Leadership și cultură organizațională

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 24432
Mărime: 606.25KB (arhivat)
Publicat de: Anisoara M.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I - ASPECTE TEORETICE PRIVIND LEADERSHIP-UL 5
 3. I.1 DEFINIREA,CONȚINUTUL ȘI IMPORTANȚA LEADERSHIP-ULUI 5
 4. I.1.1 Definirea leadership-ului 5
 5. I.1.2 Conținutul leadership-ului 6
 6. I.1.3 Importanța leadership-ului 7
 7. I.2 STILURILE ȘI FORMELE DE LEADERSHIP. FUNCȚIILE LEADERSHIP-ULUI 7
 8. I.2.1 Stilurile de leadership 7
 9. I.2.2 Formele leadership-ului 8
 10. I.2.3 Funcțiile leadership-ului 12
 11. I.3 LEGILE, TEORIILE ȘI DETERMINANȚII LEADERSHIP-ULUI 12
 12. I.3.1 Legile leadership-ului 12
 13. I.3.2 Teoriile leadership-ului 14
 14. I.3.3 Determinanții leadership-ului 15
 15. CAPITOLUL II - CONCEPTUL DE CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ 17
 16. II.1 DEFINIREA CULTURII ORGANIZAȚIONALE 17
 17. II.2 NIVELURILE CULTURII ORGANIZAȚIONALE ȘI SUBCULTURILE COMPONENTE 19
 18. II.2.1 Nivelurile culturii organizaționale 19
 19. II.2.2 Subculturi componente ale culturii organizaționale 20
 20. II.3 DIMENSIUNI, MODALITĂȚI DE MANIFESTARE ȘI TIPURI DE CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ 21
 21. II.3.1 Dimensiunile culturii organizaționale 21
 22. II.3.2 Modalități de manifestare ale culturii organizaționale 23
 23. II.3.3 Tipuri de culturi organizaționale 26
 24. CAPITOLUL III - FUNCȚIILE, IMPORTANȚA ȘI FACTORII DETERMINANȚI AI CULTURII ORGANIZAȚIONALE 29
 25. III.1 FUNCȚIILE PRINCIPALE ȘI IMPORTANȚA CUNOAȘTERII CULTURII ORGANIZAȚIONALE 29
 26. III.1.1 Funcțiile principale ale culturii organizaționale 29
 27. III.1.2 Importanța cunoașterii și luării în considerare a culturii organizaționale 31
 28. III.2 FACTORII DETERMINANȚI AI CULTURII ORGANIZAȚIONALE 32
 29. III.2.1 Factori interni 33
 30. III.2.2 Factori externi 35
 31. III.3 RELAȚIA DINTRE LEADERSHIP ȘI CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 37
 32. CAPITOLUL IV - LEADERSHIP ȘI CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ LA „LIDL DISCOUNT S.R.L.” ROMÂNIA 40
 33. IV.1 SCURT ISTORIC ȘI PREZENTAREA COMPANIEI 40
 34. IV.2 LEADERSHIP-UL ÎN CADRUL COMPANIEI LIDL 42
 35. IV.3 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A COMPANIEI LIDL 43
 36. CONCLUZII 48
 37. BIBLIOGRAFIE 51

Extras din licență

INTRODUCERE

„Cultura este <cheia> excelenței organizaționale, iar leadership-ul este unul dintre factorii care contribuie la crearea culturii.”

Edgar Schein

Democratizarea accentuată a vieții sociale , a “coborât” termenul de lider, din zona vieții politice, la nivelul organizațiilor, iar “transformarea artei leadership - ului în știința rezultatelor, a creșterii productivității în orice domeniu de activitate, a dus la apariția unui alt tip de lideri”. Comportamentul de leadership, caracterizat printr-un pronunțat spirit de echipă, cu un management participativ real, poate contribui la o accentuată stare de bine a celor dispuși să urmeze liderul organizației.

Cultura organizațională tinde să devină vedeta conceptuală a zilelor noastre. Fără o cultură organizațională imaginea firmei în afară și identitatea ei în interior nu există. Valorile dominante într-o organizație, filosofia după care se ghidează politica organizațională atât în privința propriilor angajați cât și a clienților, sunt elemente ale culturii unei organizații.

Cultura organizațională este, în fapt, “personalitatea” organizației, un ansamblu de tradiții, valori, proceduri, concepții și atitudini care este contextul a tot ceea ce facem și gândim în cadrul organizației. Cultura organizațională devine “sufletul” noii economii. Ea ajută, prin anumite simboluri, să creeze organizației o imagine individualizată.

Organizațiile diferă în ceea ce privește atmosfera, felul în care se lucrează, nivelul energetic al fiecărui individ în parte. Teoriile spun că atitudinea și comportamentul oamenilor care conduc o companie îi influențează pe subalterni. Apariția în organizație a unei noi echipe manageriale aduce, de regulă, schimbări importante. Rămân, ce-i drept, componenta conservatoare, cu obiceiurile, miturile și eroii organizației. Dar noul lider vine cu axa personalității sale, care poate influența chiar cultura organizației.

Am ales această temă - Leadership și cultură organizațională - deoarece consider că dacă aceste două laturi ale unei organizații sunt puternice, au și o serie de efecte asupra rezultatelor economico-financiare ale acesteia și mai ales asupra angajaților. Cunoașterea culturii organizaționale de către angajați îi ajută să se integreze mai bine în colectivul din care fac parte, pemițându-le să înțeleagă istoria organizației, precum și comportamentul pe care trebuie să îl adopte. Cultura organizațională are un impact substanțial asupra funcționalității și performanțelor firmei, atât direct, cât și prin intermediul managementului resurselor umane.

Lucrarea este structurată pe patru capitole, primele trei reprezentând partea teoretică, iar ultimul, partea practică a acesteia.

Primul capitol - Aspecte teoretice privind leadership-ul - este structurat pe trei subcapitole și tratează trăsăturile acestui concept, importanța acestuia, stilurile, formele și funcțiile leadership-ului, dar și legile, teoriile și determinanții acestuia.

În al doilea capitol - Conceptul de cultură organizațională - am încercat să adun cât mai multe informații despre acest concept amplu: definiții, niveluri, subculturi, dimensiuni, modalități de manifestare și tipuri de culturi organizaționale. Dată fiind amplitudinea acestui concept, sper că am reușit să subliniez cele mai importante aspecte ale culturii organizaționale.

Al treilea capitol - Funcțiile, importanța și factorii determinanți ai culturii organizaționale - este o completare a celui de-al doilea capitol, în care am aprofundat câteva aspecte legate de cultura organizațională, și anume funcțiile, importanța și factorii determinanți ai acesteia.

Ultimul capitol - Leadership-ul și cultura organizațională la “Lidl Discount S.R.L.” România - reprezintă partea practică a lucrării de față și tratează cazul companiei internaționale LIDL. Capitolul este structurat pe trei subcapitole care prezintă, pe rând, compania și istoricul acesteia, leadership-ul practicat și cultura organizațională din cadrul acesteia. Informațiile au fost culese atât de pe site-ul în limba română a companiei, cât și de pe site-ul german, dar și din mass-media românească.

Am ales această companie pentru că are peste 80 de ani de experiență, timp în care a reușit să își clădească o cultură organizațională puternică, iar rezultatele sunt vizibile și în România începând cu anul 2011. Al doilea motiv al alegerii mele a fost originea conceptului Lidl: Germania, care este cunoscută pentru perfecționismul și punctualitatea de care dau dovadă membrii acestei națiuni și care se reflectă și în cultura organizațională a companiei Lidl.

CAPITOLUL I - ASPECTE TEORETICE PRIVIND LEADERSHIP-UL

I.1 Definirea,conținutul și importanța leadership-ului

I.1.1 Definirea leadership-ului

Managerii sunt personaje importante în cadrul firmelor. Rezultatele acestora, succesul în afaceri, sunt în foarte mare măsură dependente de existența unor manageri eficienți la toate nivelurile ierarhice. Managerii urmăresc atingerea obiectivelor firmei planificând, organizând, orientând munca și antrenând salariații spre finalitate. Ei nu sunt un fel de roboți care, înzestrați cu cunoștințe și atribuții, acționează mecanic. Sunt oameni care acționează asupra altor oameni implicându-i în activitate, coordonându-i, motivându-i, participând alături de ei la muncă, împărtășind greutățile cu ei, bucurându-se împreună de performanțele obținute. Având în vedere acest aspect, s-a conturat treptat un concept nou, cel de leadership, care reflectă, în esență, capacitatea unei persoane de a-i determina pe oameni să acționeze pentru atingerea obiectivelor dorite de lider.

Leadership-ul a apărut în secolul al XIX-lea ca urmare a revoluției industriale și s-a dezvoltat ulterior pe parcursul secolului al XX-lea. Primele teoretizări relevante aparțin lui Kurt Lewin, Ronald Lippit și Ralph White și au fort elaborate în perioada 1938-1952. Experimentele lor au încercat să evidențieze aspectul leadership-ului eficient. Cei trei au studiat stilurile democratic, autocratic și laissez-faire în cadrul unor grupuri de copii aflate sub responsabilitatea unor monitori adulți. Pe baza acestor experimente în care se urmăreau anumiți indicatori de personalitate, performanță, nivel de agresivitate sau organizare, ei au observat că există avantaje și dezavantaje pentru fiecare tip de leadership. Aceste studii au fost continuate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pe diverse eșantioane ale armatei americane, în încercarea de a indentifica principalele trăsături ale personelor care aveau un ascendent asupra celorlalte. Una din concluziile studiului a fost că ascendentul asupra celorlalți este dat de inteligență, inițiativă și încredere în sine.

Bibliografie

[1] Abrudan, M.M, Deaconu, A., Lucaks, E. (coord.) (2010), Echitate și discriminare în managementul resurselor umane, Editura ASE, București

[2] Băcanu, B. (2006), Practici de management strategic. Metode și studii de caz, Editura 4 Polirom

[3] Certo, S.C. (2002), Managementul modern, Editura Teora

[4] Cornescu, V., Druică, E. (2005), Întreprindere, management, profit , Editura All Beck

[5] Covey, S.R. (2000), Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii, Editura Alfa

[6] Fiedler, F. E. (1993), Cercetare și teoria leadership-ului: direcții și perspective, Academic Press Inc. (HBJ)

[7] Ghiselli, E. (1971), Explorations in managerial talent, Goodyear Pub. Co.

[8] Hofstede, G. (1996), Managementul structurilor multiculturale: Software-ul gândirii, Editura Economică, București

[9] Hooper, A., Potter, J. (1999), Take it from the top (change management), People Management, Vol. 5

[10] Huczynski, A., Buchanan, D. (2005), Organizational behaviour: an introductory text, 6th Edition, Harlow: FT/Prentice Hall

[11] Ionescu, Gh., Toma, A. (2001), Cultura organizației și managementul tranziției, Editura Economică

[12] Ionescu, M.A. (2005), Cultura organizațională - note de curs, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

[13] Maxwell, J.C. (1999), The 21 indispensable qualities of a leader: becoming the person others will want to follow, Nelson Books

[14] Mintzberg, H., Quinn, J., James, R. (1991), The strategy process concepts, Prentice Hall

[15] Năstase, M. Cultura organizațională și managerială - note de curs, Biblioteca digitală ASE

[16] Nicolescu, O., Verboncu, I. (2007), Managementul organizației, Editura Economică

[17] Pânișoară, G., Pânișoară, I. O. (2007), Managementul resurselor umane, Ediția a II-a, Editura Polirom

[18] Schein, E. (1992), Organizational culture and leadership, Jossey-Bass Inc. Publishers, San Francisco

[19] Stanciu, Ș., Ionescu, M.A. (2005), Cultură și comportament organizațional, Comunicare.ro

[20] State, O. Cultura organizației și managementul, Biblioteca Digitală ASE, București

[21] Stotgill, R. (1974), Handboook of leadership: a survey of theory and research, Free Press

[22] Trompenaars, F. (1994), L’entreprise multiculturelle, Laurent du Mesnil Editeur, Paris

[23] Zlate, M. (2004), Leadership și management, Editura Collegium Polirom, Iași

[24] Zorlețan, T., Buduș, E., Căprărescu, Gh. (1996), Managementul organizației: Volumul 2, Editura Holding Reporter, București

Resurse web:

[25] Baciu, R. “Lidl, manual de utilizare”, http://www.magazinulprogresiv.ro/articol/1101/Lidl_manual_de_utilizare.html [accesat la 27.05.2013]

[26] Coroiu, N. “Cultură și calitate”, http://nicolaecoroiu.wblog.ro/files/2011/02/Cap101.pdf [accesat la 13.03.2013]

[27] Enache, I. “Cultura organizațională”, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/planif/4.htm [accesat la 3.03.2013]

[28] Goroveanu, B. “Teoria și comportamentul organizațional”, http://biblioteca-digitala-online.blogspot.ro/2013/02/teoria-si-comportamentul-organizational.html [accesat la 24.03.2013]

[29] Titu, D. “ Dezvoltarea ideilor referitoare la management”, http://www.docstoc.com/docs/79704114/Management-S2 [accesat la 23.02.2013]

[30] Vrîncuț, M. „Leadership și management”, http://www.antreprenoragricol.ro/media/Suport-curs-Leadership-si-Management.pdf [accesat la 18.02.2013]

[31] *** www.lidl.ro [accesat la 26.05.2013]

Preview document

Leadership și cultură organizațională - Pagina 1
Leadership și cultură organizațională - Pagina 2
Leadership și cultură organizațională - Pagina 3
Leadership și cultură organizațională - Pagina 4
Leadership și cultură organizațională - Pagina 5
Leadership și cultură organizațională - Pagina 6
Leadership și cultură organizațională - Pagina 7
Leadership și cultură organizațională - Pagina 8
Leadership și cultură organizațională - Pagina 9
Leadership și cultură organizațională - Pagina 10
Leadership și cultură organizațională - Pagina 11
Leadership și cultură organizațională - Pagina 12
Leadership și cultură organizațională - Pagina 13
Leadership și cultură organizațională - Pagina 14
Leadership și cultură organizațională - Pagina 15
Leadership și cultură organizațională - Pagina 16
Leadership și cultură organizațională - Pagina 17
Leadership și cultură organizațională - Pagina 18
Leadership și cultură organizațională - Pagina 19
Leadership și cultură organizațională - Pagina 20
Leadership și cultură organizațională - Pagina 21
Leadership și cultură organizațională - Pagina 22
Leadership și cultură organizațională - Pagina 23
Leadership și cultură organizațională - Pagina 24
Leadership și cultură organizațională - Pagina 25
Leadership și cultură organizațională - Pagina 26
Leadership și cultură organizațională - Pagina 27
Leadership și cultură organizațională - Pagina 28
Leadership și cultură organizațională - Pagina 29
Leadership și cultură organizațională - Pagina 30
Leadership și cultură organizațională - Pagina 31
Leadership și cultură organizațională - Pagina 32
Leadership și cultură organizațională - Pagina 33
Leadership și cultură organizațională - Pagina 34
Leadership și cultură organizațională - Pagina 35
Leadership și cultură organizațională - Pagina 36
Leadership și cultură organizațională - Pagina 37
Leadership și cultură organizațională - Pagina 38
Leadership și cultură organizațională - Pagina 39
Leadership și cultură organizațională - Pagina 40
Leadership și cultură organizațională - Pagina 41
Leadership și cultură organizațională - Pagina 42
Leadership și cultură organizațională - Pagina 43
Leadership și cultură organizațională - Pagina 44
Leadership și cultură organizațională - Pagina 45
Leadership și cultură organizațională - Pagina 46
Leadership și cultură organizațională - Pagina 47
Leadership și cultură organizațională - Pagina 48
Leadership și cultură organizațională - Pagina 49
Leadership și cultură organizațională - Pagina 50
Leadership și cultură organizațională - Pagina 51
Leadership și cultură organizațională - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Leadership si cultura organizationala.doc

Alții au mai descărcat și

Factori determinanți ai probabilității de nerambursare a creditelor acordate persoanelor fizice - Studiu de caz

Introducere Lucrarea de disertație prezintă creditele neperformante acordate persoanelor fizice precum și modalități de prevenire și recuperare....

Strategie de marketing online a organizației Coca-Cola

INTRODUCERE În contextul de actualitate internetul se află la bază oricărei activități indiferent de natura acesteia, profesională sau personală,...

Managementul calității în industria hotelieră

INTRODUCERE ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ Industria hotelieră este activitatea de servicii care conduce o altă ramură semnificativă în dezvoltarea...

Cercetare de marketing privind atitudinea consumatorului față de raportul calitate-preț la produsele lactate

Capitolul 1 Abordări teoretice despre comportamentul consumatorului Conceptul actual de marketing începe de la ideea că orice activitate...

Diagnostic privind strategiile de resurse umane

Procedo Vest SRL, este o firmă din România cu sediul principal în Iaşi, şi face parte din grupul companiilor mici şi mijlocii ce îşi desfăşoară...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Leadership și Culturi Organizaționale

INTRODUCERE Liderii acţionează conform unei moralităţi înalte, unei practici etice şi cu o înţelegere fundamentală a factorilor de o mare...

Orange - prezentarea și organizarea managerială

Rezumat Proiectul realizat va cuprinde informatii ce ar putea interesa atat clientii, cat si eventualii furnizori si concurenti. Pentru o...

Analiza organizațională

I. Sectorul public din Romania analiza S.W.O.T. 1.1. Prezentarea factorilor S.W.O.T. A. Factori S (puncte forte): ! Existenta unei structuri...

Aspecte ale culturii organizaționale în cadrul firmei SC Cargus Expres Curier SRL și identificarea tipului de cultură existentă

Introducere Cultura organizaţionala este unconcept care este intîlnit tot mai des nu numai în preocupările profesorilor, studenţilor, a...

Leadership

« Un conducator este un negustor de sperante. » (Napoleon) « Oamenii sunt deseori atrasi de anumite cauze si isi dedica intreaga viata unor idei...

Premisele culturii organizaționale

CAPITOLUL I PREMISELE CULTURII ORGANIZATIONALE 1.1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ - DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1.1. DEFINIREA CULTURII ORGANIZAŢIONALE...

Leadership și Cultură Organizațională

1. Introducere în cultura organizaţională Cultura organizaţională reprezintă unul dintre conceptele importante care s-au afirmat relativ recent şi...

Managementul calității în industria alimentară

INTRODUCERE Lupta pentru existenta inseamna in secolul XXI lupta pentru calitate. Cine nu accepta aceasta lupta va pierde. Miracolul japonez al...

Ai nevoie de altceva?