Piața de capital

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5311
Mărime: 30.93KB (arhivat)
Publicat de: Olimpian Stan
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andronache Mirela
Master Gestiunea afacerilor

Cuprins

  1. 1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive
  2. 2. Tipuri de pieţe de valori
  3. 2.1. Piaţa primară
  4. 2.2. Piaţa secundară
  5. 3. Interdependenţa dintre piaţa primară şi cea secundară
  6. 4. Rolul pieţelor de capital în finanţarea economiei
  7. 5. Tipuri de active. Clasificare şi trăsături
  8. 6. Actiunea, obligatiunea: tipuri si caracteristici
  9. 7. Bibliografie

Extras din referat

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive

Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod liber cererea si oferta de active financiare. Orice economie modernă, competitivă si capabilă să se adapteze la cerinţele actuale ale globalizării nu poate fi concepută fără existenţa si funcţionarea în cadrul ei a unei pieţe de capital eficiente.

Prin mecanismele sale specifice piaţa de capital concentrează si centralizează capitalurile; oferă o serie de instrumente si produse care asigură fructificarea plasamentelor si acoperirea riscurilor precum si o mare diversitate de oportunitaţi de investire, în cadrul căreia reuşita depinde de gradul de instruire şi de cunoastere, de priceperea, flerul si curajul fiecărui participant.

Principalele beneficii aduse dezvoltarii economice de către piaţa de capital sunt:

- eficienţa,

- competitivitatea si

- solvabilitatea sistemului financiar .

Concret, este vorba despre o piaţa pe care se tranzacţionează în mod liber valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni), piaţă ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor (fizice/juridice) care economisesc (cumpărătorii de acţiuni si obligaţiuni) şi care urmăresc plasarea profitabilă a acestor capitaluri; aceste fonduri sunt atrase de către emitenţii de acţiuni/obligaţiuni, ce sunt în căutare de capital in vederea finanţării unor proiecte de investiţii.

Finanţele internaţionale reprezintă astăzi o reţea din ce în ce mai densă de operaţiuni de vănzare - cumpărare sau de credit – împrumut, cu caracter speculativ şi de acoperire, care transcede frontierele naţionale şi deasupra cărora se organizează, o adevărată megapiaţă financiară mondială.

Transformarea finanţelor internaţionale în epoca modernă s-a datorat creşterii interdependenţei spaţiilor financiare naţionale, inter- conexiunii burselor de valori, politicii solidare a dobanzilor, proliferării instrumentelor financiare noi care permit trecerea de la o monedă la alta, după cum anticipeaza operatorii, precum si a altor fenomene care au dus în final, la naşterea unei pieţe financiare globale, guvernată de propriile sale legi şi dispunând de o structură ierarhizată si tot mai integrată.

Aspectul integrării însuşi a cunoscut o componentă verticală, prin interconectarea şi comunicarea neîntreruptă între pieţele monetare, financiare şi de schimb, devenite simple compartimente ale pieţei globale, precum si o componentă orizontală ca urmare a deschiderii spaţiilor financiare naţionale.

Piaţa financiară joacă un rol important în atingerea si menţinerea echilibrului economic naţional prin alocarea eficienta a economiilor în investiţii private si publice, interne sau externe, folosindu-se de intermediarii financiari pe piaţa de capital, societăţile de asigurări pe piaţa asigurărilor sau folosindu-se de investitorii instituţionali, prin intermediul titlurilor lor indirecte ( certificate de depozit, livrete de economii, poliţe de asigurare, etc ).

Principalele funcţii ale pieţii capitalurilor sunt următoarele:

- emisiunea şi vanzarea pentru prima dată de titluri financiare ale emitenţilor sau debitorilor către posesorii de capitaluri financiare care doresc să cumpere valori mobiliare;

- negocierea de valori mobiliare, cu condiţia ca acestea să fie vandute şi transformate în lichidităţi de primii lor posesori şi mai înainte de scadenţă.

Astfel , scoala anglo-saxonă ( cea americană în special), desemnează prin piaţă financiară totalitatea tranzacţiilor cu instrumente monetare ( piaţa monetară) şi cu titluri pe termen lung ( piaţa de capital). Şcoala europeană ( cea franceză, în special) defineşte prin termenul de piaţă financiară: piaţa valorilor mobiliare, reprezentand alături de piaţa creditului şi piaţa monetară, o componentă a pieţei capitalurilor .

2. Tipuri de pieţe de valori

In funcţie de momentul în care se realizează tranzacţia piaîa de capital se împarte în doua segmente :

- piaţa primară de capital

- piaţa secundară de capital

2.1. Piaţa primară

Piaţa primară sau piaţa noilor emisiuni este acea piaţă pe care are loc transferul iniţial de bani de la investitori către firme, odată cu emisiunea de acţiuni.

Concret este vorba de procesul prin care intermediarii financiari, care de regulă fac legătura între societatea emitentă şi investitori se obligă să plaseze valorile mobiliare nou emise în schimbul unui comision .

Piata primară are rolul de plasare a emisiunilor de titluri mobiliare, pentru atragerea capitalurilor disponibile, atât pe pieţele interne de capital cât si pe pieţele externe. Întrucât contravaloarea acţiunilor nu este rambursată firmele obţin un împrumut perpetuu.

Preview document

Piața de capital - Pagina 1
Piața de capital - Pagina 2
Piața de capital - Pagina 3
Piața de capital - Pagina 4
Piața de capital - Pagina 5
Piața de capital - Pagina 6
Piața de capital - Pagina 7
Piața de capital - Pagina 8
Piața de capital - Pagina 9
Piața de capital - Pagina 10
Piața de capital - Pagina 11
Piața de capital - Pagina 12
Piața de capital - Pagina 13
Piața de capital - Pagina 14
Piața de capital - Pagina 15
Piața de capital - Pagina 16
Piața de capital - Pagina 17
Piața de capital - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Piata de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția pieței instrumentelor financiare derivate din România

Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din doleanța operatorilor economici care...

Piețe de capital

AIG American International Group sau AIG este o companie importantă americană de asigurări, listată la NYSE, al cărui sediu se găsește în clădirea...

Piața bursieră internațională

În baza Legii nr. 52∕1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, o dată cu apariţia instituţiei de reglementare şi supraveghere – Comisia...

Raport de analiza Alro SA

PARTEA I:ANALIZA COMPANIEI Compania ALRO S.A. a fost înființată în România, în anul 1961, făcând parte dintr-un grup ,integrat pe verticală, care...

Burse și Piețe Internaționale

Motto: “Three of the most important rules for a successful investment program are: 1. Never put all your eggs in one basket. 2. Don’t invest in...

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Bursa de Valori București

Construirea celei mai performante piete de capital din regiune, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Misiunea Bursei este de a asigura si a...

Te-ar putea interesa și

Bursele de valori și rolul lor pe piața de capital

1. Premizele aparitiei bursei de valori. Pentru aparitia si dezvoltarea burselor de valori cu specializarea in adancime pe anumite domenii...

Piața de capital în România

I.Aspecte generale privind pietele de capital 1.1.Concept Piata de capital reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se...

Alternative de investiții pe piața de capital

1. DEFINITII INVESTITII - totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital. In raport cu modul de folosire a bunurilor...

Evoluția pieței de capital în România - analiză comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Cetrală și de Est

1. Aspecte generale privind problematica pieţelor financiare Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in...

Piața de capital în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE „Economia este arta de a scoate maximum posibil de la viată.” George Bernard Shaw Abstract: Toţi participanţii pe pieţele de capital...

Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Sistemul bancar – este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Prin...

Piața de capital în România - evoluții și perspective

1. Aspecte generale 1.1. Aspecte generale privind problematica pietelor financiare Teritoriu aflat prin excelenta sub imperiul pragmatismului,...

Gestiunea portofoliului de contracte Options pe piața de capital românească

Capitolul 1- Gestiunea portofoliului de contracte options 1.1.Conceptul de gestiunea portofoliului Definiţia portofoliului şi tipuri de...

Ai nevoie de altceva?