PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 12612
Mărime: 68.11KB (arhivat)
Publicat de: Faust Stancu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Costin Soric

Cuprins

 1. Introducere. 3
 2. 1. Oportunitati ale spatiului rural romanesc. 4
 3. 1.1 Context general. 4
 4. 1.2. Finantari prin Politica Agricola Comuna . 4
 5. 1.3. Finantarile FEADR . 6
 6. 1.4. Complementaritati cu fondurile structurale aferente Politicii Regionale .8
 7. 1.4.1. Programul Operational Regional .9
 8. 1.4.2. Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice . 9
 9. 1.4.3. Programul Operational Mediu . 10
 10. 1.4.4. Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane . 10
 11. 1.4.5. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative . 10
 12. 2. PNDR instrument de finantare al economiei rurale romanesti . 12
 13. 2.1. Masuri privind diversificarea economiei rurale . 12
 14. 2.1.1. Motivatia sprijinului . 12
 15. 2.1.2. Obiectivele masurii . 14
 16. 2.1.3. Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute . 15
 17. 2.1.4. Descrierea tipului operatiunilor . 16
 18. 2.2. Masura privind îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale . 16
 19. 2.2.1. Motivatia sprijinului . 16
 20. 2.2.2. Obiectivele masurii . 21
 21. 3. Studiu de caz . 22
 22. 3.1. Date generale . 22
 23. 3.1.1 Denumirea investiţiei . 22
 24. 3.1.2. Amplasamentul . 22
 25. 3.1.3. Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investitiei . 22
 26. 3.2. Date tehnice ale investitiei . 34
 27. 3.2.1. Caracteristicile principale ale construcţiilor - daca investitia o impune . 34
 28. 3.2.2. Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi înălţimea acestora, volumul construit . 34
 29. 3.2.3. Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc . 36
 30. 3.3. Structura constructivă . 37
 31. 3.3.1 Principalele utilaje de dotare a construcţiilor . 38
 32. 3.3.2. Instalatii aferente construcţiilor . 40
 33. 3.3.3 Utilităti . 44
 34. 3.4. Date privind forţa de muncă si managementul proiectului . 45
 35. 3.4.1. Total personal . 46
 36. 3.4.2. Locuri de muncă nou-create . 46
 37. 3.5. Devizele investiţiei . 46
 38. 3.5.1. Pentru constructii noi . 46
 39. 3.5.1.1. Devize pe obiect pe categorii de lucrari . 46
 40. 3.5.2. Deviz financiar – Cheltuieli pentru consultanta . 46
 41. 3.5.3. Deviz cheltuieli pentru achizitii independente si dotari . 46
 42. 3.6. Finanţarea investiţiei . 46
 43. 3.7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei . 46
 44. 3.7.1. Valoarea totala . 46
 45. 3.7.2 Durata de realizare . 46
 46. 3.7.3. Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati . 46
 47. 3.7.4. Capacităţi de productie rezultate ca urmare a investitiei (în unităţi fizice) . 47
 48. 7. Avize şi acorduri . 47
 49. Concluzii . 48

Extras din licență

Introducere

Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural. Profilul national economic, spatial si demografic prezentat in sectiunea introductiva furnizeaza contextul pe baza caruia s-au stabilit prioritatile Axei 3.

Obiectiv general

Incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural.

Obiective strategice

Mentinerea si dezvoltarea activitatilor economice, prin cresterea numarului de locuri de munca.

Cresterea atractivitatii zonelor rurale.

Dezvoltarea abilitatilor si stimularea constientizarii actorilor locali cu privire la importanta guvernantei locale.

Obiective specifice

Diversificarea activitatilor economice non-agricole din gospodariile agricole si incurajarea micilor intreprinzatori in spatiul rural.

Crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor si atractiilor turistice.

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza din zonele rurale.

Imbunatatirea calitatii mediului social, natural si economic din spatiul rural.

Protejarea si conservarea patrimoniului cultural si natural rural.

Crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor si atractiilor turistice.

Dezvoltarea competentelor actorilor locali, pentru a stimula organizarea teritoriului.

1. Oportunitati ale spatiului rural romanesc

1.1 Context general

Evolutiile recente in sistemul de finantare europeana prin Politica Agricola Comuna (PAC) confirma doua tendinte majore, care au putut fi observate chiar din primii ani ai deceniului trecut:

- orientarea predominanta catre finantarea programelor de dezvoltare a spatiului rural (pana acum aproximativ un deceniu, prioritatea era acordata finantarii agriculturii prin plati directe pentru fermieri si subventii) si

- cresterea complementaritatii finantarii agriculturii si a spatiului rural cu finantarea prin alte politici (in special cea regionala), cu scopul esential de a promovarea un process general de coeziune economica, sociala si teritoriala.

Semnificatia majora a acestui nou context de finantare este ca, prin bugetul comunitar, comunitatile rurale pot primi in prezent bani pentru a-si sustine strategii de dezvoltare, scop in care finantarile prin programe specifice mediului rural pot fi correlate cu programe de finantare prin politica regionala, politica de mediu, politica de intreprindere, politica in domeniul educatiei, etc.

Pentru a beneficia eficace de sistemul interventiilor comunitare, problema majora pentru comunitatile rurale romanesti este legata de:

- identificarea diferitelor oportunitati de finantare;

- elaborarea unui portofoliu de proiecte adecvat propriilor optiuni de dezvoltare;

- gasirea surselor de co-finantare.

Aparent nu foarte complicat, un astfel de demers este conditionat esential de elaborarea unei strategii de dezvoltare durabila, dezvoltarea resursei umane si promovarea de parteneriate public – privat pe arii tematice prioritare de interes comun, de preferat in asociere cu administratii teritoriale invecinate.

Avand in vedere complexitatea unei astfel de abordari si tinand cont de situatia particulara a ruralului romanesc (infrastructura economica si sociala deficitara, proprietate fragmentata, cu predominanta fermelor de semi-subzistenta; fragilitate structurala, in multe cazuri chiar monoproductie; calitate slaba a antreprenoriatului si lipsa surselor de investitii, calitate slaba a serviciilor si nivelul redus de educatie si formare profesionala a fortei de munca; rigiditate la schimbare si elasticitate redusa a ofertei), rezulta ca rolul motor in dezvoltarea rurala si in valorificarea oportunitatilor oferite de contextul european trebuie sa revina administratiei publice.

In cadrul Perspectivelor financiare 2007-2013 ale Uniunii Europene, comunitatile rurale vor putea fi cofinantate atat prin fonduri specifice Politicii Agricole Comune, cat si prin instrumente financiare ale altor politici comunitare, in special fondurile structurale din cadrul politicii regionale.

Preview document

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 1
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 2
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 3
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 4
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 5
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 6
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 7
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 8
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 9
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 10
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 11
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 12
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 13
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 14
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 15
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 16
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 17
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 18
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 19
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 20
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 21
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 22
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 23
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 24
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 25
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 26
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 27
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 28
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 29
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 30
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 31
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 32
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 33
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 34
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 35
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 36
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 37
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 38
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 39
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 40
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 41
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 42
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 43
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 44
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 45
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 46
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 47
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 48
PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • PNDR Instrument de Finantare al Economiei Rurale Romanesti.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai...

Finanțare internațională - utilaje agricole

1. INTRODUCERE Prin intermediul acestui proiect se doreşte achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole pentru ferma vegetală Agroterra din comuna...

Finanțarea prin leasing

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. DEFINITII. Leasingul este o modalitate de finantare a societatilor comerciale care doresc sa achizitioneze utilaje si...

Avantajele și dezavantajele finanțării prin leasing a unei firme

CAP. I LEASINGUL SURSA DE FINANTARE PENTRU AFACERI Dictionarul Economic definste Leasingul - ca o activitatea financiar economica ce consta in...

Antreprenoriatul și Mediul Corporatist

INTRODUCERE Tema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de...

Investițiile în Relansarea Economică a Întreprinderii

Introducere Investitiile reprezinta suportul material al dezvoltarii economice, ele stau la baza diversificarii sau cresterii calitative a tuturor...

Tipuri de ajutor de stat

1. Considerente generale Ajutorul de stat nou [2], supus obligaţiei de notificare, nu poate fi acordat decât după autorizarea acestuia de către...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Te-ar putea interesa și

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Aspecte Strategice privind Dezvoltarea Serviciilor de Turism în Bucovina

Introducere Acest proiect l-am realizat cu scopul de a face cunoscută necesitatea dezvoltării sectorului terţiar şi în special a turismului, în...

Impactul politicii de coeziune în UE. absorbția fondurilor structurale

„Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe valorile individuale şi universale ale demnităţii umane, ale...

Dezvoltarea Turismului în Bucovina

Capitolul 1. – Descrierea si amplasarea regiunii 1.1. Cadru general Bucovina este o regiune istorică din nord estul României, teritoriu căreia i...

Fondurile Europene

Fondurile europene Fondurile europene sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin...

Surse de finanțare

Managementul programelor de finanţare Programul poate fi definit ca un grup de proiecte gestionate după o anumită regulă, astfel încât să se...

Ai nevoie de altceva?