Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 12891
Mărime: 652.90KB (arhivat)
Publicat de: Marinel Scarlat
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere. 3
 2. Capitolul I. Fondurile de investiţii. Privire evolutivă
 3. 1.1. Fondul de investiţie. Concept şi apariţie.5
 4. 1.2. Premisele apariţiei şi dezvoltării fondurilor de investiţii.11
 5. 1.3. Rolul fondurilor de investiţii.14
 6. 1.4. Plasamentele fondurilor mutuale.16
 7. Capitolul II. Fondurile de investiţii în România
 8. 2.1 Istoricul fondurilor mutuale din România.19
 9. 2.2 Evoluţia fondurilor de investiţii.22
 10. 2.3. Cinci mituri despre fondurile mutuale din România.29
 11. 2.4. Tipuri de fonduri mutuale .31
 12. Capitolul III. Analiză comparativă între BCR Monetar şi BCR Expert.35
 13. Concluzii .48
 14. Bibliografie.50

Extras din licență

Introducere

La ora actuală, omenirea este tot mai preocupată de modul cum să ducă o viaţă mai bună, să ocupe un anumit rang în societate, să economisească timp şi bani, să aibă o cultură cât mai bogată, cu alte cuvinte să fie remarcaţi şi renumiţi în societate.Toate aceste lucruri nu pot deveni reale, decât în momentul în care ştim să ne folosim eficient banii şi capacitatea de raţiune pe care o deţinem. Deci, dacă obiectivul principal al fiecărui individ este acela de a obţine profit, cu cât mai mult doresc acest lucru şi agenţii economici.

Fondurile mutuale reprezintă unul din fenomenele financiare cele mai spectaculoase ale secolului XX, cu o evoluţie foarte dinamică în cea de-a doua jumătate a secolului şi îndeosebi în anii recenţi.

Fondurile de investiţii sunt entităţi care acumulează bani de la mai multe persoane (investitorii în fonduri) bani pe care administratorul fondului îi investeşte, conform politicii de investiţii declarate a fondului, în: instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni municipale şi/sau corporatiste, acţiuni tranzacţionate pe piaţa bursieră, precum şi în alte valori mobiliare permise de autoritatea de reglementare (CNVM). Profiturile realizate astfel se redistribuie prin răscumpărarea unităţilor de fond, aceloraşi investitori.

Problema cu care se confruntă un investitor este alegerea modalităţii optime de investire, care să corespundă cel mai bine scopurilor şi aşteptărilor celui ce investeşte. Pentru aceasta vom asocia fiecărui tip de investiţie (sau plasament) două noţiuni: rentabilitate şi risc. Prin rentabilitate înţelegem nivelul câştigului asigurat de către o investiţie. Spre exemplu, rentabilitatea unui depozit bancar este chiar nivelul dobânzii acordată de banca deponentului.

Fondurile mutuale funcţionează după reguli clare, bine-stabilite şi cunosc o reglementare strictă de către autorităţi ale statului. Gradul de transparenţă atins de majoritatea fondurilor în ceea ce priveşte structura plasamentelor, gradul de risc şi evoluţia activului net unitar permite oricărei persoane interesate să aprecieze atractivitatea acestor instrumente şi să se orienteze spre fondul pe care îl consideră adecvat scopurilor sale.

În condiţiile în care rentabilitatea investiţiei în acţiunile cotate la Bursa de Valori sau pe piaţa extrabursieră a fost oscilantă în ultimii ani, fondurile mutuale reprezintă o alternativă serioasă pentru economii.

Fondurile de investiţii au dus la dezvoltarea rapidă a pieţei de capital din zonele dezvoltate şi judeţe industrializate, deoarece sistemul bancar existent a devenit o frână în dezvoltarea în continuare a relaţiilor de piaţă.

Fondul de investiţii este forma instituţională prin care se realizează o concentrare a disponibilităţilor financiare ale investitorilor individuali şi care printr-o activitate investiţionala pe piaţa financiară, condusă de experţi în domeniu, reuşeşte consolidarea capitalului investit cu beneficii importante pentru participanţi.

Capitolul I. Fondurile de investiţii. Privire evolutivă

Fondurile mutuale reprezintă unul din fenomenele financiare cele mai spectaculoase ale secolului XX, cu o evoluţie foarte dinamică în cea de-a doua jumătate a secolului şi îndeosebi în anii recenţi. Spectaculozitatea fenomenului se remarcă în primul rând prin evoluţia deosebită a numărului fondurilor şi a activelor gestionate, dar şi din diversificarea gamei de produse oferite şi îmbunătăţirea performanţelor obţinute în raport cu alte instrumente de investiţie.

1.1 Fondul de investiţie. Concept şi apariţie

Primul fond de investiţii (Unit Trust) bazat pe unităţi investiţionale a fost creat la Londra în 1868 şi se numea “ The Foreign and Colonial Government Trust”. Obiectivul său era de “ a furniza investitorului care dispune de mijloace moderate aceleaşi avantaje ca şi mărilor deţinători de capital în privinţa diminuării riscurilor asupra acţiunilor străine ori naţionale prin ‘împraştierea investiţiilor’ pe mai multe feluri de acţiuni ”. În SUA au apărut astfel de instituţii după cel de-al doilea război mondial.

Industria fondurilor mutuale a crescut foarte mult în a doua jumătate a secolului XX. Dezvoltarea rapidă la nivel mondial se traduce prin suma activelor gestionate. Cifrele referitoare la evoluţia activelor gestionate în SUA sunt grăitoare în acest sens: acestea au crescut de la 450 milioane USD la sfârşitul anului 1940, la 134 miliarde USD în 1979 şi la 6400 de miliarde în 2001

Preview document

Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 1
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 2
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 3
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 4
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 5
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 6
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 7
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 8
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 9
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 10
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 11
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 12
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 13
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 14
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 15
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 16
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 17
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 18
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 19
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 20
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 21
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 22
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 23
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 24
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 25
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 26
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 27
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 28
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 29
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 30
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 31
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 32
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 33
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 34
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 35
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 36
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 37
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 38
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 39
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 40
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 41
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 42
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 43
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 44
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 45
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 46
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 47
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 48
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 49
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 50
Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Fondurile de Investitii - Produse Dinamice ce Valorifica Potentialul Pietei Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Fondurile mutuale de investiții

INTRODUCERE La ora actuală, omenirea este tot mai preocupată de modul cum să ducă o viaţă mai bună, să ocupe un anumit rang în societate, să...

Investiții străine directe

Capitolul 1 1.1 Definitia si geneza ISD Investitiile straine directe sunt definite ca proprietatea directa sau indirecta a unei entitati straine...

Societățile de Servicii de Investiții Financiare

Societăţile de servicii de investiţii financiare Concept privind intermediarii pieţei de capital Piaţa valorilor mobiliare, componentă a pieţei...

Fonduri și societăți de investiții

FONDURI SI SOCIETATI DE INVESTITII 1. Fondurile de investitii Scurt istoric - Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC) a...

Performanțele Fondurilor de Investiții

Din punct de vedere al pieţei de capital, fondurile de investiţii sunt organisme de plasament colectiv fără personalitate juridică, entităţi care...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Administrarea afacerilor - sinteză economie monetară și financiară

Capitolul 1 Economa monetara si abordarea conceptuala a monedei Analiza functionala a monedei furnizeaza elemente pentru o buna intelegere a...

Te-ar putea interesa și

Campania de Comunicare Specifică Lansării pe Piața Unui Nou Produs SC Alex Comp SRL

Introducere.pag INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă...

Strategii și operațiuni bursiere - portofoliul unui învestitor

ANALIZA PORTOFOLIULUI I. INTRODUCERE “Se spune ca banii nu aduc fericirea,dar sigur o intretin”. O solutie pentru a inmulti banii este sa...

Ai nevoie de altceva?