Planul de Afaceri

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 24174
Mărime: 146.95KB (arhivat)
Publicat de: Octavia Munteanu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vincze Maria
Lucrare de licenta la Universitatea Babes-Bolyai, Fac.de Stiinte Economice, in sesiunea de licenta din august 2003

Cuprins

 1. CAPITOLUL I .
 2. Consideraţii generale privind planul de afaceri 1
 3. I .1. Ce este planul de afaceri? 1
 4. I.2. De ce este necesară întocmirea unui plan de afaceri? 1
 5. I.3. Pentru cine se întocmeşte planul de afaceri? 3
 6. I.4. Cum se elaborează un plan de afaceri? 4
 7. CAPITOLUL II.
 8. Conţinutul unui plan de afaceri 6
 9. II.1. Introducerea 7
 10. II.2. Sinteza planului de afaceri 7
 11. II.3. Prezentarea firmei şi a strategiei generale 8
 12. II.3.1. Istoria şi poziţia firmei 8
 13. II.3.2. Ideea de afacere propusă 9
 14. II.3.3. Strategia aleasă a firmei 10
 15. II.3.4. Experienţa întreprinzătorilor 11
 16. II.4. Descrierea produselor şi / sau serviciilor 11
 17. II.4.1. Enumerarea şi descrierea produselor şi / sau serviciilor oferite 11
 18. II.4.2. Stadiul pregătirii pentru piaţă 12
 19. II.4.3.Comparaţia cu produse sau servicii competitive 12
 20. II.5. Planificarea activităţii 12
 21. II.5.1. Managementul vânzărilor 13
 22. II.5.2. Producţia 14
 23. II.5.3. Materia primă şi surse de aprovizionare 14
 24. II.5.4. Personalul 14
 25. II.5.5. Probleme legale şi de asigurări 15
 26. II.6. Planul de marketing 16
 27. II.6.1. Stabilirea obiectivelor de marketing a firmei 17
 28. II.6.2. Analiza externă şi internă 17
 29. II.6.2.1. Analiza externă 17
 30. II.6.2.2. Analiza internă 20
 31. II.6.3. Stabilirea strategiei de marketing a firmei 21
 32. II.6.4. Activităţile de marketing 22
 33. II.6.5. Estimarea costurilor 29
 34. II.6.6. Programare 29
 35. II.6.7. Controlul 29
 36. II.7. Organizarea şi conducerea 29
 37. II.7.1 Forma legală a afacerii 30
 38. II.7.2. Proprietarii 30
 39. II.7.3. Organele de conducere şi atribuţiile acestora 31
 40. II.7.4. Organizarea muncii 31
 41. II.8. Previziuni financiare 32
 42. II.8.1. Bilanţul 35
 43. II.8.2. Contul de profit şi pierdere 38
 44. II.8.3. Situaţia fluxului de numerar ( cash-flow ) 38
 45. II.8.4. Sinteza indicatorilor de performanţă 39
 46. II.8.5. Analiza de sensibilitate ( realizarea de scenarii posibile ) 43
 47. II.9. Analiza riscului în afaceri 43
 48. II.10. Anexe 44
 49. CAPITOLUL.III.
 50. Principiile de bază ale redactării unui plan de afaceri 46
 51. III.1. Primul principiu: conciziunea 46
 52. III.2. Al doilea principiu: sublinierea punctelor cheie 47
 53. III.3. Al treilea principiu: claritatea 48
 54. III.4. Al patrulea principiu: organizarea 49
 55. CAPITOLUL IV.
 56. Plan de afaceri – S.C. PRODFAN S.R.L. 50
 57. IV.1. Sinteza planului de afaceri 50
 58. IV.2. Prezentarea firmei şi a strategiei generale 51
 59. IV.2.1. Istoria şi poziţia firmei 51
 60. IV.2.2. Idea de afacere propusă 51
 61. IV.2.3. Obiective pe termen scurt 52
 62. IV.2.4. Obiective pe termen lung 52
 63. IV.2.5. Echipa de conducere 53
 64. IV.2.6. Personalul firmei 53
 65. IV.2.7.Forma legală a afacerii 53
 66. IV.3. Produsele şi serviciile oferite 54
 67. IV.3.1. Descrierea produselor şi serviciilor 54
 68. IV.3.2. Comparaţia cu produse şi servicii competitive 54
 69. IV.4. Planul de marketing 54
 70. IV4.1. Descrierea concurenţilor 54
 71. IV.4.2. Nevoile şi beneficiile clienţilor 55
 72. IV.4.3. Segmentele de piaţă 55
 73. IV.4.4. Strategia de concurenţă 56
 74. IV.5. Planificarea activităţii 57
 75. IV.5.1. Procesul de producţie 57
 76. IV.5.2. Echipamentul de producţie 58
 77. IV.5.3. Clădiri, utilităţi 58
 78. IV.6. Planul financiar 58
 79. IV.6.1. Estimări privind creditul maxim posibil 60
 80. IV.6.2. Estimări privind pretenţiile întreprinzătorului 60
 81. IV.6.3. Estimarea cifrei de afaceri 62
 82. IV.6.4. Analiza ofertelor de mijloace fixe 65
 83. IV.6.5. Calcularea valorii totale a investiţiei şi a amortismentului 66
 84. IV.6.6. Calculaţii privind creditul care trebuie ridicat şi plata dobânzii 67
 85. IV.6.7. Calculaţii privind proiectarea cifrei de afaceri 68
 86. IV.6.8. Calculaţii privind cheltuielile 70
 87. IV.6.9. Calculaţia stocurilor 75
 88. IV.6.10. Calcularea furnizorilor 76
 89. IV.6.11. Proiectarea documentelor economico-financiare 76
 90. IV.7. Calcularea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari 79
 91. IV.8. Analiza pragului de rentabilitate 85
 92. IV.9. Analiza eficienţei economice a investiţiei 87
 93. IV.10. Analiza riscului investiţiei 89
 94. IV.11. Analiza de sensibilitate 92
 95. CAPITOLUL V.
 96. Concluzii şi propuneri 97

Extras din licență

CAPITOLUL I .

Consideraţii generale privind planul de afaceri

I .1. Ce este planul de afaceri?

În lansarea unei afaceri sau în extinderea uneia existente cel mai important pas este, probabil, întocmirea unui plan de afaceri. Planificarea este necesară pentru a cristaliza şi concentra ideile, pentru a testa modalitatea aleasă de abordare a demarării termen scurt şi lung; o descriere a produselor şi sau serviciilor oferite şi a oportunităţilor anticipate de pe piaţă; precum şi explicaţii referitoare la resursele şi mijloacele ce se vor utiliza pentru atingerea obiectivelor în confruntare cu probabila concurenţă.

“Un plan de afaceri bun este o schemă de acţiune construită logic.” (Allen,John-1994) El presupune o gândire de perspectivă asupra afacerii şi, pornind de la obiectivele propuse, cuprinde toate etapele şi resursele care vor fi necesare pentru atingerea acestor obiective într-o perioadă de timp determinată.

Mediul comercial şi concurenţial în care operează afacerile este însă dinamică, precum dinamice sunt şi afacerile. De aceea este foarte puţin probabil ca fiecare eveniment să apară exact după cum a fost prevăzut în planul de afaceri. ” Odată finalizat, planul de afaceri va fi mai degrabă un proiect de urmat care, ca şi orice hartă, îmbunătăţeşte şansele utilizatorului de a ajunge la destinaţie.” ( Barrow, Colin; Barrow, Paul; Brown, Robert – 2001 ).Cunoştinţele acumulate prin procesul de planificare a activităţii vor pregăti afacerea pentru orice schimbare pe care va trebui să o înfrunte, iar în acest fel să se adapteze mai rapid.

I.2. De ce este necesară întocmirea unui plan de afaceri?

Întocmirea unui plan de afaceri necesită mult timp şi efort, dar acest efort depus iniţial şi timpul petrecut cu planificarea ar putea avea rezultate deosebite pe termen lung, deoarece din întocmirea unui plan de afaceri provin o serie de avantaje importante:

• Prin abordarea sistemică a activităţii de planificare deficienţele afacerii pot fi descoperite fără costuri suplimentare şi la timp. Fără activitatea de planificare ele sunt descoperite pe piaţă, cu costuri mult mai mari şi de obicei fatale pentru afacere. Deci, întocmirea unui plan de afaceri permite efectuarea unor greşeli pe hârtie mai degrabă decât în practica afacerilor.

• Odată finalizat un plan de afaceri va face întreprinzătorul mult mai încrezător în capacitatea proprie de a demara şi administra afacerea. Va putea chiar compensa lipsa de capital şi de experienţă, cu condiţia desigur de a avea alţi factori de partea afacerii, cum ar fi o idee solidă şi o oportunitate de piaţă pentru produsul şi / sau serviciul oferit.

• Planul de afaceri va indica câţi bani sunt necesari, pentru ce şi când sunt necesari, şi pentru cât timp sunt necesari.

• Acei întreprinzători care deţin un plan de afaceri bine întocmit pot reduce riscurile de eşec. Ei pot de asemenea lua în considerare, pot experimenta o serie de alternative viabile şi astfel se pot concentra asupra opţiunilor care utilizează cel mai economicos resursele financiare reduse. Afacerile conduse pe baza unui plan şi nu pe baza reacţiei la evenimente au – în mod cert - şanse mai mari de succes. ” ( Allen, John - 1994)

• Procesul de planificare este foarte important pentru sănătatea pe termen lung a afacerii; pregăteşte afacerea pentru a întâmpina schimbările care vor avea loc pe parcurs, pentru a înfrunta aceste modificări, deci să se adapteze mai rapid.

• Planul de afaceri are un rol deosebit de important şi după demararea unei afaceri, în faza de funcţionare, când contribuie la realizarea controlului şi analizei activităţii, la evaluarea rezultatelor. Datele concrete se compară cu cele planificate şi se analizează eventualele abateri şi cauzele acestora, pentru ca întreprinzătorul să poată adopta deciziile necesare pentru a corecta erorile care s-au produs pe parcurs, pentru a ameliora consecinţele negative ale acestora şi cu ajutorul cărora să se ajungă la rezultate cât mai favorabile.

Preview document

Planul de Afaceri - Pagina 1
Planul de Afaceri - Pagina 2
Planul de Afaceri - Pagina 3
Planul de Afaceri - Pagina 4
Planul de Afaceri - Pagina 5
Planul de Afaceri - Pagina 6
Planul de Afaceri - Pagina 7
Planul de Afaceri - Pagina 8
Planul de Afaceri - Pagina 9
Planul de Afaceri - Pagina 10
Planul de Afaceri - Pagina 11
Planul de Afaceri - Pagina 12
Planul de Afaceri - Pagina 13
Planul de Afaceri - Pagina 14
Planul de Afaceri - Pagina 15
Planul de Afaceri - Pagina 16
Planul de Afaceri - Pagina 17
Planul de Afaceri - Pagina 18
Planul de Afaceri - Pagina 19
Planul de Afaceri - Pagina 20
Planul de Afaceri - Pagina 21
Planul de Afaceri - Pagina 22
Planul de Afaceri - Pagina 23
Planul de Afaceri - Pagina 24
Planul de Afaceri - Pagina 25
Planul de Afaceri - Pagina 26
Planul de Afaceri - Pagina 27
Planul de Afaceri - Pagina 28
Planul de Afaceri - Pagina 29
Planul de Afaceri - Pagina 30
Planul de Afaceri - Pagina 31
Planul de Afaceri - Pagina 32
Planul de Afaceri - Pagina 33
Planul de Afaceri - Pagina 34
Planul de Afaceri - Pagina 35
Planul de Afaceri - Pagina 36
Planul de Afaceri - Pagina 37
Planul de Afaceri - Pagina 38
Planul de Afaceri - Pagina 39
Planul de Afaceri - Pagina 40
Planul de Afaceri - Pagina 41
Planul de Afaceri - Pagina 42
Planul de Afaceri - Pagina 43
Planul de Afaceri - Pagina 44
Planul de Afaceri - Pagina 45
Planul de Afaceri - Pagina 46
Planul de Afaceri - Pagina 47
Planul de Afaceri - Pagina 48
Planul de Afaceri - Pagina 49
Planul de Afaceri - Pagina 50
Planul de Afaceri - Pagina 51
Planul de Afaceri - Pagina 52
Planul de Afaceri - Pagina 53
Planul de Afaceri - Pagina 54
Planul de Afaceri - Pagina 55
Planul de Afaceri - Pagina 56
Planul de Afaceri - Pagina 57
Planul de Afaceri - Pagina 58
Planul de Afaceri - Pagina 59
Planul de Afaceri - Pagina 60
Planul de Afaceri - Pagina 61
Planul de Afaceri - Pagina 62
Planul de Afaceri - Pagina 63
Planul de Afaceri - Pagina 64
Planul de Afaceri - Pagina 65
Planul de Afaceri - Pagina 66
Planul de Afaceri - Pagina 67
Planul de Afaceri - Pagina 68
Planul de Afaceri - Pagina 69
Planul de Afaceri - Pagina 70
Planul de Afaceri - Pagina 71
Planul de Afaceri - Pagina 72
Planul de Afaceri - Pagina 73
Planul de Afaceri - Pagina 74
Planul de Afaceri - Pagina 75
Planul de Afaceri - Pagina 76
Planul de Afaceri - Pagina 77
Planul de Afaceri - Pagina 78
Planul de Afaceri - Pagina 79
Planul de Afaceri - Pagina 80
Planul de Afaceri - Pagina 81
Planul de Afaceri - Pagina 82
Planul de Afaceri - Pagina 83
Planul de Afaceri - Pagina 84
Planul de Afaceri - Pagina 85
Planul de Afaceri - Pagina 86
Planul de Afaceri - Pagina 87
Planul de Afaceri - Pagina 88
Planul de Afaceri - Pagina 89
Planul de Afaceri - Pagina 90
Planul de Afaceri - Pagina 91
Planul de Afaceri - Pagina 92
Planul de Afaceri - Pagina 93
Planul de Afaceri - Pagina 94
Planul de Afaceri - Pagina 95
Planul de Afaceri - Pagina 96
Planul de Afaceri - Pagina 97
Planul de Afaceri - Pagina 98
Planul de Afaceri - Pagina 99
Planul de Afaceri - Pagina 100
Planul de Afaceri - Pagina 101
Planul de Afaceri - Pagina 102
Planul de Afaceri - Pagina 103
Planul de Afaceri - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • CAPITOLUL I.doc
 • CAPITOLUL II.doc
 • CAPITOLUL III.doc
 • CAPITOLUL IV.doc
 • CAPITOLUL V.doc
 • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri la SC Vinex SA Pitești

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea in practica si adaptarea la schimbarile survenite in mediul ambient al firmei raman unele dintre cele mai...

Business plan - metodă statistică de fundamentare a strategiilor economice

INTRODUCERE În lumea de azi, managerii sunt confruntaţi cu probleme complexe şi situaţii noi.Ei trebuie să asigure folosirea eficientă a...

Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai...

Importanța planului de afaceri pentru finanțarea start-up-urilor

INTRODUCERE În această lucrare, va fi prezentată activitatea de demarare a unei afaceri, prin înfiinţarea unui IMM, ce va avea forma juridică de...

Plan de Dezvoltare a Terenului de Sport

Introducere În ultimul deceniu oamenii sunt tot mai preocupţi de un stil de viaţă sănătos şi este cunoscut faptul că exerciţiile fizice ajută la...

Proiect economic la SC Sere Scurtesti SA

INTRODUCERE Aprovizionarea populaţiei cu legume proaspete în tot timpul anului şi crearea de disponibilităţi la export constituie obiective majore...

Plan de Afaceri pentru Evaluarea Ideii de Afaceri SC M’jewelry SRL

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Acest plan de afaceri a fost elaborat cu scopul implementării ideii de afaceri care presupune realizarea de...

Planul de Afaceri și Dimensiunile Afacerii

Planul de afaceri. Definiție, caracteristici și componente. Planul de afaceri reprezintă descrierea scrisă a viitorului unei afaceri; acesta este...

Te-ar putea interesa și

Plan de afaceri la SC Vinex SA Pitești

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea in practica si adaptarea la schimbarile survenite in mediul ambient al firmei raman unele dintre cele mai...

Business plan - metodă statistică de fundamentare a strategiilor economice

INTRODUCERE În lumea de azi, managerii sunt confruntaţi cu probleme complexe şi situaţii noi.Ei trebuie să asigure folosirea eficientă a...

Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare

INTRODUCERE În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL

INTRODUCERE Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Plan de afaceri pentru dezvoltarea unei societăți comerciale SC Atic SRL

CAPITOLUL I FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A UNUI PLAN DE AFACERI 1.1 INTRODUCERE În actuala situaţie economică din ţara noastră, marcat de instalarea...

Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri...

Studiul de piață prinvind cererea de contoare de apă rece și caldă pentru SC Victoria SA Arad și întocmirii unui plan de afaceri

CAPITOLUL I 1. ABORDAREA PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC 1.1. NECESITATEA PLANIFICĂRII LA NIVELUL FIRMEI Întreprinzătorii sunt...

Plan de Afaceri SC Roli Trans SRL

Introducere Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Ai nevoie de altceva?