Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 9 fișiere: doc, xls
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 25678
Mărime: 199.17KB (arhivat)
Publicat de: Eric Nica
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Somesan Cornel

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I
 3. CONSIDERAŢII GENERALE 5
 4. 1.1. CE ESTE PLANUL DE AFACERI? 5
 5. 1.2. UTILIZAREA UNUI PLAN DE AFACERI 5
 6. 1.3. ETAPELE ÎNTOCMIRII UNUI PLAN DE AFACERI 6
 7. 1.4. CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERI 7
 8. 1.4.1. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI 7
 9. 1.4.2. ANALIZA PIEŢEI 7
 10. 1.4.3. DESCRIEREA FIRMEI 8
 11. 1.4.4. ACTIVITĂŢIEL DE MARKETING ŞI VÂNZĂRI 9
 12. 1.4.5. PRODUSE ŞI SERVICII 9
 13. 1.4.6. MANAGEMENTUL DE PRODUCŢIE 10
 14. 1.4.7. MANAGEMENTUL FIRMEI 10
 15. 1.4.8. NECESARUL DE FONDURI ŞI FOLOSIREA LOR 11
 16. 1.4.9. INFORMAŢII FINANCIARE 11
 17. CAPITOLUL II
 18. MEDIUL AMBIANT AL FIRMEI 13
 19. 2.1. FACTORII AMBIENTALI DE INFLUENŢĂ ASUPRA ACTIVITĂŢII FIRMEI 13
 20. 2.2. MEDIUL AMBIANT 14
 21. 2.3. ANALIZA PIEŢEI RESURSELOR 15
 22. 2.4. ANALIZA MEDIULUI AMBIANT COMPETITIV 15
 23. CAPITOLUL III
 24. MARKETINGUL FIRMEI 16
 25. 3.1. PROCESUL DE MARKETING 16
 26. 3.1.1. ETAPELE PROCESULUI DE MARKETING 16
 27. 3.2. CONŢINUTUL PLANULUI DE MARKETING 19
 28. 3.2.1. COMPONENTELE PLANULUI DE MARKETING 19
 29. 3.2.2. ELEMENTELE MARKETINGULUI MIX ŞI PLANIFICAREA DE MARKETING19
 30. CAPITOLUL IV
 31. STRATEGII ŞI TACTICI DE FIRMĂ 21
 32. 4.1. CONCEPTUL DE STRATEGIE ŞI TACTICĂ 21
 33. 4.2. STRATEGIILE DE DEZVOLTARE ALE FIRMEI 21
 34. 4.2.1. STRATEGII COMPETITIVE 21
 35. 4.2.2. STRATEGII TEHNOLOGICE 22
 36. 4.2.3. STRATEGII IN CONDIŢII DE INCERTITUDINE 23
 37. 4.2.4. STRATEGII ŞI TACTICI DEFENSIVE 23
 38. 4.2.5. STRATEGII OFENSIVE 23
 39. 4.3. STRATEGIA PLANIFICĂRII AFACERILOR FIRMEI 23
 40. CAPITOLUL V
 41. PRODUSELE FIRMEI 25
 42. 5.1 DEFINIREA PRODUSELOR FIRMEI ŞI POZIŢIONAREA FIRMEI PE PIAŢĂ 25
 43. 5.2 SATISFACEREA CERERII CLIENŢILOR 25
 44. 5.3 DIRECŢIILE DE CREŞTERE PE PIAŢĂ 26
 45. 5.4 CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSELOR 26
 46. 5.5 ACTIVITĂŢI DE CERETARE-DEZVOLTARE 27
 47. CAPITOLUL VI
 48. MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL 28
 49. 6.1. PRODUCŢIA FIRMEI 28
 50. 6.1.1. PRAGUL DE RENTABILITATE 28
 51. 6.1.2. PLANIFICAREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE 29
 52. 6.2. NOI TEHNOLOGII DE PRODUCŢIE 30
 53. CAPITOLUL VII
 54. MANAGEMENTUL FIRMEI 31
 55. 7.1.TIPURI DE ORGANIZARE A AFACERII 31
 56. 7.2. MANAGEMENTUL FIRMEI 32
 57. 7.2.1. STILURI DE CONDUCERE 32
 58. 7.2.2. PERFORMANŢELE MANGERIALE 32
 59. 7.3. PLANIFICAREA NECESARULUI DE RESURSE UMANE 33
 60. 7.4.EFICIENŢA MANAGEMENTULUI FIRMEI 33
 61. CAPITOLUL VIII
 62. PLANIFICAREA FINANCIARĂ A FIRMEI 34
 63. 8.1. ANALIZA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE 34
 64. 8.1.1. SUPORTUL DOCUMENTAR AL INFORMAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE34
 65. 8.1.2. ANALIZA FINANCIARĂ 35
 66. 8.1.3. INDICATORI FINANCIARI 35
 67. 8.2. PLANIFICAREA FINANCIARĂ 37
 68. CAPITOLUL IX
 69. STRUCTURA FINANCIARĂ A FIRMEI 38
 70. 9.1. DEFINIREA STRUTURII FINANCIARE A FIRMEI 38
 71. 9.2. FUNDAMENTELE STRUCTURII FINANCIARE 38
 72. 9.2.1. RISCUL ECONOMIC ŞI RISCUL FINANCIAR 38
 73. 9.2.2. RISCUL ŞI RATA DE RANDAMENT 39
 74. 9.3. SURSE DE FINANŢARE 39
 75. 9.3.1. SURSE DE FINANŢARE PE TERMEN LUNG 39
 76. 9.3.2. FINANŢAREA PE TERMEN SCURT 40
 77. CAPITOLUL X
 78. PLANUL DE AFACERI LA S.C. ELECTRICA S.A. BAIA MARE 41
 79. 10.1. DESCRIEREA FIRMEI 41
 80. 10.2. MISIUNEA FIRMEI 42
 81. 10.3. MEDIUL AMBIANT AL FIRMEI 43
 82. 10.4. MARKETINGUL FIRMEI. STRATEGIA DE MARKETING 44
 83. 10.5. ANALIZA SWOT 45
 84. 10.5.1. PUNCTELE TARI 45
 85. 10.5.2. PUNCTELE SLABE 45
 86. 10.5.3. OPORTUNITĂŢI 45
 87. 10.5.4. AMENINŢĂRI 46
 88. 10.6. DESCRIEREA PIEŢEI ACCESIBILE SI CONCURENŢA 46
 89. 10.7. PLANURI ALE FIRMEI 48
 90. 10.8. PRODUSELE SI SERVICIILE FIRMEI 49
 91. 10.9. MANAGEMENTUL FIRMEI - CULTURA DE ORGANIZAŢIE 50
 92. 10.10. ORGANIZARE, PERSONAL 50
 93. 10.11. INDICATORI FINANCIARI 51
 94. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 53
 95. BIBLIOGRAFIE 54

Extras din proiect

INTRODUCERE

În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri şi, îndeosebi, al managementului acestora ca modalitate eficientă de conducere şi gestionare, de a stabili scopuri şi obiective, de a construi strategii şi de a organiza activităţi, de a utiliza cu eficienţă oamenii, tehnologia şi resursele materiale, de a concepe, planifica, organiza, controla şi evalua activitatea în baza unei strategii bine articulate (a unui plan de afaceri).

Orice firmă care doreşte să reziste concurenţei externe dure pe o perioadă îndelungată va avea nevoie de un plan strategic care să arate orientarea în timp şi orientarea calitativă a resurselor de care dispune firma la un moment dat.

Aşa cum orice acţiune umană trebuie să aibă la bază o idee şi un plan, la fel şi activităţile într-o întreprindere care se vor a fi competitive trebuie să aibă la bază un manuscris teoretizat.

Pentru a supravieţui, un întreprinzător trebuie să aplice managementul în mod profesional. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un investitor este să aibă o strategie concretizată într-un plan de afaceri. El trebuie să ştie care sunt obiectivele sale şi ce trebuie să facă pentru a le atinge. El trebuie să anticipeze dezvoltarea din punct de vedere economic, tehnic şi informaţional.

Din păcate, aproximativ 90% din firmele româneşti nu au aşa ceva. Ar fi însă total greşit să se susţină că în practica managerială a firmelor româneşti ar lipsi analiza, conceperea şi adoptarea deciziilor strategice. Acestea există, însă ele se exercită în afara unei planificări strategice.

Planificarea strategică apare deci ca tentativă reuşită de conciliere a atitudinii strategice cu ideea de plan.

Planul de afaceri este cel mai bun garant contra falsei profeţii şi a dezorganizării instituite sub formă de regulă; nu este vorba de a refuza creativitatea, ci dimpotrivă, de a favoriza prin pregătirea condiţiilor necesare dezvoltării sale. Tot din această perspectivă este bine de ştiut că planul de afaceri nu exclude sau limitează intuiţia, perspicacitatea, îndemânarea şi talentul managerului, ci, mai degrabă, el este cel care stabileşte direcţia şi asigură suportul cunoaşterii de către toţi participanţii a destinaţiei.

Planul este drumul clar cu o serie de puncte logice care alcătuiesc un tot necesar atingerii unui ţel. Acest fel, eficacitatea lui va crea întreprinzătorului o stare de calm în situaţiile de criză.

Lucrarea prezentată înfăţişează două părţi:

 Partea teoretică ce descrie etapele realizării unui plan de afaceri:

o Consideraţii generale;

o Mediul ambiant al firmei;

o Marketingul firmei;

o Strategii şi tactici de firmă;

o Produsele firmei;

o Managementul operaţional;

o Managementul firmei;

o Planificarea financiară a firmei;

o Structura financiară a firmei.

 Partea practică ce descrie concret planul de afaceri pentru îmbunătăţirea activităţii S.C. Electrica S.A. Baia Mare.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. CE ESTE PLANUL DE AFACERI?

Planul de afaceri este modul preferat de comunicare între întreprinzători, potenţialii investitori şi creditori.

Patronii experimentaţi şi managerii firmelor din ţări cu experienţă în economia de piaţă, ştiu că planul de afaceri poate fi, el însuşi, un instrument indispensabil de management. Mulţi dintre patroni şi manageri au realizat că prin simpla completare a etapelor cerute pentru dezvoltarea unui plan de afaceri sunt forţaţi să introducă disciplina şi gândirea logică în toate activităţile lor de planificare. Ei au constatat faptul că un plan de afaceri pregătit aşa cum trebuie poate îmbunătăţi rapid posibilităţile propriilor firme de a-şi realiza scopurile şi obiectivele în aşa manieră încât să servească cel mai bine interesele proprii ale firmei, ale angajaţilor şi ale investitorilor.

Planul de afaceri este o modalitate sistematică de abordare a problemelor viitoare şi de soluţionare ale acestora. Nu este, însă, o formă de clarviziune prin care să prezicem ce anume se va întâmpla cu firma în viitor. De fapt, e chiar pe dos. Planul de afaceri este un instrument al prezentului elaborat prin aproximaţii succesive utilizând experienţa şi realizările din trecut ale firmei pentru a proiecta în mod realist calea spre viitor.

Planul are drept scop cel mai avantajos şi realizabil compromis între ceea ce doreşte şi ceea ce poate să facă firma respectivă. El va arăta companiei cum anume se armonizează între ele politicile de acţiune propuse şi modul în care o anumită latură influenţează o alta.

Un plan de afaceri poate lua diferite forme, de la un document produs în mod profesionist, la un manuscris care serveşte ca documentaţie pentru scopurile obiectivele, strategiile şi tacticile firmei.

În orice formă de prezentare, un plan de afaceri este o reprezentare scrisă, simplă şi clară a orientării firmei, a modului cum aceasta îşi va realiza obiectivele propuse şi cum va arăta în următorii ani o dată ce ţinta vizată va fi fost atinsă.

Orice plan de afaceri trebuie să fie simplu, riguros şi util. Este procesul de elaborare şi de răspuns la întrebările fundamentale vizând viitorul organizaţiei într-un mod structurat pentru a stabili direcţiile viitoare de succes.

1.2. UTILIZAREA UNUI PLAN DE AFACERI

Planul de afaceri este un valoros instrument de management care poate fi utilizat într-o multitudine de situaţii. În majoritatea firmelor din ţările cu economie de piaţă, planul de afaceri este folosit în următoarele direcţii:

a) Pentru fixarea scopurilor şi obiectivelor firmei

Planul de afaceri este în cele mai multe situaţii pentru o firmă o primă încercare de planificare strategică. Un întreprinzător ar trebui să folosească planul de afaceri ca un instrument în stabilirea orientării companiei pentru următorii ani. Planul de afaceri va fixa etapele de acţiune pentru ghidarea firmei în perioada respectivă.

Mulţi întreprinzători particulari afirmă faptul că problemele ridicate de managementul zilnic al firmei lor, nu le lasă timp pentru planificare. Totodată ei recunosc că, fără plan de afaceri, nu se adaptează rapid la schimbările intervenite în mediul ambiant al firmei. Bineînţeles că întocmirea unui plan de afaceri nu este o garanţie pentru succesul afacerii. Totuşi, cu un plan de afaceri bine gândit un manager (sau patron) poate să anticipeze mai bine situaţiile de criză şi să le ţină piept.

b) Pentru evaluarea performanţelor

Un plan de afaceri poate fi folosit pentru dezvoltare şi pentru documentare privind momentele cheie ale derulării cu succes a afacerilor firmei. În febra problemelor zilnice este greu să se privească obiectiv performanţele afacerilor în derulare. Un plan de afaceri poate însă asigura echipei manageriale o bază obiectivă pentru determinarea etapei în care se află afacerea, comparativ cu scopurile şi obiectivele fixate.

c) Pentru comunicarea internă şi externă

„Povestea firmei”, trebuie spusă şi respusă de nenumărate ori tuturor potenţialilor investitori, noilor angajaţi, consultanţilor externi şi potenţialilor clienţi. Cea mai importantă parte a acestei „poveşti”, care trebuie comunicată în primul rând, va trebui să prezinte modalitatea de îmbinare armonioasă a tuturor activităţilor firmei, pentru a crea imaginea unei organizaţii pline de viaţă, în măsură să-şi realizeze scopurile şi obiectivele propuse. Planul de afaceri trebuie să fie capabil să comunice competenţa specifică firmei oricărei persoane având interese de colaborare cu firma.

Preview document

Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 1
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 2
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 3
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 4
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 5
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 6
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 7
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 8
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 9
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 10
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 11
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 12
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 13
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 14
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 15
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 16
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 17
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 18
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 19
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 20
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 21
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 22
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 23
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 24
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 25
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 26
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 27
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 28
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 29
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 30
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 31
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 32
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 33
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 34
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 35
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 36
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 37
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 38
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 39
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 40
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 41
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 42
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 43
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 44
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 45
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 46
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 47
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 48
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 49
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 50
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 51
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 52
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 53
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 54
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 55
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 56
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 57
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 58
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 59
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 60
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 61
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 62
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 63
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 64
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 65
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 66
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 67
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 68
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 69
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 70
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 71
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 72
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 73
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 74
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 75
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 76
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 77
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 78
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 79
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 80
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 81
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 82
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 83
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 84
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 85
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 86
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 87
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 88
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 89
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 90
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 91
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 92
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 93
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 94
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 95
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 96
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 97
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 98
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 99
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 100
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 101
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 102
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 103
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 104
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 105
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 106
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 107
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 108
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 109
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 110
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 111
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 112
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 113
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 114
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 115
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 116
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 117
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 118
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 119
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 120
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 121
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 122
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 123
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 124
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 125
Plan de afaceri - instrument al managementului la sucursala de furnizare și distribuție a energiei electrice Baia Mare - Pagina 126

Conținut arhivă zip

 • BVC.XLS
 • COPERTA.DOC
 • CUPRINS.DOC
 • LUCRARE.DOC
 • ORGANIGRAMA.DOC
 • PLAN_DE_AFACERI.DOC
 • SLIDE_1.DOC
 • SLIDE_2.DOC
 • SLIDE_3.DOC

Alții au mai descărcat și

Planul de Afaceri

CAPITOLUL I . Consideraţii generale privind planul de afaceri I .1. Ce este planul de afaceri? În lansarea unei afaceri sau în extinderea uneia...

Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL

Introducere Dezvoltarea societății contemporane se caracterizează printr-o evoluție extrem de dinamică, schimbările explozive ce au avut loc în...

Planul De Afaceri

1.Afacerea 1.1 Definirea afacerii Planul de afaceri întocmit serveste pentru estimarea posibilitatii de desfacere a unei afaceri pe suprafetele...

Plan de afaceri - SC UCM Reșita SA

CAP.I Plan de Afaceri - notiuni generale 1.1. Notiuni generale privind planul de afaceri Planul de afaceri constituie un instrument...

Întreprinderi Mici și Mijlocii

CAP.1 CARACTERISTICILE SECTORULUI IMM-URILOR 1.1. DEFINIREA ÎNTERPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII În ultimul deceniu s-a înregistrat o dezvoltare...

Marketingul Serviciilor - SC B&D Clean SRL

CAP 1. Denumirea si obiectul de activitate al firmei de servicii SC “B&D Clean“ SRL isi propune sa ofere studentilor servicii de spalatorie...

Raport de practică la SC Antaris-AVR SRL

Explicatii (pe ce criterii a fost aleasa firma, cum s-a desfăşurat stagiul de practică, ce probleme deosebite au apărut, cum se regăsesc în...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Ai nevoie de altceva?