Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 19846
Mărime: 558.86KB (arhivat)
Publicat de: Marta Dragu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.ţimiraş Laura
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Bacau

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE DESPRE S.C VRANCART S.A 7 I.1. Prezentarea S.C Vrancart S.A 7
 2. I.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari 11
 3. I.3. Gama de produse şi servicii 14
 4. I.4. Organizarea şi conducerea 17
 5. CAPITOLUL II - CONŢINUTUL ŞI ROLUL DISTRIBUŢIEI
 6. LA S.C VRANCART S.A 21
 7. II.1 Conceptul de distribuţie şi rolul în contextul economic actual 21
 8. II.2. Conceptul de mix de marketing şi elaborarea mixului de marketing 26
 9. II.3. Locul distribuţie în mix-ul de marketing 30
 10. CAPITOLUL III - STRUCTURA CANALELOR DE DISTRIBUŢIE
 11. LA S.C VRANCART S.A 31
 12. III.1. Participanţii la procesul de distribuţie în cadrul S.C Vrancat S.A
 13. şi importanta intermediarilor 31
 14. III.2. Dimensiunile canalului de marketing 34
 15. III.3. Alegerea canalelor de distribuţie 35
 16. III.4. Tipuri de canale implementate de S.C Vrancart S.A 37
 17. CAPITOLUL IV - PROIECTAREA SI ADMINISTRAREA CANALELOR
 18. DE MARKETING LA S.C VRANCART S.A 43
 19. IV.1 Importanţa proiectării sistemului de distribuţie 43
 20. IV.2 Identificarea principalelor strategii de distribuţie 48
 21. IV.3. Evaluarea principalelor strategii de distribuţie 50
 22. IV.4. Alegerea membrilor canalului de distribuţi 51
 23. IV.5. Motivarea membrilor unui canal de distribuţie 52
 24. CAPITOLUL V - SISTEMUL LOGISTIC LA S.C VRANCART S.A 53
 25. V.1. Structura sistemului logistic la S.C Vrancart S.A 53
 26. V.2. Corelarea activităţilor lanţului logistic 62
 27. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 65
 28. BIBLIOGRAFIE 72

Extras din licență

Tema studiată în această lucrare este „Politica de Distribuţie la nivelul S.C Vrancart S.A.”

Am ales această temă deoarece în condiţiile economice actuale, cei mai mulţi producători nu-şi vând bunurile direct utilizatorilor finali. Între ei există numeroşi intermediari cu denumiri diverse care îndeplinesc diferite funcţii şi consider că felul în care mărfurile parcurg drumul distribuţiei pentru a ajunge la consumatorii finali prezintă importanţă nu numai pentru funcţionarea mecanismului economic al societăţii, dar şi pentru soarta fiecărei întreprinderi.

Atunci când vorbim despre piață în sensul economic ne referim mai degrabă la un proces de valorificare a activității unei firme decât la un spațiu fizic propriu-zis. În trecut termenul se referea la locul unde produsele erau cumpărate și vândute. Fie că este reprezentată sau nu fizic, piața este locul unde are loc o vânzare și o cumpărare de bunuri sau servicii, deci o confruntare între cele două componente ale sale, cererea și oferta.

Un loc important în reușita unei afaceri îl ocupă piața. Aici firma își poate vinde produsele sau serviciile în vederea obținerii unui profit. Pentru aceasta, organizația trebuie să își determine propriile coordonate din cadrul pieței și relațiile pe care le are cu celelalte organizații concurente.

În funcție de piața căreia se adresează, o firmă își va adapta corespunzător politica de preț, de produs, de distribuție și de promovare. Astfel, în funcție de piață va fi construit mixul de marketing. De aceea este foarte important ca informațiile despre și din piață să fie, pe cât posibil, exacte și obiective.

Piața firmei este influențată de mai mulți factori de ordin macro și microeconomic. Ei trebuie identificați în vederea adaptării politicii firmei. Astfel evoluția demografică, socială, culturală, economică și politică a societății vor influența cererea și oferta de bunuri și servicii. De asemenea, trebuie să se țină seama de concurenți, furnizori, colaboratorii, clienții.

Piața poate fi caracterizată prin dimensiuni. Acestea pot fi restrânse sau extinse, în funcție de strategiile firmelor sau de conjunctura existentă la un moment dat în piață. O restrângere a pieței nu este neapărat un lucru negativ așa cum o extindere nu este neapărat un lucru pozitiv. Totul depinde de abordarea de marketing a specialiștilor din firmă.S.C. Vrancart S.A a fost înființată în anul 1977, denumirea actuală fiindu-i atribuită în anul 1992. Capitalul social este integral privat. Principalul obiect de activitate al societății este producerea şi comercializarea de hârtie igienico-sanitară, carton ondulat, ambalaje din carton şi incepând cu a doua jumatate a anului 2010 produce şi comercializează, monorole si role profesionale (prosoape de bucatarie).

În realizarea acestei lucrări am consultat, pe lângă bibliografia de specialitate, documente din cadrul unității, diferite statistici efectuate de către firmă cu privire la situația existentă pe piață la un moment dat. De asemenei informații foarte prețioase am obținut consultând site-ul S.C. Vrancart: www.vrancart.ro.

Lucrarea este structurată în cinci capitole. Primul capitol furnizează informații generale despre firma Vrancart, un scurt istoric al activității, principalii indicatori financiari, produsele și serviciile firmei și modul de organizare și funcționare a departamentului de marketing.Capitolul al doilea Conţinutul şi rolul distribuţiei la S.C. Vrancart S.A prezentând Conceptul de distributie, mix de marketing şi Rolul în contextul economic actual de asemenea şi locul distribuţiei in mix-ul de marketing al firmei.

Capitolul al treilea reprezintă Structura canalelor de distribuţie, participanţii la procesul de distribuţie, dimensiunile canalelor de marketing, tipurile de canale implementate de S.C Vrancart S.A. dar şi alegerea canalelor de distributie. Capitolul al patrulea cuprinde Proiectarea şi administrarea canalelor de marketing. Ultimul capitol cuprinde Sistemul logistic al firmei S.C. Vrancart S.A, având ca subcapitole Structura sistemului logistic şi corelarea activitaţilor lanţului logistic

Bibliografia pe care am folosit-o cuprinde: cărţi de marketing general, lucrări de management logistic şi distribuţie, articole din reviste economice, informaţii furnizate de către firma analizată şi informaţii de pe Internet. În urma realizării acestei lucrări am aprofundat cunoştinţe de marketing general, am însuşit noi informaţii cu privire la distribuţia produselor, intermediarii implicaţi în distribuţie şi mai ales modul în care acestea se regăsesc concret în interiorul unei firme în cazul de faţă firma S.C Vrancart S.A

CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE DESPRE

S.C VRANCART S.A

I.1. Prezentarea S.C Vrancart S.AS.C Vrancart S.A Adjud este unul dintre cei mai mari producători de hârtie igienico-sanitară, hârtie pentru carton ondulat, carton ondulat şi ambalaje din carton ondulat de pe piaţa românească şi unul dintre primi cinci din ţara, mai nou incepând cu cea de-a doua jumatate a anului 2010 S.C Vrancart S.A a pus in funcţiune prima linie de fabricat role profesionale de hârtie igienico-sanitară din România. Ca cele mai multe firme cu tradiţie din România, “S.C Vrancart S.A a prelut în anul 1991 patrimoniul Combinatului de Celuloză şi Hârtie VRANCEA (înfiinţat în anul 1977)”După anul 1990, S.C Vrancart S.A Adjud a suferit o serie lungă de schimbări structurale în cautarea propriei identitati. Modificările din mediul economic au impus firmei, pentru a se menţine în competiţia din ce în ce mai acerbă din economia, acum europeană, să procedeze la adaptări organizatorice, tehnologice, în domeniul resurselor umane etc. în aşa fel încât competitivitatea firmei să crească de la an la an.

“În anul 2003 S.C Vrancart S.A a fost autorizat de către firma engleza Lioyd’s Registers Quality Assurance privind implementarea Sistemului Managementului Calitaţii , conform ISO 9001.”

S.C Vrancart S.A Adjud îşi desfăşoară activitatea pe baza urmatoarelor criterii:

- satisfacţia clienţilor

- consolidarea investiţiei acţionarilor

- onestitatea faţă de parteneri (clienţi, investitori, furnizori, angajaţi, instituţii bancare)

- calitate şi profesionalism

O direcţie de dezvoltare a S.C Vrancart S.A o constituie colectarea şi reciclarea hârtiilor, maculatura fiind materia primă de bază pentru toată gama de produse realizate.

Depoluarea este ţelul firmei S.C Vrancart S.A, prin colectarea maculaturii din diferite puncte ale tarii, astfel contribuie la o societate mai curată, iar reciclarea fiind modalitatea prin care susţine menţinerea “aerului proaspăt” al planetei. De altfel, misiunea pe care S.C Vrancart S.A şi-a asumat-o pentru următorii ani este aceea de a fi principalul depoluator şi reciclator de deşeuri pe bază de fibre celulozice din România şi din sud-estul Europei.

Având în vedere produsele Vrancart si destinatia lor, sloganul şi miniunea firmei scoate in evidenta grija fata de clienti :

Sloganul firmei Vrancart:

“Vrancart are grija de Dvs si de produsele Dvs !“

Prin intermediul unui colectiv bine pregătit profesional şi cu orientare catre clienţi şi piaţa în general , Vrancart pune în practică filozofia de mai sus

Misiunea firmei Vrancart:

“Să fim prezenți în fiecare casă din România prin produsele din hârtie de toaletă și prin ambalajele din hârtie și carton.”

Bibliografie

1.BAKER, MICHAEL, Marketing, S.C. Ştiinţa şi Tehnica, Bucureşti, 1997;

2.BALAURE, V. coordonator, Marketing, ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Uranus, București, 2002;

3.BRANZĂ A, CRISCA, V., GHERASIM, A., Distribuţia şi logistica mărfurilor, Editura Junimea, Iaşi, 2005

4.DEMETRESCU, M.C., Marketing, Ediţia III, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1991;

5.DUBOIS P.L., JOLIBERT A., Marketing - teorie şi practică, vol.II, Editura Economică, Cluj Napoca, 1994;

6.FLORESCU C., Marketing, Editura Independenţa Economică, 1997;

7.HILL E., O’SULLIVAN, Marketing, Editura Antet, Bucureşti, 1975;

8.ILIEŞ, LIVIU, Distribuţia şi logistica produselor, Editura “Biblioteca Revistei Familiei”, Oradea, Seria Economică, 1998;

9.KOTLER, PHILIP, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999;

10.KOTLER, PHILIP, ARMSTRONG GARY, Principiile marketingului, Ediţia a II-a, Editura Teora, Bucureşti, 2003;

11.LAZĂR D.D., Bazele marketingului, vol. I, Editura “Star Soft”, Alba Iulia, 1999;

12.SASU, CONSTANTIN, Marketing, Editura Universităţii “AL. I. Cuza”, Iaşi, 1995;

13.THOMAS, J. MICHAEL, Manual de marketing, Editura Codecs, Bucureşti, 1998;

Adrese internet:

www.bibiloteca.ase.ro

Preview document

Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 1
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 2
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 3
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 4
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 5
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 6
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 7
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 8
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 9
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 10
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 11
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 12
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 13
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 14
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 15
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 16
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 17
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 18
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 19
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 20
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 21
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 22
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 23
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 24
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 25
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 26
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 27
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 28
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 29
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 30
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 31
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 32
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 33
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 34
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 35
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 36
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 37
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 38
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 39
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 40
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 41
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 42
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 43
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 44
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 45
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 46
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 47
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 48
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 49
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 50
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 51
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 52
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 53
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 54
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 55
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 56
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 57
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 58
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 59
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 60
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 61
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 62
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 63
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 64
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 65
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 66
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 67
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 68
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 69
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 70
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 71
Politica de distribuție la S.C Vrancart S.A - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Politica de distributie la S.C Vrancart S.A.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea mărfurilor - studiu de caz la SC Asil SRL

INTRODUCERE Obiectivul aceste lucrări este prezentarea problematicii contabilităţii mărfurilor în România, a aspectelor teoretice şi practice ale...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Piața produsului carton ondulat - SC Vrancart SA

I.1. Prezentare S.C. VRANCART SC VRANCART SA Adjud este unul dintre cei mai importanţi producători de carton ondulat si hârtie de toaleta din...

Politică de produs

INTRODUCERE Astăzi, marketingul este o condiţie de bază a reuşitei pe piaţă. În condiţiile unei economii globale caracterizată printr-o competiţie...

Proiecte Economice - SC Vrancart SA Adjud

1. INFORMATII GENERALE DESPRE SC VRANCART ADJUD Prezentarea firmei Vrancart SC Vrancart SA Adjud a fost infiintata in anul 1977, sub denumirea...

Analiza structurii portofoliilor pentru ȘIF 1 și ȘIF 3

Cap.1. Informaţii generale despre SIF1 şi SIF3 1.1. Informaţii generale despre SIF1- Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana Societatea...

Analiza marketingului la SC Ecopaper Zărnești SA

INTRODUCERE Ecopaper este o societate pe actiuni specializata in producerea hartiei folosita ulterior la fabricarea cartonului ondulat pentru...

Analiza Diagnostic a Întreprinderii SC Vrancart SA Adjud

1. Analiza activităţii societăţii comerciale și a proceselor VRANCART S.A. cu sediul în Adjud, strada Ecaterina Teodoroiu, numărul 17, Judeţul...

Ai nevoie de altceva?