Indici Bursieri ai Bursei de Valori București

Licență
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 27950
Mărime: 1.63MB (arhivat)
Publicat de: Vasilica Oprea
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciprian Alexandru
Prezentat in cadrul Facultatii de Management - Universitatea Ecologica - proiect de licenta

Cuprins

 1. Capitolul I Piaţa de capital – principală componentă
 2. a pieţei financiare pag 1
 3. 1.1. Concepte, definiţie, trăsături pag 2
 4. 1.2 Componentele pieţei de capital pag 2
 5. 1.2.1. Piaţa primarã pag 2
 6. 1.2.2. Piaţa secundarã pag 3
 7. 1.3 Câteva consideraţii privind apariţia burselor pag 5
 8. 1.4 Necesitatea pieţelor bursiere pag 6
 9. 1.5 Rolul si funcţiile pieţelor bursiere pag 7
 10. 1.6 Organizarea si funcţionarea burselor de valori pag 8
 11. 1.7 Structura pieţei de capital pag 10
 12. Capitolul II – Valorile mobiliare pag 13 2.1 Definiţia şi analiza valorilor mobiliare pag 13
 13. 2.1.2. Analiza valorilor mobiliare pag 14
 14. 2.2.1. Valorile mobiliare primare pag 15
 15. 2.2.2. Valorile mobiliare derivate pag 23
 16. 2.2.3. Valorile mobiliare sintetice pag 24
 17. 2.2.3 Admiterea valorilor mobiliare la bursă pag 25
 18. Capitolul III pag 27
 19. SECŢIUNEA I Metode de calcul al indicilor bursieri pag 27
 20. 3.1 Caracteristicile şi clasificarea indicilor bursieri pag 27
 21. 3.2. Modul de calcul al indicilor bursieri. pag 29
 22. 3.3. Bursa de Valori din România pag 29
 23. A. Crearea indicelui BET pag 29
 24. B. Indicele compozit al Bursei de Valori Bucureşti–BETC pag 34
 25. C. Indicele sectorial pentru fonduri de investiţii – BETFI pag 37
 26. SECŢIUNEA II Indicatori ai burselor din europa centrală şi de est pag 40
 27. Capitolul IV Studiu de caz. Evoluţia pieţei de capital din România. Performanţele Bursei de Valori Bucureşti pag 45
 28. 4.1. Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti în perioada 19952002 pag 45
 29. 4.2. Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti în 2003 pag 55
 30. 4.3. Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti în 2004 pag 58
 31. 4.4. Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti în 2005 pag 72
 32. 4.5. Concluzii pag 79

Extras din licență

Capitolul I

PIAŢA DE CAPITAL – PRINCIPALA COMPONENTĂ

A PIEŢEI FINANCIARE

1.1. Concepte, definiţie, trăsături

Sistemul financiar reprezintă ansamblul instituţiilor si pieţelor care interacţionează între ele, pentru a îndeplini anumite funcţii, dintre care cea mai importantã este facilitarea transferului de fonduri de la cei care înregistrează excedente, către cei care se confruntã cu necesităţi financiare.

În orice economie de piaţă există si funcţionează o piaţă financiară, mai mult sau mai puţin dezvoltată. Piaţa financiarã reprezintă “ansamblul relaţiilor si mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile disponibile şi dispersate din economie sunt puse la dispoziţia unităţilor solicitatoare de fonduri”.

Într-o altă opinie, piaţa financiară este definita ca fiind “mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în circuitul economic ”.

Caracteristica principală a pieţelor financiare este aceea că facilitează întâlnirea cererii şi ofertei de titluri, oferta de titluri provenind de la unităţile care înregistrează deficite.

În funcţie de durata de viaţă a titlurilor financiare, distingem două componente ale pieţei financiare, pieţele monetare si pieţele de capital.

I) Pieţele monetare sunt specializate pe tranzacţii cu titluri pe termen scurt, cu o perioada de viaţă mai mică de un an, cum ar fi: depozitele bancare, cecuri, bilete la ordin, certificate de depozit, cambii si altele. Preţul dreptului de a utiliza fondurile oferite astfel pe piaţa monetară este reprezentat in principal de dobândă.

II) Pieţele de capital sunt specializate in domeniul tranzacţiilor cu active financiare pe termen mediu si lung. Aceste titluri financiare sunt reprezentate in principal de acţiuni si obligaţiuni. Pe piaţa de capital apare o relaţie directă între posesorul de fonduri (investitorul) şi cel aflat in căutare de resurse financiare şi care va emite titluri, urmând ca în schimb să primească fondurile de care are nevoie.

Această clasificare este dată de şcoala anglo-saxonă ce se bazează pe manifestarea liberă a cererii şi ofertei. Spre deosebire de aceasta, şcoala europeană fixează ca punct central sistemul bancar în postura de jucător pe toată piaţa de capital. Aceasta se împarte în: piaţa monetară (capitaluri atrase pe termen scurt şi mediu), piaţa ipotecară (capitaluri atrase pentru construcţia de locuinţe) şi piaţa financiară unde se emit, plasează şi tranzacţionează titlurile de capital pe termen lung.

In literatura de specialitate unii autori folosesc noţiuni diferite pentru a descrie structura pieţei. Spre exemplu, în literatura franceză, in locul noţiunii de piaţa financiară se foloseşte cea de piaţă a capitalurilor, aceasta incluzând piaţa creditului, piaţa valorilor mobiliare (numită în acest caz piaţa financiară) si piaţa monetară .

Piaţa de capital este definită ca fiind ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital (investitorii) către cei care au nevoie de capital (emitenţii), cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare) si prin intermediul unor operatori specifici (societăţile de valori mobiliare).

Piaţa de capital prezintă următoarele trăsături:

- este o piaţă deschisă – plasamentul este efectuat în marea masă a investitorilor, iar tranzacţiile cu valori mobiliare au caracter public;

- utilizează instrumentele pe termen mediu şi lung ;

- negociabilitate şi transferabilitate – valorile mobiliare se pot negocia şi transfera între persoane;

- este o piaţă intermediată – tranzacţionarea se face prin intermediari.

1.2 Componentele pieţei de capital

Piaţa de capital este structurată în doua segmente diferite, întâlnite şi sub denumirea de funcţii, diferenţiate după emiterea (producerea) şi tranzacţionarea (comercializarea) titlurilor financiare:

- Piaţa primară – vânzare iniţială de titluri;

- Piaţa secundară – revânzare de titluri.

1.2.1. Piaţa primarã – este piaţa pe care se vând şi se cumpără titlurile financiare nou emise, permiţând finanţarea activităţii agenţilor economici prin atragerea capitalurilor financiare disponibile. Piaţa primară se organizează prin intermediul băncilor sau a societăţilor de valori mobiliare care sunt specializate pentru acest gen de operaţiuni si, astfel, se realizează distribuirea titlurilor de către emitenţi si, respectiv plasamentele de către investitorii interesaţi, în cele mai bune condiţii.

Participanţii pe piaţa primară de capital sunt:

- solicitanţii de capital: statul şi colectivităţile locale, întreprinderile publice şi cele private;

- ofertanţii de capital: persoane particulare, agenţi economici, bănci, case de economii, societăţi de asigurare, fonduri de pensii.

- intermediarii: societăţi de servicii de investiţii financiare, bănci comerciale.

Preview document

Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 1
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 2
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 3
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 4
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 5
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 6
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 7
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 8
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 9
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 10
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 11
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 12
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 13
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 14
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 15
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 16
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 17
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 18
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 19
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 20
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 21
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 22
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 23
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 24
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 25
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 26
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 27
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 28
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 29
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 30
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 31
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 32
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 33
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 34
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 35
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 36
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 37
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 38
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 39
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 40
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 41
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 42
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 43
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 44
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 45
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 46
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 47
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 48
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 49
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 50
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 51
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 52
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 53
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 54
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 55
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 56
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 57
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 58
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 59
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 60
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 61
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 62
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 63
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 64
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 65
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 66
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 67
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 68
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 69
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 70
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 71
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 72
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 73
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 74
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 75
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 76
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 77
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 78
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 79
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 80
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 81
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 82
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 83
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 84
Indici Bursieri ai Bursei de Valori București - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Indici Bursieri ai Bursei de Valori Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Strategii Futures și Hedgingul prin Contractul Futures

Întroducere Lucrarea la tema "Strategii futures şi hedgingul prin contractul futures" conţine informaţia acestor contracte şi riscul deţinerii...

Incursiune în Mediul Financiar și Bursier al Societății Românești

CAP.1 INTRODUCERE-scurt istoric Darul şi schimbul de marfă datează de la începutul civilizaţiei. Apariţia şi formarea burselor de mărfuri este...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Investiții

Tranzitia societatii românesti si înscrierea sa pe coordonatele economiei de piata implica noi abordari în raportul dintre teoria si practica...

Te-ar putea interesa și

Bursele din Europa de Est

I N T R O D U C E R E Tema acestei lucrări de licenţă se intitulează:”BURSELE DE VALORI DIN EUROPA DE EST”. Prin tema aleasa mi-am propus să...

Piața de capital - analiza utilității indicilor bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Indicii bursieri pe exemplul Bursei de Valori București

1. SCURT ISTORIC AL BURSEI IN ROMANIA Activitatea bursiera in tara noastra isi marcheaza primele inceputuri in anul 1839; bursele de comert...

Bursa de valori

CAPITOLUL I Piaţa de capital în România 1.1. Concept de piaţă de capital Despre piaţa de capital românească se poate vorbi în două registre...

Evoluția pieței de capital în România - analiză comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Cetrală și de Est

1. Aspecte generale privind problematica pieţelor financiare Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in...

Indici Bursieri

CAPITOLUL 1 1.1. BURSA DE VALORI Bursa – este o piaţă perfectă unde se întâlneşte cererea şi oferta de valori mobiliare, în mod organizat şi...

Indici bursieri ai Bursei de Valori București

Indicii bursieri ai Bursei de Valori Bucureşti 1. Introducere Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt...

Bursa de Valori

1. Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Ai nevoie de altceva?