Managementul calității în industria hotelieră

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13914
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta Luca
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Univ. Condrea Elena

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I -MANAGEMENTUL CALITATII IN SERVICIILE HOTELIERE
 3. 1.1. Calitatea-concept,evolutie . 4
 4. 1.2. Standarde internaționale pentru managementul calității serviciilor hoteliere 7 1.3. Benchmarking-ul- Metodă modernă în managementul calității .. 10
 5. 1.4. Piața turistică . 12 1.5. Cercetarea pietei turistice .. 14 1.6. Oferta si cererea turistica ... 15
 6. CAPITOLUL II - PREZENTAREA FIRMEI SC ATLANTIDA GRAMA SRL
 7. 2.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea și complexitatea activității 17 2.2. Analiza SWOT a firmei SC ATLANTIDA GRAMA SRL ... 21
 8. 2.3. Obiectivele de dezvoltare și modernizare a unității economice . 25
 9. 2.4. Studiul sistemului actual de management .. 26
 10. 2.5. Fluxul tehnologic pentru produsele obținute sau comercializate, respectiv serviciile prestate (după caz) 26
 11. 2.6. Tendințele evolutive ale activității de anamblu a unității economice ... 27
 12. 2.7. Structura organizatorică de ansamblu a unității economice. Organigrama ... 28
 13. 2.8. Principalele organe si posturi de conducere . 29
 14. 2.9. Principalele interdependente dintre activitati, compartimente si posture . 29
 15. 2.10. Rolul functional al fiecarui compartiment si post de conducere, obiectivele si limitele sale 31
 16. CAPITOLUL III - PARTICULARITATI ALE MANAGEMENTULUI CALITATII IN SERVICIILE HOTELIERE
 17. 3.1. Competivitatea firmelor in contextual globalizarii . 34
 18. 3.2. Particularitati in domeniul hotelier ..35 3.3. Implementarea managementului calitatii totale in companiile hoteliere . 36
 19. 3.4. Cultura calitatii - element de baza al TQM . 3
 20. 2
 21. CONCLUZII .. BIBLIOGRAFIE 44

Extras din licență

INTRODUCERE ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ

Industria hotelieră este activitatea de servicii care conduce o altă ramură semnificativă în dezvoltarea economică a țării. Industria hotelieră asociază mai multe tipuri de industrie, cum ar fi industria turistică, industria transporturilor și industria serviciilor alimentare. Este evident că fiecare țară subliniază importanța acestui tip de industrie, cu convingerea că aceasta este o sursă de angajare, prin oferirea locurilor de muncă, un mod de deseminare a veniturilor țării, conducând astfel la progresul acestora. Importanța acestei industrii este cu atât mai mare în țări precum România unde este nevoie ca economia țării să se dezvolte prin orice modalitate.

Conceptul de industrie hotelieră include toate entitățile turistice care oferă cazare pentru oaspeți și alte servicii destinate consumului turistic și sunt organizate într-o varietate de forme de companii care fac afaceri pentru a satisface nevoile și dorințele consumatorului (clientului) și pentru a atinge obiectivele economice stabilite, precum și cele mai bune rezultate posibile1.

Afacerile hoteliere, pentru a obține efecte comerciale, în condițiile pieței, oferă cazare și alte servicii de ospitalitate hotelieră, utilizate pentru a satisface nevoile și dorințele oaspeților și ale vizitatorilor și pentru a asigura un nivel de trai potrivit pentru personalul său2.

În timpul șederii la hoteluri din destinația aleasă, industria hotelieră oferă turiștilor condiții optime pentru odihnă și relaxare, le permite oamenilor de afaceri să ia contact cu partenerii lor, creează condiții originale pentru participanții la conferințe, seminarii și diverse alte întâlniri profesionale, științifice și politice, permite vizitatorilor să învețe despre atracțiile naturale și culturale, monumentele istorice și serviciile de mâncare și băuturi pentru localnici, oferindu-le și diverse facilități de divertisment.

Industria hotelieră reprezintă, de asemenea, un motor extrem de important al dezvoltării economice, în special în țările nedezvoltate și în curs de dezvoltare. În îndeplinirea funcțiilor sale, industria hotelieră este legată de multe alte activități economice (comerț, transport, industrie, agenții turistice ...) și diferă de alte industrii prin faptul că își oferă serviciile în facilități specifice3.

Tendințele care predomină pe piața turistică exigentă determină și tendințele din industria hotelieră modernă, care pot fi rezumate în următoarele tendințe generale:4

- satisfacerea nevoilor consumatorilor;

- oferirea unor condițiile de muncă și de viață decente pentru angajați;

- creșterea nivelului de informații și computerizare;

- necesitatea mai mare de a proteja sănătatea (wellness, spa, alimente ecologice), accentul fiind pus pe ecologie și alimente sănătoase;

- păstrarea pe cât posibil a cadrelor naturale;

- cererea crescândă de facilități de aventură și emoție;

- participarea la evenimente importante din destinația vizitată, precum cele sportive, culturale, religioase, de afaceri, etc.;

- oferirea unor noi motivații de călătorie.

Oferta hotelieră ar trebui să studieze în mod constant aceste tendințe și să se adapteze la cerințele, dorințele și nevoile consumatorilor moderni.

Industria hotelieră este condiționată de categoriile facilităților hoteliere, dimensiunea acestora, locația hotelului, aspectul meteorologic al afacerii hoteliere, complexitatea structurii organizatorice a hotelului și politica de afaceri abordată. Așadar, pe lângă serviciile hoteliere de cazare furnizate în unitățile de cazare ale hotelului este absolut necesară și oferirea serviciilor de mâncare și băuturi - în funcție de tipul și categoria hotelului.

De asemenea, inudustria hotelieră cuprinde servicii de recreere și sport, oferindu-le oaspeților acces la bazine, terenuri de tenis, terenuri de golf și alte tipuri de terenuri, săli de sport, bowling, trasee de mers și jogging. Hotelurile pot organzia și diverse evenimente precum cele de tip deschis (unde nu este necesară achiziționarea biletelor). Astfel,

hotelurile organizează deseori concerte de muzică clasică sau găzduiesc artiști populari, expoziții și alte programe de divertisment special pregătite.

Bibliografie

1. Ion Stanciu - "Managementul calității totale", Ed. Cartea Universitară, București,2003

2. Marieta Olaru - " Managementul calității".Ed. Economica București 2004

3. Nicolae LUPU - "Hotelul, economie și management", Ed. Bic AII, București, 1998

4. Minciu Rodica - Economia serviciilor, Editura economică, 1997

5. Niculescu Radu - Serviciile în turism - Alimentație publică, Editura Sport Turism, București, 1998

6. Stanciu Anca Cristina, Condrea Elena - Merceologie II, Editura Ex Ponto, Constanța, 2006

7. Emilian Dobrescu - Tehnica serviciilor consumatorilor, Editura Didactică și pedagogică, 2011

8. Gabriela Rotaru, Carmen Moraru - HACCP Analiza riscurilor. Puncte critice de control, Editura Academia Galați, 1997

9. Banu Constantin-Principii de drept alimentar, Editura Agir, București, 2003

10. Vizireanu Camelia - Bazele gastronomiei și gastrotehniei, Editura Alma, Galați, 2011

11. M.Zaharia, M.Busuioc, E.Stan s.a. - Economia Serviciilor. Ed.Cartea Universitară București 2005

12. Culegerea de lucrări "Simpozionul MARFA - CALITATE - GLOBALIZARE", Ed. ASE, Bucuresti, 19 noiembrie 2004

13. "Marca Q", Ministerul Constructiilor Transporturilor și Turismului. Autoritatea Națională pentru Turism București, 2004

14. M. Zaharia, M.Busuioc, E.Stan s.a. - Economia Serviciilor. Ed. Cartea Universitară Bucuresti.2005

15. Berry L.L.,Parasuraman A., - Marketing Services, New York , The Free Press, 1991

16. Black, S. J., Steers, R. M., - Organizational Behaviour, Fifth Edition, New York Harper Collins College Publishers, 1994

17. Sewell Peter; Dacre Pool Lorraine, - Moving from conceptual ambiguity to operational clarity: employability, enterprise and entrepreneurship in higher education. In: Education and Training, Vol. 52, No. 1, 2010

18. Cosmescu I., Nicula V., Tileagă Cosmin, - Diversitatea și calitatea serviciilor turistice, Edit. Constant, Sibiu, 2004

46

19. Muhcină S., - „Marketing în turism - servicii”, Editura Muntenia & Leda, Constanța, 2002

20. Nield, K - Kozak, M., Quality certification in the hospitality industry: analyzing the benefits of ISO 9000. Cornell Hotel & Restaurant Admnistration Quarterly, 1999

21. Augustyn M., Pheby J., - ISO 9000 and performance of smalltourism enterprise: a focus on Westons Cider Company, Managing ServiceQuality, 2000

22. Walker J., - Introduction to Hospitality Management , Pearson Education, London, 2010

23. White, G. R. T.; Samson, P.; Rowland-Jones, R.; Thomas, A. J., - The implementation of a quality management system in the not-for-profit sector. TQM Journal. 2009

24. Lundmark, E.; Westelius, A. - Effects of quality management according to ISO 9000: a Swedish study of the transit to ISO 9000:2000. Total Quality Management & Business Excellence. 2006

25. Olteanu V., - ”Sezonalitatea activității turistice și căile atenuării ei” Teză de doctorat, A.S.E București, 1984

26. Documente interne SC Atlantida Grama SRL

27. Surse internet

Preview document

Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 1
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 2
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 3
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 4
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 5
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 6
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 7
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 8
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 9
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 10
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 11
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 12
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 13
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 14
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 15
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 16
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 17
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 18
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 19
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 20
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 21
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 22
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 23
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 24
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 25
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 26
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 27
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 28
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 29
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 30
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 31
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 32
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 33
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 34
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 35
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 36
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 37
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 38
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 39
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 40
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 41
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 42
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 43
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 44
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 45
Managementul calității în industria hotelieră - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Managementul calitatii in industria hoteliera.pdf

Alții au mai descărcat și

Factori determinanți ai probabilității de nerambursare a creditelor acordate persoanelor fizice - Studiu de caz

Introducere Lucrarea de disertație prezintă creditele neperformante acordate persoanelor fizice precum și modalități de prevenire și recuperare....

Strategie de marketing online a organizației Coca-Cola

INTRODUCERE În contextul de actualitate internetul se află la bază oricărei activități indiferent de natura acesteia, profesională sau personală,...

Leadership și cultură organizațională

INTRODUCERE „Cultura este <cheia> excelenței organizaționale, iar leadership-ul este unul dintre factorii care contribuie la crearea culturii.”...

Cercetare de marketing privind atitudinea consumatorului față de raportul calitate-preț la produsele lactate

Capitolul 1 Abordări teoretice despre comportamentul consumatorului Conceptul actual de marketing începe de la ideea că orice activitate...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul serviciilor hoteliere. dezvoltarea turistică - factor de progres economic - studiu de caz Hotel Ambient

INTRODUCERE Urmărirea unei calităţi superioare a produselor şi infrastructurilor turistice nu trebuie să provoace o diminuare a competitivităţii...

Aplicarea tehnologiilor informaționale în activitatea hotelieră. Studiu de caz - Hotel Ambient Brașov

CAPITOLUL I: HOTELĂRIE ŞI INDUSTRIE HOTELIERĂ În prezent, hotelăria participă activ tot mai mult la viaţa economică şi socială; fiind o creaţie a...

Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza

În prezent, se face referire în mod frecvent la termeni cum ar fi calitate, calitate totală, managementul calității etc. Calitatea s-a constituit...

Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace

Capitolul 1 INDUSTRIA OSPITALITĂŢII. CONCEPTE ŞI PARTICULARITĂŢI 1.1 . Stadiul actual al dezvoltării turismului Turismul reprezintă, atât prin...

Managementul Serviciilor Hoteliere în Baza Hotelului Codru

Introducere Actualitatea temei “Managementul serviciilor hoteliere” se percepe în urma dezvoltării impetuase a turismului în ultimele decenii,...

Implementarea Standardelor Specifice de Calitate în Cadrul Serviciilor Turistice de Tratament și Recuperare

INTRODUCERE Calitatea poate fi definită ca un ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia...

Necesitatea redefinirii piețelor turistice prin management și marketing hotelier - Studiu de caz Hotelul Graf Eberhard

INTRODUCERE Prin turism se înțelege, în primul rând, totalitatea activităților prin care omul își petrece timpul liber, călătorind în alt oraș sau...

Strategii de dezvoltare sustenabilă pe piața hotelieră

Capitolul 1. Aspecte teoretice referitoare la calitatea serviciilor, managementul calității și strategii de calitate/sustenabilitate. Calitatea...

Ai nevoie de altceva?