Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 18811
Mărime: 813.48KB (arhivat)
Publicat de: Corvin Ifrim
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA BABEŞ- BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNE AFACERILOR CLUJ-NAPOCA

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII 7
 3. CAP 1. POLITICI, PROGRAME ŞI INSTRUMENTE FINANCIARE 1
 4. 1.1.POLITICA DE COEZIUNE 1
 5. 1.1.1.Politica de coeziune la nivel european 1
 6. 1.1.2. Politica de coeziune la nivel naţional 5
 7. 1.2. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 7
 8. 1.2.1. PAC la nivel european 7
 9. 1.2.2. PAC la nivel naţional 11
 10. 1.3 PROGRAMELE OPERAŢIONALE ALE ROMÂNIEI 12
 11. 1.3.1. Programe operaționale pentru perioada 2007-2013 12
 12. 1.3.2. Programe operaționale pentru perioada 2014-2020 19
 13. CAP 2. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ AL ROMÂNIEI 22
 14. 2.1. PNDR 2007-2013 22
 15. 2.1.1. Măsura 112: “Instalarea tinerilor fermieri” 22
 16. 2.2. PNDR 2014-2020 25
 17. 2.2.1. Priorităţile PNDR 26
 18. 2.2.2. Sub-măsura 6.1. ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 29
 19. CAP 3. AGRICULTURA ÎN ROMÂNIA 35
 20. 3.1. SECTORUL AGRICOL LA NIVEL NAŢIONAL 35
 21. 3.2. SECTORUL AGRICOL LA NIVEL DE REGIUNE - REGIUNEA NORD-VEST 40
 22. CAP 4. STUDIU DE CAZ – PLANTAȚIE DE CĂTINĂ 46
 23. CAP 5. CONCLUZII GENERALE 63
 24. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 67

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai exact, cu implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Conţinutul lucrării include abordarea şi înţelegerea sprijinirii dezvoltării zonelor rurale cu ajutorul unor fonduri europene nerambursabile. Una dintre cele mai prospere regiuni din lume şi, probabil, cel mai important finanţator mondial este Uniunea Europeană (UE). Cu toate acestea, disparităţile dintre statele membre, în prezent în număr de 28, şi regiunile acesteia din punct de vedere al prosperității şi productivității reprezintă o problemă majoră. Uniunea Europeană este probabil cel mai important finanţator mondial care acordă statelor membre peste 40 de miliarde de euro anual prin intermediul diferitelor programe şi instrumente financiare.

Primul capitol al lucrării tratează aspectele teoretice, analizând politicile importante şi instrumentele financiare pe care Uniunea Europeană le foloseşte. Astfel, ne vom familiariza cu noţiunile de politică de coeziune, politică agricolă comună precum şi cu programele operaţionale şi instrumentele acestora.

În cel de-al doilea capitol este sintetizat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală al României pentru perioada 2007-2013 precum şi pentru noua perioadă de programare 2014-2020, abordând pe rând axele principale, priorităţile şi măsurile acestora. Un accent mai mare este pus pe prezentarea măsurii privind instalarea tinerilor fermieri ca şi conducători de exploataţie agricolă.

Capitolul trei este rezervat problematicii agriculturii româneşti, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Regiunii Nord-Vest. Aici sunt prezentate principalele activităţi agricole derulate în zona rurală, precum şi importanţa sa în regiunea Nord-Vest.

În continuare, în vederea exemplificării cunoştinţelor acumulate până acum, capitolul patru prezintă un studiu de caz privind accesarea de fonduri nerambursabile (întocmirea cererii de finanțare și elaborarea planului de afaceri) de către un solicitant, cu scopul de a se instala pentru prima oară ca şi şef de exploataţie.

Trebuie să menţionez că acest studiu de caz are o conotaţie personală fiindcă doresc, în viitorul apropriat, să accesez măsura pentru instalarea tinerilor fermieri.

Şi, pentru încheiere, este rezervat capitolul cinci, care prezintă o scurtă recapitulare în legătură cu ce s-a abordat, menţionând câteva aspecte care trebuiesc subliniate şi memorate şi concluziile principale din fiecare capitol.

MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII

Lucrarea de licenţă, denumită „Dezvoltarea rurală a regiunii Nord-Vest cu ajutorul fondurilor europene”, are ca tematică principală Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), respectiv măsura „Instalarea tinerilor fermieri”.

Motivaţia pentru alegerea acestei teme constă în faptul că autorul consideră că acest subiect are o valoare deosebit de importantă pentru România, dar şi pentru locuitorii acestei ţări. Probleme precum bunăstarea populaţiei, eliminarea sau cel puţin diminuarea sărăciei, constituirea unei societăţi stabile şi promovarea unui trai mai bun, în zonele ruale ale României pot fi soluţionate cu ajutorul PNDR-ului.

Toate măsurile ce ţin de Politica Agricolă Comună (PAC) şi de PNDR îi privesc, în mod direct, pe toţi cetăţenii României. Autorul consideră că este foarte important să înţelegem că România este înzestrată cu o zonă rurală care are un potenţial ridicat, însă care nu este exploatat. Cu ajutorul fondurilor europene, mai exact prin aplicarea corectă a măsurilor ce ţin de acest domeniu, putem să ajutăm la dezvoltarea ţării şi atingerea unui trai mai bun în România.

Un alt motiv pentru alegerea acestei teme, ține de faptul că autorul crede cu tărie că o problemă majoră şi de actualitate este îmbătrânirea populației din zonele rurale ale acestei ţări. Este trist să vedem că toţi tinerii au fugit din satele noastre de frica sărăciei, rămânând doar bunicii noştri, o generaţie peste care a trecut vremea lăsându-i fără puteri. În încercarea de a soluţiona această problemă, PNDR propune o măsură prin care tinerii sunt sprijiniţi financiar pentru a prelua conducerea exploataţiilor agricole. În studiul de caz prezentat este vorba despre întocmirea unui proiect și depunerea acestuia pentru finanțare prin măsura „Instalarea tinerilor fermieri”, un proiect pe care personal doresc să îl realizez, deoarece doresc, pe viitor, să mă ocup de un teren de 7 ha, pe care unchiul meu mi l-a dat în folosinţă. Pe acest teren doresc să plantez cătină, pornind astfel, cu paşi mărunţi, propria afacere în zona rurală, mai exact în Regiunea Nord-Vest.

Bibliografie

Cărţi

Apetrei Dănuţ, "Finanţarea europeană pentru satul românesc", editura Mirton 2010, Timișoara;

Bârgăoanu Alina ,"Fondurile europene : strategii de promovare şi utilizare", editura Tirtonic 2009, Bucureşti;

Ciocan Maior Vasile, "Drept european, instituţii europene, politici europene, fonduri structurale”, editura GrafNet 2007, Oradea.

Documente oficiale

Ghidul Solicitantului Măsura 112, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Versiunea 05 din octombrie 2011 (www.apdrp.ro) ;

Evaluarea Strategică de Mediu pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014‐2020, Ministerul Fondurilor Europene

(http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=14456&t=Stiri);

Agriculture and Rural Development_22 mai, (www.fonduri-ue.ro),

Analiza socio-economică în perspectiva dezvoltării rurale 2014-2020 draft III iulie 2013, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

(http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-agricultura-iulie-2013.pdf);

Cerere de Finanţare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, iunie 2012, (www.apdrp.ro);

Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor draft 25.02.2014, (http://www.maap.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Dezvoltarea-exploatatiilor-si-a-intreprinderilor-Draft-25.02.2014.pdf)

Instalarea tinerilor fermieri

(http://macro-training.ro/wp-content/uploads/2014/03/Instalarea-tinerilor-fermieri.pdf);

LEADER, draft 25.02.2014, (www.maap.ro/docs/dezvoltare.../fise.../LEADER-Draft-25.02.2014.pdf);

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020, draft februarie 2014, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest; (http://www.nord-vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020--eID1614.html);

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, martie 2014, (www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/programe/Programul-National-de-Dezvoltare-Rurala-2014-2020-proiect.pdf);

Agricultura României, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprilie 2012, (www.madr.ro/images/agricultura/agricultura-romaniei-aprilie-2012.pdf);

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, decembrie 2012, (http://www.madr.ro/ro/pndr/programul-national-pentru-dezvoltare-rurala-2007-2013.html ) ;

Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, draft 24.02.2014, (http://www.maap.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Servicii-de-baza-si-reinnoirea-satelor-Draft-25.02.2014.pdf.);

Servicii de consiliere, draft 26.02.2014, (http://www.maap.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Servicii-de-consiliere-Draft-v.1-26.02.2014.pdf.)

Evaluarea Strategică de Mediu pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014‐2020, Ministerul Fondurilor Europene,

(www.posmediu.ro/upload/pages/POIM-primul_draft.pdf);

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, draft 26.02.2014, (http://www.maap.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Reteaua-Nationala-de-Dezvoltare-Rurala-Draft-v.1-26.02.2014.pdf) ;

Programul Operațional Asistență Tehnică (PO AT), martie 2014, (www.fonduri-ue.ro/.../poat/POAT.2014-2020.V1.publicat.consultare.pdf);

Politica Agricolă Comună 2014, (www.eudirect.ro/utile/PAC2014.pdf);

Istoria Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene, (www.adrvest.ro/attach_files/Scurt%20Istoric%20Pol%20Coez.pdf);

Preview document

Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 1
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 2
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 3
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 4
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 5
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 6
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 7
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 8
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 9
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 10
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 11
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 12
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 13
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 14
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 15
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 16
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 17
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 18
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 19
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 20
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 21
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 22
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 23
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 24
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 25
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 26
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 27
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 28
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 29
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 30
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 31
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 32
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 33
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 34
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 35
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 36
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 37
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 38
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 39
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 40
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 41
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 42
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 43
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 44
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 45
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 46
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 47
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 48
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 49
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 50
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 51
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 52
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 53
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 54
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 55
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 56
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 57
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 58
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 59
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 60
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 61
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 62
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 63
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 64
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 65
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 66
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 67
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 68
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 69
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 70
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 71
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 72
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 73
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 74
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 75
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 76
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 77
Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea Rurala a Regiunii Nord-Vest cu Ajutorul Fondurilor Europene - Plantatie de Catina.docx

Alții au mai descărcat și

Planul de Afaceri

CAPITOLUL I . Consideraţii generale privind planul de afaceri I .1. Ce este planul de afaceri? În lansarea unei afaceri sau în extinderea uneia...

Decizia administrativă în contextul politicii de dezvoltare regională

INTRODUCERE Situată în partea central – estică a Europei, România este o ţară carpato – dubiano-pontică, având un relief variat şi armonios...

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Importanța planului de afaceri pentru finanțarea start-up-urilor

INTRODUCERE În această lucrare, va fi prezentată activitatea de demarare a unei afaceri, prin înfiinţarea unui IMM, ce va avea forma juridică de...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Fondului European de Dezvoltare Regională

I. Prezentarea generală a Fondului European de Dezvoltare Regională 1.1 Scurt istoric FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este un...

Ai nevoie de altceva?