Piețe de capital

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 17173
Mărime: 204.29KB (arhivat)
Publicat de: Teofil Tudorache
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. 1.PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE 3 1.1.COMPONENŢA PIEŢEI DE CAPITAL 5
 2. 1.1.1 CONŢINUTUL PIEŢEI DE CAPITAL PRIMARE ŞI MECANISMULTRANSFERULUI DE CAPITAL 7
 3. 1.1.2 CARACTERISTICILE PIEŢEI DE CAPITAL SECUNDARE 10
 4. 1.2. FUNCŢIILE PIEŢEI DE CAPITAL 13 2.CONŢINUTUL STRUCTURII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 17
 5. 2.1. CONCEPTUL DE STRUCTURĂ FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII ŞI PREMISE DE
 6. FUNDAMENTARE A ACESTEIA 17
 7. 2.2 CRITERII DE ALEGERE A STRUCTURII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 19
 8. 2.3 STRUCTURA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII ŞI COSTUL CAPITALULUI 21
 9. 2.3.1 COSTUL CAPITALULUI:CONŢINUT ŞI MOD DE DETERMINARE 22
 10. 2.3.2 COSTUL CAPITALULUI PROPRIU 24
 11. 2.3.3 COSTUL CAPITALULUI ÎMPRUMUTAT 26
 12. 2.4. STUDIU DE CAZ : SOCIETATEA COMERCIALĂ PETROM S.A 28
 13. 2.4.1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII 29
 14. 2.4.2 STRUCTURA ACTIONARIAT 30
 15. 2.4.3 DIRECTORATUL 31
 16. 2.4.4 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII 32
 17. 2.4.5 CLIENŢII 32
 18. 2.4.6 RELAŢIA CU INVESTITORII 32
 19. 2.4.7 CONCURENŢA 32
 20. 2.5 ANALIZA FINANCIARĂ LA SNP PETROM S.A 33
 21. 2.5.1 ANALIZA INDICATORILOR DE RENTABILITATE,LICHIDITATE,SOLVABILITATE 34
 22. 2.5.2 ANALIZA FONDULUI DE RULMENT - NECESARULULUI DE FOND DE RULMENT – TREZORERIA NETĂ 38
 23. 3. INCIDENŢA PIEŢEI DE CAPITAL ÎN PROCESUL DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL AL ÎNTREPRINDERII 42
 24. 3.1.CONSIDERAŢII GENERALE 42
 25. 3.2.MECANISMUL TRANZACŢIILOR ÎN NUMERAR 42
 26. 3.3.CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE ACŢIUNILOR.TEHNICA EMITERII 46 3.4. CREŞTEREA CAPITALULUI 53
 27. 4. CONCLUZII 57
 28. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din licență

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE

Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate,unde se întâlnesc şi se reglează,liber sau dirijat,cererea şi oferta de titluri de valoare,necesare creării de resurse pentru dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii în cadrul firmelor.

În mecanismul de funcţionare a unei economii moderne piaţa ocupă un loc esenţial determinând într-o proporţie însemnată deciziile şi comportamentele agenţilor economici.”Pieţele sunt diverse şi în general obiectul le delimitează.”

Piaţa desemnează un ansamblu coerent, un sistem sau o reţea de relaţii de vânzare cumpărare între părţi contractante care sunt pe de o parte, unite prin legături de interdependenţă şi, pe de altă parte se află în rapoturi de opoziţie. Participanţii la aceste relaţii sunt producătorii de bunuri şi servicii, ofertanţii de factori de producţie şi consumatorii, care reprezintă aşa cum aprecia J.K.Galbraith şi W.Salinger,”centri distincţi de decizie, care se opun unul altuia prin urmărirea propriului interes, dar sunt legaţi în acelaşi timp printr-o solidaritate funcţională.”

De asemenea, piaţa este privită de mulţi economişti drept un mecanism complex care cuprinde, în principal, cererea şi oferta, concurenţa, preţurile, şi altele, care reglementează economia, care acţionează asupra diviziunii muncii şi la schimbul de activităţi, după cum arată Fvon Hayek “iată apare pentru agenţii participanţi la schimb ca o ameninţare, ca o forţa arbitrară care le determină preţul şi implică venitul şi pe care ei caută să o influenţeze sau să o controleze’’. Situaţia lor economică şi nu numai aceasta depinde de piaţă şi în primul rând de ceea ce se petrece pe piaţă.

Piaţa financiară reprezintă ansamblul mijloacelor de comunicaţii care facilitează vânzarea-cumpărarea activelor financiare la preţuri formate în funcţie de cerere-oferta şi influenţa unor factori economici,financiari,monetari,tehnici şi psihologici.

Circuitul activelor financiare se desfaşoară între ofertanţii de fonduri şi beneficiarii acestora,tranzacţiile având loc pe piaţa financiară.”

“Activele de capital componente a activelor financiare nebancare cu corespondentul pe piaţa financiară din România în valori mobiliare fac obiectul pieţei de capital.”

Piaţa financiară este alcatuită din două componente având în vedere tipul activelor financiare care se negociază şi mecanismul prin care acestea sunt introduse în circuitul financiar,şi anume piaţa monetară şi piaţa de capital.

Piaţa capitalurilor este specializată în intermedierea de tranzacţii cu active financiare care au scadenţe pe termen mediu (1 -5 ani,acţiunile) şi lungi (peste 5 ani,obligaţiunile).

Prin intermediul ei sunt satisfacute nevoile de capital ale solicitanţilor cu disponibilităţi de capital ale ofertanţilor.”În general piaţa de capital măreşte posibilităţile financiare.”

Piaţa de capital componentă a pieţei financiare,prezintă două accepţiuni:

- piaţa de capital poate include piaţa financiară care este sinonimă cu piaţa valorilor mobiliare în conceptul francez;

- piaţa de capital sinonimă cu piaţa valorilor mobiliare este inclusă în piaţa financiară în conceptul american.

Piaţa de capital din România este abordată în conceptul american şi reprezintă locul sau ansamblul mijloacelor de comunicaţie care permite emisiunea şi negocierea valorilor mobiliare prin intermediari la un preţ reglementat,numit valoare nominală şi respectiv la un preţ de piaţă stabilit în funcţie de cerere-ofertă.

Piaţa de capital reprezintă ansamblul mijloacelor de comunicaţie prin care se permite emisiunea şi negocierea valorilor mobiliare de către intermediari,stabilite la un preţ unilateral care este numit valoare nominală şi în funcţie de cerere-ofertă.

Prin intermediul pieţei de capital se creează resurse pentru economia reală,iar instituţiile din acest sistem pot evalua cu un grad ridicat de sensibilitate,eficienţa alocării resurselor din economie.

Aşadar, piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se întalnesc şi se reglează în mod liber cererea şi oferta de active financiare pe termen mediu şi lung. Concret, este vorba despre o piaţă pe care se tranzacţionează în mod liber valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni), piaţă ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor fizice/juridice care economisesc (cumpărătorii de acţiuni şi obligaţiuni) şi care urmăresc plasarea profitabilă a acestor capitaluri. Aceste fonduri sunt atrase de către emitenţii de acţiuni/obligaţiuni, ce sunt în cautare de capital în vederea finanţării unor proiecte de investiţii.

Preview document

Piețe de capital - Pagina 1
Piețe de capital - Pagina 2
Piețe de capital - Pagina 3
Piețe de capital - Pagina 4
Piețe de capital - Pagina 5
Piețe de capital - Pagina 6
Piețe de capital - Pagina 7
Piețe de capital - Pagina 8
Piețe de capital - Pagina 9
Piețe de capital - Pagina 10
Piețe de capital - Pagina 11
Piețe de capital - Pagina 12
Piețe de capital - Pagina 13
Piețe de capital - Pagina 14
Piețe de capital - Pagina 15
Piețe de capital - Pagina 16
Piețe de capital - Pagina 17
Piețe de capital - Pagina 18
Piețe de capital - Pagina 19
Piețe de capital - Pagina 20
Piețe de capital - Pagina 21
Piețe de capital - Pagina 22
Piețe de capital - Pagina 23
Piețe de capital - Pagina 24
Piețe de capital - Pagina 25
Piețe de capital - Pagina 26
Piețe de capital - Pagina 27
Piețe de capital - Pagina 28
Piețe de capital - Pagina 29
Piețe de capital - Pagina 30
Piețe de capital - Pagina 31
Piețe de capital - Pagina 32
Piețe de capital - Pagina 33
Piețe de capital - Pagina 34
Piețe de capital - Pagina 35
Piețe de capital - Pagina 36
Piețe de capital - Pagina 37
Piețe de capital - Pagina 38
Piețe de capital - Pagina 39
Piețe de capital - Pagina 40
Piețe de capital - Pagina 41
Piețe de capital - Pagina 42
Piețe de capital - Pagina 43
Piețe de capital - Pagina 44
Piețe de capital - Pagina 45
Piețe de capital - Pagina 46
Piețe de capital - Pagina 47
Piețe de capital - Pagina 48
Piețe de capital - Pagina 49
Piețe de capital - Pagina 50
Piețe de capital - Pagina 51
Piețe de capital - Pagina 52
Piețe de capital - Pagina 53
Piețe de capital - Pagina 54
Piețe de capital - Pagina 55
Piețe de capital - Pagina 56
Piețe de capital - Pagina 57
Piețe de capital - Pagina 58
Piețe de capital - Pagina 59
Piețe de capital - Pagina 60
Piețe de capital - Pagina 61
Piețe de capital - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Piete de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Piața de capital în România

I.Aspecte generale privind pietele de capital 1.1.Concept Piata de capital reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se...

Rata șomajului

INTRODUCERE Există mulți factori care pot cauza șomajul, dar unul dintre cei mai mari factori este lipsă de investiții private. Acest lucru este...

Piața de capital - componenta principală a pieței financiare

1. Conceptul şi structura pieţei financiare Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi...

Piața de Capital

Capitolul 1. Pieţele financiare , descriere şi analiză 1.1 TIPURILE ŞI CARACTERISTICILE PIEŢELOR FINANCIARE Pieţele financiare pot fi grupate în...

Piața de capital

PIATA DE CAPITAL Economii si investitii In orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atat la nivel...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...

Criza Financiară Internațională și Piețele de Capital

CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA SI PIETELE DE CAPITAL CAP.1. CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA.DEFINITE. CAUZE. DIMENSIUNI. 1.1. DEFINITIA...

Piața de capital

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod...

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Expunerea la Risc a Piețelor de Capital - Analiza Comparativă a Piețelor Dezvoltate și a Piețelor Emergente

1. Noţiuni introductive privind piaţa de capital Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în...

Eficiența Piețelor Internaționale de Capital

1.Introducere O economie sănătoasă depinde, în mod vital, de transferurile eficiente de fonduri de la cei ce economisesc către firme şi persoane...

Ai nevoie de altceva?