Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 30124
Mărime: 1.33MB (arhivat)
Publicat de: Eric Nechifor
Puncte necesare: 13
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere . 4
 2. Capitolul 1: Noțiuni introductive legate de calitatea serviciilor 7
 3. 1.1. Contextul actual în care se încadrează noțiunea de calitate ... ... 7
 4. 1.2. Contiuna evoluție a conceptului de calitate . 8
 5. 1.3. Definiri și lămuriri conceptuale legate de calitate . ... 11
 6. 1.4.Aspecte conceptuale din sfera calității serviciilor 15
 7. 1.4.1. Lămuriri conceptuale și sfera de cuprindere a serviciilor 15
 8. 1.4.2. Diferențieri între bunuri și servicii .. 17
 9. 1.4.3. Aspecte teoretice referitoare la calitatea serviciilor ... 19
 10. 1.4.4. Dimensiunile calității serviciilor . 21
 11. 1.4.5. Evaluarea calității serviciilor 23
 12. 1.4.6. Îmbunătățirea calității serviciilor 25
 13. Capitolul 2: Managementul calității - de la teorie la practică .. 28
 14. 2.1. Conceptul de calitate totală ... 28
 15. 2.2. Concepte legate de managementul calității totale ... . 29
 16. 2.2.1. Definirea managementului calității totale 29
 17. 2.2.2. Principiile managementului calității totale (TQM) 30
 18. 2.2.3. Metode utilizate pentru stabilirea obiectivelor calității 33
 19. 2.2.4. Criticile aduse TQM ... 36
 20. 2.3. Modalități de realizare a unui sistem al calității 38
 21. 2.3.1. Etapele creării unui sistem de management calității 39
 22. 2.3.2. Scopul sistemului de management al calității ... 41
 23. 2.3.3. Rolul managementului la vârf în cadrul sistemului de management al
 24. calității .
 25. 43
 26. 2.4. Esența standardelor internaționale ale calității din familia ISO 9000:2000 . 44
 27. 2.4.1. Avantajele standardelor internationale ISO 9000: 2000 44
 28. 2.4.2. Aplicarea creatoare a standardelor ISO 9000 din 2000 . 46
 29. 2.4.3. Standardele ISO 9000 - larg utilizate și gresit înțelese .. 46
 30. 2.4.4. Revizuirea standardelor - o opțiune pentru noua înțelegere a ISO 9000 47
 31. 2.4.5. Competitivitatea afacerii - ținta finală a standardelor ISO 9000 ... 47
 32. 2.5. Relațiile dintre sistemul de management al calității(TQM) și modelele de
 33. excelență ..
 34. 47
 35. Capitolul 3: Studiu de caz: Prestarea serviciilor în cadrul Hotelului Crowne Plaza, al Grupului ‚ANA’ ..
 36. 50
 37. 3.1. Situația actuală a calității serviciilor hoteliere în România .. 50
 38. 3.2. Prezetarea activității firmei ‚ANA Hotels’ .. 53
 39. 3.2.1. Considerații privind evoluția firmei ... 54
 40. 3.2.2. Analiza grupului “Ana Hotels” .. 55
 41. 3.3. Situația actuală a unității de cazare Crowne Plaza, București .. 56
 42. 3.3.1. Localizarea și structura unității de cazare Crowne Plaza 56
 43. 3.3.2. Analiza economico-finainciară a Hotelului Crowne Plaza 57
 44. 3.3.3. Elemente de management în cadrul Hotelului Crowne Platza 63
 45. 3.3.4. Organizarea resurselor umane în cadrul Hotelului Crowne Plaza . 65
 46. Capitolul 4: Asigurarea calitățiii serviciilor în cadrul Hotelului Crowne Plaza 68
 47. 4.1. Standarde naționale pentru integrarea serviciilor oferite de Hotelul Crowne Plaza în categoria 5***** ..
 48. 68
 49. 4.1.1. Criterii minime pentru integrarea Hotelului Crowne Plaza în categoria
 50. 5*
 51. 68
 52. 4.1.2. Serviciile și dotările obligatorii Hotelului Crowne Plaza 5* . 70
 53. 4.2. Prezentarea serviciilor oferite de Hotelul Crowne Plaza 74
 54. 4.2.1. Distanțe față de hotel .. 74
 55. 4.2.2. Servicii de cazare 74
 56. 4.2.3. Servicii de restaurație și alimentație .. 77
 57. 4.2.4. Servicii de bussines și meeting-point .. 78
 58. 4.3. Îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza 82
 59. 4.3.1. Proiecte de promovare 83
 60. 4.3.2. Lansarea de noi servicii ... 84
 61. 4.3.3. Îmbunătățirea serviciilor de meeting 84
 62. 4.3.4. Programe de fidelizare . 85
 63. 4.3.5. Politica de preț în procesul de maximizare a calității serviciilor 88
 64. Concluzii 90
 65. Bibliografie 95
 66. Anexe 96

Extras din licență

În prezent, se face referire în mod frecvent la termeni cum ar fi calitate, calitate totală, managementul calității etc.

Calitatea s-a constituit ca o strategie competitivă, aplicată în mod original proceselor industriale și, mai recent, serviciilor.

Serviciile legate de rețeaua hotelieră au întâmpinat unele probleme în ceea ce privește implementarea strategiilor în domeniul calității, până când s-a ajuns la regândirea rolului calității și, bineînțeles, a mecanismelor de management. Astfel, se observă din ce în ce mai mult încercarea adaptării și introducerii mijloacelor și instrumentelor managementului calității în sectorul serviciilor, mai ales cele din domeniul hotelier, prin simpla copiere sau prin ajustări oportune, pe baza caracteristicilor și particularităților identificate pentru acest sector.

Această nouă atitudine presupune un avans și prin aceasta se recunoaște necesitatea comunicării cu clientul pe de o parte, si pe de altă parte cu celelalte companii din domeniu, pentru adaptarea la condițiile economice, sociale și culturale în continuă schimbare.

În plus, numărul scăzut de posibilități obligă la eficiență, adică la reușita obiectivelor cu cel mai mic cost posibil, optimizând folosirea mijloacelor disponibile.

Pe de altă parte, este necesar să arătăm că orice organizație se inserează într-un mediu concret, în funcție de care va trebui să-și definească misiunea și obiectivele.

O organizare poate fi interpretată ca fiind un sistem ce obține mijloace pentru a transforma și a genera unele ieșiri sau producții pentru mediul extern. De

aceea, este necesar să se stabilească un proces de ajustare față de acest mediu, de adaptare în general, în măsura în care acesta este schimbător sau nesigur.

În sfârșit, este o schimbare culturală la care se face aluzie cu cea mai mare exigență pentru client, în ceea ce privește serviciile oferite de baza hotelieră. Este vorba de inițierea serviciilor și acțiunilor de calitate ajustate la necesități și așteptări.

Aceste schimbări necesare în domeniul serviciilor hoteliere au nevoie de un răspuns fundamentat pe actualele modele ale Calității, înțelese ca o filosofie a managementului integrator, atâta timp cât în aplicarea lor se ține cont de trăsăturile diferențiatoare ale fiecărei organizații.

Dar acest lucru trebuie să se facă doar prin introducerea de noi metode și modele de management în orice organizație, de producție industrială sau servicii, plasată într-un loc sau altul, condiționată de anumiți factori.

1.2. Contiuna evoluție a conceptului de calitate

Pentru a percepe noțiunea de calitate, este necesar să se realizeze o parcurgere istorică, explicând evoluția acestui concept până în prezent.

Originea fenomenului de calitate datează de la începutul anilor '30, putându-se stabili un prim reper: publicația Economic Control of Quality of Manufactured Products, W. A. Shewhart, de la Bell Telephone.

După al doilea Război Mondial, când conceptul de calitate începe să se dezvolte, J.U.S.E. (Uniunea Japoneză a Oamenilor de Știință și Ingineri) formează un Comitet de investigații al calității care inițiază organizarea primelor acțiuni de formare și instruire în domeniul calității.

Totuși, inițierea unei noi orientări coincide cu sosirea în Japonia a doi consultanți: W. E. Deming (în 1949) și J. M. Juran (în 1954), primul specializat în metode statistice aplicate asupra calității, al doilea specializat în implementarea sistemelor de calitate.

De asemenea, putem trasa evoluția calității de la apariție până în prezent.

De aceea, ne situăm în epoca în care producția era artizanală. Atunci clientul comanda un produs direct producătorului, îi explica de ce avea nevoie și care-i erau așteptările, comunicarea fiind directă. Meșterul desena și elabora produsul în acord cu cerințele, iar calitatea era ridicată, datorită metodei de fabricație folosită.

Mai apoi producția industrială a substituit-o pe cea a meșterilor, iar costurile se reduc drastic, și aceasta din două cauze importante:

- standardizarea pieselor (Samuel Colt 1814-1862) consta în desenarea unui produs standard, în care se asamblau piese de asemenea standardizate. Astfel, o piesă putea fi montată oricărui produs, pentru ca toate aveau aceleași caracteristici și dimensiuni. O posibilă consecință a acestei standardizări era aceea că, pentru piesele care nu se potriveau perfect, operatorul realiza pe loc transformările manuale necesare.

- fluxul de producție (Henty Ford 1863-1947) care a revoluționat conceptul de fabricație. De exemplu, pentru fabricarea șasiului (Model T), erau nevoie de 728 minute, iar după introducerea producției de flux au fost necesare doar 93 minute. Evident, aceasta a redus costurile de producție, deci și prețurile (automobilul citat a ajuns de la 950 $ în 1908, la 290 $ în 1927). Totuși, o dată cu introducerea producției în flux apare prima problemă a calității. Să ne imaginăm că, în timpul asamblării componentelor unui produs, unele dintre ele nu se potrivesc. Neputând fi posibilă realizarea pe loc a corecțiilor manuale necesare pentru a monta piesele, linia de producție în flux este oprită. În consecință, elementele defectuoase vor trebui respinse și recondiționate, costurile fiind foarte ridicate.

Astfel, apare prima definiție a calității, și anume conformarea cu standardele .

Unei calități superioare îi corespunde un număr mai mic de produse recondiționate sau respinse. Aceasta poate determina un preț de vânzare mai mic și

o creștere a competitivității pe piață. Pentru a realiza produsele în conformitate cu standardele, au fost introduse procedeele de control și calitate, fundamentate pe metode statistice (funcția calității), în această accepțiune clasică, se limitează la unele experiențe ce au ca obiectiv verificarea concordanței între diferitele componente și standardele dinainte stabilite.

Rezultatele observațiilor vor permite separarea produsului acceptabil de cel neacceptabil prin inspectarea produsului deja terminat sau aflat în fazele intermediare de producție.

Astfel, după cum se poate deduce, lipsa calității (adică devierea de la valorile specificate, de la standarde) produselor dă naștere unor costuri foarte mari (recondiționarea sau aruncarea produselor). De aceea, evitarea acestora se transformă în obiectiv prioritar. În aceste condiții, trebuie respectați următorii pași (figura 1.1.):

1. un organism tehnic fixează standardele calității;

2. alt organism, executiv, realizează fabricația;

3. un al treilea organ, informativ, duce la capăt inspecția măsurând caracteristicile reale ale producției și comparând rezultatul cu ceea ce ar trebui să rezulte, conform standardelor și punând în evidență, în cazurile necesare, deviațiile create;

4. în final, produsele fără deviații ies din proces gata de a fi comercializate sau pentru intrarea într-un alt proces, iar cele care manifestă deviații intolerabile sunt recondiționate sau eliminate. Pe de altă parte, informația obtinută este utilizată pentru acționarea asupra procesului, ajustându-l și corectând erorile. Astfel, în mod tradițional, se consideră ca fiind primordial controlul calității, ca o activitate de inspecție a subsistemului productiv și de recepție a materiilor prime și semifabricatelor.

Bibliografie

1 Băleanu, C. Managementul îmbunătățirii continue, Editura Expert,București, 1996

2 Cosmescu I., Ilie, L. - Economia serviciilor, Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 1999

3 Ioniță I., Managementul calității, Editura ASE, București, 2002

4 Ioncică Maria

Economia serviciilor, Editura Ase, 2004

5 Moldoveanu G., Managementul calității în sectorul public, Editura ASE, Bucuresti, 2004

6 Nistoreanu, P. - Managementul în turism - servicii, Editura Eficient, București, 2004

7 Olaru, M. (coord.), Managementul calității.Tehnici si instrumente, Editura ASE, Bucuresti, 1999,

8 Olteanu V., Marketingul serviciilor, București, Editura Economică, 2002

9 Plumb I.,

Managementul serviciilor publice, București, Editura Economică, 2002

10 Popa, F., Stanciu, I., Markentingul în procesul dezvoltării economice și sociale, A.S.E., București, 2001

11 Popescu, S. (coord.) Bazele managementului caliățtii, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 1999

12 Schileru I., Managementul calității și protecția consumatorilor, ASE, București, 1997

13 Stanciu I., Calitologia, Ed. Renaissance, București, 2005

14 Stanciu, I., Managementul calității totale, Editura Cartea Universitară, București, 2004

15 Date furnizate de Departamentul Bussines Meeting, Crowne Plaza

16 Date furnizate de Departamentul economic Crowne Plaza

17 *** Ziarul Financiar- 28 iul 2005

18 *** Capital , 15 martiei 2004

19 *** Capital , 15 feb 2004

20 *** Bucharest Financial Times - iul 2004

21 *** Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice

22 *** Banii Noștrii, dec 2006

23 *** - SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de management al calității. Cerințe

24 *** - SR EN ISO 9004 2001 - Sisteme de management al calității. Ghid pentru îmbunătățirea performanțelor

25 *** - SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calității

26 *** Standardul SR ISO 8402:1995. Managementul calitatii si asigurarea calității.Vocabular

Preview document

Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 1
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 2
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 3
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 4
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 5
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 6
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 7
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 8
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 9
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 10
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 11
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 12
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 13
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 14
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 15
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 16
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 17
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 18
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 19
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 20
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 21
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 22
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 23
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 24
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 25
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 26
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 27
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 28
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 29
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 30
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 31
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 32
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 33
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 34
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 35
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 36
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 37
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 38
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 39
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 40
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 41
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 42
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 43
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 44
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 45
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 46
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 47
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 48
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 49
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 50
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 51
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 52
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 53
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 54
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 55
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 56
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 57
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 58
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 59
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 60
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 61
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 62
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 63
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 64
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 65
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 66
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 67
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 68
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 69
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 70
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 71
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 72
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 73
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 74
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 75
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 76
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 77
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 78
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 79
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 80
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 81
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 82
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 83
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 84
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 85
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 86
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 87
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 88
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 89
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 90
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 91
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 92
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 93
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 94
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 95
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 96
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 97
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 98
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 99
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 100
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 101
Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea calitatii serviciilor in cadrul hotelului Crowne Plaza.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul calității totale cu aplicație în serviciile bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Strategii de Marketing în Servicii

INTRODUCERE Sectorul serviciilor capătă o amploare din ce în ce mai mare, nu numai în economiile dezvoltate (numite adesea economii ale...

Marketingul Electronic

Ce este Internetul? Internetul este o retea mondiala de zeci de mii de computere de mare capacitate, conectate intern ele. Persoane particulare si...

Perspective ale Îmbunătățirii Calității Serviciilor Hoteliere

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A COMPLEXULUI HOTELIER „ALEXANDROS” Amplasat într-un cadru natural deosebit, într-o superbă zonă montană,...

Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL

INTRODUCERE Cercetarea de marketing reprezintă o activitate formală prin care, cu ajutorul unor concepte, metode şi tehnici de investigare, în mod...

Studiu privind gradul de satisfacere a consumatorului prin calitatea serviciilor

INTRODUCERE Importanţa managementului calităţii rezultă din următoarele considerente: în primul rând, pentru o întreprindere, a realiza şi menţine...

Modalități de advertising online folosind rețelele sociale

INTRODUCERE Am ales sa abordez tema “Modalitati de advertising online folosind relele sociale” in cadrul acestei lucrari deoarece sunt domenii tot...

Strategii de creare a imaginii

INTRODUCERE În urma lucrǎrii de licenţǎ pe care o susţin am decis sǎ vorbesc despre caracteristicile conceptuale ale imaginii. Conform...

Te-ar putea interesa și

Perfecționarea Managementului Resurselor Umane - Atribut de Bază în Eficientizarea Activității Firmelor de Turism

INTRODUCERE Problematica şi complexitatea activităţii turistice din România şi de pretutindeni impune o abordare amănunţită în scopul cunoaşterii...

Managementul Operațiunilor în Cadrul Hotelului Crowne Plaza București

INTRODUCERE Industria hotelieră este o componentă a industriei turismului, fiind o activitate economică din sfera serviciilor şi ca orice domeniu...

Racordarea sistemului de transporturi al României la cel european

INTRODUCERE In cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale, a largirii si dezvoltarii schimburilor comerciale din state, un rol de...

Managementului Resurselor Umane în Cadrul hotelului Crowne Plaza Flora București

Introducere Turismul reprezinta un fenomen economico – social specific civilizatiei moderne, puternic ancorat în viata societatii si influentat de...

Plan de Afaceri - Hotel Majestic

INTRODUCERE Resursele turistice ale României o situeaza printre tarile cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare...

Căi de Creștere a Eficienței Activității la Hotelul Crown Plaza Flora București

Introducere Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de...

Studiu de caz - prezentarea Hotelului Crowne Plaza Flora București

1.Prezentarea hotelului Crowne Plaza Flora Bucureşti În 1978 s-a deschis Hotelul Flora din Bucureşti pentru tratament şi geriatrie, hotel care...

Resursele Umane ale Hotelului Crowne Plaza București

Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de evoluţia...

Ai nevoie de altceva?