Strategii de creare a imaginii

Licență
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 11455
Mărime: 107.94KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAP.I - Caracteristici conceptuale ale imaginii 5
 3. 1.1 Imaginea şi comunicarea instituţională 5
 4. 1.2 Principii generale de creare a imaginii instituţiei 11
 5. CAP. II- Particularitǎţile imaginii instituţionale 16
 6. 2.1 Promovarea imaginii instituţiei 16
 7. 2.2 Evaluarea şi gestionarea imaginii instituţiei 24
 8. 2.3 Strategii de creare a imaginii 26
 9. 2.3.1. Strategii şi tehnici de construire a imaginii organizaţiei 30
 10. CAPITOLUL III – Studiu de caz 32
 11. 3.1 Prezentarea firmei “Orange România” S.A. 32
 12. 3.2.Strategii de creare a imaginii „Orange România” 36
 13. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 39
 14. ANEXĂ 42
 15. Bibliografie 43

Extras din licență

INTRODUCERE

În urma lucrǎrii de licenţǎ pe care o susţin am decis sǎ vorbesc despre caracteristicile conceptuale ale imaginii.

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, imaginea este explicatǎ ca o reflectare de tip senzorial al unui obiect în mintea omeneascǎ sub forma unor senzaţii, percepţii sau reprezentǎri vizuale sau auditive, obiect perceput prin simţuri, reproducere a unui obiect obţinutǎ cu ajutorul unui sistem optic.

Astfel, conform tipologiei imaginii prezentate de Johannsen în 1971, care este completatǎ şi interpretatǎ de diferiţi autori cu diferenţe nu prea mari distingem:

- Imaginea produsului/ramurii: imaginea unui grup de produse;

- Imaginea mǎrcii: imaginea unui produs concret;

- Imaginea întreprinderii, organizaţiei: imaginea organizaţiei, a companiei în întregime;

- Imaginea personalǎ: reprezentarea mintalǎ a individului despre sine.

Principii generale de creare a imaginii instituţiei, primul pas în formarea sau îmbunǎtǎţirea imaginii companiei presupune asocierea imaginii pe care momentan o au diferite persone despre instituţie.

În cel de-al doilea capitol, am dezbǎtut particularitǎţile imaginii instituţionale unde o componenţǎ principalǎ este promovarea imaginii instituţiei ceea ce reprezintǎ totalitatea strategiilor promoţionale în cadrul formǎrii sau menţinerii imaginii unei firme, a unui produs sau a unei mǎrci.

O importantǎ funcţie o deţine şi publicitatea, ea are rolul de a influenţa indirect comportamentul consumatorului dar în acelaşi timp sǎ aibǎ grijǎ sǎ nu declanşeze rapid decizia de cumpǎrare.

Publicitatea se poate face atât în presa scrisǎ prin comunicatele de presǎ, întâlnirile cu presa cât şi cu ajutorul televiziunii şi radioului.

Evaluarea şi gestionarea imaginii instituţiei pot fi analizate în relaţie cu volumul vânzǎrilor, prin stadiul notorietǎţii, însǎ şi prin intermediul reputaţiei instituţiei, cu cât o reputaţie a unei firme este mai bunǎ cu atât şi imaginea ei este mai bunǎ.

În cel de-al treilea capitol am decis sǎ prezint dezvoltarea şi promovarea imaginii companiei” “Orange România” S.A., companie de telefonie mobilǎ, fixǎ şi de internet.

CAP.I - Caracteristici conceptuale ale imaginii

1.1 Imaginea şi comunicarea instituţională

În condiţiile constituirii pieţei concurenţiale în România, unul din instrumentele de consolidare a poziţiei întreprinderii în cadrul pieţei este imaginea firmei. Astfel, apare necesitatea studierii conceptului de imagine a firmei nu ca o abstracţie ce apare în conştiinţa oamenilor despre o anumită organizaţie, ci ca o categorie economică ce poate fi apreciată empiric şi care poate fi gestionată. Cuvântul imagine semnifică: reflectare de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească sub forma unor senzaţii, percepţii sau reprezentări vizuale sau auditive; obiect perceput prin simţuri; reproducere a unui obiect obţinută cu ajutorul unui sistem optic etc .

Imaginea este o reprezentare mintală a altora despre un obiect anume, astfel încât imaginea nu există în afara unui mediu al receptorului – a adresanţilor imaginii. Imaginea este un element al comunicării, fiind o reflectare a caracteristicilor obiectului care se fixează în conştiinţă.

Putem spune că imaginea reprezintă ansamblul reflectărilor de natură materială sau imaterială, cu conţinut raţional sau emoţional, ale unor obiecte sau fenomene, produse sau servicii, mărci sau întreprinderi, formate de-a lungul timpului în conştiinţa unui individ (fie el consumator sau nonconsumator al produsului, client sau nu al întreprinderii, salariat sau manager al unei întreprinderi sau al concurenţilor ei, reprezentant al statului sau al mediilor de informare în masă ). Prin imagine se înţelege în primul rând un atribut al vieţii psihice dar şi psihosociale bazat pe capacitatea psihicului uman de a-şi construi reprezentări mentale. Aceste reprezentări sunt puternic condiţionate de modul nostru de a gândi, a acţiona, a percepe ori a organiza anumite informaţii pe care le deţinem. Imaginea poate să influenţeze puterea de decizie a unui individ sau a unei instituţii. Imaginea unei instituţii sau organizaţii se gestionează ca oricare obiect de patrimoniu prezentând o mare importantă pentru organizaţia respectivă. Se poate spune că prin imagine se înţelege reprezentarea unor atitudini, opinii sau prejudecăţi cu privire la o persoană sau o colectivitate, cu alte cuvinte imaginea este: “percepţia pe care oamenii o au despre instituţie/organizaţie sau despre produse/servicii” .

Bibliografie

Baker M.J.,Marketing,Editura Tehnica,Bucureşti,1997,p.387

Boier R.,Comportamentul consumatorului, Editura Graphix, Iaşi, 1994,p.58

Chiciudean I, Tones V- Gestionarea crizelor de imagine, Editura Comunicare.ro , Bucureşti, 2009

Dicţionarul Explicativ al limbii române,Ediţia a II.a,Univers Enciclopedic,Bucureşti,1996,p.368

Dinu Ghe. Rolul relaţiilor publice în gestionarea imaginii organizaţiilor.

http://www.orange.ro

Johnos G.,Comportamentul organizatoric,Editura Economicǎ ,Bucureşti,1997,p.108

Kotler Ph.,Managementul marketing-ului, Editura Teora, Bucureşti, 1997,p.815-816

Militaru Ghe. ,Comportament organizatoric,Editura Economica, Bucureşti,2005,p.122

Moarcǎs O.,Relaţii publice şi societatea contemporanǎ, Editura”Independenţa Economicǎ”.Piteşti 2003,p.125

Nicolaescu.C.,Morozan.C.,Puiu.O.,Moarcǎs.O.,Tehnici promoţionale ,Editura “Independenţa Economica” Piteşti, 2001, p.37

Nicolescu.C.,Morozan.C.,Puiu.O.,Moarcǎs.O.,op.cit.,p.147

Scott.N.,Totul despre relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003,P.8

Topiţa.M.,Rolul comunicǎrii în operaţionalizarea funcţiilor managementului organizaţiei, Editura Biblioteca, Târgovişte, 2004,p.90

Preview document

Strategii de creare a imaginii - Pagina 1
Strategii de creare a imaginii - Pagina 2
Strategii de creare a imaginii - Pagina 3
Strategii de creare a imaginii - Pagina 4
Strategii de creare a imaginii - Pagina 5
Strategii de creare a imaginii - Pagina 6
Strategii de creare a imaginii - Pagina 7
Strategii de creare a imaginii - Pagina 8
Strategii de creare a imaginii - Pagina 9
Strategii de creare a imaginii - Pagina 10
Strategii de creare a imaginii - Pagina 11
Strategii de creare a imaginii - Pagina 12
Strategii de creare a imaginii - Pagina 13
Strategii de creare a imaginii - Pagina 14
Strategii de creare a imaginii - Pagina 15
Strategii de creare a imaginii - Pagina 16
Strategii de creare a imaginii - Pagina 17
Strategii de creare a imaginii - Pagina 18
Strategii de creare a imaginii - Pagina 19
Strategii de creare a imaginii - Pagina 20
Strategii de creare a imaginii - Pagina 21
Strategii de creare a imaginii - Pagina 22
Strategii de creare a imaginii - Pagina 23
Strategii de creare a imaginii - Pagina 24
Strategii de creare a imaginii - Pagina 25
Strategii de creare a imaginii - Pagina 26
Strategii de creare a imaginii - Pagina 27
Strategii de creare a imaginii - Pagina 28
Strategii de creare a imaginii - Pagina 29
Strategii de creare a imaginii - Pagina 30
Strategii de creare a imaginii - Pagina 31
Strategii de creare a imaginii - Pagina 32
Strategii de creare a imaginii - Pagina 33
Strategii de creare a imaginii - Pagina 34
Strategii de creare a imaginii - Pagina 35
Strategii de creare a imaginii - Pagina 36
Strategii de creare a imaginii - Pagina 37
Strategii de creare a imaginii - Pagina 38
Strategii de creare a imaginii - Pagina 39
Strategii de creare a imaginii - Pagina 40
Strategii de creare a imaginii - Pagina 41
Strategii de creare a imaginii - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Strategii de creare a imaginii.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de construire a imaginii unei organizații - Studiu de caz S.C. Fan Courier Express S.R.L.

Aceasta lucrare se intitulează STRATEGII DE CONSTRUIRE A IMAGINII UNEI ORGANIZAȚII si este structurata pe trei capitole, fiecare avand subcapitole,...

Asigurarea calității serviciilor în cadrul hotelului Crowne Plaza

În prezent, se face referire în mod frecvent la termeni cum ar fi calitate, calitate totală, managementul calității etc. Calitatea s-a constituit...

Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA

INTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Tendinţele economiei contemporane orientează activitatea agenţilor economici spre o dezvoltare atît...

Marketing - SC Idea Studio SRL

PREZENTARE Societatea comerciala “Idea Studio” SRL a fost infiintata in iunie 2005 si are ca obiect de activitate prestarea serviciilor in...

Tehnici de comunicare în situații de criză - cazul Nokia

INTRODUCERE Orice organizaţie sau persoană publică ajunge să se confrunte des cu provocări, să facă faţă unor probleme noi şi să trebuiască să ia...

Importanța comunicării în vederea promovării activităților sportive în România

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte teoretice și practice ale politicilor și strategilor de promovare a...

Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL

INTRODUCERE Cercetarea de marketing reprezintă o activitate formală prin care, cu ajutorul unor concepte, metode şi tehnici de investigare, în mod...

Milka

Rezumat introductiv Milka un brand de prestigiu al Kraft Foods International, situandu-se in segmentul premium al pietei ciocalatei din Romania...

Te-ar putea interesa și

Criza Organizațională și Consecințele Ei asupra Imaginii Organizației

INTRODUCERE Tema de cercetare a acestei lucrări este studierea consecinţelor crizei organizaţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate...

Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004

INTRODUCERE Actorii politici își joacă „rolul politic” în sfera publică. Mass-media este principala sursă de informare, de promovare sau denigrare...

Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA

INTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Tendinţele economiei contemporane orientează activitatea agenţilor economici spre o dezvoltare atît...

Clasificarea și Caracteristicile Conceptului de Imagine

Introducere În societatea contemporană, imaginea nu este doar un exerciţiu sau produs al artei, aceasta face parte din arsenalul principal al...

Impactul mass-media Asupra Creării Imaginii Liderului Politic

INTRODUCERE Cu toţii suntem beneficiari ai produselor mass-media, fie că sunt ele scrise, orale sau vizuale şi aceasta pentru că suntem în era...

Campanie de Promovare a Orașului București

I LOVE BUCUREȘTI 1. Scurtă prezentare a oraşului Bucuresti București estecapitala României și, în același timp, cel mai mare oraș, centru...

Plan marketing firma Soft

1. Sistem Soft,Development Data Sistem Soft,Development Data este o firma producatoare de soft, este infintata in octombrie 2004 de catre un grup...

Relațiile publice și rolul lor în crearea imaginii unei firme

INTRODUCERE În prezent, condiţiile pieţei sunt din ce în ce mai competitive, iar organizaţiile nu pot supravieţui decât printr-o activitate...

Ai nevoie de altceva?