

Preview document

Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 1
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 2
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 3
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 4
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 5
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 6
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 7
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 8
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 9
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 10
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 11
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 12
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 13
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 14
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 15
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 16
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 17
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 18
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 19
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 20
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 21
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 22
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 23
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 24
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 25
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 26
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 27
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 28
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 29
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 30
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 31
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 32
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 33
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 34
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 35
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 36
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 37
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 38
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 39
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 40
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 41
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 42
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 43
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 44
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 45
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 46
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 47
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 48
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 49
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 50
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 51
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 52
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 53
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 54
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 55
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 56
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 57
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 58
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 59
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 60
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 61
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 62
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 63
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 64
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 65
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 66
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 67
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 68
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 69
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 70
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 71
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 72
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 73
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 74
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 75
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 76
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 77
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 78
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 79
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 80
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 81
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 82
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 83
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 84
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 85
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 86
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 87
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 88
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 89
Efectele dezvoltării economice durabile asupra nivelului de trai și calitatea vieții în contextul procesului de extindere a Uniunii Europene - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Efectele dezvoltarii economice durabile asupra nivelului de trai si calitatea vietii in contextul procesului de extindere a Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Economie Politică

CUVÂNT ÎNAINTE Ştiinţa societăţii umane reprezintă sistemul de cunoştinţe ştiinţifice cu privire la realitatea umană, economică, tehnologică,...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Instalații Solare de Încălzire a Apei

Introducere ENERGO-SOL este o firmă românească care are ca principal obiectiv promovarea la nivel naţional a surselor de energie neconvenţională...

Ai nevoie de altceva?